Гусятинська Наталія Альфредівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
3
2
3
1
128
5
76

Перелік опублікованих документів:

Husiatynska, N. Analysis of the main trends in the hotel and restaurant industry of Ukraine under the conditions of the COVID-19 pandemic / N. Husiatynska, M. Husiatynskyi, T. Chorna // Scientific papers of silesian university of technology. Organization and Management Series. – 2022. – № 160. – Р. 245-260.

Барашовець, Я. Порівняння якості демінералізованої води, отриманої комбінацією методів - Ro-Ro та Ro-Edi / Я. Барашовець, Н. Гусятинська, М. Чиренко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 29-31.

Гусятинська, Н. А. Аналіз ефективності сучасних дезінфектантів у виробництві цукру / Н. А. Гусятинська, С. М. Тетеріна, Д. В. Штепа // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 141-142.

Гусятинська, Н. А. Застосування методів оптимізації для визначення раціонального дозування коагулянту на очищення поверхневих вод / Н. А. Гусятинська, О. М. Деменюк // Вода в харчовій промисловості : матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2022 р. – Одеса : ОНАХТ, 2022.

Гусятинська, Н. Переваги застосування поліоксихлориду алюмінію для очищення питної води / Н. Гусятинська, О. Деменюк // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 48-50.

Демченко, В. Забезпечення технологічної якості цукрових буряків при зберіганні / В. Демченко, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 131.

Каленик, О. Підготовка живильної води для вилучення цукристих речовин із стебел цукрового сорго / О. Каленик, Н. Гусятинська, Н. Григоренко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 85-87.

Каленик, О. С. Сироп з цукрового сорго як альтернатива цукру у харчових продуктах / О. С. Каленик, Н. А. Гусятинська, Н. О. Григоренко // Здорове харчування від дитинства до довголіття: стан та перспективи : збірник тез  ІІ міжнародної науково-практичної мультидисциплінарної конференції, 24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022.

Каленик, О. Технологія очищення соку сорго цукрового у виробництві харчового сиропу / О. Каленик, Н. Гусятинська, Н. Григоренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 129.

Морашова, В. Оптимізація технології коагуляційного очищення питної води / В. Морашова, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 138.

Фасована питна вода в контексті сучасного законодавства, удосконалення технології та системи менеджменту безпечності / А. Копусь, В. Остапенко, Н. Гусятинська, А. Маринін // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 73-74.

Чорна, Т. М. Аналіз нормативних документів ЄС щодо якості та безпечності цукрів у контексті розширення експортного потенціалу галузі / Т. М. Чорна, Н. А. Гусятинська // Наукові праці НУХТ. – 2022. –  Т. 28, № 3. – С. 154-176.

Чорна, Т. Сучасні ризики та проблеми питного водопостачання в Україні / Т. Чорна, Н. Гусятинська // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 146-149.

Штепа, Д. Eфективність очищення жомопресової води із застосуванням вапнокарбонізаційного осаду / Д. Штепа, А. Андреєва, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 127.

Штепа, Д. Дослідження процесу деамонізації конденсатів вторинних сокових парів з використанням цеоліту / Д. Штепа, Н. Гусятинська // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 93-94.

Hryhorenko, N. Substantiation of a rational method of purification of sugar sorghum juice in the technology of food syrup production / N. Hryhorenko, N. Husiatynska, O. Kalenyk // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – Р. 263–276.

Study of the efficiency of the inhibitory effect of antimicrobial preparations in the production of sugar substances [Electronic resourse] / N. Husiatynska, S. Teterina, N. Hryhorenko, O. Kalenik // EUREKA: Life Sciences. – 2021. – Vol. 4. – Р. 43–49. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37143/1/4.pdf

Studying the process of extracting sugary substances from the stalks of sweet sorghum in the technology of making food syrups [Electronic resourse] / N. Husiatynska, N. Hryhorenko, O. Kalenyk, M. Husiatynskyi, S. Teterina // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – Vol. 4 (11-12). – P. 17–24. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37069/1/Husiatynska.pdf

Андреєва, А. Підготовка живильної води для екстрагування сахарози з бурякової стружки / Анна Андреєва, Наталія Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 175.

Волосковець, М. Визначення раціональних витрат флокулянтів для підвищення ефективності процесу осадження осаду соку І сатурації / Марія Волосковець, Анна Андреєва, Наталія Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 174.

Гусятинська, Н. А. Питне водопостачання в Україні: сучасні виклики на шляху досягнення цілей сталого розвитку / Н. А. Гусятинська, Т. М.Чорна // Екологічна безпека держави : тези доповідей Всеукраїнського круглого столу, 16 вересня 2021 р. – Київ : ІТТА, 2021. – С. 254–258.

