Мисюра Тарас Григорович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
9
2
6
2
197
6
156

Перелік опублікованих документів

Application of low-frequency mechanical vibrations for development of highly efficient continuous extraction equipment / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Yu. Zaporozhets, V. Chornyi // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2022. – P. 148. DOI: 10.1007/978-3-031-06044-1_22

Extraction from amber raw materials under electric spark action / V. Chornyi, S. Petrichenko, T. Mysiura, N. Popova, V. Zavialov // Surface engineering and applied electrochemistry. – 2022. – Vol. 58, Is. 4. – Pp. 386–392. DOI: 10.3103/S1068375522040044

Дослідження гідродинаміки віброекстрактора з протитечійним розділенням фаз [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. М. Чорний // Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв : збірник тез доповідей ХIX Міжнародної наукової конференції, 12-16 вересня 2022 р. – Київ, 2022. – С. 7-8. – Режим доступу : http://surl.li/iafix

Investigation of particle size distribution of grinded amber by electropulse discharges in a liquid medium [Electronic resourse] / V. Chorny, Y. Kharchenko, T Mysiura, N. Popova, V. Zavialov. – Archive of Mechanical Engineering. – 2021. – Vol. 68, № 3. – P. 337–348. Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36866/1/AME_2021_138396.pdf

Justification of Local Expenditure Characteristics of Vibrotransporting Devices in Design Modeling of Continuous Vibroextractors / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Y. Zaporozhets, V. Chornyi // Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV (DSMIE 2021) : Proceedings of the 4th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing, June 8–11, 2021. – Lviv, Ukraine, 2021. – Vol. 2 : Mechanical and Chemical Engineering. – P. 296–305.

Justification of local expenditure characteristics of vibrotransporting devices in design modeling of continuous vibroextractors [Electronic resourse] / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Yu. Zaporozhets, V. Chornyi // Design, simulation, manufacturing: the innovation exchange : book of abstracts of the 4th International conference, Lviv, Ukraine, June 8-11, 2021. – Sumy : IATDI, 2021. – P. 148. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39493/1/DSMIE-2021.pdf

Solvent selection for extraction of target components from amber / V. M. Chornyi, T. H. Mysiura, N. V. Popova, V. L. Zavialov // Journal of Chemistry and Technologies. – 2021. – Vol.29, Is. 1. – Pp. 92–99. DOI: 10.15421/082106

Гавор, А. І. Оптимізація компонентного складу безалкогольного напою із соком помело [Електронний ресурс] / А. І. Гавор, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 100. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33621/1/87_4.pdf

Грищенко, М. Особливості надкритичного флюїдного екстрагування із рослинної сировини та перспективи його використання в біотехнології / Марина Грищенко, Зав’ялов Володимир, Мисюра Тарас // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 111.

Оптимізація компонентного складу нектару «Солодкий смак» за методами симплекс-решітчастого планування [Електронний ресурс] / Н. Казимірчик , Н. Попова, Т. Мисюра // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 98. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33636/1/87_2.pdf

Патент на корисну модель 146699 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Віброекстрактор періодичної дії з надвисокочастотною камерою [Електронний ресурс] / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 202006911 ; заявл. 28.10.2020 ; опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33614/1/146699.pdf

Патент на корисну модель 146700 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Віброекстрактор періодичної дії з НВЧ камерою [Електронний ресурс] / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 202006912 ; заявл. 28.10.2020 ; опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33615/1/146700.pdf

Патент на корисну модель 146711 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Спосіб отримання спиртового екстракту з бурштину [Електронний ресурс] / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202007163 ; заявл. 09.11.2020 ; опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33616/1/146711.pdf

Патент на корисну модель 147220 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Лінія виробництва прозорого водного екстракту бурштину [Електронний ресурс] / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 202007156 ; заявл. 09.11.2020 ; опубл. 21.04.2021, Бюл. № 16, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33617/1/147220.pdf

Патент на корисну модель 147221 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Спосіб отримання водного екстракту бурштину [Електронний ресурс] / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 202007157 ; заявл. 09.11.2020 ; опубл. 21.04.2021, Бюл. № 16, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33618/1/147221.pdf

