Дубковецький Ігор Володимирович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
4
1
1
167
5
118

Перелік опублікованих документів

Application of radiation infrared drying method to remove water from fruit gels / Y. Kambulova, N. Overchuk, I. Dubkovets’kyy, O. Kokhan, V. Yurchak, Zvyahintseva- Y. Semenets, O. Onofriychuk // Journal of hygienic engineering and design. – 2021. – № 37. – Pp. 109–115.

Стрельченко, Л. Моделювання процесу зберігання яблучних снеків / Людмила Стрельченко, Ігор Дубковецький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 109.

Москаленко, О. Математико-статистична обробка процесу зберігання яблучних снеків після конвективно-терморадіаційного сушіння / О. Москаленко, Л. Стрельченко, І. Дубковецький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 153.

Стрельченко, Л. Аналіз ринку фруктової снекової продукції в Україні станом на 2018 – 2020 роки / Л. Стрельченко, І. Дубковецький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 159.

Стрельченко, Л. Динаміка фізико-хімічних показників та тепло-фізичних параметрів яблучних снеків в процесі зберігання в непрозорій пакувальній системі / Л. Стрельченко, І. Дубковецький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 158.

Стрельченко, Л. В. Енергоефективність від впровадження конвективно-терморадіаційної сушильної установки з тепловим насосом [Електронний ресурс] / Л. В. Стрельченко, І. В. Дубковецький // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 158-164. – Режим доступу : https://bit.ly/34dZr0p

Стрельченко, Л. Тепло- та масообмінні характеристи яблучних снеків / Л. Стрельченко, І. Дубковецький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 160.

Research of methods and modes of drying of gluten-free pasta [Electronic resource] / I. Dubkovetskiy, V. Yurchak, V. Rak, T. Burlaka, V. Kazmiryshen // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2019. – Vol. 29. – PP. 151–159. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31093/1/20.%20Full%20paper%20-%20Igor%20Dubkovetskiy.cleaned.pdf

Strelchenko, L. Influence of differential heat treatment on foodstuffs with apples received by the convection-thermoradiation method of drying [Electronic resource] / L. Strelchenko, I. Dubkovetskyi, I. Malezhyk // Ukrainian food journal. – 2019. – Vol. 8, Is. 1. – P. 155-168. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29368/1/1.pdf

Бурлака, Т. В. Енергетична оцінка процесу сушіння культивованих грибів при конвективно-терморадіаційному сушінні / Т. В. Бурлака, І. В. Дубковецький // East–West : proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists, 11 January 2019. – Vienna : Premier Publishing s.r.o., 2019. – P. 909.

Дубковецький, І. В. Зберігання яблучних снеків в жерстяних банках / І. В. Дубковецький, Л. В. Стрельченко // Дні студентської науки у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького : матеріали Студентської конференції, 18–19 квітня 2019 р. – Львів : Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, 2019. – С. 110.

Дубковецький, І. В. Розробка енергоощадного сушильного обладнання для промислового виробництва / І. В. Дубковецький, Л. В. Стрельченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 5–6 листопада 2019 р. Київ : НУХТ, 2019.

Дубковецький, І. В. Розробка сушильної установки з використанням альтернативних джерел палива / І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, Л. В. Стрельченко // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій : теоретичні та прикладні аспекти : матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 28–29 березня 2019 р. – Київ : ККІБП, 2019. – С. 11.

Дубковецький, І. В. Упакування та зберігання яблучних снеків у вакуумному середовищі / І. В. Дубковецький Л. В. Стрельченко // Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі : літні диспути : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції м. Дніпро, 1–2 серпня 2019 року. – С. 685.

Дубковецький, І. Проектування радіаційно-конвективної сушильної установки з тепловим насосом / І. Дубковецький, Л. Стрельченко, Я. Чернієнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 165.

Стрельченко, Л. В. Вплив питомого навантаження на кінетику процесу при конвективно-терморадіаційному сушінні яблучних снеків [Електронний ресурс] / Л. В. Стрельченко, І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 132–140. – Режим доступу : https://bit.ly/3sPQjsT

Стрельченко, Л. Зберігання яблучних снеків в прогресивній тарі / Л. Стрельченко, І. Дубковецький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 164.

Стрельченко, Л. Збільшення терміну придатності яблучних снеків / Л. Стрельченко, І. Дубковецький, І. Малежик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ: НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 163.