Дослідження процесу видалення аміаку з конденсатів вторинних сокових парів у виробництві цукру / Н. А. Гусятинська, О. М. Ободович, В. В. Сидоренко, Я. О. Барашовець // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 114–115.

Дослідження процесу вилучення цукристих речовин із цукрового сорго / Ольга Каленик, Наталія Гусятинська, Наталія Григоренко, Максим Яремчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 172.

Дрижак, К. Порівняння ефективності флокулянту на основі ПАА та коагулянту сульфату алюмінію для очищення дифузійного соку / Катерина Дрижак, Наталія Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 173.

Інтенсифікація процесу пом’якшення живильної води парових котлів / Н. А. Гусятинська, О. М. Ободович, В. В. Сидоренко, А. Ю. Лимар // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 104–105.

Каленик, О. С. Визначення оптимального режиму вилучення цукристих речовин зі стебел сорго цукрового / О. С. Каленик, Н. О. Григоренко, Н. А. Гусятинська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 133–134.

Патент на корисну модель № 147898 UA, МПК C13 B10/02 Спосіб отримання органічного харчового сиропу із соку сорго цукрового / Гусятинська Н. А., Григоренко  Н. О., Гусятинський М. В., Каленик О. С., Штангеєва Н. І., Яремчук М. В. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 202100943 ; заявл. 26.02.2021 ; опубл. 16.06.2021 ; Бюл. № 24, 2021 р.

Прима, С. Кореляційний аналіз вмісту загального органічного вуглецю та перманганатної окиснюваності у питній воді / Світлана Прима, Наталія Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 180.

Технологія виробництва безалкогольних напоїв з додаванням рослинних екстрактів / Наталія Гусятинська, Валентина Остапенко, Василь Сидор, Олексій Мисюк, Анна Остапенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 181.

Шевченко, А. Особливості технології бутильованої води для дитячого харчування / Анна Шевченко, Валентина Морашова, Наталія Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 188.

Гусятинська, Н. Дослідження ефективності коагулянтів – поліоксихлоридів алюмінію для очищення води / Н. Гусятинська, С. Прима // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 55. – С. 589–592.

Гусятинська, Н. Дослідження процесу деманганації підземних вод для питного водопостачання / Н. Гусятинська К. Грица // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 55. – С. 585–589.

Гусятинська, Н. Очищення транспортерно-мийної води у бурякоцукровому виробництві / Н. Гусятинська, С. Шульга // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – Переяслав, 2020. – Вип. 60. – С. 3–6.

Гусятинська, Н. Управління інноваційним розвитком регіону: оновлення й нарощення його економічного потенціалу / Н. А. Гусятинська, М. В. Гусятинський // Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society : proceedings papers of the 9th International Scientific Seminar. – Kyiv : IAIS-NAM, 2020. – P. 29–31.

Дослідження способів підготовки води для виробництва безалкогольних напоїв з додаванням рослинних екстрактів / Н. Гусятинська, В. Сидор, В. Остапенко, О. Мисюк, А. Остапенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 162.

Дрижак, К. Застосування аніонних флокулянтів на основі поліакриламіду у виробництві цукру / К. Дрижак, М. Яремчук, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 169.

Дрижак, К. Обробка живильної води цеолітом-клиноптилолітом для підвищення якості дифузійного соку / К. Дрижак, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 167.

Ефективність видалення іонів марганцю фільтрувальним завантаженням Birm / К. Грица, М. Бітов, С. Шульга, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 164.

Миколаєнко, А. Аналіз технологічних процесів у виробництві органічного цукру / А. Миколаєнко, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 171.

Полова, О. Еко-технологія отримання сиропу з цукрового сорго / О. Полова, Н. Гусятинська, Н. Григоренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 175.

Прима, С. Дослідження впливу коагуляційного очищення на зниження перманганатної окиснюваності води з р. Дніпро / С. Прима, І. Потапчук, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 158.

Скрипченко, В. Сучасні тенденції щодо безпечності та якості питної води / В. Скрипченко, Н. Гусятинська, Я. Барашовец // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 161.

Удосконалення технології цукровмісного соргового сиропу з використанням мембранних методів [Електронний ресурс] / Н. О. Григоренко, Н. А. Гусятинська, П. В. Вакулюк, В. В. Чібріков // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 142–152. Режим доступу :http://surl.li/augoz

Видалення іонів амонію з водних розчинів / О. Ю. Пундик, О. С. Каленик, І. М. Потапчук, Н. А. Гусятинська // Вода в харчовій промисловості : збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 21–22 березня 2019 р., м. Одеса. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – С. 114–115.

Григоренко, Н. О. Застосування мембранних методів у технології отримання цукровмісного продукту з сорго цукрового / Н. О. Григоренко, Н. А. Гусятинська, П. В. Вакулюк // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 179–180.