Патент на корисну модель 147222 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Спосіб отримання прозорого водного екстракту бурштину [Електронний ресурс] / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 202007158 ; заявл. 09.11.2020 ; опубл. 21.04.2021, Бюл. № 16, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33619/1/147222.pdf

Підбір розчинника для екстрагування цільових компонентів з бурштину [Електронний ресурс] / В. Черный, Т. Мисюра, Н. Попова, Л. Зав’ялов // Journal of Chemistry and Technologies. – 2021. – Vol. 29, № 1. – P. 92–98. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37094/1/11.pdf

Попова, Н. В. Визначення якісних показників безалкогольного напою із соком помело та оптимізація його компонентного складу [Електронний ресурс] / Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра, А. І. Гавор // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 124–134. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33620/1/27_1.pdf

Попова, Н. В. Дослідження якості та оптимізація компонентного складу збагаченої на-чинки сирка в білковій глазурі / Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Наукові праці НУХТ. – 2021. –Т. 27, № 3. – С.153–162.

Попова, Н. В. Розроблення компонентного складу яблучно-вишневого соку з оцінкою показників якості і безпечності [Електронний ресурс] / Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра, В. С. Ляпкало // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 2. – С. 148–161. – Режим доступу : https://bit.ly/349e0Cd

Систематизація критеріїв подібності в теорії моделювання процесів і апаратів біотехнологічних виробництв / Анастасія Охмакевич, Марія Дзюба, Володимир Зав’ялов, Тарас Мисюра // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 117.

Систематизація методів інтенсифікації масообмінних процесів біотехнологічних виробництв / Дар’я Благодир, Анна Воробей, Олена Доценко, Володимир Зав’ялов, Тарас Мисюра // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 118.

Чорний, В. М. Апроксимація якісних показників екстрактів із бурштину [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33622/1/87_1.pdf

Чорний, В. Дослідження кінетики екстрагування з плавленого бурштину / В. Чорний, Т. Мисюра // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 99.

Экстрагирование из янтарного сырья в условиях электроискрового воздействия [Електронный ресурс] / В. Н. Черный, С. В. Петриченко, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра, В. Л. Завьялов // Электронная обработка материалов. – 2021. – №57(5). – С. 58-65. – Режим доступа : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39498/1/article_7.pdf

Regularities of solid-phase continuous vibration extraction and prospects for its industrial use / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, V. Sukmanov, V. Chornyi // Lecture notes in mechanical engineering. – 2019. – Pp. 920–930. DOI: 10.1007/978-3-030-22365-6_92

Substantiation of Energy Parameters of a Continuous-Action Vibro extractor for a Solid-Liquid System / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Y. Zaporozhets, V. Chornyi // Advances in Design, Simulation and Manufacturing III : рroceedings of the 3rd International сonference on Design, Simulation, Manufacturing : The Innovation Exchange, DSMIE-2020, June 9-12, 2020, Kharkiv, 2020. – P. 258–267.

Substantiation of energy parameters of a continuous-action vibroextractor for a solid-liquid system [Electronic resourse] / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Yu. Zaporozhets, V. Chornyi // The innovation exchange (DSMIE-2020) : 3nd International Conference on Design, Simula-tion, Manufacturing: June 9-12, 2020, Kharkiv, Ukraine Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. Springer Nature Switzerland AG. – 2020. – Pp. 140. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39495/1/DSMIE-2020.pdf

Встановлення локальних швидкостей пульсуючих потоків при віброекстрагуванні [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. М. Чорний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 74–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34550/1/%d0%a2%d0%95%d0%97%d0%98%20_74.pdf

Експериментальне оцінювання енергоефективності в апаратах з механічними перемішувальними пристроями в системі газ-рідина / Т. Загороднюк, Ю. Іванченко, Д. Кукурудза, М. Парфенюк, Т. Мисюра, Н. Попова, В. Зав‘ялов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. - C. 148.

Застосування низькочастотних механічних коливань для інтенсифікації екстрагування в системі рослинна сировина – рідина / В. Подолянчук, В. Титарчук, В. Зав‘ялов, Т. Мисюра // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 151.

