Ковальова Світлана Олександрівна

ORCID ID: 0009-0008-8496-5200

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
9
4
9
3
56
4
64

Перелік опублікованих документів

Ковальова С. О. Модернізація хімічної освіти в умовах дистанційного навчання / С. О. Ковальова, В. В. Петровська // Modem problems of science, education and society : proceedings of the 4th International scientific and practical conference, 19–21 June 2023. – Kyiv, 2023. – Pp. 375–380.

Майборода, О. І. Українські традиції вживання їжі тваринного походження / О. І. Майборода, С. О. Ковальова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали10-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023.

Kovalova, S. O. Problems of Chemistry Education in COVID-19 Pandemic / S. O. Kovalova, V. V. Petrovska // Modern research in world science : proceedings of  The 2 International scientific and practical conference, May 15-17, 2022. – Lviv, 2022. – Р. 676-679.

Ковальова, С. Трансформація хімічної освіти у онлайн-середовище / С. Ковальова, О. Майборода // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 319.

Гуцало, И. В. Сравнительная характеристика различных сортов семян подсолнечника при помощи БИК-спектров отражения / И. В. Гуцало, С. И. Литвинчук, С. А. Ковалёва // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции : V Международная научно-практическая конференция, 25-26 марта 2021 г. – Минск, Беларусь, 2021. – С. 228–230. – Режим доступа : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40025/1/91.pdf

Закідишева, Л. Використання екстракту столового буряка у інтелектуальних плівках / Л. Закідишева, С. Ковальова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 186.

Ковальова, С. Сало – корисний продукт у культурі харчування / С. Ковальова, О. Майборода // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 114–116.

Майборода, О. І. Оздоровче харчування як запорука активного довголіття / О. І. Майборода, С. О. Ковальова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2021 р., м. Київ / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 111–112.

Chemical resistance of sunflower oil enriched with cumin oil [Electronic resourse] / O. Podobii, S. Kovalyova, I. Zhytnetskyi, O. Mayboroda // Ukrainian Journal of Food Stience. – 2020. – Vol. 8, Issue 2. – Pp. 269-276. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41119/1/Kovalyova-2020.pdf

Korobka, Y. Investigation of chemical transformations in corn oil during the heat treatment / Y. Korobka S. Kovaleva // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 250.

Korobka, Y. Investigation of chemical transformations in corn oil during the heat treatment [Electronic resource] / Y. Korobka, S. Kovaleva // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : proceeding of the 86 International scientific conference of young scientists and students, 2–3 April 2020. – Kyiv : NUFT, 2020. – P. 38. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31749/1/01.07.20-1.pdf

Гуцало, И. В. Использование высокоолеиновых семян подсолнуха в пищевой промышленности [Электронный ресурс] / И. В. Гуцало, С. И. Литвинчук, С. А. Ковалева // Техника и технология пищевых производств : материалы ХІІІ Международной научно-технической конференции, 23–24 апреля 2020 г. – Могилев : МГУП, 2020. – Т. 1. – С. 392–393. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31748/1/30.06.20-9.pdf

Ковальова, С. О. Дослідження хімічних перетворень у кукурудзяній олії під час термічної обробки [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, В. В. Петровська // Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 січня 2020 р. – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – Ч. 1. – С. 70–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31747/1/30.06.20-8.pdf

Ковальова, С. О. Інтелектуальна плівка з екстрактом столового буряка / С. О. Ковальова, О. І Майборода // Food chemistry. Modern methods for production of food, food additives and packaging materials : conference, Lviv, October 7-9, 2020 : book of abstracts. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2020. – Pp. 88.

Майборода, О. І Використання беталаїнів в якості натуральних харчових барвників / О. І Майборода, С. О. Ковальова // Food chemistry. Modern methods for production of food, food additives and packaging materials : conference, Lviv, October 7-9, 2020 : book of abstracts. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2020. – Pp. 26

Пашкевич, М. О. Одержання ефірів сахарози жирних кислот (Е473) з рослинної олії [Електронний ресурс] / М. О. Пашкевич, С. О. Ковальова // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 р. – Ч. 2. – С. 263. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31751/1/01.07.20-3.pdf

