Майборода Олена Іванівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
19
4
2
1
90
2
65

Перелік опублікованих документів

Атаманенко, О. Білки теплового шоку / О. Атаманенко, О. Майборода // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 152.

Зюзько, О. Біологічна роль нейропептиду галаніну / О. Зюзько, О. Майборода // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 151.

Ковальова, С. Трансформація хімічної освіти у онлайн-середовище / С. Ковальова, О. Майборода // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 319.

Майборода, О. Абіогенний синтез піримідинових рибонуклеотидів / О. Майборода // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 131.

Майборода, О. І. Дослідження властивостей канабідіолу для лікування інфекційних захворювань викликаних SARS-CoV-2 / О. І. Майборода // Actual priorities of modern science, education and practice : proceedings of the ХХI International scientific and practical conference, May 31 – 03 June, 2022. – Paris, 2022. – P. 457-459.

Майборода, О. Спіруліна - унікальна харчова біодобавка / О. Майборода, Н. Сімурова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 40-41.

Охмакевич, А. М. Використання та перспективи застосування цитрусових ефірних олій у харчовій промисловості / А. М. Охмакевич, О. І. Майборода  // Науково-практичні розробки молодих учених в хімічній, харчовій та парфумерно-косметичній галузях промисловості : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 2 грудня 2022 р. – Херсон, ХНТУ, 2022. – С. 33-35.

Сімурова,  Н.  Фармацевтична хімія в комплексі хімічних дисциплін у курсі підготовки здобувачів хіміко-технологічного профілю / Н. Сімурова, О. Майборода // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 324.

Simurova, N. Antiviral activity of 1,2,4-triazole derivatives (microreview) [Electronic resourse] / N. Simurova, O. Mayboroda // Chemistry of Heterocyclic Compounds – 2021. – Vol. 57, Issue 4. – P. 420–422. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37147/1/3.pdf

The analisis of interaction monosaccharides with aminoacides in food row by quantum-chemical methods / I. Popova, О. Mayboroda, N. Simurova, O. Karmashov // Technology audit and production reserves. – 2020. – № 6/3 (56). – Pp. 31–36.

Веберова, А. Профілактика виникнення хворобливих станів, пов'язаних з вживанням продуктів, багатих на гістамін, за допомогою спеціальних маркувань на харчових продуктах / А. Веберова, О. Майборода // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 195.

Відзеркалення системно-історичних аспектів вивчення лікувальних мінеральних вод як елементу гідромінеральних ресурсів / О. Ф. Кучмістова, В. О. Кучмістов, О. І. Майборода, В. І. Черницький // The world of science and innovation : VI International Scientific and Practical Conference, 14-16 January. – London : United Kingdom, 2021. – P. 706–715

Ковальова, С. Сало – корисний продукт у культурі харчування / С. Ковальова, О. Майборода // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 114–116.

Козачок, Д. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР): суть та сфери застосування / Д. Козачок, О. Майборода // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 196.

Майборода, О. І. Імунотерапія – новий підхід у лікуванні онкологічних захворювань / О. І. Майборода, Т. Є. Загороднюк // Science, theory and practice : The IV International Science Conference, October 12–15, 2021. – Tokyo, Japan, 2021. – P. 224–226.

Майборода, О. І. Оздоровче харчування як запорука активного довголіття / О. І. Майборода, С. О. Ковальова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 111–112.

Сhemical resistance of sunflower oil enriched with cumin oil / O. Podobii, S. Kovalyova, I. Zhytnetskyi, O. Mayboroda // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol.8, Issue 2. – P. 269–277.

Synthesis of-alkyl-n-[5-furyl/thienyl-1,3,4-oxadiazolyl]-2-pentenamides / N. V. Simurova, O. I. Maiboroda, I. V. Popova // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2020. – Vol. 3. – P. 183–188.