Особливості використання комбінованих методів інтенсифікації екстрагування з рослинної сировини на основі коливальних ефектів [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю.В. Запорожець, В. М. Чорний // Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв : збірник тез доповідей ХVIII Міжнародної наукової конференції, 12-16 жовтня 2020 р., м. Одеса. – Одеса, 2020. – С. 8–10. – Режим доступу : http://surl.li/iaffq

Патент 121127 UA, МПК B01D 11/02 (2009.03) Екстрактор [Електронний ресурс] / Мисюра Т. Г., З ав'ялов В. Л., Попова Н. В., Рибачок А. В., Чорний В. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 201708117 ; заявл. 04.08.2017 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31453/1/getdocument.pdf

Патент 121672 UA, МПК B01D 11/2 (2006) Екстрактор [Електронний ресурс] / Мисюра Т. Г., Зав'ялов В. Л., Попова Н. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 201711977 ; заявл. 06.12.2017 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31868/1/121672.pdf

Патент 143982 UA, МПК B01D 11/02 (2006) Віброекстрактор періодичної дії з жорстким контейнером [Електронний ресурс] / Зав'ялов В. Л., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Чорний В. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 202001226 ; заявл. 25.02.2020 ; опубл. 225.08.2020, Бюл. № 16, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31869/1/143982.pdf

Патент на корисну модель № 143983 UA, МПК B01D 11/02 (2006.01) Віброекстрактор періодичної дії з жорстким контейнером [Електронний ресурс] / Зав'ялов В. Л., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Чорний В. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 202001227 ; заявл. 25.02.2020 ; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31874/1/143983.pdf

Разработка нового виброэкстрактора периодического действия [Электронный ресурс] / В. М. Чорній, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. Л. Завьялов // Техника и технология пищевых производств : материалы ХIII Международной научно-технической конференции, 23–24 апреля 2020 г., г. Могилев. – Могилев, 2020. – Т. 2. – С. 45-46. – Режим доступа : https://bit.ly/3pJZbi0

Розроблення вібраційного екстрактора з камерою обробки сировини в полі НВЧ випромінювання [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. Л. Зав'ялов // Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців : ХIV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів, 01–04 грудня 2020 р. – Харків : НТУ ХПІ, 2020. – С. 318–319. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34547/1/TPRYS-2020_318.pdf

Спосіб кількісного визначення бурштинової кислоти в екстрактах бурштину [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. Л. Зав’ялов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 218–226. – Режим доступу : https://bit.ly/3qAdIfm

Чорний. В. Обґрунтування вибору розчинника при екстрагуванні скам’янілої смоли / В. Чорний, Т. Мисюра, Н. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. –Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 152.

Investigation of hydrodynamics during continuous vibroextraction in a liquid–Solid body system / V. Zavialov, T. Misyura, N. Popova, Y. Zaporozhets, V. Dekanskiy // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2019. - Р. 524-535.

Regularities of solid-phase continuous vibration extraction and prospects for its industrial use [Electronic resourse] / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, V. Sukmanov, V. Chornyi // Design, simulation, manufacturing: the innovation exchange : Book of Abstracts of the 2nd International Conference, June 11-14, 2019 Lutsk, Ukraine. – Sumy : PF Publishing House «University Book», 2019. – Pp. 154. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39343/1/DSMIE-2019.pdf

Вибрационные экстракторы периодического действия и перспективы их промышленного использования [Электронный ресурс] / В. Н. Черный, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. Л. Завьялов // Technical Scientific Conference of students, master students and PhD Students (with international participation), 26-29 march 2019, Chisinau, Technical University of Moldova. – С. 606-609. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29696/1/1.pdf

Вібраційні екстрактори періодичної дії та перспективи їх промислового використання [Електронний ресурс] / В. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. Л. Зав’ялов // Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019 р. – Ч. 2. – С. 150. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29141/1/1.pdf

Вплив режимних параметрів на кінетику безперервного віброекстрагування з рослинної сировини [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Ю. В. Запорожець, Н. В. Попова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 83–91. – Режим доступу : https://bit.ly/32IuK2X

Дослідження впливу режимних параметрів безперервного віброекстрагування із рослинної сировини на зовнішній масообмін [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. М. Чорний // Інноваційні енерготехнології : збірник тез доповідей VIІ міжнародної науково-практичної конференції, 9-13 вересня 2019 р., м. Одеса. – Одеса, 2019. – С. 9-10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39058/1/thesis-konf-09-13.09.19.pdf

Дослідження кінетики екстрагування розчинних речовин з рослинної сировини та математичний опис процесу / В. М. Подолянчук, В. М. Чорний, В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 29–30.

