Салюк Анатолій Іванович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
7
4
2
1
108
7
135

Перелік опублікованих документів

Sustainability of biogas production: using of Shelford’s law / Ye. B. Shapovalov, S. A. Usenko, А. I. Salyuk, R. A. Tarasenko, V. B. Shapovalov // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2022. – Vol. 1049. – №012023.

Production of mineral feed supplement for cows during anaerobic digestion / S. Zhadan, Y. Shapovalov, R. Tarasenko, A. Saliuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 146.

Шаповалов, Є. Інгібування анаеробної ферментації за рахунок водної активності / Є. Шаповалов, А. Салюк, С. Усенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 168.

Development of an ammonia production method for carbon-free energy generation / S. Zhadan, Ye. Shapovalov, R. Tarasenko, A. Salyuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – Vol. 5. – Pp. 66–75.

Trends and expected benefits of the breaking edge food technologies in 2021–2030 [Electronic resource] / V. Ivanov, O. Shevchenko, A. Marynin, V. Stabnikov, O. Gubenia, O. Stabnikova, A. Shevchenko, O. Gavva, A. Saliuk // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Volume 10, Issue 1. – P. 7–36. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34684/1/ssaotaebotbefti.pdf

Перспективи біогазу в світі [Електронний ресурс] / С. А. Усенко, Є. Б. Шаповалов, Р. А. Тарасенко, А. І. Салюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – C. 194. – Режим доступу : https://bit.ly/3lDLRcH

Dry anaerobic digestion of chicken manure : areview / Y. Shapovalov, S. Zhadan, G. Bochmann, A. Salyuk, V. Nykyforov // Applied Sciences. – Switzerland, 2020. – Vol. 10 (21). – № 7825. – P. 1–24.

Iron-containing clay and hematite iron ore in slurry-phase anaerobic digestion of chicken manure / V. Ivanov, V. Stabnikov, O. Stabnikova, A. Salyuk, E. Shapovalov, Z. Ahmed, J. H. Tay // AIMS Materials Science. – 2020. – Vol. 6 (5). – P. 821–832.

Sustainability of biogas production : using of Shelford’s law / Ye. Shapovalov, S. Usenko, A. Salyuk, V. Shapovalov, R. Tarasenko // Environmental Technology & Innovation. – 2020.

Онтологічна система менеджменту нормативно-правових документів щодо екологічної складової сталого розвитку [Електронний ресурс] / С. Усенко, В. Шаповалов, Є. Шаповалов, Р. Тарасенко, А. Салюк // Європейські Виміри Сталого Розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26 червня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 – С. 69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31890/1/Usenko%202020.pdf

Biotechnological application of iron ore mining waste in environmental engineering / V. Stabnikov, V. Ivanov, А. Salyuk, O. Stabnikova, Y. Shapovalov, A. Zubair // Європейські виміри сталого розвитку : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 29.

Iron-containing clay and hematite iron ore in slurry-phase anaerobic digestion of chicken manure / V. Ivanov, V. Stabnikov, O. Stabnikova, A. Salyuk, Y. Shapovalov, Z. Ahmed, J. Hwa Tay // AIMS Materials Science. – 2019. – Vol. 6, № 5. – P. 821–832.

Large-scale application of iron-containing mineral resources inenvironmental engineering / A. Zubair, V. Ivanov, V. Stabnikov, Rajput, Manzoorul Haq, Y. Shapovalov, S. Zhadan, O. Stanikova, Barakatullah, A. Salyuk // 1 International Conference on Sustainable Mineral Resource Development &Utilization : collection of abstracts and reports, 12–13 February 2019. – Karachi, Pakistan, 2019. – P. 72.

Problems of dry anaerobic digestion of chicken manure / S. Usenko, Y. Shapovalov, A. Salyuk, А. Kotinskiy // Open readings – 2019 : 62nd International conference for students of physics and natural sciences, 19–22 March 2019. – Vilnius, Lithuania, 2019. – P. 427.

Slurry-phase anaerobic digestion of chicken manure enhanced with microbial reduction of iron-containing clay / V. Ivanov, V. Stabnikov, O. Stabnikova, A. Salyuk, Y. Shapovalov, Z. Ahmed, J. Hwa Tay // AIMS Materials Science. – 2019. – Vol. 6, № 5. – P. 807–817.

