Запорожець Юлія Владиславівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
6
2
2
1
76

Перелік опублікованих документів

Application of low-frequency mechanical vibrations for development of highly efficient continuous extraction equipment / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Yu. Zaporozhets, V. Chornyi // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2022. – P. 148. DOI: 10.1007/978-3-031-06044-1_22

Дослідження гідродинаміки віброекстрактора з протитечійним розділенням фаз [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. М. Чорний // Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв : збірник тез доповідей ХIX Міжнародної наукової конференції, 12-16 вересня 2022 р. – Київ, 2022. – С. 7-8. – Режим доступу : http://surl.li/iafix

Justification of Local Expenditure Characteristics of Vibrotransporting Devices in Design Modeling of Continuous Vibroextractors / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Y. Zaporozhets, V. Chornyi // Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV (DSMIE 2021) : Proceedings of the 4th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing, June 8–11, 2021. – Lviv, Ukraine, 2021. – Vol. 2 : Mechanical and Chemical Engineering. – P. 296–305.

Justification of local expenditure characteristics of vibrotransporting devices in design modeling of continuous vibroextractors [Electronic resourse] / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Yu. Zaporozhets, V. Chornyi // Design, simulation, manufacturing: the innovation exchange : book of abstracts of the 4th International conference, Lviv, Ukraine, June 8-11, 2021. – Sumy : IATDI, 2021. – P. 148. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39493/1/DSMIE-2021.pdf

Запорожець, Ю. В. Вплив електроіскрових розрядів перед віброекстрагуванням на хмелеву сировину / Ю. В. Запорожець, Т. В. Бурлака // Науковий погляд в майбутнє. – 2021. – Вип. 22, № 1. – С. 31–36.

Запорожець, Ю. В. Дослідження процесу екстрагування цільових компонентів із хмелевої сировини [Електронний ресурс] / Ю. В. Запорожець, Т. В. Бурлака // SWorldJournal. – 2021. – Вип. 8, Т. 1. – С. 128–135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37093/1/11.pdf

Запорожець, Ю. В. Сучасні способи отримання хмельових екстрактів та їх особливості / Юлія Запорожець, Тетяна Бурлака // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 103.

Зоткіна, Л. Інтенсифікація процесу екстрагування цінних речовин з рослинної сировини / Лариса Зоткіна, Юлія Запорожець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 119.

Математичне моделювання періодичного твердо-фазового екстрагування цільових компонентів / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. М. Чорний, Ю. В. Запорожець, В. Є. Деканський // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 28–30.

Substantiation of Energy Parameters of a Continuous-Action Vibro extractor for a Solid-Liquid System / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Y. Zaporozhets, V. Chornyi // Advances in Design, Simulation and Manufacturing III : рroceedings of the 3rd International сonference on Design, Simulation, Manufacturing : The Innovation Exchange, DSMIE-2020, June 9-12, 2020, Kharkiv, 2020. – P. 258–267.

Substantiation of energy parameters of a continuous-action vibroextractor for a solid-liquid system [Electronic resourse] / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Yu. Zaporozhets, V. Chornyi // The innovation exchange (DSMIE-2020) : 3nd International Conference on Design, Simula-tion, Manufacturing: June 9-12, 2020, Kharkiv, Ukraine Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. Springer Nature Switzerland AG. – 2020. – Pp. 140. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39495/1/DSMIE-2020.pdf

Бурлака, Т. Математичне моделювання процесу сушіння культивованих грибів / Т. Бурлака, Ю. Запорожець, Т. Мучич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 МІжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. - C. 164.

Вітковська, О. Інтенсифікація процесу екстрагування цінних речовинз плодово-ягідних вичавок / О. Вітковська, Л. Зоткіна, Ю. Запорожець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. - C. 161.

Встановлення локальних швидкостей пульсуючих потоків при віброекстрагуванні [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. М. Чорний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 74–75. – Режим доступу : https://bit.ly/3EZH8Jb

Запорожець, Ю. В. Дослідження процесу вибуху, викликаного електрогідравлічним розрядом в стискуваній рідині / Ю. В. Запорожець, Т. В. Бурлака // Modern engineering and innovative technologies. – Karlsruhe, Germany : Sergeieva&Co, 2020. – Is. 12. – Part 1. – P. 45-49.