Подобій, О. В. Термічна стійкість соняшникової олії, збагаченої олією кмину [Electronic resourse] / О. В. Подобій, І. В. Житнецький, С. О. Ковальова // Food chemistry. Modern methods for production of food, food additives and packaging materials : International konference, October 7-9, 2020. – 2020. – P. 52. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/f9fdc190-e8bb-45b9-994f-37c512a0d16e

Korobka, Yu. Production technology of sugar glycerides (food additive E474) [Electronic resource] / Yu. Korobka, O. Haletiy, S. Kovaleva // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : abstracts of 85 International scientific conference of young scientists and students, 11–12 April 2019. – P. 66. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30652/1/54.pdf

Korobka, Yu. Study of chemical transformations in sunflower oil during heat treatment by NMR 1H spectroscopy [Electronic resource] / Yu. Korobka, M. Pashkevych, S. Kovaleva // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : abstracts of 85 International scientific conference of young scientists and students, 11–12 April 2019. – P. 67. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30653/1/53.pdf

Synthesis of Ann elated P- and N-containing Heterocycles Basedon Methyl 5-Aminothiophene-2-Carboxylate Derivatives / S. Kovaleva, O. Mayboroda, N. Simurova, L. Mazur // Chemistry and Chemical Technology. – 2019. – Vol. 13, № 2. – P. 145–149.

Дослідження хімічних перетворень у соняшниковій олії під час термічної обробки [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, Х. В. Чебаненко, І. В. Гуцало, Ю. В. Коробка // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Вип. 30 (69), № 5, Ч. 2. – С. 93–97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31750/1/01.07.20-2.pdf

Ковальова, С. О. Визначення вмісту естерів цукрози жирних кислот у харчових продуктах [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, М. О. Пашкевич // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 412–414. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30655/1/57.pdf

Ковальова, С. О. Визначення вмісту полісорбату 40 у харчових продуктах [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, А. О. Волков // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 161–162. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30656/1/58.pdf

Ковальова, С. О. Синтез ненасичених карбонових кислот з використанням діалкіл фосфонатів [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, Т. М. Бойчук // International Trends in Science and Technology : proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference, 30 September 2019. – Poland, Warsaw, 2019. – Vol. 2. – P. 30–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30654/1/56.pdf

Коробка, Ю. Дослідження хімічних перетворень у соняшниковій олії при термічній обробці методом ЯМР H1 спектроскопії / Ю. Коробка, М. Пашкевич, С. Ковальова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ, НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 222.

Коробка, Ю. Методи оцінки якості цукрогліцеридів [Електронний ресурс] / Ю. Коробка, О. Подобій, С. Ковальова // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 206–208. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30660/1/60.pdf

Determination of Fatty Acid Profile of Sunflower Oil Samples by NMR 1H Spectroscopy [Electronic resource] / S. Kovaleva, L. Mazur, O. Miroshnikov, I. Hutsalo // Proceedings of University of Ruse, Biotechnologies and food technologies. – 2018. – V. 57, book 10.2. – P. 61–66. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29016/1/Kovaleva_54.pdf

Korobka, Y. NMR 'H Spectroscopy for the Study of Fatty Acids Composition of Sunflower Oil [Electronic resource] / Y. Korobka, S. Kovaleva // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract 84 International scientific conference of young scientist and students, 23–24 April 2018. – Kyiv : NUFT, 2018. – Part 2. – P. 467. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27759/1/kovaleva_47.pdf

Kovaleva, S. Determination of fatty acids profile of sunflower oil samples by NMR 1H spectroscopy [Electronic resource] / S. Kovaleva, L. Mazur, I. Hutsalo // New Industries, Digital Economy, Society–Projections of the Future : proceedings of the 57th annual science conference of Ruse University, 25-26 October 2018. – Ruse : Bulgaria, 2018. – P. 382. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30633/1/50.pdf

Kovaleva, S. Synthesis of 1,2-dihydrothieno-1λ5-[2,4,1]oxazaphosphine [Electronic resource] / S. Kovaleva, L. Mazur, N. Zinchenko // Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds : XXI International Symposium, ŁÓDŹ, November 23, 2018. – P. 47. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29015/1/Kovaleva_50.pdf

Nikolayenko, B. NMR 'H Spectroscopy for Determination of Oxidation Products in Sunflower Oil [Electronic resource] / B. Nikolayenko, M. Pashkevych, S. Kovaleva // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract 84 International scientific conference of young scientist and students, 23–24 April 2018. – Kyiv : NUFT, 2018. – Part 2. – P. 468. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27760/1/kovaleva_48.pdf

Дослідження жирнокислотного складу олії плодів обліпихи крушиновидної методами ЯМР 1Н спектроскопії та газорідинної хроматографії [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, Л. М. Мазур, О. М. Мірошников, О. М. Дудка, Ю. В. Коробка // International Trends in Science and Technology : Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference, Warsaw, Poland, 2018, September 30. – Vol. 2. – P. 45-49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29014/1/Kovaleva_47.pdf.

