Бурлака Тетяна Василівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
52
4
41

Перелік опублікованих документів

Бурлака, Т. В. Аналіз ринку виробництва харчових порошків з рослинної сировини / Т. В. Бурлака // Modern scientific researches. – 2021. – Вип 16. – С. 56–62.

Бурлака, Т. В. Виробництво харчових порошків з рослинної сировини / Т. В. Бурлака // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 107.

Бурлака, Т. В. Встановлення терміну зберігання сушених культивованих грибів / Т. В. Бурлака // European Scientific Discussions : Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference Rome, Italy 23-25 May 2021.

Запорожець, Ю. В. Вплив електроіскрових розрядів перед віброекстрагуванням на хмелеву сировину / Ю. В. Запорожець, Т. В. Бурлака // Науковий погляд в майбутнє. – 2021. – Вип. 22, № 1. – С. 31–36.

Запорожець, Ю. В. Дослідження процесу екстрагування цільових компонентів із хмелевої сировини [Електронний ресурс] / Ю. В. Запорожець, Т. В. Бурлака // SWorld Journal. – 2021. – Вип. 8, Т. 1. – С. 128–135. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37093/1/11.pdf

Запорожець, Ю. В. Огляд методів інтенсифікації процесу екстрагування / Юлія Запорожець, Тетяна Бурлака // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 102.

Запорожець, Ю. В. Особливості отримання екстрактів з рослинної сировини з жорсткою механічною структурою / Юлія Запорожець, Тетяна Бурлака // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 104.

Запорожець, Ю. В. Сучасні способи отримання хмельових екстрактів та їх особливості / Юлія Запорожець, Тетяна Бурлака // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 103.

Зоткіна, Л. Аналіз сучасної екстракційної апаратури та технологій отримання екстрактів із рослинної сировини / Лариса Зоткіна, Тетяна Бурлака // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 101.

Бурлака, Т. Визначення терміну зберігання сушених культивованих грибів / Т. Бурлака, Н. Ткачук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 167.

Бурлака, Т. Гігроскопічні властивості сушених культивованих грибів / Т. Бурлака // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 169.

Бурлака, Т. В. Інтенсифікація процесу сушіння рослинної сировини за допомогою комбінації різних способів / Т. В. Бурлака // Innovative development of science and education : IV Международная научно-практическая конференція, 21-23 июня 2020 г. - Афины, Греция : ISGT Publishing House, 2020. – С. 107-110.

Бурлака, Т. Математичне моделювання процесу сушіння культивованих грибів / Т. Бурлака, Ю. Запорожець, Т. Мучич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. - C. 164.

Бурлака, Т. В. Спосіб сушіння культивованих грибів комбінованим енерго підведенням / Т. В. Бурлака // Perspectives of world science and education : abstracts of X International Scientific and Practical Conference, 20-22 May 2020. – Osaka, Japan : CPN Publishing Group, 2020. – С. 155-159.

Запорожець, Ю. В. Дослідження процесу вибуху, викликаного електрогідравлічним розрядом в стискуваній рідині / Ю. В. Запорожець, Т. В. Бурлака // Modern engineering and innovative technologies. – Karlsruhe, Germany : Sergeieva&Co, 2020. – Is. 12. – Part 1. – P. 45-49.

Запорожець, Ю. В. Ефективність використання електроіскрового оброблення сировини на процес вилучення цільових компонетів / Ю. В. Запорожець, Т. В. Бурлака // Topical issues of the development of modern science : abstracts of VI International Scientific and Practical Conference, 12-14 February, 2020. – Sofia, Bulgaria : Publishing House “ACCENT”, 2020. – P. 432-436.

Запорожець, Ю. В. Інтенсифікація процесу екстрагування за рахунок попередньої обробки сировини / Ю. В. Запорожець, Т. В. Бурлака // Innovative development of science and education : IV Международная научно-практическая конференція, 21-23 июня 2020 г. – Афины, Греция : ISGT Publishing House, 2020. – С. 124-128.

Запорожець, Ю. В. Інтенсифікація процесу та кінетика екстрагування цільових компонентів з хмелю / Ю. В. Запорожець, Т. В. Бурлака // Scientific and technological revolution of the XXI century’2020 : conference proceedings, June 12, 2020. – Karlsruhe, Germany : Sergeieva&Co, 2020. – № 1. – P. 9-12.

Зоткіна, Л. Аналіз сучасних способів сушіння та розробка оптимального режиму сушіння капілярно-пористих матеріалів / Л. Зоткіна, Т. Бурлака // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ/ Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 162.

Зоткіна, Л. Дослідження структурних змін культивованих грибів при конвективно-терморадіаційному сушінні/ Л. Зоткіна, Т. Бурлака // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 165.