Дослідження кінетики екстрагування розчинних речовин з рослинної сировини та математичний опис процесу [Електронний ресурс] / В. Подолянчук, В. Чорний, Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов // Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019 р. – Ч.2. – С. 152. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29139/1/3.pdf

Екстрагування рослинної сировини різними способами та математичний опис процесу [Електронний ресурс] / В. Подолянчук, В. Л. Зав‘ялов, Т. Г. Мисюра, В. М. Чорний // Матеріали ІІ Міжнародної студентської науково - технічної конференції, 25-26 квітня 2019 р., м. Тернопіль. – 2019. – С. 17-18. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39492/1/Ternopol_2019.pdf

Камінська, С. В. Математична модель прогнозування вмісту аскорбінової кислоти в заморожених ягодах [Електронний ресурс] / С. В. Камінська, Т. Г. Мисюра, Г. О. Сімахіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ, 2019. – Т. 25, № 4. – С. 207–216. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30780/1/stattya_optimization.pdf

Мисюра, Т. Г. Дослідження сорбційних властивостей листової рослинної сировини / Т. Г. Мисюра, В. М. Чорний, Н. В. Попова // Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 4–6 вересня 2019 р. –Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 257–258.

Оптимізація сумішей за симплекс-ґратчастими планами Шаффе / В. Христенко, В. Чорний, Т. Мисюра, Н. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 157.

Патент 131658, UA, МПК B01D 11/02 (2006.01). Вакуум-віброекстрактор періодичної дії з дефлегмацією [Електронний ресурс] / Зав'ялов В. Л., Попова Н. В., Мисюра Т. Г., Рибачок А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201807954 ; заявл. 17.07.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. 2, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29046/1/getdocument.pdf

Перспективи використання екстракційних технологій для переробки скам’янілої смоли / Т. Г. Мисюра, В. М. Чорний, В. Л. Зав’ялов, Н. В. Попова // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 68–69.

Усовершенствование способа получения солодовых экстрактов [Электронный ресурс] / В. В. Христенко, В. Н. Черный, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Technical Scientific of students, master students and PhD Students (with international participation), 26-29 March 2019, Chisinau. – Moldova, 2019. – С. 606-609. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29694/1/2.pdf

Христенко, В. Оптимізація сумішей за симплекс-ґратчастими планами Шаффе [Електронний ресурс] / В. Христенко, В. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К.: НУХТ, 2019 р. – Ч. 2. – С. 157. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29096/1/4.pdf

Чорний, В. М. Дослідження сорбційних властивостей листової рослинної сировини [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Інноваційні аспекти розвитку облад¬нання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : збірник тез третьої міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 вересня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 257-258. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39450/1/tezy_2019.pdf

Чорний, В. Особливості екстрагування бурштину та перспективи промислової реалізації процесу [Електронний ресурс] / В. Чорний, Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 151. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29095/1/2.pdf

Investigation of hydrodynamics during continuous vibroextraction in a liquid–solid body system [Electronic resourse] / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Yu. Zaporozhets, V. Dekanskiy // Design, simulation, manufacturing: the innovation exchange : book of abstracts of the International conference, June 12-15, 2018, Sumy, Ukraine. – Sumy : PF Publishing House «University Book», 2018. – Pp. 121. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39340/1/DSMIE-2018.pdf

Research of electrical treatment of plant raw materials in vibroextraction [Electronic resource] / V. Zavialov, Yu. Zaporozhets, T. Mysiura, N. Popova, V. Sukmanov, V. Chornyi // Modern Technologies in the Food Industry - 2018 : Proceedings of the International Conference, 18-20 October 2018. – Chisinau : UTM, 2018. – Р. 29-34. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29730/1/Modern%20Technologies.pdf

Визначення оптимальних параметрів настоювання плодів журавлини [Електронний ресурс] / Л. А. Овакімян, В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 191. – Режим доступу : https://bit.ly/3HuBEaN

Дослідження процесу настоювання кореня імбиру / Л. А. Овакімян, В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 190.

