Мельник Людмила Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
7
4
3
3
238
6
233

Перелік опублікованих документів

Дунаєвський, Н. Дослідження процесу замочування соєвого зерна / Назарій Дунаєвський, Світлана Матко, Людмила Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 121.

Мельник, Л. М. Дослідження технології буряково-яблучного соусу зі зниженою калорійністю / Л. М. Мельник // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 3. – С. 197–206.

Сеньків, М. Дослідження особливостей хімічного складу шпинату, як цінної сировини для готельно-ресторанного господарства / М. Сеньків, Л. М. Мельник // Виклики сьогодення та новації у харчових технологіях і готельно-ресторанному бізнесі : збірник тез науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участі, 27 травня 2021 р. – Київ : ККІБП, 2021. – С. 71.

Удот, В. Дослідження фізико – хімічних показників фаршевої маси окуня річкового, як основного компонента формованого продукту / Владислав Удот, Світлана Матко, Людмила Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 120.

Дослідження впливу попереднього оброблення ягід чорної смородини на вихід пюре / Н. Зінич, С. Матко, Л. Мельник, О. Бессараб // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – C. 219.

Дослідження змін в овочевій сировині в процесі ферментування [Електронний ресурс] / С. В. Матко, Л. М. Мельник, Н. А. Ткачук, Л. В. Зоткіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2020. – Т. 26, № 1. – С. 195–203. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31778/1/07.07.20-4.pdf

Кончаківська, Є. Розроблення рецептури соковмісного напою на основі екстракту топінамбура та морквяного пюре / Є. Кончаківська, С. Матко, Л. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – C. 218.

Influence of differential heat treatment on foodstuffs with apples obtained by the convection-thermo radiation method of drying / Svitlana Oliynyk, Lyudmila Melnyk, Iryna Samchenjo, Natalia Tkachuk, Olga Loginova, Ludmyla Kisterska // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 4. – P. 155-168.

Influence of shungite treatment methods on its absorption properties and on water treatment quality for beverages production [Electronic resource] / S. Oliynyk, L. Mel’nyk, I. Samchenko, N. Tkachuk, O. Loginova, L. Kisterska // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 4. – P. 891–902. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34707/1/14.pdf.

Recovery of Adsorption Properties of Shungite / V. Diyuk, O. Ishchenko, O. Loginova, O. Shevchenko et al // Journal of Superhard Materials. – 2019. – 41 (4). – P. 221–228. DOI : 10.3103/S1063457619040026/.

Відновлення адсорбційних властивостей шунгіту / Л. М. Мельник, Н. А. Ткачук, О. Ю. Шевченко та ін. // Сверхтвёрдые материалы. – 2019. – № 4. – С. 1–10.

Дослідження протекторних властивостей ягід обліпихи щодо іонів Pb (II), Cd (II) та Hg (II) [Електронний ресурс] / С. В. Матко, Є. Костенко, Л. Мельник, О. Бутенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – Т. 25, № 3. – С. 243–252. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30335/1/2019.pdf

Патент на винахід № 121179UA, МПК (2020.01) A23L 23/00. Соус овочевий з ферментованою сировиною [Електронний ресурс] / Бессараб О. С., Матко С. В., Мельник Л. М., Ткачук Н. А. ; власник Національний університет харчових технологій. – № а 201903037 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31776/1/121179-2.pdf

Патент на корисну модель № 131289 UA МПК A23L 2/00, A23L 2/02 (2006.01), Напій яблучно-кизиловий [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Бессараб О. С., Матко С. В., Ващенко Н. М.; власник  Національний університет харчових технологій ; заявл. 04.07.2018, u 201807499 ; опубл. 10. 01.2019, Бюл. 1, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28873/1/131289.pdf

Патент на корисну модель № 136705UA, МПК A23L 2/00, A23L 27/24 (2016.01). Соус овочевий з ферментованою сировиною [Електронний ресурс] / Бессараб О. С., Матко С. В., Мельник Л. М., Ткачук Н. А. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201903038 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31775/1/136705-1.pdf

Підвищення якісних показників води для напоїв після її оброблення шунгітом / Л. Мельник, С. Олійник, Н. Ткачук, І Самченко, О. Логінова, Л. Кістерська // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. – КИЇВ : НУХТ, 2019. – С. 70–72.

Плиско М. Дослідження реологічних характеристики яблучно-кизилового морсу / М. Плиско, Л. Мельник, С. Матко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 313.

Порівняльний аналіз способів отримання пюре з кизилу для виробництва соусів [Електронний ресурс] / А. О. Грушковська, С. В. Матко, Л. М. Мельник, Н. А. Ткачук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – Т. 25, № 4. – С. 167–173. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31777/1/07.07.2020-3.pdf

Чернецький, О. Розроблення технології виробництва сокового напою на основі екстракту глоду та кизилового пюре / О. Чернецький, Л. Мельник, С. Матко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. –Ч. 1. – С. 312.