Запорожець, Ю. В. Ефективність використання електроіскрового оброблення сировини на процес вилучення цільових компонетів / Ю. В. Запорожець, Т. В. Бурлака // Topical issues of the development of modern science : abstracts of VI International Scientific and Practical Conference, 12-14 February, 2020. - Sofia, Bulgaria : Publishing House “ACCENT”, 2020. – P. 432-436.

Запорожець, Ю. В. Інтенсифікація процесу екстрагування за рахунок попередньої обробки сировини / Ю. В. Запорожець, Т. В. Бурлака // Innovative development of science and education : IV Международная научно-практическая конференція, 21-23 июня 2020 г. – Афины, Греция : ISGTPublishing House, 2020. – С. 124-128.

Запорожець, Ю. В. Інтенсифікація процесу та кінетика екстрагування цільових компонентів з хмелю / Ю. В. Запорожець, Т. В. Бурлака // Scientific and technological revolution of the XXI century’2020 : conference proceedings, June 12, 2020. – Karlsruhe, Germany : Sergeieva&Co, 2020. – № 1. – P. 9-12.

Новосаденко, Н. Дослідження кінетики екстрагування шишок хмелю / Н. Новосаденко, Л. Зоткіна, Ю. Запорожець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. - C. 163.

Особливості використання комбінованих методів інтенсифікації екстрагування з рослинної сировини на основі коливальних ефектів [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю.В. Запорожець, В. М. Чорний // Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв : збірник тез доповідей ХVIII Міжнародної наукової конференції, 12-16 жовтня 2020 р., м. Одеса. – Одеса, 2020. – С. 8–10. – Режим доступу : http://surl.li/iaffq

Розмеріця, О. Особливості екстрагування гірких речовин з хмелю / О. Розмеріця, Ю. Запорожець, Т. Бурлака // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 166.

Свинтак, В. Дослідження ефективності попередньої обробки сировини перед віброекстрагуванням / В. Свинтак, Ю. Запорожець, Н. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. - C. 168.

Investigation of hydrodynamics during continuous vibro extraction in a liquid–Solid body system / V. Zavialov, T. Misyura, N. Popova, Y. Zaporozhets, V. Dekanskiy // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2019. – Р. 524-535.

Substantiation of energy parameters of a continuous-action vibro extractor for a solid-liquid system / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Y. Zaporozhets, V. Chornyi // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2020. – P. 258–267.

Вплив режимних параметрів на кінетику безперервного віброекстрагування з рослинної сировини [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Ю. В. Запорожець, Н. В. Попова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 83–91. – Режим доступу : https://bit.ly/3sOoYYj

Вплив режимних параметрів на кінетику безперервного віброекстрагування рослинної сировини / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Ю. В. Запорожець, Н. В. Попова // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р., м. Київ. – С. 42.

Дмитренко, І. Вилучення біологічно активних речовин із рослинної сировини екстрагуванням [Електронний ресурс] / І. Дмитренко, Л. В. Зоткіна, Ю. В. Запорожець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 155. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29347/1/8.pdf

Дослідження впливу режимних параметрів безперервного віброекстрагування із рослинної сировини на зовнішній масообмін [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. М. Чорний // Інноваційні енерготехнології : збірник тез доповідей VIІ міжнародної науково-практичної конференції, 9-13 вересня 2019 р., м. Одеса. – Одеса, 2019. – С. 9-10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39058/1/thesis-konf-09-13.09.19.pdf

Михальська, Л. Вилучення біологічно активних речовин із рослинної сировини екстрагуванням [Електронний ресурс] / Л. Михальська, Л. В. Зоткіна, Ю. В. Запорожець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 154. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29346/1/7.pdf

Investigation of hydrodynamics during continuous vibroextraction in a liquid–solid body system [Electronic resourse] / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Yu. Zaporozhets, V. Dekanskiy // Design, simulation, manufacturing: the innovation exchange : book of abstracts of the International conference, June 12-15, 2018, Sumy, Ukraine. – Sumy : PF Publishing House «University Book», 2018. – Pp. 121. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39340/1/DSMIE-2018.pdf