Дудка, О. М. Дослідження олії плодів обліпихи методами ЯМР 1Н спектроскопії та газорідинної хроматографії [Електронний ресурс] / О. М. Дудка, Ю. В. Коробка, С. О. Ковальова // "Хімічні Каразінські читання – 2018" (ХКЧ’18) : Х Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів, 23-25 квітня 2018 р. : тези доповідей. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 66-67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27761/1/Kovaleva_49.pdf

Застосування методу ЯМР 1H спектроскопії для визначення вмісту олеїнової кислоти у зразках соняшникової олії [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, Л. М. Мазур, І. В. Гуцало, В. Коломієць // Open Access Peer-reviewed Journal Science Review. – 2018. – С. 26-29. – Режим доступу : https://bit.ly/3FMLiEU

Ковальова, С. О. Синтез флуоровмісних похідних анельованих піридинів [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, Л. М. Мазур, О. Нелюбіна // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 66–67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30636/1/48.pdf

Ковальова, С. О. Часник – корисна рослина у повсякденному житті [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, Л. М. Мазур // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 156–158. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30634/1/46.pdf

Мазур, Л. М. Вареники – традиційна страва української кухні [Електронний ресурс] / Л. М. Мазур, С. О. Ковальова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 154–156. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30620/1/45.pdf

Мазур, Л. М. Дослідження модельної реакції N-метил-4-бензилкарбамідопіридиній йодиду з фенілізоціанатом [Електронний ресурс] / Л. М. Мазур, С. О. Ковальова // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 67–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30635/1/49.pdf.

Мазур, Л. М. Полімерні матеріали як носії біологічно активних речовин [Електронний ресурс] / Л. М. Мазур, С. О. Ковальова, І. В. Попова // Slovak international scientific journal. – 2018. – №13. – С. 13-26. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26718/1/Mazur47.pdf

Hutsalo, I. Determination of oleic acid in the samples of sunflower seeds by method of NIR spectroscopy [Electronic resource] / I. Hutsalo, V. Mank, S. Kovaleva // Ukrainian Food Journal. – 2017. – Volume 6. Issue 1. – P. 38-45. – Access mode : https://bit.ly/3FTRM51

Kovaleva, S. Determination of Sunflower Oil Oxidation Products by NMR 1H Spectroscopy [Electronic resource] / S. Kovaleva, L. Mazur // Якість і безпека харчових продуктів : III Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 листопада 2017 р. : тези доповідей. – К. : НУХТ, 2017. – С. 263–264. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26844/1/Kovaleva_Mazur.pdf

Kovaleva, S. Synthesis of Six-Membered Thiophene-Annelated Heterocycle Containing P and N atoms [Electronic resource] / S. Kovaleva, N. Simurova, L. Mazur // Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds : and XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds, November 23-24, 2017. – Lodz, Poland. – P. 81. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27199/1/Kovaleva-30.pdf

Kovaleva, S. The Study of the Fatty Acids Composition of Domestic Brands of Sunflower Oil by NMR 1H Spectroscopy [Electronic resource] / S. Kovaleva, I. Hutsalo // Якість і безпека харчових продуктів : III Міжнар. наук.- практ. конф., 16-17 листопада 2017 р. : тези доповідей. – К. : НУХТ, 2017. – С. 261-262. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26843/1/Kovaleva_Hutsalo.pdf

Melnichenko, G. Determination of presence of the water-retainer sodium triphosphate in minced meat with method of near-IR spectroscopy [Electronic resource] / G. Melnichenko, I. Hutsalo, S. Kovaleva // Youth scientific achievem ents to the 21st century nutrition problem solution : 83 International scientific conference o f young scientist and students, April 5-6, 2017. – Part 2. – Kyiv : NUFT, 2017. –P. 51. – Access mode : https://bit.ly/3CWsQrE