Вибір рецептурних компонентів для виробництва плодових соусів на основі кизилу [Електронний ресурс] / А. О. Грушковська, С. В. Матко, Л. М. Мельник, Т. В. Шейко // Продовольчі ресурси. - 2018.– № 10 – С. 82–87. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28406/1/Grushkovska.pdf

Вплив теплового оброблення та прянощів на збереженість біофлавоноїдів кизилу при виробництві соусів [Електронний ресурс] / С. В. Матко, Л. М. Мельник, Т. В. Шейко, С. В. Ткаченко // Продовольчі ресурси : зб. наук. пр. / НААН ; Ін-т прод. ресурсів НААН. – К. : ТОВ «Видавництво «БАРМИ», 2018. – № 11. – С. 110–115. – Режим доступу : https://bit.ly/3mPljWu

Патент 116958 UA, МПК A23L 23/00 (2018.01) A23L 27/60 (2016.01) Соус обліпиховий [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Матко С. В., Костючик О. О., Грушковська А. О. ; власник Національний університет харчових технологій. - № a 201703284 ; заявл. 10.11.2017 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10, 2018 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3pIpc13

Adsorption properties of shungite in purification of water–alcohol solutions / L. M. Mel’nik, N. A. Tkachuk, O. V. Turchun, V. E. Diyuk et al // Journal of Superhard Materials. – 2017. – Vol. 39, Is. 6. – P. 416-421.

The use of sulphophtalein dyes immobilized on anionite AB-17x8 to determine the contents of Pb (II), Cu (II), Hg (II) and Zn (II) in liquid medium [Electronic resource] / Е. Kostenko, L. Melnuk, S. Matko, М. Malyovanyy // Chemistry & Chemical Technology. – Lviv : Lviv Polytechnic National University. – 2017. – V. 11, N. 1. – P. 117–124. – Access mode :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24883/1/Kostenkoull_text_737.pdf

Мельник, Л. Н. Дослідження способів оброблення сировини при виробництві цукатів з картоплі [Електронний ресурс] / Л. Н. Мельник, С. В. Матко // Наукові праці національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 186–191. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26211/1/17%20Matko%20NP%20NUFT.pdf

Патент 114358 UA, МПК С12Н 1/04 (2006.01) B01D 15/04 (2006.01) B01J 20/20 (2006.01) C02F 1/28 (2006.01) C12G 3/08 (2006.01) A23L 2/70 (2006.01) Спосіб очищення промислових водно-спиртових розчинів [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Матко С. В., Ткачук Н. А, Турчун О. В. ; власник Національний університет харчових технологій. - № a 201509131 ; заявл. 22.09.2015 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3sMLNLX

Патент 119426 UA, МПК A23L 2/02 (2006.01) Соус обліпиховий [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Матко С. В., Костючик О. О., Грушковська А. О. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 201703287 ; заявл. 06.04.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. 18, 2017 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3pJYcOQ

Моделювання і оптимізація процесу адсорбційного очищення сортівки шунгітом [Електронний ресурс] / О. В. Турчун, Л. М. Мельник, С. В. Матко, В. О. Мірошник // Наукові праці НУХТ. – К : НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 5. – С. 179–183. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/24691

Патент на корисну модель, № 105843 України, МПК G01N 27/49 (2006.01), G01N33/03 (2006.01). Спосіб визначення свинцю воліях з різних стадій її виробництва методом інверсійної хронопотенціометрії / Манк В. В., Мельник О. П., Галімова В. М., Суровцев І. В., Галімов С. К.; – № u 201508680 ; заявл. 08.09.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7, 2016 р.

Патент 110794 UA, МПК A23L 23/00 (2016.01), A23L 27/00 (2016.01) Соус кизиловий [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Матко С. В., Костючик О. О., Грушковська А. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201603169 ; заявл. 28.03.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20, 2016 р. – Режим доступу : https://bit.ly/32XslBn

Патент на корисну модель 105279 UA МПК С12Н 1/04 (2006.01) Спосіб очищення промислових водно-спиртових розчинів [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Матко С. В., Ткачук Н. А., Турчун О. В. ; власник Національний університет харчових технологій. - № u 201509132 ; заявл. 22.09.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24566/1/105279.pdf

Патент на винахід 112383 UA МПК A23B 7/08 (2006.01), A23L 21/12 (2006.01), A23B 7/10 (2006.01) Спосіб приготування цукатів із картоплі [Електронний ресурс] / Мельник Л. М., Матко С. В., Бессараб О. С., Костючок Н. В., Мартинова Я. О.; власник Національний університет харчових технологій. – № a 201505448 ; заявл. 03.06.2015 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24565/1/112383.pdf