Ткачук Наталія Андріївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
3
3
2
64

Перелік опублікованих документів

Бурлака, Т. Визначення терміну зберігання сушених культивованих грибів / Т. Бурлака, Н. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч.технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. - C. 167.

Дослідження змін в овочевій сировині в процесі ферментування [Електронний ресурс] / С. В. Матко, Л. М. Мельник, Н. А. Ткачук, Л. В. Зоткіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2020. – Т. 26, № 1. – С. 195–203. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31778/1/07.07.20-4.pdf

Матко, С. В. Удосконалення технології виробництва соковмісних напоїв з використанням дикорослої сировини [Електронний ресурс] / С. В. Матко, Т. М. Левківська, Н. А. Ткачук // Наукові праці НУХТ. – 2020. – Т. 26, № 6. – С. 97–206. – Режим доступу : https://bit.ly/3FPZv4b

Свинтак, В. Дослідження ефективності попередньої обробки сировини перед віброекстрагуванням / В. Свинтак, Ю. Запорожець, Н. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 168

Influence of shungite treatment methods on its absorption properties and on water treatmentquality for beverages production [Electronic resource] / S. Oliynyk, L. Mel’nyk, I. Samchenko, N. Tkachuk, O. Loginova, L. Kisterska // Ukrainian Food Journal – 2019. – Vol. 8, Is. 4. – P. 891-902. – Access mode : http://ufj.ho.ua/Archiv/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202019%20V.8%20Is.4.pdf.

Influence of differential heat treatment on foodstuffs with apples obtained by the convection-thermoradiation method of drying / Svitlana Oliynyk, Lyudmila Melnyk, Iryna Samchenko, Natalia Tkachuk, Olga Loginova, Ludmyla Kisterska // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Is. 4. – P. 155-168.

Recovery of Adsorption Properties of Shungite / V. Diyuk, O. Ishchenko, O. Loginova, O. Shevchenko et al // Journal of Superhard Materials. – 2019. – 41 (4). – P. 221–228. DOI : 10.3103/S1063457619040026/.

Відновлення адсорбційних властивостей шунгіту / Л. М. Мельник, Н. А. Ткачук, О. Ю. Шевченко та ін. // Сверхтвёрдые материалы. – 2019. – № 4. – С. 1–10.

Оцінка впливу макроекономічних факторів на розвиток готельного господарства в Україні [Електронний ресурс] / Д. І. Басюк, Л. О. Івченко, Н. А. Ткачук, К. О. Верес // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 1. – С. 33–46. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30831/1/1.pdf

Патент на винахід № 121179UA, МПК (2020.01) A23L 23/00. Соус овочевий з ферментованою сировиною [Електронний ресурс] / Бессараб О. С., Матко С. В., Мельник Л. М., Ткачук Н. А. ; власник Національний університет харчових технологій. – № а201903037 ; заявл. 28.03.2019, опубл. 10.04.2020, Бюл. 7, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31776/1/121179-2.pdf

Патент на корисну модель № 136705UA, МПК A23L 2/00, A23L 27/24 (2016.01). Соус овочевий з ферментованою сировиною [Електронний ресурс] / Бессараб О. С., Матко С. В., Мельник Л. М., Ткачук Н. А. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201903038 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. 16, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31775/1/136705-1.pdf

Підвищення якісних показників води для напоїв після її оброблення шунгітом / Л. Мельник, С. Олійник, Н. Ткачук, І Самченко, О. Логінова, Л. Кістерська // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 70–72.

Порівняльний аналіз способів отримання пюре з кизилу для виробництва соусів [Електронний ресурс] / А. О. Грушковська, С. В. Матко, Л. М. Мельник, Н. А. Ткачук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – Т. 25, № 4. – С. 167–173. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31777/1/07.07.2020-3.pdf

Методика розрахунку оптимальних параметрів валкового розкачування [Електронний ресурс] / І. Я. Стадник, С. І. Федак, Б. С. Пащенко, Н. А. Ткачук // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 90–99. – Режим доступу : https://bit.ly/3qGegQW

Adsorption properties ofshungite in purification of water–alcohol solutions / L. M. Mel’nik, N. A. Tkachuk, O. V. Turchun, V. E. Diyuk et al // Journal of Superhard Materials. – 2017. – Vol. 39, Is. 6. – P. 416-421.

Патент 114358 UA, МПК С12Н 1/04 (2006.01) B01D 15/04 (2006.01) B01J 20/20 (2006.01) C02F 1/28 (2006.01) C12G 3/08 (2006.01) A23L 2/70 (2006.01) Спосіб очищення промислових водно-спиртових розчинів [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Матко С. В., Ткачук Н. А, Турчун О. В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № a 201509131 ; заявл. 22.09.2015 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3eHGogK

Степанець, О. І. Динаміка і енергетична рекуперація в технологічних машинах [Електронний ресурс] / О. І. Степанець, Д. В. Пригодій, Н. А. Ткачук // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23, № 5. – Ч. 2. – С. 26-32. DOI : 10.24263/2225-2924-2017-23-5-2-5 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32717/1/DYNAMICS%20AND%20ENERGY%20RECUPERATION%20IN.pdf

Патент на корисну модель 105279 UA МПК С12Н 1/04 (2006.01) Спосіб очищення промислових водно-спиртових розчинів [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Матко С. В., Ткачук Н. А., Турчун О.В. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201509132 ; заявл. 22.09.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24566/1/105279.pdf