Гусятинська, Н. Визначення сорбційної ємності цеоліту щодо видалення іонів амонію з водних розчинів / Н. Гусятинська, О. Пундик // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 66–68.

Гусятинська, Н. Вплив якості цукрових буряків на розкладання сахарози в процесі екстрагування / Н. Гусятинська, Т. Нечипор, І. Морква // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 49. – С. 216–219.

Гусятинська, Н. Втрати цукрози від розкладання в процесі екстрагування та заходи дезінфекції при переробленні буряків різної технологічної якості / Н. А. Гусятинська, Т. М. Нечипор // Перспективи розвитку цукрової промисловості України : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 26–27 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 85–89.

Гусятинська, Н. Дослідження ефективності використання кокосового сорбенту для підготовки питної води / Н. Гусятинська, С. Шульга // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 47. – С. 35–41.

Гусятинська, Н. Дослідження ефективності знезалізнення підземних вод / Н. Гусятинська, М. Фахурдінова // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 49. – С. 219–222.

Дослідження ефективності сучасних дезінфектантів щодо контамінуючої мікрофлори технологічних вод / Н. Гусятинська, Т. Нечипор, С. Тетеріна, Л. Решетняк // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 79–81.

Дрижак, К. Очищення транспортерно-мийної води із застосуванням флокулянту з бурякового жому / К. Дрижак, А. Тарасенко, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – С. 241.

Ободович, О. Порівняння ефективності аераторів на основі роторнопульсаційних апаратів / О. Ободович, Н. Гусятинська, В. Сидоренко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 72–74.

Патент на корисну модель 136707 UА, МПК (2006) С13К 1/00, С13К 1/10 Спосіб одержання флокулянту з бурякового жому / Гусятинська Н. А., Ободович О. М., Крапивницька І. О., Сидоренко В. В., Дрижак К. А., Тарасенко А. Е. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201903048 ; заявл. 28.03.19 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16, 2019 р.

Полова, О. Отримання сиропу із цукрового сорго / О. Полова, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – С. 254.

Прима, С. Коагуляційне очищення поверхневих вод для питного водопостачання / С. Прима, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – С. 258.

Пундик, О. Дослідження ефективності видалення іонів амонію з водних розчинів / О. Пундик, О. Каленик, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – С. 257.

Фахурдінова, М. Ф. Знезалізнення підземних вод / М. Ф. Фахурдінова, Ю. Т. Синишин, Н. А. Гусятинська // Вода в харчовій промисловості : збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 21–22 березня 2019 р., м. Одеса. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – С. 82.

Чорна, Т. Екологічні та економічні аспекти питного водопостачання в Україні / Т. М. Чорна, Н. А. Гусятинська // ЕТЕВК-2019 : збірник доповідей Міжнародного конгресу та технічної виставки, 10–14 червня 2019 р. – Чорноморськ, 2019. – С. 78–90.

Чорна, Т. Питне водопостачання в Україні: еколого-економічні проблеми / Т. Чорна, Н. Гусятинська // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 202–205.

Чорна, Т. Проблеми питного водопостачання в Україні в контексті цілей сталого розвитку / Т. М. Чорна, Н. А. Гусятинська // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 69–70.

Husiatynska, N. Investigation of disinfectant’s effectiveness as to contaminating microflora in sugar production [Electronic resourse] / N. Husiatynska, T. Nechypor // EUREKA: Life Sciences. – 2018. – № 5. – P. 15–21. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29476/3/1.pdf

Research into application of zeolite for purification of diffusion juice in sugar production [Electronic resourse] / N. Husiatynska, T. Nechypor, M. Husiatynskyi, S. Shulga // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 5/11 (95). – 2018. – Р. 6–13. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29477/3/2.pdf

Гусятинська, Н. Підготовка живильної води для екстрагування сахарози з бурякової стружки з використанням цеоліту / Н. Гусятинська, Т. Нечипор, Я. Соботюк // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 83–84.

Застосування дезінфектантів сучасного покоління для дезінфекції технологічних вод у виробництві цукру / Н. Гусятинська, Т. Нечипор, С. Тетеріна, Л. Решетняк // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 84–86.

