Попова Інна Вадимівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
4
1
80
9
81

Перелік опублікованих документів

Зінченко, Н. Зв′язана вода гідрофільних компонентів харчових продуктів / Н. Зінченко, І. Попова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 79-80.

Куделко, А. Вплив дисбалансу Омега-3 та Омега-6 жирних кислот на організм людини / А. Куделко, І. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 158.

Попова, І. Недеструктивний аналіз вмісту мінеральних компонентів у вуглеводовмісній харчовій сировині / І. Попова, Н. Зінченко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 125.

Прокопенко, А. Токсикологія оксидної плівки похідних пурину чаю / А. Прокопенко, І. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 150.

Сімурова, Н. Зручний метод одержання похідних 1,3,4-оксадіазолів / Н. Сімурова, І. Попова // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 276.

The analisis of interaction monosaccharides with aminoacides in food row by quantum-chemical methods / I. Popova, О. Mayboroda, N. Simurova, O. Karmashov // Technology audit and production reserves. – 2020. – № 6/3 (56). – Pp. 31–36.

Сучасні хімічні дезінфектанти та антисептики. Ч. І. / В. М. Брицун, Н. В. Сімурова, І. В. Попова, О. В. Сімуров // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2021. – Т. 19, № 3(75). – С. 3–14.

Сучасні хімічні дезінфектанти та антисептики. Ч. ІІ. / В. М. Брицун, Н. В. Сімурова, І. В. Попова, О. В. Сімуров // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2021. – Т. 19, № 4(76). – С. 20–32.

Synthesis ofn-alkyl-n-[5-furyl/thienyl-1,3,4-oxadiazolyl]-2-pentenamides / N. V. Simurova, O. I. Maiboroda, I. V. Popova // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2020. – Vol. 3. – P. 183–188.

The analisis of interaction monosaccharides with aminoacides in food row by quantum-chemical methods [Electronic resourse] / I. Popova, О. Mayboroda, N. Simurova, O. Karmashov // Technology audit and production reserves 2020. – № 6/3 (56). – P. 31–36. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37146/1/22.pdf

Бутова, Є. Дослідження біохімічного синтезу гіалуронової кислоти / Є. Бутова, І. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 234.

Веберова, А. Застосування активаторів та інгібіторів α-амілази для профілактики захворювань обміну речовин людини / А. Веберова, І. Попова // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 232.

Зінченко, Н. Ю. Вивчення сорбції парів води інуліном / Н. Ю. Зінченко, І. В. Попова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 2.

Зручний метод одержання 2-арил(гетерил)-5-хлорметил-1,3,4-оксадіазолів [Електронний ресурс] / Н. В. Cімурова, І. В. Попова, О. І. Майборода, О. О. Кармашов // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 1, Ч. 2. – С. 83–87. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31752/1/01.07.20-4.pdf

Попова, І. В. Вища освіта у формуванні екологічної культури в умовах екобезпечного сталого розвитку / І. В. Попова, О. І. Майборода // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 жовтня 2020 р. – Херсон, 2020. – С. 883–886.

Сергієнко, М. Вивчення взаємодії вуглеводів з амінокислотами поляриметричним методом / М. Сергієнко, І. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 233.

Синтез N-алкіл-N-[5-фурил/тієніл-1,3,4-оксадіазоліл]-2-алкенамідів / Н. В. Сімурова, І. В. Попова, О. І. Майборода // Питання хімії та хімічної технології. – 2020. – № 3. – С. 183–188.

Сімурова, Н. В. Дисципліна «Дизайн лікарських засобів» у підготовці здобувачів спеціальності «Фармацевтична біотехнологія» [Електронний ресурс] / Н. В. Сімурова, І. В. Попова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 березня 2020 р. – Харків : НФаУ, 2020. – Т. 2. – C. 512–513. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31754/1/01.07.20-6.pdf

6-Hydroxyaurone aminomethyl derivatives in the inverse electron-demand Diels–Alder reaction / A. V. Popova, G. P. Mrug, S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk // Chem. Heterocycl. Compd. – 2019. – Vol. 55 (12). – P. 1179–1184.

Influence of grain processing products on the indicators of frozen milk-protein mixtures / S. Tsygankov, V. Ushkarenko, O. Grek, A. Tymchuk, I. Popova, N. Chepel, O. Onopriichuk, O. Savchenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 6, № 13 (96). – P. 51–58.