The effect of exogenous organic substances on spirulina growth / A. Kotinskiy, A. Salyuk, V. Tobilko, Y. Shapovalov // Open readings – 2019 : 62nd International conference for students of physicsand natural sciences, 19–22 March 2019. – Vilnius, Lithuania, 2019. – P. 414.

The Reaserch of Dry Chicken Manure Methanogenesis Stability [Electronic resource] / Y. B. Shapovalov, A. I. Salyuk, A. V. Kotynsky, R. A. Tarasenko // Environmental problems. – 2019. – № 1. – P. 14–18. – Access mode : https://bit.ly/3lgdLeg

Салюк, А. І. Водоспоживання метанової ферментації курячого посліду як ключовий аспект до поширення технології / А. Салюк, Є. Шаповалов // Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві : матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару. – Київ : НУБіП, 2019. – С. 114–117.

Салюк, А. І. Зниження концентрації амонійного Нітрогену в процесі твердофазної ферментації шляхом додавання глиноподібних сорбентів [Електронний ресурс] / А. І. Салюк, Є. Б. Шаповалов, Р. А. Тарасенко // Хімічні проблеми сьогодення : тези та матеріали IІ Міжнародної (ХІI Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 19–21 березня 2019 р. – Вінниця : Донецький національний університет імені В. Стуса, 2019. – С. 178. – Режим доступу : https://bit.ly/3I1LJgy

Салюк, А. І. Стан розвитку біогазових установок в Україні [Електронний ресурс] / А. І. Салюк, Є. Б. Шаповалов // Європейські виміри сталого розвитку : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 30. – Режим доступу : https://bit.ly/3D87Uhb

Способ производства биогаза [Электронный ресурс] / С. Жадан, Е. Шаповалов, Р. Тарасенко, С. Усенко, А. Салюк // Екологія. Людина. Суспільство : матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 травня 2019 р. – Київ : НТУУ КПІ імені І. Сікорського. – С. 50–52. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30231/1/Zhadan%202019.pdf

Kotinskyi, A. The influence of exogenous glycine on growth and cyanobacteria Spirulina рlatensis (Gom.) Geitl photosynthetic processes [Electronic resource] / A. Kotinskyi, A. Salyuk, S. Zhadan // Biotechnologia Acta. – Т. 11, № 6. – 2018. – P. 39–46. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30346/1/1.pdf

Ontology-Based Systemizing of the Science Information Devoted to Waste Utilizing by Methanogenesis [Electronic resource] / Y. B. Shapovalov, V. B. Shapovalov, O. Y. Stryzhak, A. I. Salyuk // International Journal of Computer, Electrical, Automation, Control and Information Engineering. – 2018. – Vol. 12, № 12. – P. 1009–1014. – Access mode : https://bit.ly/3lks5CO

Патент 127615 UA, МПК C12P 7/14 (2006.01) Анаеробний ферментер для утилізації нітрогевмісних відходів [Електронний ресурс] / Жадан С. О., Шаповалов Є. Б, Салюк А. І., Шаповалов В. Б. ; власники Жадан С. О., Шаповалов Є. Б., Салюк А. І., Шаповалов В. Б. – № u 201802844 ; завл. 21.03.2018 ; опубл. 10.08.2018 ; Бюл. № 15, 2018 р. – Режим доступу : https://bit.ly/3o12obY

Регулювання концентрації амонійного азоту при метановій ферментації курячого посліду в умовах рециркуляції рідкої фази [Електронний ресурс] / Є. Б. Шаповалов, С. О. Жадан, А. І. Салюк, А. В. Котинський // Наукові праці Національний університет харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 65–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30090/1/Shapovalov%202018.pdf

Шаповалов, Є. Б. Використання онтологічних інструментів для систематизації та аналізу інформації щодо утилізації відходів шляхом метаногенезу [Електронний ресурс] / Є. Б. Шаповалов, В. Б. Шаповалов, О. Є. Стрижак, А. І. Салюк // Екологіча безпека та природокористування. – 2018. – № 3 (27). – С. 68-79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30115/1/Shapovalov%20et%20al.%202018.pdf

Шаповалов, Є. Б. Дослідження стабільності метаногенезу курячого посліду у твердофазних умовах [Електронний ресурс] / Є. Б. Шаповалов, А. І. Салюк, А. В. Котинський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 4. – C. 57–64. – Режим доступу : https://bit.ly/3xAwPsX