Research of electrical treatment of plant raw materials in vibro extraction [Electronic resource] / V. Zavialov, Yu. Zaporozhets, T. Mysiura, N. Popova, V. Sukmanov, V. Chornyi // Modern Technologies in the Food Industry-2018 : Proceedings of the International Conference, 18-20 October 2018. – Chisinau : UTM, 2018. – Р. 29-34. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29730/1/Modern%20Technologies.pdf

Особливості моделювання структури потоків в умовах безперервного вібро екстрагування [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Удосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв : збірник тез доповідей XVII Міжнародної наукової конференції, 3-8 вересня 2018 р. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – С. 18-20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29729/1/%d0%9e%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b0.pdf

Патент 116705, UA, МПК B01D 11/02 (2006). Вібраційний екстрактор [Електронний ресурс] / Мисюра Т. Г., Зав'ялов В. Л., Денисюк В. С., Попова Н. В., Бодров В. С., Запорожець Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 201608236 ; заявл. 26.07.2016 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27897/1/getdocument%20%281%29.pdf

About the problem of biological processes complicated by mass transfer / V. Dyachok, S. Huhlych, Y. Yatchyshyn, Y. Zaporochets, V. Katysheva // Chemistry and Chemical technology. – 2017. – Vol. 11, № 1. – Pp. 111-116. DOI: 10.23939/chcht11.01.111

Дослідження фізичної абсорбції в апаратах з механічними перемішувальними пристроями [Електронний ресурс] / В. Денисюк, М. Івасенко, Б. Стефанюк та ін. // Наукові здобутки молоді - вирішення проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. - Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 158. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25263/1/selection%20%281%29.pdf

Ідентифікація параметрів комірчастої моделі із зворотними потоками в віброекстракторах [Електронний ресурс] / Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, О. П. Лобок, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Інноваційні енерготехнології : збірник наукових праць VI міжнародної науко-во-практичної конференції, 4-8 вересня 2017 р. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – С. 314-320. – Режим доступу : http://surl.li/iafje

Математичний опис структури гідродинамічних потоків при віброекстрагуванні на основі комірчастої моделі [Електронний ресурс] / Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, О. П. Лобок, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 5. Ч. 1 – С. 87–97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33813/1/23_5.1.pdf

Моделювання гідродинамічної структури потоків при безперервному віброекстрагуванні на основі комірчастої моделі із зворотними потоками [Електронний ресурс] / Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, О. П. Лобок, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2017. – Т. 81, Вип. 1. – С. 130–136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33818/3/Mys1.pdf

Патент 114809, UA, МПК B01D 11/02 (2006). Вібраційний екстрактор [Електронний ресурс] / Мисюра Т. Г., Зав'ялов В. Л., Денисюк В. С., Попова Н. В., Бодров В. С., Запорожець Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201608237 ; заявл. 26.07.2016 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. 6, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27896/1/getdocument.pdf

Розроблення високоефективної віброекстракційної апаратури та перспективи її практичного використання [Електронний ресурс] / В. Л. Зав'ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. Є. Деканський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2017. – № 2. – С. 81–94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33819/1/vvtt_2017_2_15.pdf

Моделювання гідродинамічної структури потоків при безперервному віброекстрагуванні на основі коміркової моделі із зворотними потоками [Електронний ресурс] / Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав'ялов, О. П. Лобок, В. С. Бодров, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : Міжнародна науково-практична конференція, 8-10 листопада 2016 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2016 – С. 135-136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25378/1/selection%20%282%29.pdf

Особливості приводних систем екстракційного обладнання з коливальним ефектом робочого середовища [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, В. С. Костюк, В. С. Бодров, Є. В. Костюк, Т. Г. Мисюра, Ю. В. Запорожець, Н. В. Попова // Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях : збірник наукових праць. – № 18. – 2016. – С. 30–39. – Режим доступу : https://bit.ly/3HuT9I8

Патент 113085 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Вакуум-віброекстрактор періодичної дії з комбінованим енергопідведенням [Електронний ресурс] / Зав'ялов В. Л., Попова Н. В., Мисюра Т. Г., Запорожець Ю. В., Деканський В. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 201411977 ; заявл. 05.11.2014 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23, 2016. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25131/1/113085.pdf

Шевченко, А. Дослідження впливу нанорозмірного стану водних суспензій металів на процес сорбції під час бродіння тіста [Електронний ресурс] / А. Шевченко, Ю. Запорожець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 168. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24735/1/MKsaodvnsvsmnpspcbt.pdf