Марценюк, О. С. Особливості моделювання складних технологічних систем у харчових технологіях [Електронний ресурс] / О. С. Марценюк, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24 № 3. – С. 122-131. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28366/3/123.pdf

Масштабний перехід в апаратах з перемішувальним пристроєм для глибинного культивування [Електронний ресурс] / Г. Зварич, В. М. Чорний, А. Царьова, Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018 р. – Ч. 2. – С. 181. – Режим доступу : https://bit.ly/3eFKhmC

Овакімян, Л. А. Дослідження процесу настоювання кореня імбиру [Електронний ресурс] / Л. А. Овакімян, В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня, 2018. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 190. – Режим доступу : https://bit.ly/3JLeMG6

Особливості моделювання структури потоків в умовах безперервного віброекстрагування [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю.В. Запорожець // Удосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв : збірник тез доповідей XVII Міжнародної наукової конференції, 3-8 вересня 2018 р. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – С. 18-20. – Режим доступу : https://bit.ly/3eKz0RS

Патент 116705, UA, МПК B01D 11/02 (2006). Вібраційний екстрактор [Електронний ресурс] / Мисюра Т. Г., Зав'ялов В. Л., Денисюк В. С.,Попова Н. В., Бодров В. С., Запорожець Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 201608236 ; заявл. 26.07.2016 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. 8, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27897/1/getdocument%20%281%29.pdf

Патент 117204, МПК МПК A23C 19/02 (2006.01) A23C 19/09 (2006.01) Композиція інгредієнтів для глазурованого сирка з начинкою [Електронний ресурс] / Ткаченко В. В., Попова Н. В., Мисюра Т. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 201707880 ; заявл. 27.07.2017 ; опубл. 25.06.2018, Бюл. 12, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29132/1/getdocument%20%286%29.pdf

Патент 123314 UA, МПК B01D 11/02 (2006.01) Екстрактор [Електронний ресурс] / Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Завялов В. Л., Рибачок А. В., Чорний В. М.; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201708118 ; заявл. 04.08.2017 ; опубл. 26.02.2018, Бюл. 4, 2018 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29094/1/getdocument%20%287%29.pdf

Патент 125025 UA, МПК B01D 11/02 (2006) Екстрактор [Електронний ресурс] / Мисюра Т. Г., Зав'ялов В. Л., Попова Н. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201711976 ; заявл. 06.12.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. 8, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27898/1/125025.pdf

Экстрагирование плодов конского каштана [Электронный ресурс] / Л. А. Овакимян, И. Н. Омелянчук, В. Н. Черный, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Техника и технология пищевых производств : материалы ХII Международной научно-технической конференции, 19–20 апреля 2018 г. – Могилев : МГУП, 2018. – Т. 2. – С. 110-111. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29607/1/tom_2_2018Chestnut.pdf

Chornyi, V. Investigation of extraction of plant materials for making milk drinks [Electronic resource] / V. Chornyi, N. Popova, T. Misyura // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstracts of 83 International Scientific Conference of Young Scientists and Students, 5–6 April 2017. – Kyiv : NUFT, 2017 – P. 80. – Access mode : https://bit.ly/3eL5wDn

Determining of optimal extraction mode of Robinia [Electronic resource] / Yu. Pryshchepa, V. Chornyi, N. Lapina, T. Misyura, N. Popova // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : Book of abstracts of 83 International Scientific Conference of Young Scientists and Students, April 5-6, 2017. – K. : NUFT, 2017. – P. 74. – Access mode : https://bit.ly/3Ht2Qqy

Intensification of the extraction process manufacture of bitter tinctures [Electronic resource] / N. Popova, T. Misyura, V. Chornyi, A. Rybachok // Proceedings of university of ruse. Biotechnologies and food technologies. – 2017. – Vol. 56, Book 10.2. – P. 65–69. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33817/1/10.2-12.pdf

Investigation of the extraction process of spicy aromatic raw materials in the production of bitter tinctures [Electronic resource] / N. Popova, T. Mysiura, A. Rybachok, V. Chornyi // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – № 5. – P. 32–44. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29344/1/Ukr%20Jour%20Food%20Sci.pdf

