Крапивницька Ірина Олексіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
112
6
66

Перелік опублікованих документів:

Scientific and practical aspects of pectin and pectin products / I. Krapivnytska, V. Ladyka, M. Ianchyk, S. Omelchenko, O. Melnyk, F. Pertsevyi. – Sumy-Kharkiv-Kyiv : Dissa+, 2022. – 228 p.

Food technology using structurants / F. V. Pertsevoy, P. V. Gurskyi, V. I. Ladyka, M. V. Ianchyk, I. Krapivnytska, S. Omelchenko, Z. Garntsarek. – Dissa+, 2021. – 252 p.

Патент на корисну модель № 147854 UA , МПК (2021.01) С12G 3/00 А23L 2/02 (2006.01) Спосіб виробництва фруктового квасу / Крапивницька І. О., Потапчук І. М., Кушнір О. В., Шульга С. А., Омельчук Є. О. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 16.06.2021 ; Бюл. № 24, 2021 р.

Доїжак, М. Інтенсифікація процесу коагуляційного очищення води з використанням пектинового екстракту з бурякового жому / М. Доїжак, І. Крапивницька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 163.

Використання пюре з журалини та камеді геллану при створенні нової технології білково-збивного крему [Електронний ресурс] / В. І. Оболкіна, І. І. Сивній, І. О. Крапивницька, Н. В. Олексієнко // Хлебный и кондитерский бизнес. – 2019. – № 7. – С. 30–31. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30507/1/

cranberry%20puree.pdf

Доїжак, М. Інтенсифікація процесу коагуляційного очищення води з використанням пектинового розчину / М. Доїжак, І. Крапивницька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 259.

Застосування пюре з плодів чорноплідної горобини при створенні нового асортименту цукерок / С. Б. Стадник, В. І. Оболкіна, О. О. Кохан, І. О. Крапивницька / Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій, 10–11 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 155.

Інноваційний погляд на виробництво пряників [Електронний ресурс] / В. Оболкіна, О. Кирпіченкова, І. Крапивницька, Н. Олексієнко // Хлебный и кондитерский бизнес. – 2019. – № 2 – С. 20–23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30508/1/gingerbread%20cookies.pdf

Как продлить срок годности мучных кондитерских изделий [Электронный ресурс] / В. И. Оболкина, Н. В. Олексиенко, И. А. Крапивницкая, А. В. Федонюк // Мир продуктов. – 2019. – № 2. – С. 26–28. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30506/1/

shelf%20life%20of%20flour%20confectionery.pdf

Оболкіна, В. І. Збірник рецептур на пастильні й мармеладні вироби та цукерки з желейними корпусами : довідник / В. І. Оболкіна, І. О. Крапивницька. – Київ : ІПДО НУХТ, 2019. – 98 с.

Оболкіна, В. І. Наукові та практичні аспекти створення технологій кондитерських виробів гелеподібної структури із застосуванням нетрадиційної пектиновмісної сировини : монографія / В. І. Оболкіна, І. О. Крапивницька, Ф. В. Перцевий. – Київ : ІПДО НУХТ, 2019. – 282 с.

Патент на корисну модель 136707 UА, МПК (2006) С13К 1/00, С13К 1/10 Спосіб одержання флокулянту з бурякового жому / Гусятинська Н. А., Ободович О. М., Крапивницька І. О., Сидоренко В. В., Дрижак К. А., Тарасенко А. Е. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201903048 ; заявл. 28.03.19 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16, 2019 р.

Патент на корисну модель № 137559 UА, МПК (2019.10) Спосіб отримання пектину з вторинної сировини / Грабовська О. В., Пастух Г. С., Кушнір О. В., Крапивницька І. О., Бабій А. М., Галатенко Т. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201904080 ; заяв. 17.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20, 2019 р.

Харчовий сироп підищеної біологічної цінності із цукрових буряків / О. І. Сизоненко, І. О. Крапивницька, О. Кушнір, Є. О. Омельчук / Перспективи розвитку цукрової промисловості України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 135.

Шульга, С. Ефективність підготовки питної води за допомогою зворотного осмосу із застосуванням мембран “FILMTEC” / С. Шульга, І. Крапивницька, Я. Барашовець // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 47. – С. 41–46.