The analisis of interaction monosaccharides with aminoacides in food row by quantum-chemical methods [Electronic resourse] / I. Popova, О. Mayboroda, N. Simurova, O. Karmashov // Technology audit and production reserves 2020. – № 6/3 (56). – P. 31–36. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37146/1/22.pdf

Зручний метод одержання 2-арил(гетерил)-5-хлорметил-1,3,4-оксадіазолів [Електронний ресурс] / Н. В. Cімурова, І. В. Попова, О. І. Майборода, О. О. Кармашов // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 1, Ч. 2. – С. 83–87. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31752/1/01.07.20-4.pdf

Ковальова, С. О. Інтелектуальна плівка з екстрактом столового буряка / С. О. Ковальова, О. І Майборода // Food chemistry. Modern methods for production of food, food additives and packaging materials : conference, Lviv, October 7-9, 2020 : book of abstracts. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2020. – Pp. 88.

Майборода, О. І Використання беталаїнів в якості натуральних харчових барвників / О. І Майборода, С. О. Ковальова // Food chemistry. Modern methods for production of food, food additives and packaging materials : conference, Lviv, October 7-9, 2020 : book of abstracts. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2020. – Pp. 26

Попова, І. В. Вища освіта у формуванні екологічної культури в умовах екобезпечного сталого розвитку / І. В. Попова, О. І. Майборода // Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 жовтня 2020 р. – Херсон, 2020. – С. 883–886.

Рачковська, А. Мікро РНК в регуляції метаболізму скелетних м’язів / А. Рачковська, О. Майборода // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 243.

Салімова, Є. Гормони – регулятори апетиту / Є. Салімова, А. Рачковська, О. Майборода // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 244.

Synthesis of annelatedp-and n-containing heterocycles based on methyl 5-aminothiophene-2-carboxylatederivatives : S. Kovaleva, O. Mayboroda, N. Simurova, L. Mazur // Chemistry and Chemical Technology. – 2019. – Vol. 13 (2). – P. 145–149.

Simurova, N. V. Synthesis of mono- and disubstituted 1,3,4-oxadiazoles (microreview) [InlineMediaObject not available: see fulltext.] / N. V. Simurova, O. I. Maiboroda // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2019. – №55 (7). – Pp. 604–606. DOI: 10.1007/s10593-019-02504-7.

Аналіз гідрохімічних показників якості питної води у Київській області / І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко, О. І. Майборода, Н. В. Сімурова // Екологічні науки. – 2019. – № 4 (27). – С. 155–158.

Ануфрієв, Д. Реакція крос-поєднання –інструмент для синтезу складних органічних молекул / Д. Ануфрієв, О. Майборода // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С.219.

Зінченко, Н. Ю. Гарбуз – низькокалорійний продукт / Н. Ю. Зінченко, О. І. Майборода // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 122.

Козка, О. Значення естрогену для чоловіків / О. Козка, О. Майборода // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 220.

Попова, І. В. Аналіз гідрохімічних показників якості питної води у Київській області [Електронний ресурс] / І. В. Попова, Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова, О. І. Майборода // Екологічні науки : науково-практичний журнал. – 2019. – № 4 (27). – С. 155–158. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30657/1/1.pdf

Попова, І. В. Формування прикладних навичок ведення лабораторних досліджень інженерів-біотехнологів [Електронний ресурс] / І. В. Попова, О. І. Майборода, Н. В. Сімурова // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 березня 2019. Харків : НФаУ, 2019. – Т. 2. – С. 214. – Режим доступу : https://bit.ly/3le6s6Z

Симурова, Н. В. Синтез моно- и дизамещенных 1,3,4-оксадиазолов / Н. В. Симурова, О. И. Майборода // Химия гетероциклических соединений. – 2019. – № 7. – С. 604–606.

Сімурова, Н. В. Моніторинг забрудненості стічних вод Дніпровського водного басейну / Н. В. Сімурова, О. І. Майборода // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 149–150.