Використання попереднього бланшування сировини в процесі екстрагування [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Ю. Ю. Прищепа, Н. В. Лапіна, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Інноваційні енерготехнології : збірник наукових праць VI міжнародної науково-практичної конференції, 4-8 вересня 2017р. – ОНАХТ,2017. – С. 215-219. – Режим доступу : http://surl.li/iafpp

Дослідження процесу екстрагування плодів кінського каштану [Електронний ресурс] / І. М. Омелянчук, Л. А. Овакімян, В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра // Наука і молодь в ХХІ сторіччі : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції, 1 грудня 2017 р., м. Полтава. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 633-635. – Режим доступу : http://surl.li/iafpw

Дослідження процесу настоювання плодів журавлини [Електронний ресурс] / О. В. Бараловська, Ю. Ю. Прищепа, В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Інноваційні енерготехнології : збірник наукових праць VI міжнародної науково-практичної конференції, 4-8 вересня 2017р. – ОНАХТ, 2017. – С. 223-226. – Режим доступу : http://surl.li/iafqa

Дослідження процесу настоювання плодів кизилу [Електронний ресурс] / М. С. Степанчук, Н. В. Лапіна, В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Інноваційні енерготехнології : збірник наукових праць VI міжнародної науково-практичної конференції, 4-8 вересня 2017р. – ОНАХТ, 2017. – С. 219-223. – Режим доступу : http://surl.li/iafqi

Ідентифікація параметрів комірчастої моделі із зворотними потоками в віброекстракторах [Електронний ресурс] / Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, О. П. Лобок, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Інноваційні енерготехнології : збірник наукових праць VI міжнародної науко-во-практичної конференції, 4-8 вересня 2017 р. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – С. 314-320. – Режим доступу : http://surl.li/iafje

Кінетика процесу екстрагування плодів кінського каштану [Електронний ресурс] / І. М. Омелянчук, Л. А. Овакімян, В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра // Майбутній науковець-2017 : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 грудня 2017 р., м. Сєвєродонецьк. – С. 159-162. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39540/1/Tezu_Naykovec_2017_.pdf

Кошова, В. М. Вплив ферментних препаратів на колоїдну стійкість пива [Електронний ресурс] / В. М. Кошова, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 4. – С. 127–132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33814/1/23_4.pdf

Любцова, Ю. Л. Визначення оптимального складу суміші зелених соусів за вмістом вітаміну С [Електронний ресурс] / Ю. Л. Любцова, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Наукові праці НУХТ. — 2017.— Т. 23, № 1. — С. 232-239. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25060/1/136.pdf

Математичний опис структури гідродинамічних потоків при віброекстрагуванні на основі комірчастої моделі [Електронний ресурс] / Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, О. П. Лобок, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 5. Ч. 1 – С. 87–97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33813/1/23_5.1.pdf

Моделювання гідродинамічної структури потоків при безперервному віброекстрагуванні на основі комірчастої моделі із зворотними потоками [Електронний ресурс] / Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, О. П. Лобок, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2017. – Т. 81, Вип. 1. – С. 130–136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33818/3/Mys1.pdf

Патент 114035 UA, МПК C09B 61/00 (2009) Спосіб виробництва гіркої настоянки [Електронний ресурс] / Рибачок А. В., Попова Н. В., Мисюра Т. Г. , Чорний В. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 201511026 ; заявл. 11.11.2015 ; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29137/1/getdocument%20%282%29.pdf

Патент 114246, МПК C09B 61/00 (2009) Апаратурно-технологічна лінія виробництва гіркої настоянки [Електронний ресурс] / Рибачок А. В., Попова Н. В., Мисюра Т. Г. , Зав’ялов В. Л.; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 201511312 ; заявл. 17.11.2015 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. 9, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29135/1/getdocument%20%284%29.pdf

Патент 114809, UA, МПК B01D 11/02 (2006). Вібраційний екстрактор [Електронний ресурс] / Мисюра Т. Г., Зав'ялов В. Л., Денисюк В. С., Попова Н. В., Бодров В. С., Запорожець Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201608237 ; заявл. 26.07.2016 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. 6, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27896/1/getdocument.pdf.

