Петренко Тетяна Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
1
21
3
20

Перелік опублікованих документів

Petrenko, T. Kinetics of interaction of double molybdates of ree and copper (i) with hydrogen peroxide / T. Petrenko, V. Petrovska // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 90.

Взаємодія подвійних молібдатів РЗЕ й купруму(І) із гідроген пероксидом / О. М. Бакалінська, А. М. Гринько, Т. В. Петренко, О. П. Перепелиця, В. В. Петровська // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2022. – Т. 33(72), №1. – С. 240–245.

Курапова, І. Розклад H2O2 подвійними молібдатами РЗЕ та Сu(І) / І. Курапова, Т. Петренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 156.

Precipitation from water solutions of nanosized double molybdates of rare earth elements and methylammonium / O. P. Perepelytsia, V. М. Іschenko, T. V. Petrenko, V. I. Maksin, T. I. Ushchapivska // Питання хімії та хімічної технології. – 2020. – №5. – С. 63–67.

Precipitation of x-ray amorphous double molybdates of rare earth elements and methylammonium from aqueous solutions / O. P. Perepelytsya, V. M. Ischenko, T. V. Petrenko, V. I. Maksin, T. I. Ushchapivska // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2020. – № 5. – P. 63–67.

Борисенко, М. Іван Пулюй – видатний український вчений і філософ / М. Борисенко, О. Перепелиця, Т. Петренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С.220.

Гуленко, К. Дослідження фізико-хімічних властивостей співосаджених сумішей фосфатів арґентуму і магнію та арґентуму і купруму (ІІ) / К. Гуленко, О. Перепелиця, Т. Петренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 237.

Постнікова, А. Складові речовини їжі / А. Постнікова, О. Перепелиця, Т. Петренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 236.

Binary Co-deposited mixtures of silver and magnesium phosphates and silver and copper (II) phosphates / O. P. Perepelytsia, V. I. Maksin, T. I. Ushchapivska, T. V. Petrenko, B. S. Khomenko // Functional Materials. – 2019. – Vol. 26, № 4. – P.1–8.

Synthesis of nanosized magnesium and copper (II) phosphates and polycrystalline silver phosphate /О. P. Perepelytsia, V. І. Maksin, T. I. Ushchapivska, Т. V. Petrenko // Chemistry, physics and technology of surface : proceedings of Ukrainian Conference with International Participation ; Metal-based biocompatible nanoparticles : synthesis and applications : workshop, 15–17 May 2019. – Kyiv, 2019. – P. 141.

Мороз, Д. О. Одержання нанорозмірних магній, купрум (ІІ) фосфатів та полікристалічного арґентум фосфату [Електронний ресурс] / Д. О. Мороз, Т. В. Петренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 226. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29741/1/85%2c_226.pdf

Дослідження процесу вирощення монокристалів окремих сполук купрума (ІІ) [Електронний ресурс] / В. В. Анісімова, С. І. Самусенко, Т. В. Петренко, О. П. Перепелиця // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2018 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 464. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29740/1/84%2c_464.pdf

Перепелиця, О. П. Дефекат цукрового виробництва: хімічні реакції комплексної переробки [Електронний ресурс] / О. П. Перепелиця, Т. В. Петренко, А. І. Самчук // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. – 2018. – Т. 29, Ч. 2. – № 5. – С. 156-159. – Режим доступу : https://bit.ly/3p90PYV

Патент на корисну модель 115281 Україна, МПК С01В 25/26, C01B 25/28, С01В 25/30, C01D 7/00. Спосіб одержання NPK-добрива “Амодекафосу” [Електронний ресурс] / О. П. Перепелиця, А. І. Українець, Т. В. Петренко, М. М. Гаврилюк, М. М. Аникієнко, А. І. Самчук, В. О. Перепелиця ; заявник та власник патенту Національний університет харчових технологій. – № u 2016 10760 ; заявка 26.10.2016 ; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29774/1/__115281.pdf\

Петренко, Т. В. Дослідження взаємодії калій хлориду та бішофіту з фосфатною кислотою у водному середовищі [Електронний ресурс] / Т. В. Петренко, О. П. Перепелиця, М. О. Гаркавенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 379. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29738/1/83_%28379%29.pdf

Петренко, Т. В. Одержання NPK-добрив із дефекату цукрового виробництва [Електронний ресурс] / Т. В. Петренко, О. П. Перепелиця, В. Д. Грабовський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 387. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29739/1/83_%28387%29.pdf

Perepelytsia, O. Investigation of reactions for processing of sugar-juice defecation sludge on oxide materials and fertilizers [Electronic resource] / O. Perepelytsia, T. Petrenko, A. Samchuk // Біоресурси і природокористування. – 2016. – Т. 8, № 5–6. – С. 18–22. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29777/1/Perepelytsia.pdf

Study of bishofite-phosphate acid interaction in the aqueous solution [Electronic resource] / O. Perepelytsia, T. Petrenko, A. Samchuk, B. Khomenko // Біоресурси і природокористування. – 2016. – Т. 8, № 3-4. – С. 35-39. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29776/1/Samchuk.pdf

Взаємодія фосфатної кислоти з карбонатним осадом [Електронний ресурс] / О. П. Перепелиця, Т. В. Петренко, Б. С. Хоменко, М. М. Лазаренко // Український хімічний журнал. – 2016. – Т. 82, № 2. – С. 95-99. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29780/1/Interaction_of_phosphate_acid_with_carbonate_sediment.pdf

Дослідження хімічного складу бішофіту [Електронний ресурс] / А. І. Самчук, Т. В. Петренко, О. П. Перепелиця, Л. С. Якименко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 423. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29737/1/82%2c_423.pdf

Петренко, Т. В. Дослідження реакцій взаємодії дефекату та фосфатної кислоти [Електронний ресурс] / Т. В. Петренко, О. П. Перепелиця, Л. С. Якименко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2016 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 415. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29736/1/82%2c_415.pdf