Simurova, N. Synthesis of Dihydropyrimidine Derivatives by Biginelli's Reaction in student Workshops on Organic Chemistry [Electronic resource] / N. Simurova, S. Kovaleva, L. Mazur // Proceedings of the International Scientific Conference "Modern Methodology of Science and Education", September 18, 2017. – Warsaw, Poland. – P. 4. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26252/1/Kovaleva_2017.pdf

Volkov, A. Determination of raw meat freshness by the express method of n ear-IR spectroscopy [Electronic resource] / A. Volkov, S. Litvinchuk, S. Kovaleva // Youth scientific achievem ents to the 21st century nutrition problem solution : 83 International scientific conference o f young scientist and students, April 5-6, 2017. – Part 2. – Kyiv :NUFT, 2017. – P. 53. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25874/1/Determination.pdf

Гордієнко, М. С. Синтез азобарвників тіофенового ряду на основі метилового естера 5-аміно-2-тіофенкарбонової кислоти [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, М. С. Гордієнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – К.: НУХТ, 2017 р. – Ч. 2. – С. 389. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25869/1/Kovaleva_G.pdf

Гуцало, І. В. Використання ближньої ІЧ-спектроскопії для визначення трифосфата натрію у м’ясному фарші [Електронний ресурс] / І. В. Гуцало, С. О. Ковальова, Г. Мельниченко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 87–88. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30619/1/27.pdf

Мазур, Л. М. Токсичні домішки в алкогольних напоях [Електронний ресурс] / Л. М. Мазур, С. О. Ковальова // Якість і безпека харчових продуктів : тези доп. III Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листопада 2017 р. – К. : НУХТ, 2017. – С. 166-167. – Режим доступу : https://bit.ly/32uVR0R

Майборода, О. І. Культура здорового харчування від наших пращурів і дотепер [Електронний ресурс] / О. І. Майборода, С. О. Ковальова, А. Гончарук // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технологи, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 травня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 128–130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30618/1/29.pdf

Попова, І. В. Екобезпечний сталий розвиток трансформаційного суспільства [Електронний ресурс] / І. В. Попова, Л. М. Мазур, С. О. Ковальова // Хімічна технологія та інженерія : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-30 червня 2017 р. Львів : Львівська політехніка, 2017. – С. 324-325. – Режим доступу : https://bit.ly/3xr9ppx

Синтез 2-(4'-піперидил метил)-2,3-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-1,3-діону та його похідних Наукові праці [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, О. І. Майборода, Н. В. Сімурова, В. М. Брицун // Наукові праці НУХТ. – 2017. – № 6. – С. 226-232. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26719/1/Kovaleva_Simurova.pdf

Ярош, М. Одержання карбонових кислот тієнопіримідинового ряду гідролізом відповідних естерів [Електронний ресурс] / М. Б. Ярош, С. О. Ковальова // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч.2. – С. 404. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30616/1/25.pdf

Popova, I. Fructose-inulooligosaccharide syrops exstraction from chicory [Electronic resource] / I. Popova, S. Kovaleva, S. Shulga // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : 8th Central European Congress on Food 2016 : book of abstracts, 23-26 May 2016. – K. : NUFT, 2016. – P. 145. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25294/1/Kovaleva_food.pdf

Ковалева, С. А. Синтез новых фосфорсодержащих конденсированных гетероциклических систем на основе N, N-диметиламино формамидиновых производных 2-аминотиофена и 2-аминофурана [Электронный ресурс] / С. А. Ковалева, Н. В. Симурова, Е. И. Майборода // Украинский химический журнал. – 2016. – Т. 82, № 10. – С. 91–95. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25335/1/Simurova%202.pdf

Ковальова, С. О. Синтез конденсованих піридинів, що містять CF3–группу [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, Н. Ю. Зінченко, Г. О. Данилевич // Актуальні проблеми хімії і хімічної технології : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практична конференція, 21–23 листопада 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 78–79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24888/1/Kovaleva-1.pdf

Мазур, Л. М. Місце експериментальної лабораторної роботи в процесі вивчення органічної хімії студентами технологічних спеціальностей ВНЗ [Електронний ресурс] / Л. М. Мазур, І. В. Попова, С. О. Ковальова // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (XXІIІ Каришинські читання) : Міжнародна науково-практична конференція, м. Полтава, 19–20 травня 2016 р. – С.263–264. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24871/1/Mazur-41.pdf