Патент 121796, МПК (2006) A23C 19/00 A23L 29/20 (2016.01) A23L 33/00 Композиція інгредієнтів для глазурованого сирка з начинкою [Електронний ресурс] / Ткаченко В. В., Попова Н. В., Мисюра Т. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201707881 ; заявл. 27.07.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. 23, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29133/1/getdocument%20%285%29.pdf

Попова, Н. В. Оптимізація компонентного складу начинки збагаченого сирка в білковій глазурі [Електронний ресурс] / Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра, В. В. Ткаченко // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. – 2017. – № 23. – С. 164-169. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33637/1/103845.pdf

Рибачок, А. В. Застосування математико-статистичних методів дослідження при розробленні рецептури гірких настоянок [Електронний ресурс] / А. В. Рибачок, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 174. – Режим доступу : https://bit.ly/3mSaSRX

Розроблення високоефективної віброекстракційної апаратури та перспективи її практичного використання [Електронний ресурс] / В. Л. Зав'ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. Є. Деканський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2017. – № 2. – С. 81–94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33819/1/vvtt_2017_2_15.pdf

Ткаченко, В. В. Дослідження компонентного складу начинки збагаченого сирка в білковій глазурі [Електронний ресурс] / В. В. Ткаченко, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 204–210. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33815/1/23_3.pdf

Чорний, В. М. Дослідження процесу екстрагування рослинної сировини для створення молочного напою [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Наукові здобутки молоді – вирішення проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 175. – Режим доступу : https://bit.ly/3FMR9uo

Дослідження процесу екстрагування цвіту робінії псевдоакації [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Н. В. Лапіна, Ю. Ю. Прищепа, Г. В. Ляшко, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю кафедри процесів і апаратів харчових виробництв НУХТ, 8–10 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 150-151. – Режим доступу : https://bit.ly/3FJFuwe

Моделювання гідродинамічної структури потоків при безперервному віброекстрагуванні на основі коміркової моделі із зворотними потоками [Електронний ресурс] / Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав'ялов, О. П. Лобок, В. С. Бодров, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : Міжнародна науково-практична конференція, 8-10 листопада 2016 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2016 – С. 135-136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25378/1/selection%20%282%29.pdf

Особливості приводних систем екстракційного обладнання з коливальним ефектом робочого середовища [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, В. С. Костюк, В. С. Бодров, Є. В. Костюк, Т. Г. Мисюра, Ю. В. Запорожець, Н. В. Попова // Вісник НТУ "ХПІ" : Нові рішення в сучасних технологіях : збірник наукових праць. – № 18. – 2016. – С. 30–39. – Режим доступу : https://bit.ly/345pQNK

Патент 106057 UA, МПК C09B 61/00 (2009) Спосіб виробництва гіркої настоянки [Електронний ресурс] / Рибачок А. В., Попова Н. В., Мисюра Т. Г. , Чорний В. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201511028 ; заявл. 11.11.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29138/1/getdocument%20%281%29.pdf

Патент 107722UA, МПК C09B 61/00 (2009) Система виробництва гіркої настоянки [Електронний ресурс] / Рибачок А. В., Попова Н. В., Мисюра Т. Г. , Зав’ялов В. Л.; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201511314 ; заявл. 17.11.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. 12, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29134/1/getdocument%20%283%29.pdf

Патент 113085 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Вакуум-віброекстрактор періодичної дії з комбінованим енергопідведенням [Електронний ресурс] / Зав'ялов В. Л., Попова Н. В., Мисюра Т. Г., Запорожець Ю. В., Деканський В. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a 2014 11977 ; заявл. 05.11.2014 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25131/1/113085.pdf

Попова, Н. В. Удосконалення технології виробництва гірких настоянок за допомогою математико-статистичних методів досліджень [Електронний ресурс] / Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра, А. В. Рибачок // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. – 2016. – № 18. – С. 170-174 – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33816/1/vcpinrct_2016_18_27.pdf.

Чорний, В. М. Використання віртуальних лабораторій при вивченні процесів і апаратів харчових виробництв [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 178. – Режим доступу : https://bit.ly/3FQge7s

Чорний, В. М. Розроблення аналітичних апроксимаційних залежностей теплофізичних характеристик основних енергоносіїв процесів і апаратів [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 164. – Режим доступу : https://bit.ly/3pLePcM