Деменюк Оксана Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
1
39

Перелік опублікованих документів:

Деменюк, О. М. Мальтодекстрини як продукти біоконверсії крохмалю / О. М. Деменюк, І. В. Карпович // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – С. 17-23. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/51c77c5c-1f3b-4f40-8a44-2d6bd16afb64/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%82%d1%8f_%d0%94%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e%d0%ba-%d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87_2023.pdf

Гусятинська, Н. А. Застосування методів оптимізації для визначення раціонального дозування коагулянту на очищення поверхневих вод / Н. А. Гусятинська, О. М. Деменюк // Вода в харчовій промисловості : матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2022 р. – Одеса : ОНАХТ, 2022.

Гусятинська, Н. Переваги застосування поліоксихлориду алюмінію для очищення питної води / Н. Гусятинська, О. Деменюк // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 48-50.

Деменюк, О. М. Сорбційні властивості шунгіту і кременю у водоочищенні / О. М. Деменюк, І. М. Бабич // Вода в харчовій промисловості : матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2022 р. – Одеса : ОНАХТ, 2022.

Карманова, І. С. Застосування шаруватих подвійних гідроксидів цинку та алюмінію для очищення стічних вод від урану (VI) / І. С. Карманова, Л. М. Пузирна, О. М. Деменюк // Вода в харчовій промисловості : VII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, 26-27 квітня 2016 р. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – С.125–127.

Карманова, І. Сорбційне вилучення И(МІ) з водних середовищ шаруватими подвійними гідроксидами цинку та алюмінію / І. Карманова, О. Деменюк, Л. Пузирна // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 211.

Халахандрик, Г. Дослідження вмісту хлорорганічних сполук у водопровідній воді міста Києва та їх видалення на побутових фільтрах / Г. Халахандрик, О. Деменюк, Г. Терлецька // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 212.

Халахандрик, Г. О. Леткі хлорорганічні сполуки у водопровідній воді міста Києва та їх видалення / Г. О. Халахандрик, Г. В.Терлецька, О. М. Деменюк // Вода в харчовій промисловості : VII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, 26-27 квітня 2016 р. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – С.122–125.