Simurova, N. V. Synthesis of 4-(1',3'-dioxo-2',3'-dihydro-1H-benzo[de]isoquinolin-2'-yl)-2-butenoic acid and its phenacyl esters / N. V. Simurova, I. V. Popova, V. M. Britsun // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2019. – №2. – Pp. 25–29 DOI: 10.32434/0321-4095-2019-123-2-25-29

Аналіз гідрохімічних показників якості питної води у Київській області / І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко, О. І. Майборода, Н. В. Сімурова // Екологічні науки. – 2019. – № 4  (27). – С. 155–158.

Кужинівська, О. Порівняння державних стандартів з метою дослідження органолептичних показників молочних продуктів / О. Кужинівська, І. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С.209.

Мороз, Д. Цукрозамінники та їх вплив на фізіологічні процеси організму людини / Д. Мороз, І. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 208.

Попова, І. В. Аналіз гідрохімічних показників джерел питної води у Київській області [Електронний ресурс] / І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріал ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 141–142. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30657/1/1.pdf

Попова, І. В. Освіта для екобезпечного розвитку суспільства [Електронний ресурс] / І. В. Попова // Science for sustainable development : матеріали Міжнародного конгресу, м. Київ, 10–11 листопада 2019 р. – С. 305–310. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30659/1/2.pdf

Попова, І. В. Полісахаридні протекторні покриття стоматологічних пластмас [Електронний ресурс] / І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 березня 2019. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С. 213. – Режим доступу : https://bit.ly/3rg91cr

Попова, І. В. Формування прикладних навичок ведення лабораторних досліджень інженерів-біотехнологів [Електронний ресурс] / І. В. Попова, О. І. Майборода, Н. В. Сімурова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапіїі призначення лікарських засобів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 березня 2019. – Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С. 214. – Режим доступу : https://bit.ly/3pcqnnR

Попова, І. В. Формування суспільної культури екобезпечного розвитку засобами освіти. Техногенно-екологічна безпека України : стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. Попова, Т. Чорна // ТЕБ-2019 : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4–5 листопада 2019 р. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – С. 305–309. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30658/1/3.pdf

Сімурова, Н. В. Синтез 4-(1',3'-діоксо-2',3'-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-2'-їл)-2-бутенової кислоти та її фенацилових естерів / Н. В. Сімурова, В. М. Брицун, І. В. Попова // Питання хімії та хімічної технології. – 2019. – № 2 (123). – С. 25–29.

Determination methods of defrosted protein-vegetable mixtures parameters development [Electronic resource] / S. Tsygankov, V. Ushkarenko, O. Grek, А. Tymchuk, I. Popova, N. Chepel, O. Onopriichuk, O. Savchenko // EUREKA : Life Sciences. – 2018. – № 6. – P. 46–53. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29045/1/Alla%20Tymchuk.pdf

Hydrolysis of inulin using citric acid for the preparation of fructose-oligosaccharide products of food industry / I. V. Popova, O. I. Mayboroda, N. Yu. Zinchenko, N. O. Klimenko // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2018. – №3. – Pp. 90–95.

Вивчення питань проведення синтезу етил аповінкамінату та фармакотерапевтичних властивостей лікарських засобів на його основі [Електронний ресурс] / О. І. Майборода, В. М. Брицун, І. В. Попова та ін. // 5th International conference Science and society Hamilton (Canada), 15th June 2018. – P. 787-808. – Режим доступу : https://bit.ly/3pcs7gT

Мазур, Л. М. Полімерні матеріали як носії біологічно активних речовин [Електронний ресурс] / Л. М. Мазур, С. О. Ковальова, І. В. Попова // Slovak international scientific journal. – 2018. – № 13. – С. 13-26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26718/1/Mazur47.pdf

Синтез 2-[4'-Метокси-3'-(R-аміносульфоніл)бензил]-2,3-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-1,3-діонів [Електронний ресурс] / Н. В. Сімурова, І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко, В. М. Брицун // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: технічні науки. – 2018. – Том 29 (68), Ч. 2, № 5. – С. 160–163. – Режим доступу : https://bit.ly/3o3qIKm