Патент на корисну модель № 136354 UA, МПК В65В 31/00 (2019.01). Спосіб зберігання яблучних снеків у газовому середовищі [Електронний ресурс] / Стрельченко Л. В., Дубковецький І. В., Маринін А. І., Пасічний В. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201902689 ; заявл. 20.03.2019 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31441/1/136354.pdf

Патент на корисну модель № 136355 UA, МПК В65В 31/00 (2019.01). Спосіб зберігання яблучних снеків в комбінованій плівці з газовим середовищем [Електронний ресурс] / Стрельченко Л. В., Дубковецький І. В., Маринін А. І., Пасічний В. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201902693 ; заявл. 20.03.2019 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31442/1/136355.pdf

Патент на корисну модель № 136356 UA, МПК В65В 31/00 (2019.01). Спосіб зберігання фруктових снеків [Електронний ресурс] / Стрельченко Л. В., Дубковецький І. В., Маринін А. І., Пасічний В. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201902697 ; заявл. 20.03.2019 ; опубл. 12.08.2019, Бюл. № 15, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31454/1/136356.pdf

Патент на корисну модель № 136641 UA, МПК В65В 31/00 (2019.01). Спосіб зберігання яблучних снеків в жорсткій тарі з модифікованим середовищем [Електронний ресурс] / Стрельченко Л. В., Дубковецький І. В., Маринін А. І., Пасічний В. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201902695 ; заявл. 20.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31456/1/136641.pdf

Патент на корисну модель № 136640 UA, МПК А23В 7/02 (2006.01). Спосіб зберігання яблучних снеків в металевих банках з газовим середовищем [Електронний ресурс] / Стрельченко Л. В., Дубковецький І. В., Маринін А. І., Пасічний В. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201902691 ; заявл. 20.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16, 2019 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31455/1/136640.pdf

Бурлака, Т. В. Моделювання процесу сушіння культивованих грибів глива звичайна [Електронний ресурс] / Т. В. Бурлака, І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 171. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27820/1/106a.pdf

Вплив потужності інфрачервоних генераторів на основні тепломасообмінні параметри конвективно-терморадіаційного сушіння культивованих грибів [Електронний ресурс] / І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, Т. В. Бурлака, А. Петрусенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем ха-рчування людства у XXI столітті : тезиси доповідей 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 173. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27822/1/108%d0%b0.pdf

Застосування теорії подібності в моделюванні прoцесу конвективно – терморадіаційного сушіння культивованих грибів [Електронний ресурс] / І. Ф. Малежик, Т. В. Бурлака, І. В. Дубковецький, В. Є. Деканський // Наукові праці ОНАХТ. – 2017. – Т. 81, Вип. 1. – С. 141–147. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27782/1/54%d0%b0.pdf

Патент U 113569 UA, МПК A23B 7/02 (2006.01) A23L 5/30 (2016.01) F26B 3/02 (2006.01) F26B 3/30 (2006.01) Спосіб виробництва яблучних цукатів [Електронний ресурс] / Малежик І. Ф., Дубковецький І. В., Бандуренко Г. М., Стрельченко Л. В. ; заявник НУХТ. – № a 201506561 ; заявл. 03.07.2015 ; опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27825/1/126%d0%b0.pdf

Патент U 113587 UA, МПК A23L 19/18 (2016.01) A23B 7/02 (2006.01) F26B 3/02 (2006.01) F26B 3/30 (2006.01) Спосіб виробництва яблучних снеків [Електронний ресурс] / Малежик І. Ф., Дубковецький І. В., Бандуренко Г. М., Стрельченко Л. В. ; заявник НУХТ. – № a 201511035 ; заявл. 11.11.2015 ; опубл. 10.02.2017, Бюл. № 3, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27826/1/127%d0%b0.pdf

Патент на корисну модель №113901 UA, A23L 19/12 (2016.01) A23B 7/02 (2006.01) Спосіб виробництва сушеної картоплі [Електронний ресурс] / Бандуренко Г. М., Малежик І. Ф., Дубковецький І. В., Писарєв М. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 201505684 ; заявл. 09.06.2015 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27827/1/128%d0%b0.pdf

Порівняльна характеристика різних способів сушіння безглютенових кукурудзяних макаронних виробів [Електронний ресурс] / І. В. Дубковецький, В. Г. Юрчак, О. В. Рожно, В. О. Казьміришен // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тезиси доповідей 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 172. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27821/1/107%d0%b0.pdf

Burlaka, T. Kinetics of the drying process of cultivated mushrooms [Electronic resource] / T. Burlaka, I. Dubkovetskyi, I. Malezhyk // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 250. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27819/1/105%d0%b0.pdf

Investigation of the forms of moisture bonding in cultivated fungi by the method of differential thermal analysis [Electronic resource] / T. Burlaka, V. Dekanskyi, I. Dubkovetskyi, I. Malezhyk // Modern Technologies in the food Industry : Proceeding of International Conference. – Chisinau, 2016. – P. 32–36. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27780/1/52a.pdf

Malezhyk, I. Investigation of drying apple snack convection-termoradiatsiynym energy to wrap different power heaters [Electronic resource] / I. Malezhyk, L. Strelchenko, I. Dubkovetskyi // Modern Technologies in the food Industry : Proceeding of International Conference. – Chisinau, 2016. – P. 64–68. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27781/1/53%d0%b0.pdf