Реалії сьогодення та перспективи майбутнього підготовки питної і технологічної води [Електронний ресурс] / А. А. Долінський, О. М. Ободович, В. В. Сидоренко, Н. А. Гусятинська // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 247–255. – Режим доступу : http://surl.li/augrb

Українець, А. І. Роль кафедри технології цукру і підготовки води НУХТ у кадровому і науково-технічному забезпеченні розвитку цукрової галузі України [Електронний ресурс] / А. І. Українець, Н. А. Гусятинська, Л. П. Рева // Цукор України. – 2018. – № 1 (143). – С. 11–22. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29478/3/3.pdf

Gusyatynska, N. Inhibition of extraction microbiological processes in sucrose extraction / N. Gusyatynska, T. Nechypor // Ukrainian food journal. – 2017. – Vol. 6, Is. 3. – Pp. 504–513. DOI: 10.24263/2304-974X-2017-6-3-10

Гусятинська, Н. А. Ефективність сучасних дезінфектантів при переробленні цукрових буряків, уражених бактеріями роду Leuconostoc [Електронний ресурс] / Н. А. Гусятинська, Т. М. Нечипор // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 6. – С. 199–206. – Режим доступу : http://surl.li/augse

Гусятинська, Н, А. Дослідження процесу деманганації та знезалізнення підземних вод шляхом використання сучасних фільтрувальних завантажень [Електронний ресурс] / Н. А. Гусятинська, С. А. Шульга, Т. С. Заруба // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 30. – С. 9–10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25166/1/3.PDF

Гусятинська, Н. А. Очищення води мембранними методами [Електронний ресурс] / Н. А. Гусятинська, Т. П. Подорога // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції: зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 30. – С. 6–9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25167/1/1.PDF

Гусятинська, Н. А. Дослідження ефективності застосування антимікробного засобу «Каморан» в бурякоцукровому виробництві / Н. А. Гусятинська, С. М. Тетеріна, Т. М. Нечипор // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19 травня 2016 р., м. Харків. – С. 269–270.

Гусятинська, Н. А. Дослідження ефективності застосування сорбентів для доочищення питної води / Н. Гусятинська, І. Чайка, О. Ременюк // Вода: проблеми та шляхи вирішення : збірник статей науково- практичної конференції з міжнародною участю, 6-8 липня 2016 р., м. Рівне. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – С. 48–53.

Гусятинська, Н. А. Еколого-економічні аспекти впровадження сучасних технологій підготовки питної води / Н. А. Гусятинська, Т. М. Чорна // Екологічні виклики і сталий розвиток: економічні, правові та екологічні аспекти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27 січня 2016р. – Ірпінь : Форматт, 2016. – С. 67–72.

Гусятинська, Н. А. Ефективність очищення питної води з використанням сорбентів / Н. Гусятинська, О. Ременюк, І. Чайка // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали XXIV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 24. – С. 3–6.

Гусятинська, Н. А. Застосування засобів на основі активного хлору під час очищення клеровки тростинного цукру-сирцю [Електронний ресурс] / Н. А. Гусятинська, Н. М. Романченко, С. М. Тетеріна // Інженерія переробних і харчових виробництв. – 2016. – № 2 – С. 23–28. – Режим доступу : http://surl.li/augvq

Гусятинська, Н. А. Сучасний стан системи питного водопостачання в Україні / Н. Гусятинська, Т. Чорна // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : збірник матеріалів 4-го Міжнар. конгрессу, 21-23 вересня 2016 р., м. Львів. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка». – С. 203.

Гусятинська, Н. А. Сучасні вимоги щодо дезінфекції та мікробіологічного контролю в контексті забезпечення якості цукру / Н. А.Гусятинська, С. М. Тетеріна, Т. М. Нечипор // Перспктиви розвитку цукрової промисловості України : матеріали Міжнар. науково-технічної конференції, 31 березня–1 квітня 2016 р. – Київ : 2016. – С. 71–73.

Гусятинська, Н. А. Удосконалення схеми очищення клеровки тростинного цукру-сирцю [Електронний ресурс] / Н. А. Гусятинська, С. М. Тетеріна, Н. М. Романченко // Вісник ЧДТУ. – 2016. – № 1. – С. 61–66. – Режим доступу : http://surl.li/augvs

Гусятинська, Н. А. Формування компетенцій з охорони праці в процесі підготовки фахівців податкових та митних органів / Н. Гусятинська, Т. Чорна // Досвід формування культури безпеки та екологічного світогляду фахівців ВНЗ України : збірник наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнського наукового інтернет-семінару, присвяченого Дню науки та 30 роковинам аварії на ЧАЕС, 10 червня 2016 р., м. Ірпінь. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2016. – С. 12–18.

Касян, І. Дослідження ефективності використання комплексного реагенту для освітлення поляриметричних розчинів при переробленні буряків різної технологічної якості / І. Касян, Т. Брацюн, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 208.

Нечипор, Т. Вплив мікробіологічних процесів на накопичення молочної кислоти і нітритів у дифузійному соку / Т. Нечипор, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 197.

Нечипор, Т. Вплив приросту декстрану у дифузійному соку на технологічні показники очищенного соку / Т. Нечипор, А. Ширяєвська, Н. Гусятинська // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 198.

Основні принципи організації та управління охороною праці в органах ДФС / Н. Гусятинська, Т. Чорна, А. Теплякова, Я. Євтух // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конфер. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 148–150.