Макаренко Олександр Григорович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
6
2
5
1
20
2
21

Перелік опублікованих документів

Головенько, А. Пестициди в навколишньому середовищі - небезпека забруднення. Вплив пестицидів на організм людини / А. Головенько, О. Макаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 169.

Зюзько, О. Вплив активності води на реакції неферментативного потемніння в харчових продуктах / О. Зюзько, О. Макаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 170.

Куделко, А. Небезпека меркурію в рибних продуктах / А. Куделко, О. Макаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 171.

Макаренко, О. Антиаліментарні фактори харчування: антиферменти і антивітаміни / О. Макаренко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 135.

Макаренко, О. Токсична дія соланіну і чаконіну – глікоалкалоїдів рослин / О. Макаренко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 127.

Synthesis and transformation of 6-aminomethyl derivatives of 7-hydroxy-2¢-fluoroisoflavones / O. G. Makarenko, S. P. Bondarenko, G. P. Mrug, M. S. Frasinyuk // French-Ukrainian Journal of Chemistry. – 2020. – №8 (2). – Pp. 203–213.

Synthesis and transformation of 6-aminomethyl derivatives of 7-hydroxy-2'-fluoroisoflavones /O. G. Makarenko, S. P. Bondarenko, G. P. Mrug, M. S.Frasinyuk // Current Chemistry Letters. – 2020.

Synthesis of 7-(N-12-Cytisinylpropoxy) Isoflavones / S. P. Bondarenko, O. G. Makarenko, V. I. Vinogradova, M. S. Frasinyuk // Chemistry of natural compounds. – 2020. – № 56. – P. 1040-1043. DOI: 10.1007/s10600-020-03222-9

Макаренко, О. Кількісне визначення гравіметричним методом сумарного вмісту полісахаридів у гуаровій камеді / О. Макаренко, К. Ворушило // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 242.

Чорний, В. М. Дослідження оптимальних режимів віброекстрагування зернової сировини [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, В. В. Христенко, О. Г. Макаренко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції, 21 – 22 листопада 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – С. 190–191. – Режим доступу : https://bit.ly/3I1RyKV