Кроніковський Олег Ігоревич

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
6
3
38
3
35

Перелік опублікованих документів

Аналітичний контроль вмісту нітратів у харчових продуктах та питній воді / А. Коваль, О. Кроніковський, Н. Стаднічук, А. Деміч // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали  ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2022. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 101-102.

До питання вмісту кремнію у воді питній / О. Кроніковський, Н. Стаднічук, А. Кудрявцева, О. Мисюк // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали  ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 жовтня 2022. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 98-100.

Кроніковський, О. І. Комплекси тризарядних катіонів металів з краун-етерами та їх екстракція органічними / О. Кроніковський, Н. Стаднічук // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 36.

Кроніковський, О. І. Комплексоутворення та екстракція Бісмуту в системі Ві3+ - 18-краун-6 – CCl3COOH / О. Кроніковський, О. Мисюк // Хімічні проблеми сьогодення : матеріали V Міжнародної (ХV Української) наукової конференції, 24 березня 2022 р. – Вінниця : ДНУ ім. Василя Стуса, 2022. – С. 14.

Кроніковський, О. І. Комплексоутворення та екстракція тризарядних катіонів металів в присутності краун-етерів і трихлорацетатної кислоти / О. І. Кроніковський, А. С. Прокопенко, Н. О. Стаднічук // Modern Research in World Science : proceedings of VII International scientific and practical conference,  2-4 October 2022. – Lviv, 2022. – Р. 193-199.

Прокопенко, А. Вивчення факторів, що впливають на селективність екстракції катіонів металів в системах з краун-етерами / А. Прокопенко, О. Кроніковський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 155.

Чуприн, М. Вивчення факторів, що впливають на комплексоутворення в системах метал – краун-етер / М. Чуприн, О. Кроніковський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 154.

Комплексоутворення та екстракція тризарядних катіонів металів в присутності краун-етерів і трихлорацетатної кислоти / О. І. Кроніковський, Д. О. Терещук, О. П Кроніковська, Н. О. Стаднічук // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, №3. – С. 192–198.

Контроль вмісту нітратів у плодоовочевій продукції / О. Кроніковський, А. Коваль, Н. Стаднічук, О. Голінько // Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи : V Всеукраїнська наукова конференція, 15 квітня 2021 р. – Житомир, 2021. – С. 23.

Кроніковський, О. І. Використання краун-етерів для визначення вмісту Плюмбуму у природних водах / О. Кроніковський, О. Мисюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 187.

Кроніковський, О. І. Екстракція комплексів тризарядних катіонів металів з краун-етерами та трихлорацетатною кислотою / О. Кроніковський, О. Мисюк, Н.Стаднічук // Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи : V Всеукраїнська наукова конференція, 15 квітня 2021 р. – Житомир, 2021. – С. 26.

Кроніковський, О. І. Комплекси Плюмбуму з поліптерами та їх розподіл між водою і органічними розчинниками / О. Кроніковський, Т. Потапко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 189.

Кроніковський, О. І. Комплексоутворення та екстракція лантаноїдів з краун-етерами / О. І. Кроніковський, О. Мисюк, Н. Стаднічук // Хімічні проблеми сьогодення : ІV Міжнародна (ХІV Українська) наукова конференція, 23–25 березня 2021 р. – Вінниця : ДНУ ім. Василя Стуса, 2021. – Ч. І. – С. 18.

Кроніковський, О. І. Комплексоутворення та екстракція тризарядних катіонів металів в присутності краун-етерів і трихлорацетатної кислоти / О. І. Кроніковський, Д. О. Терещук, О. П Кроніковська, Н. О. Стаднічук // Наукові праці НУХТ. – 2021. – Т. 27, № 3. – С. 192–198.

Кроніковський, О. І. Трихлорацетатні комплекси РЗЕ з краун-етерами та їх екстракція органічними розчинниками / О. Кроніковський, Д. Терещук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 188.

Кроніковський, О. Дослідження комплексів макроциклічних поліетерів з двозарядними / О. Кроніковський, Д. Терещук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 239.

Кроніковський, О. Комплекси макроциклічних поліетерів з однозарядними катіонами / О. Кроніковський, О. Мисюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 238.

Кроніковський, О. Комплекси Плюмбуму з поліетерами та їх розподіл між водою і органічними розчинниками / О. Кроніковський, А. Кузик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 240.

Кроніковський, О. Методика концентрування та визначення Плюмбуму у воді з використанням краун-етерів / О. Кроніковський, Н. Стаднічук, О. Мисюк // Хімічні проблеми сьогодення : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 25–27 березня 2020 р. – Вінниця, 2020. – С. 48.

Наноматеріали : перспективи використання та ризики для біосфери / В. В. Фоменко, О. І. Кроніковський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 245–257.

Особливості безпечного використання і токсикологічна оцінка сучасного харчового пакування та вимоги до нього [Електронний ресурс] / Л. В. Горцева, Т. П. Костюченко, Н. О. Стаднічук, І. В. Міхлик, О. І. Кроніковський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 50-56. – Режим доступу : https://bit.ly/3DVBQP1

Гайдар, М. Дослідження стійкості комплексів Бісмуту з трихлорацетат-йоном та 18-краун-6 метал індикаторним методом / М.Гайдар, О. Кроніковський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 215.

До питання використання діоксиду хлору для знезараження питної води / Н. Стаднічук, І. Міхлик, О. Кроніковський, О. Мисюк // Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ : КТУУ КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – С. 187–189.

Жуков, В. Аналіз факторів, що зумовлюють екстракційні особливості систем з використанням краун-етерів / В. Жуков, О. Кроніковський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 216.

Кроніковський, О. І. Розробка методики концентрування та визначення Плюмбуму у воді з використанням краун-етерів / О. Кроніковський, Н. Стаднічук, О. Мисюк // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 50–52.

Особливості комплексоутворення та екстракції вісмуту в системі Ві3+ – 18-краун-6 – CCl3COOH [Електронний ресурс] / О. І. Кроніковський, Д. О. Терещук, В. В. Фоменко, О. П. Кроніковська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 226–231. – Режим доступу : https://bit.ly/3HYTVOs

Терещук, Д. Особливості комплексоутворення та екстракції Бісмуту з 18 краун-6 татрихлорацетат-йоном / Д. Терещук, О. Кроніковський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародноїнаукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С.214.

Дослідження закономірностей в екстракційних системах з використанням краун-етерів [Електронний ресурс] / О. І. Кроніковський, Д. О. Терещук, В. В. Фоменко, О. П. Кроніковська // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 239–246. – Режим доступу : https://bit.ly/3xsqq2J

Кроніковський, О. І. Механохімічний спосіб активації ванадій оксиду (V) [Електронний ресурс] / В. В. Фоменко, О. І. Кроніковський // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 242–247. – Режим доступу : https://bit.ly/3p1USwL