Розмеріця, О. Особливості екстрагування гірких речовин з хмелю / О. Розмеріця, Ю. Запорожець, Т. Бурлака // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. м. Київ / Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 166.

Research of methods and modes of drying of gluten-free pasta [Electronic resource] / I. Dubkovetskiy, V. Yurchak, V. Rak, T. Burlaka, V. Kazmiryshen // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2019. – Vol. 29. – PP. 151–159. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31093/1/20.%20Full%20paper%20-%20Igor%20Dubkovetskiy.cleaned.pdf

Бурлака, Т. В. Енергетична оцінка процесу сушіння культивованих грибів при конвективно-терморадіаційному сушінні / Т. В. Бурлака, І. В. Дубковецький // East–West : proceedings of the III International Scientific Forum of Scientists, 11 January 2019. – Vienna : Premier Publishing s.r.o., 2019. – P.909.

Бурлака, Т. Математичне моделювання конвективно – терморадіаційного сушіння рослинної сировини / Т. Бурлака, І. Малежик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 161.

Бурлака, Т. Перспективи використання сушильних установок комбінованої дії як джерела збереження енергії / Т. Бурлака, І. Малежик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 162.

Бурлака, Т. Розроблення високоефективних способів сушіння рослинної сировини / Т. Бурлака, І. Малежик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 160.

Бурлака, Т. В. Моделювання процесу сушіння культивованих грибів глива звичайна [Електронний ресурс] / Т. В. Бурлака, І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 171. – Режим доступу : dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27820/1/106a.pdf

Вплив потужності інфрачервоних генераторів на основні тепломасообмінні параметри конвективно-терморадіаційного сушіння культивованих грибів [Електронний ресурс] / І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, Т. В. Бурлака, А. Петрусенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 173. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27822/1/108%d0%b0.pdf

Застосування теорії подібності в моделюванні прoцесу конвективно – терморадіаційного сушіння культивованих грибів [Електронний ресурс] / І. Ф. Малежик, Т. В. Бурлака, І. В. Дубковецький, В. Є. Деканський // Наукові праці ОНАХТ. – 2017. – Т. 81, Вип. 1. – С. 141–147. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27782/1/54%d0%b0.pdf

Burlaka, T. Kinetics of the drying process of cultivated mushrooms [Electronic resource] / T. Burlaka, I. Dubkovetskyi, I. Malezhyk // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 250. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27819/1/105%d0%b0.pdf

Investigation of the forms of moisture bonding in cultivated fungi by the method of differential thermal analysis [Electronic resource] / T. Burlaka, V. Dekanskyi, I. Dubkovetskyi, I. Malezhyk // Modern Technologies in the food Industry : Proceeding of International Conference. – Chisinau, 2016. – P. 32–36. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27780/1/52a.pdf

Дубковецький, І. В. Визначення основних тепломасообмінних параметрів сушіння культивованих грибів при різних способах енергопідведення [Електронний ресурс] / І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, Т. В. Бурлака // Наукові праці ОНАХТ. – 2016. – Т. 80, Вип. 1. – С. 53-58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27774/1/50%d0%b0.pdf

Дубковецький, І. В. Розрахунок швидкості випаровування вологи при конвективно-терморадіаційному сушінні [Електронний ресурс] / І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, Т. В. Бурлака // Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання : збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 18–19 квітня 2016 р. — Київ : НТУУ «КПІ», 2016. — С. 116–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27818/1/104%d0%b0.pdf

Патент 111659 UA, МПК (2016.01) A23B 7/02 (2006.01) F26B 3/04 (2006.01) F26B 3/30 (2006.01) F26B 7/00 Спосіб сушіння культивованих грибів комбінованим енергопідведенням [Електронний ресурс] / Малежик І. В., Дубковецький І. В., Бурлака Т. В.; заявник НУХТ. – № a 2014 11439 ; заявл. 20.10.2014 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27824/1/125%d0%b0.pdf

Патент на винахід, № 112348 України, МПК A23b 7/02 (2006.01), F26B 21/12 (2006.01), F26B 21/10 (2006.01), F26B 21/08 (2006.01), F26B 21/04 (2006.01), F26B 9/06 (2006.01), F26B 3/04 (2006.01), F26B 3/30 (2006.01). Радіаційно–конвективна сушильна установка / Дубковецький І. В., Малежик І. Ф., Бурлака Т. В., Стрельченко Л. В.; – № а 201411435 ; заявл. 20.10.2014 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. 16, 2016 р.

Патент на корисну модель, № 105278 України, МПК A23B 7/02 (2006.01), F26B 3/30 (2006.01). Радіаційно–кондуктивна сушильна установка / Дубковецький І. В., Бурлака Т. В., Малежик І. Ф.; – № u201509129 ; заявл. 22.09.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. 5, 2016 р.