Чорна, Т. М. Роль засобів освіти у формуванні екобезпечного розвитку України [Електронний ресурс] / Т. М. Чорна, І. В. Попова, Л. М. Мазур // Економіка природокористування : стан, проблеми, перспективи : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 12–18 березня 2018 р. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – Ч. 1. – С. 129–134. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27763/1/Mazur%2050.pdf

Мазур, Л. М. Дослідження молекулярної маси та складу кополімеру N-вінілпіролідону з вінілацетатом [Електронний ресурс] / Л. М. Мазур, І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко // Slovak international scientific journal. – 2017. – № 3. – Р. 22-27. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24880/1/Mazur%2043.pdf

Патент на винахід № 115195 Біодеградабельне покриття, що запобігає черствінню [Електронний ресурс] / Шульга О. С., Чорна А. І., Попова І. В., Арсеньєва Л.Ю. заяв. 12.07.2016 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18, 2017 р. – 3 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28069/1/115195.pdf

Попова, І. В. Вплив аспектів філософії Аюрведи на сучасні концепції фармацевтичної і харчової промисловостей [Електронний ресурс] / І. В. Попова, Л. М. Мазур // Гілея : науковий вісник : зб. наук. праць. – К. : Гілея, 2017. – Випуск 117 (№ 2). – С. 150–153. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24902/1/Popova-1.pdf

Попова, І. В. Екобезпечний сталий розвиток трансформаційного суспільства [Електронний ресурс] / І. В. Попова, Л. М. Мазур, С. О. Ковальова // Хімічна технологія та інженерія : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-30 червня 2017 р. Львів : Львівська політехніка, 2017. – С. 324–325. – Режим доступу : https://bit.ly/3E2TTTy

Попова, І. В. Застосування електрогідравлічного оброблення для вилучення вуглеводів із рослинної сировини [Електронний ресурс] / І. В. Попова, Н. В. Сімурова, Л. М. Мазур // Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences : International research and practice conference, December 27-28, 2017. – Radom, republic of Poland,Radom Academy of Economics. – P. 176-180. – Режим доступу : https://bit.ly/3E3Cw53

Попова, І. В. Концептуальні основи екобезпечного сталого розвитку суспільства [Електронний ресурс] / І. В. Попова, Т. М. Чорна // Економіка природокористування : стан, проблеми, перспективи : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 13-20 березня 2017 р., м. Ірпінь. – С. 138-142. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25287/1/Popova_201.pdf

Попова, І. В. Концепція екобезпечного розвитку сталого суспільства [Електронний ресурс] / І. В. Попова, Г. В. Попов // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 квітня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ. – С. 176-178. – Режим доступу : https://bit.ly/3d0g0hm

Попова, І. В. Формування культури екобезпечного розвитку засобами освіти [Електронний ресурс] / І. В. Попова, Ю. В. Слива // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : зб. праць VII Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів. – Київ : НУБІП, 2017. – С. 126-128. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25334

Ohlashennyy, Yu. Improvement of food safety control system in Ukraine [Electronic resource] / Yu. Ohlashennyy, Yu. Sliva, I. Popova // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of abstracts, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 27. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24958/1/Popova_food.pdf

Popova, I. Fructose-inulooligosaccharide syrops exstraction from chicory [Electronic resource] / I. Popova, S. Kovaleva, S. Shulga // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 145. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25294/1/Kovaleva_food.pdf

Мазур, Л. М. Дослідження біодеструкції полімерного матеріалу [Електронний ресурс] / Л. М. Мазур, І. В. Попова, С. І. Шульга // Актуальні проблеми хімії і хімічної технології : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – 175–176. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24961/1/Mazur%2033.pdf

Мазур, Л. М. Місце експериментальної лабораторної роботи в процесі вивчення органічної хімії студентами технологічних спеціальностей ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. М. Мазур, І. В. Попова, С. О. Ковальова // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXІIІ Каришинські читання) : Міжнародна науково-практична конференція, м. Полтава, 19–20 травня 2016 р. – С. 263–264. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24871/1/Mazur-41.pdf

Патент на корисну модель 112407 України, МПК А21D 15/08 (2006.01). Біодеградабельне покриття, що запобігає черствінню [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, Л. Ю. Арсеньєва, І. В. Попова – № u2016 07676 ; заявл. 12.07.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23. – Режим доступу : https://bit.ly/3paxeyj