Хімія гетероциклів : підручник / С. П. Бондаренко, Н. В. Сімурова, О. І. Майборода, Н. Ю. Зінченко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – 115 с.

Hydrolysis of inulin using citric acid for the preparation of fructose-oligosaccharide products of food industry / I. V. Popova, O. I. Mayboroda, N. Yu. Zinchenko, N. O. Klimenko // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2018. – №3. – Pp. 90–95.

Вивчення питань проведення синтезу етил аповінкамінату та фармакотерапевтичних властивостей лікарських засобів на його основі [Електронний ресурс] / О. І. Майборода, В. М. Брицун, І. В. Попова та ін. // 5th International conference Science and society Hamilton (Canada), 15th June 2018. – P. 787-808. – Режим доступу : https://bit.ly/3nSw2Ag

Місце екстемпоральних лікарських засобів на основі рослиної сировини в системі цивільної та військової медицини [Електронний ресурс] / О. І. Майборода, О. П. Шматенко, О. Ф. Кучмистова, В. О. Кучмистов, Т. В. Приходько // The 8th International conference Science and society. – Publishing : Hamilton, Canada. – November 9, 2018. – P. 78-88. – Режим доступу : https://bit.ly/3xqZbpi

Разработка рекомендаций лечебно-профилактического применения лекарственного средства на основе природного сырья [Электронный ресурс] / Е. Ф. Кучмистова, А. П. Шматенко, В. О. Кучмистов, Е. И. Майборода // Наука и инновации. – Душанбе : Из-во таджикского национального университета, 2018. – №1. – С. 134–142. – Режим доступа : https://bit.ly/3lbxcoP

Maiboroda, O. I. Syntheses of 2-(2-aminosulfonyl-4, 5-dimethoxyphenethyl)-2, 3, 3a, 9b-tetrahydro-lh-benzo[de] isoquinoline-l, 3-diones / O. I. Maiboroda, N. V. Simurova, V. M. Britsun // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2017. – Vol. 6. – Pp. 17-22.

Simurova, N. 2-Acylthioamides in the Biginelli reaction [Electronic resource] / N. Simurova, E. Mayboroda, V. Britsun // IX International Conference in Chemistry Kyiv, June 4-9 2017. – Toulouse, Kyiv – Р. 178. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27215/1/Simurova_5.pdf

Simurova, N. Biginelli reaction – an effective method for the synthesis of dihydropyrimidine derivatives [Electronic resource] / N. Simurova, E. Mayboroda // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2017. – № 53 (4). – Р. 413-415. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27284/1/Simurova_2.pdf

Майборода, О. І. Культура здорового харчування від наших пращурів і дотепер [Електронний ресурс] / О. І. Майборода, С. О. Ковальова, А. Гончарук // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні до бавки : технологи, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 128–130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30618/1/29.pdf

Савицька, О. γ-Аміномасляна кислота та препарати на її основі [Електронний ресурс] / О. Майборода, О. Савицька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – Ч. 2. – С. 399. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25868/1/Mayboroda_832.pdf

Синтез 2-(4'-піперидил метил)-2,3-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-1,3-діону та його похідних. Наукові праці [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, О. І. Майборода, Н. В. Сімурова, В. М. Брицун // Наукові праці НУХТ. – 2017. – № 6. – С. 226–232. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26719/1/Kovaleva_Simurova.pdf

Сімурова, Н. В. Реакція Біджинеллі в курсі органічного практикуму з хімії гетероциклів [Електронний ресурс] / Н. В. Сімурова, О. І. Майборода, Н. Ю. Зінченко // Домбровські хімічні читання – 2017 : матеріали VII Української конференції, 12-16 вересня – Яремче, 2017. – С. 37. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27286/1/Simurova_4.pdf