The study of features of control of technological process for receiving the apple snacks [Electronic resource] / I. Malezhyk, I. Dubkovetskiy, H. Bandurenko, T. Levkіvska, L. Strelchenko // EUREKA : Life Sciences. – 2016. – № 6. – P. 17-23. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25180/1/Eureka.pdf

The use of convective-thermoradiactive method of energy supply in the apple snack technology [Electronic resource] / I. Malezhik, I. Dubkovetsky, L. Strelchenko and other // Eastern European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. - 6/11 (84). - P. 47-52. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27773/1/48%d0%b0.pdf

The use of convective-thermoradiative fashion energy concludion of the technology apple snack [Electronic resource] / I. Malezhik, I. Dubkovetskiy, H. Bandurenko, L. Strelchenko etc. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6, № 11 (84). - P. 47-52. – Access mode : https://bit.ly/3sQUEfA

Дослідження процесу сушіння, тепло- та масообмінних характеристик безглютенових макаронних виробів [Електронний ресурс] / І. В. Дубковецький, В. Г. Юрчак, О. В. Рожно, В. О. Казьміришен // Харчова промисловість. – № 20. – К. : НУХТ, 2016. – С. 110-120. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25093/1/Syvgdpsttmhbmv.pdf

Дубковецький, І. В. Визначення основних тепломасообмінних параметрів сушіння культивованих грибів при різних способах енергопідведення [Електронний ресурс] / І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, Т. В. Бурлака // Наукові праці ОНАХТ. – 2016. – Т. 80, Вип. 1. – С. 53–58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27774/1/50%d0%b0.pdf

Дубковецький, І. В. Розрахунок швидкості випаровування вологи при конвективно-терморадіаційному сушінні [Електронний ресурс] / І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, Т. В. Бурлака // Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання : збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 18–19 квітня 2016 р. — Київ : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 116–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27818/1/104%d0%b0.pdf

Патент 111659 UA, МПК (2016.01) A23B 7/02 (2006.01) F26B 3/04 (2006.01) F26B 3/30 (2006.01) F26B 7/00 Спосіб сушіння культивованих грибів комбінованим енергопідведенням [Електронний ресурс] / Малежик І. В., Дубковецький І. В., Бурлака Т. В. ; заявник НУХТ. – № a 201411439 ; заявл. 20.10.2014 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27824/1/125%d0%b0.pdf

Патентна винахід, № 112348 України, МПК A23b 7/02 (2006.01), F26B 21/12 (2006.01), F26B 21/10 (2006.01), F26B 21/08 (2006.01), F26B 21/04 (2006.01), F26B 9/06 (2006.01), F26B 3/04 (2006.01), F26B 3/30 (2006.01). Радіаційно–конвективна сушильна установка / Дубковецький І. В., Малежик І. Ф., Бурлака Т. В., Стрельченко Л. В. – № а 201411435 ; заявл. 20.10.2014 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. 16, 2016 р.

Патент на корисну модель № 104138 UA, МПК А23L 3/00, А23L 1/305 (2006.01) Фаршеві консерви з білковою композицією [Електронний ресурс] / Страшинський І. М., Пасічний В. М., Дубковецький І. В., Коломієць Р. А., Стрельченко Л. В., Тарадай Р. С. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201507401 ; заявл. 23.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31350/1/104138-14.pdf

Патент U 105128 UA, МПК А23L 3/46 (2006.1) А23B 7/026 (2006.01) Спосіб виробництва яблучних снеків (патент на корисну модель №105128) [Електронний ресурс] / Малежик І. Ф., Дубковецький І. В., Бандуренко Г. М., Стрельченко Л. В. ; заявник НУХТ. – № u 201507404 ; заявл. 23.07.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27778/1/120%d0%b0.pdf

Патент на корисну модель, № 105278 України, МПК A23B 7/02 (2006.01), F26B 3/30 (2006.01). Радіаційно–кондуктивна сушильна установка / Дубковецький І. В., Бурлака Т. В., Малежик І. Ф. ; – № u 201509129 ; заявл. 22.09.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. 5, 2016 р.

Патент U 106059 UA, МПК А23L 3/46 (2006.1) Спосіб виробництва яблучних снеків (патент на корисну модель №106059) [Електронний ресурс] / Малежик І. Ф., Дубковецький І. В., Бандуренко Г. М., Стрельченко Л. В. ; заявник НУХТ. – № u 201511036 ; заявл. 11.11.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27779/1/122%d0%b0.pdf

Патент U 107173 UA, МПК A23L 19/18 (2016.01) A23B 7/02 (2006.01) Спосіб виробництва яблучних снеків [Електронний ресурс] / Малежик І. Ф., Дубковецький І. В., Бандуренко Г. М., Стрельченко Л. В. ; заявник НУХТ. – № u 201511357 ; заявл. 18.11.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27823/1/123%d0%b0.pdf