Зінченко Наталія Юріївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
34
2
42

Перелік опублікованих документів

Задоян, А. Бурштинова кислота - харчовий антиоксидант і джерело життєвої енергії / А. Задоян, Н. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 160.

Зінченко, Н. Зв′язана вода гідрофільних компонентів харчових продуктів / Н. Зінченко, І. Попова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 79-80.

Коваленко, А. Транс-жири – негативний вплив на здоров′я людини / А. Коваленко, Н. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 159.

Попова, І. Недеструктивний аналіз вмісту мінеральних компонентів у вуглеводовмісній харчовій сировині / І. Попова, Н. Зінченко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 125.

Зварич, Є. Меламіновмісний фальсифікат – отрута у вільному продаж / Є. Зварич, Н. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 201.

Зінченко, Н. Сухофрукти – смачний і корисний привіт літа / Н. Зінченко, В. Петровська // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 111–112.

Зінченко, Н. Хімічні контамінанти харчових продуктів / Н. Зінченко, І. Попова // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. / Національний університет харчових технологій ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 48–49.

Попова, І. В. Теоретико-методологічні засади дослідження екобезпечного розвитку суспільства / І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко // Наукові дослідження і наукове писемне мовлення в Україні та Німеччині : матеріали Міжнародної наукової онлайн-конференції, 26-27 листопада. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2021. – С. 157–161.

Савченко, А. Дослідження доцільності використання плодів гранату як антиоксиданту природного походження для зміцнення імунітету людини / А. Савченко, Н. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 200.

Зінченко, Н. Ю. Вивчення сорбції парів води інуліном / Н. Ю. Зінченко, І. В. Попова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 2.

Терещук, А. Використання пальмової олії в харчовій промисловості та вплив її компонентів на організм людини / А. Терещук, Н. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 246.

Аналіз гідрохімічних показників якості питної води у Київській області / І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко, О. І. Майборода, Н. В. Сімурова // Екологічні науки. – 2019. – № 4 (27). – С. 155–158.

Деркач, М. Аромат хліба і його якісне визначення / М. Деркач, Н. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ, НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 217.

Деркач, М. Мінорні компоненти харчових продуктів з антиоксидантними властивостями / М. Деркач, Н. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ, НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 218.

Зінченко, Н. Сучасний стан системи технічного регулювання України / Н. Зінченко, Н. Сімурова // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 227–228.

Зінченко, Н. Ю. Гарбуз – низькокалорійний продукт / Н. Ю. Зінченко, О. І. Майборода // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 122.

Попова, І. В. Аналіз гідрохімічних показників джерел питної води у Київській області / І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріал ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 141–142.

Попова, І. В. Аналіз гідрохімічних показників якості питної води у Київській області [Електронний ресурс] / І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова, О. І. Майборода // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – 2019. – № 4 (27). – С. 155–158. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30657/1/1.pdf

Попова, І. В. Полісахаридні протекторні покриття стоматологічних пластмас [Електронний ресурс] / І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 березня 2019. – Харків, НФаУ, 2019. – Т. 2. – С. 213. – Режим доступу : https://bit.ly/3oYJjql

Хімія гетероциклів : підручник / С. П. Бондаренко, Н. В. Сімурова, О. І. Майборода, Н. Ю. Зінченко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – 115 с.

Hydrolysis of inulin using citric acid for the preparation of fructose-oligosaccharide products of food industry / I. V. Popova, O. I. Mayboroda, N. Yu. Zinchenko, N. O. Klimenko // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2018. – №3. – Pp. 90–95.

Kovaleva, S. Synthesis of 1,2-dihydrothieno-1λ5-[2,4,1]oxazaphosphine [Electronic resource] / S. Kovaleva, L. Mazur, N. Zinchenko // Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds : XXI International Symposium, ŁÓDŹ, November 23, 2018. – P. 47. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29015/1/Kovaleva_50.pdf

Синтез 2-[4'-Метокси-3'-(R-аміносульфоніл)бензил]-2,3-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-1,3-діонів [Електронний ресурс] / Н. В. Сімурова, І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко, В. М. Брицун // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : технічні науки. – 2018. – Том 29 (68), Ч. 2, № 5. – С. 160–163. – Режим доступу : https://bit.ly/3rc6gZU

Гончарук, Л. Дослідження складових косметичного комплексу [Електронний ресурс] / Л. Гончарук, Н. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – Ч. 2. – С. 395. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25878/1/Zinchenko_1.pdf

Мазур, Л. М. Дослідження молекулярної маси та складу кополімеру N-вінілпіролідону з вінілацетатом [Електронний ресурс] / Л. М. Мазур, І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко // Slovak international scientific journal. – 2017. – №3. – Р. 22-27. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24880/1/Mazur%2043.pdf

Остапенко, А. А. Хімічні складові щастя [Електронний ресурс] / А. А. Остапенко, Н. Ю. Зінченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017 р. – Ч. 2. – С. 400. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25877/1/Zinchenko_2.pdf

Сімурова, Н. В. Реакція Біджинеллі в курсі органічного практикуму з хімії гетероциклів [Електронний ресурс] / Н. В. Сімурова, О. І. Майборода, Н. Ю. Зінченко // Домбровські хімічні читання – 2017 : матеріали VII Української конференції, 12-16 вересня – Яремче, 2017. – С. 37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27286/1/Simurova_4.pdf

Zinchenko, N. A study of the viscosity of water solutions of inulin – the functional food ingredient [Electronic resource] / N. Zinchenko, N. Simurova, A. Shelakov // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 224. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24969/1/Zinchenko_food.pdf

Дослідження процесу набухання інуліну в органічних розчинниках [Електронний ресурс] / Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова, Л. М. Мазур, Н. С.Кучер // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 236–241. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24864/1/Mazur-40.pdf

Ковальова, С. О. Синтез конденсованих піридинів, що містять CF3–группу [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, Н. Ю. Зінченко, Г. О. Данилевич // Актуальні проблеми хімії і хімічної технології : матеріали ІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції, 21–23 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 78-79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24888/1/Kovaleva-1.pdf

Майборода, О. І. Cамостійна робота студентів як важлива складова у підготовці висококваліфікованих фахівців [Електронний ресурс] / О. І. Майборода, Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі ( XXІIІ Каришинські читання ) : Міжнародна науково-практична конференція, м. Полтава, 19–20 травня 2016 р. – С. 265–267. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24872/1/%d0%9cayboroda%2030.pdf