Сімурова, Н. В. Синтез 2-(2-аміносульфоніл-4,5-диметоксифенетил)-2,3,3а,9b-тетрагідро-1H-бензо[de] ізохінолін-1,3-діонів / Н. В. Сімурова, О. І. Майборода, В. М. Брицун // Питання хімії та хімічної технології. – 2017. – № 6. – С. 17-22. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27287/1/Simurova_6.pdf

Фармакогностична ланка у створенні гомеопатичних і фітотерапевтичних препаратів / В. О. Кучмістов, В. В. Шматенко, В. В.Руденко, О. І. Майборода // Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine : International research and practice conference, April 28–29, 2017, Lublin (Poland). – 2017. – C. 154-157. – Режим доступу : https://bit.ly/3oXWt6S

Чугай, О. Методи синтезу та біологічна активність піримідинів / О. Чугай, О. Майборода // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – Ч. 2. - С. 398. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25872/1/Mayboroda_831.pdf

Mayboroda, O. Development of the method of non-destructive analysis of heavy metals in the raw material that contains carbohydrates [Electronic resource] / O. Mayboroda, L. Mazur // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of Abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 124. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24960/4/2.pdf

Mayboroda, O. Syntheses of 4-aryl-1-R2-6-R1-5-(N-arylthiocarbamoyl)-1,2,3,4-tеtrahydropyrimidine-2-ones (thiones) [Electronic resource] / O. Mayboroda, N. Simurova // Chemistry & chemical technology. – 2016. – Vol. 10, no. 3. – P. 279-283. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24862/1/Simurova-1.pdf

Maiboroda, O. Synthesis of 2-oxo(thio)-n,4-diaryl-1,2,3,4- tetrahydropyrimidine-5-carbothioamides / O. Maiboroda, N. Simurova // Chemistry and chemical technology. – 2016. – 10 (3). – Pp. 279-183. DOI: 10.23939/chcht10.03.279

Ковалева, С. А. Синтез новых фосфорсодержащих конденсированных гетероциклических систем на основе N, N-диметиламиноформамидиновых производных 2-аминотиофена и 2-аминофурана [Электронный ресурс] / С. А. Ковалева, Н. В. Симурова, Е. И. Майборода // Украинский химический журнал. – 2016. – Т. 82, № 10. – С. 91-95. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25335/1/Simurova%202.pdf

Корж, М. О. Переваги та недоліки безглютенових продуктів [Електронний ресурс] / М. О. Корж, О. І. Майборода, Ю. В.Слива // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VI Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів. – К. : НУБІП, 2016. – C. 217–219. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25284/1/Mayboroda32.pdf

Мазур, Л. М. Небезпека застосування нітритів натрію та калію для виробництва м’ясних продуктів [Електронний ресурс] / Л. М. Мазур, О. І. Майборода, Ю. М. Гайдук // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма і матеріали 5-ї Міжнародної науково–технічної конференції, 7–8 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 87–88. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24886/1/Mazur%2042.pdf

Майборода, О. І. Cамостійна робота студентів як важлива складова у підготовці висококваліфікованих фахівців [Електронний ресурс] / О. І. Майборода, Н. Ю. Зінченко, Н. В. Сімурова // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXІIІ Каришинські читання) : Міжнародна науково-практична конференція, м. Полтава, 19–20 травня 2016 р. – С.265–267. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24872/1/%d0%9cayboroda%2030.pdf

Майборода, О. Нові похідні 2,3–дигідро–1Н–бензо[de]ізохінолін–1,3–діону [Електронний ресурс] / О. Майборода, Н. Cімурова, А. Гершман // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 379–380. – Режим доступу : https://bit.ly/3HZMaYz

Cімурова, Н. В. Синтез функціоналізованих оксадіазолів [Електронний ресурс] / Н. В. Cімурова, О. І. Майборода, А. Р. Скороход // Матеріали ХХIV Української конференції з органічної хімії, 19-23 вересня 2016 р. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2016. – С. 302. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25282/1/Mayboroda34.pdf