Шаповалов, Є. Б. Регулювання концентрації амонійного нітрогену при метановій ферментації курячого посліду в умовах рециркуляції рідкої фази [Електронний ресурс] / Є. Б. Шаповалов, С. О. Жадан, А. І. Салюк // Відновлювана та воднева енергетика – 2018 – C. 180–183. – Режим доступу : https://bit.ly/3G2zDSF

Патент 114655 UA, МПК C05F 3/00 (2017.01) Спосіб одержання твердого мінерального добрива при метановій ферментації [Електронний ресурс] / С. О. Жадан, Є. Б. Шаповалов, А. І. Салюк, В. Б. Шаповалов ; власники Жадан С. П., Шаповалов Є. Б., Салюк А. І., Шаповалов В. Б. – № u 201610452 ; завл. 17.10.2016 ; опубл. 10.03.2017 ; Бюл. № 5, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30080/1/pat2016zhad.pdf

Режими метанової ферментації курячого посліду [Електронний ресурс] / А. І. Салюк, А. В. Котинський, С. О. Жадан, Є. Б. Шаповалов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 2. – С. 31-36. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30085/1/2017%20sal.pdf

Шаповалов, Є. Б. Твердофазна ферментація: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Є. Б. Шаповалов, А. І. Салюк // І-й Міжнародний науково-практичний семінар "Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві". – Київ, 2017. – C. 69–70. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30083/1/sal2017.pdf

Інгібування виробництва метану з курячого посліду амонійним азотом [Електронний ресурс] / А. І. Салюк, С. О. Жадан, Є. Б. Шаповалов, Р. А. Тарасенко // Біоенергетика. – 2016. – №. 1. – C. 79–83. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30061/1/inhib2016.pdf

Інгібування виробництва метану з курячого посліду сульфідами [Електронний ресурс] / А. І. Салюк, С. О. Жадан, Є. Б. Шаповалов, Р. А. Тарасенко // Відновлювальна енергетика : науково-прикладний журнал. – 2016. – № 2 (45). – С. 88-92. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30112/3/ingsulph.pdf

Колесник, О. Сумісна ферментація стічних вод птахофабрик з відходами виробництва біодизелю [Електронний ресурс] / О. Колесник, Є. Б. Шаповалов, А. І. Салюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. - С. 387. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30111/1/gli.pdf

Метаногенез курячого посліду при пониженій концентрації інгібіторів [Електронний ресурс] / С. О. Жадан, Є. Б. Шаповалов, Р. А. Тарасенко, А. І. Салюк // Біологічні дослідження–2016 : збірник наукових праць. – ПП «Рута». – Житомир, 2016. – C. 48–49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32134/1/Zhadan%20et%20al.%20%202016%20%20.pdf

Патент 105080 Україна, (51) МПК (2017.01)
C05F 3/00 Спосіб отримання біогазу та добрива з відходів з високим вмістом азоту [Електронний ресурс] / Жадан, С. О., Шаповалов, Є. Б., Салюк, А. І., Шаповалов В. Б. ; власники Жадан С. П., Шаповалов Є. Б., Салюк А. І., Шаповалов В. Б. – № u 2015 05811 ; заяв. 12.06.2015 ; опубл 10.03.2016 ; Бюл. № 5, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30070/1/P.2015.pdf

Патент 107120 UA, МПК C05F 3/00 (2016.01) Біогазовий реактор на основі шнекового конвеєра [Електронний ресурс] / Жадан, С. О., Шаповалов, Є. Б., Салюк, А. І., Шаповалов В. Б. ; власники Жадан С. П., Шаповалов Є. Б., Салюк А. І., Шаповалов В. Б. – № u 201510842 ; завл. 06.11.2015 ; опубл. 25.05.2016 ; Бюл. № 10, 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30081/1/107120-uapatents.com.pdf

Патент на корисну модель № 105418) Україна МПК (2016.01) C08J 11/00 C12M 1/02 (2006.01) C02F 11/04 (2006.01) Біогазовий реактор для переробки відходів з високим вмістом азоту [Електронний ресурс] / Жадан, С. О., Шаповалов, Є. Б., Салюк, А. І., Шаповалов В. Б.; власники Жадан С. П., Шаповалов Є. Б., Салюк А. І., Шаповалов В. Б. – № u 2015 05824 ; заяв. 12.06.2015 ; опубл 25.03.2016 ; Бюл. № , 2016 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30058/1/105418-uapatents.com.pdf