Characteristics of changes of the chemical composition of cranberry marsh in the process of obtaining puree [Electronic resourse] / V. Obolkina, O. Kokhan, I. Syvniі, I Krapyvnytska // Ukrainian Food Journal. – 2018. – Vol. 7. Issue 4. – P. 615–626. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30513/1/cranberry.pdf

Оболкіна, В. І. Мікробіологічна безпечність борошняних кондитерських виробів з подовженим терміном придатності [Електронний ресурс] / В. І. Оболкіна, Н. В. Олексієнко, І. О. Крапивницька // Хлебный и кондитерский бизнес. – 2018. – № 5 (58). – С. 25–27. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30511/1/

microbiological%20safety.pdf

Патент на винахід 117191 UA, А23L 2/04 А23L 2/08 А23L 2/46 С08В 37/06 Спосіб виробництва пектинового концентрованого екстракту з яблук [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Левківська Т. М., Крапивницька І. О., Свінціцька А. І., Корженко І. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201702511 ; заявл. 20.03.2017 ; опубл. 25.06.2018 ; Бюл. № 12, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29143/1/117191.pdf

Сивній, І. І. Дослідження впливу технологічних факторів на формування структури оздоблювального напівфабрикату з піноподібної структурою із застосуванням камеді геллану [Електронний ресурс] / І. І. Сивній, В. І. Оболкіна, І. О. Крапивницька // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві ; Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 114–116. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30583/1/semifinished.pdf

Технологічні властивості желейної глазурі на основі морквяного соку [Електронний ресурс] / В. І. Оболкіна, І. О. Крапивницька, У. С. Йовбак, Н. В. Олексієнко // Продовольча індустрія АПК. – 2018. – № 5. – С. 14–18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30509/1/jelly%20glaze.pdf

Використання гідролізованого морквяного пюре в технології помадних цукерок [Електронний ресурс] / О. Вайсеро, О. Кохан, В. Оболкіна, І. Крапивницька // Продовольча індустрія АПК. – 2017. – № 2 – С. 40–44. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28377/1/carrot%20puree.pdf 

Дослідження вмісту біологічно-активних сполук у пюре з плодів жимолості [Електронний ресурс] / О. О. Вайсеро, О. О. Кохан, I. O. Крапивницька, В. І. Оболкіна // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 128–130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28382/1/

biologically%20active%20compounds.pdf

Дослідження ефективності поетапного зворотного осмосу для зменшення кількості ретентату в процесі водо підготовки [Електронний ресурс] / Я. О. Барашовець, С. А. Шульга, Є. Б. Дуденко, І. О. Крапивницька // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 31. – С. 23–26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25165/1/2.PDF

Патент на корисну модель 118560 UA, А23L 29/231 Спосіб виробництва пектинового концентрату з яблук [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Левківська Т. М., Крапивницька І. О., Свінціцька А. І. , Корженко І. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201702511 ; заявл. 20.03.2017 ; опубл. 10.08.2017 ; Бюл. № 15, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27173/1/118560.pdf

Сивній, І. Особливості зберігання білково-збивного крему з додаванням горобинового та журавлинового пюре [Електронний ресурс] / І. Сивній, В. Оболкіна, І. Крапивницька // Продовольча індустрія АПК. – 2016. – № 5. – С. 27–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28307/1/

protein%20cream.pdf

Застосування пюре з журавлини для подовження терміну придатності кондитерських виробів [Електронний ресурс] / В. Оболкіна, І. Сивній, І. Крапивницька, Н. Олексієнко, О. Дзигар, С. Коршун // Хлебный и кондитерский бизнес. – 2016. – № 4. – С. 26– 28. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28242/1/

Application%20of%20puree%20cranberries.PDF

Патент на корисну модель, № 108927 UA, МПК Л230 3/00 (2016.1) Білково-збивний крем «Горобиновий» / Оболкіна В. І., Сивній І. І., Кияниця С. Г., Крапивницька І. О., Волосецька М. В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – u 201512730 ; заявл. 23.12.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15, 2016 р.

Патент на корисну модель № 108926 UA, МПК Л230 11/00 (2016.1) Білково-збівний крем «Журавлинка» / Оболкіна В. І., Сивній І. І., Кияниця С. Г., Крапивницька І. О., Волосецька М. В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – u 201512729 ; заявл. 23.12.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15, 2016 р.