Костенко Єлизавета Євгеніївна

ORCID ID: 0000-0003-2870-9292

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
14
4
16
2
112
9
139

Перелік опублікованих документів

Костенко, Є. Є. До питання щодо визначення мікроелементного складу об’єктів / Є. Є. Костенко // Український журнал військової медицини. – 2023. – Т. 4 (додаток 2). – С. 58–60.

Kostenko, E. E. Photometric determination of ethyl maltol in the form of a mixed ligand complex with iron(III) and xylenol orange [Фотометричне визначення етилмальтолу у вигляді різнолігандного комплексу з залізом(III) та ксиленоловим оранжевим] / E. E.Kostenko, V. N. Ischenko // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2022. – №2. – Pp. 43–46. DOI: 10.32434/0321-4095-2022-141-2-43-46

Костенко, Є. Є. Особливості викладання дисципліни «Аналітична хімія» за новими навчальними планами в умовах військового часу в НУХТ / Є. Є. Костенко, В. М. Іщенко // Сучасні тенденції-2022 : Київська конференція з аналітичної хімії, 26–28 жовтня 2022 р. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2022.

Костенко, Є. Є. Особливості викладання хімічних дисциплін у військовий час / Є. Костенко, В. Іщенко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 323.

Костенко, Є. Є. Створення твердофазних полімерних барвників для аналізу харчових об’єктів / Є. Костенко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 46.

Костенко, Є. Є. Твердофазне спектрофотометричне визначення міді (ІІ) у мінеральній воді «Моршинська» за допомогою еріохром-ціаніна, іммобілізм-ваного на  АВ-17×8 / Є. Є. Костенко // Сучасні тенденції-2022 : Київська конференція з аналітичної хімії, 26-28 жовтня 2022 р. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2022.

Костенко, Є. Є. Фотометричне визначення етилмальтолу у вигляді різнолігандного комплексу з залізом (ІІІ) та ксиленоловим оранжевим / Є. Є. Костенко, В. М. Іщенко // Питання хімії та хімічної технології. – 2022. – № 3. – С. 43–46.

Костенко, Є. Є. Фотометричний аналіз – ефективний метод контролю якості та безпечності харчових об‘єктів / Є. Є. Костенко // Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології : монографія. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. – С. 138–150.

Дзюбенко, А. Моніторинг нітратів у картоплі врожаю 2020 року фонометричним методом / А. Дзюбенко, Є. Костенко, О. Бутенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 182.

Костенко, Є. Фотометричний аналіз – ефективний метод контролю якості та безпечності об‘єктів довкілля / Є. Костенко // Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології : І Міжнародна наукова конференція, 12–14 травня 2021 р. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – С. 46–48.

Kostenko, E. E. Investigation into complexation of Pb(II), Hg(II) and Cd(II) with ethyl maltol by complexometric indicator method / E. E. Kostenko, E. N. Butenko, M. A. Bondarenko // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2020. – № 5. – Pp. 30–35. DOI: 10.32434/0321-4095-2020-132-5-30-35.

Визначення показників якості безалкогольних напоїв / О. Михайленко, В. Довгоп’ятий, Ю. Сироватко, А. Махлай, Є. Костенко, О. Бутенко // Екологічна безпека Карпатського Єврорегіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–15 травня 2020 р. – С. 46–47.

Дослідження елементного складу екстракту ягід аронії методом ІЗП / МС / І. Омелянчук, П. Ошурко, Є. Хомов, О. Подобій, Є. Костенко, М. Мiлюкiн // Екологічна безпека Карпатського Єврорегіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,13–15 травня 2020 р. – С. 52.

Дослідження елементного складу спиртових екстрактів з ромашки, базиліку, шкірки апельсину методом ІЗП / МС / О. Бондар, А. Буров, Р. Мілюшин, О. Подобій, І. Житнецький, І. Фесич, Є. Костенко, М. Мiлюкiн // Екологічна безпека Карпатського Єврорегіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–15 травня 2020 р. – С.53.

Дослідження комплексоутворення Pb (II), Hg (II), Cd (II) з етилмальтолом метал-індикаторним методом / Є. Є.Костенко, О. М. Бутенко, М. О. Бондаренко // Питання хімії та хімічної технології. – 2020.

Костенко, Є. Є. Контроль бактеріального забруднення молока / Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко // Екологічна безпека Карпатського Єврорегіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–15 травня 2020 р. – С. 28–29.

Костенко, Є. Є. Контроль за вмістом залишків пестицидів у харчових продуктах / Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко // Екологічна безпека Карпатського Єврорегіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–15 травня 2020 р. – С. 27.

Костенко, Є. Є. Контроль за вмістом нітратів у плодоовочевій продукції / Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко // Екологічна безпека Карпатського Єврорегіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–15 травня 2020 р. – С. 34.

Костенко, Є. Є. Контроль за вмістом нітритів у копчених ковбасах / Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко // Екологічна безпека Карпатського Єврорегіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–15 травня 2020 р. – С. 39.

Костенко, Є. Є. Контроль за вмістом фторидів у зубних пастах / Є. Є. Костенко, О. М. Бутенко // Екологічна безпека Карпатського Єврорегіону : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 13–15 травня 2020 р. – С.43.

Костенко, Є. Є. Моніторинг нітратів та заходи щодо їх зменшення у рослинній продукції [Електронний ресурс] / Є. Є. Костенко, В. Д. Ганчук, О. М. Бутенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 243–252. – Режим доступу : https://bit.ly/3HW3k9B

Моніторинг бактеріального забруднення молока / А. Можейко, Р. Волошенюк, К. Ворушило, В. Капко, А. Шолудько, Є. Костенко, О. Бутенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 235.

Моніторинг нітратів у плодоовочевій продукції / І. Рихальська, Р. Волощенюк, О. Теребило, М. Шульга, Є. Костенко, О. Бутенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 230.

Моніторинг нітритів у копчених ковбасах / В. Капко, К. Ворушило, А. Шолудько, А. Дзюбенко, Р. Волошенюк, Є. Костенко, О. Бутенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 231.

Моніторинг фторидів у зубних пастах / К. Ворушило, А. Шолудько, В. Капко, А. Mожейко, Р. Волошенюк, Л. Катеринич, Є. Костенко, О. Бутенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ :НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 228.

Моніторинг хлорофосу та дихлофосу у харчових продуктах / Р. Волошенюк, М. Сипко, Є. Костенко, О. Бутенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 229.

Дослідження властивостей ягід журавлини [Електронний ресурс] / Є. Є. Костенко, М. В. Мілюкін, О. М. Бутенко, Н. С. Рубаха // Наукові праці Національний університет харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 174–187. – Режим доступу : https://bit.ly/3FKejB0

Дослідження протекторних властивостей ягід обліпихи щодо іонів Pb (II), Cd (II), Hg (II) [Електронний ресурс] / Є. Є. Костенко Л. М. Мельник, О. М. Бутенко, С. В. Матко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 3. – С. 244–252. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30335/1/2019.pdf

Ідентифікація залишків пестицидів у фруктаx та овочах / Ю. М. Сироватко, А. О. Дзюбенко, Ю. В. Коробка, Є. Є. Костенко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – С. 134–135.

Костенко, Є. Дослідження протекторних властивостей каскари щодо іонів токсичних металів / Є. Костенко, О. Бутенко, І. Мощенко // Аналітична хімія – методи та інструменти : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, 15–17 травня 2019 р. – Ужгород, 2019. – С. 50.

Мощенко, І. Дослідження властивостей екстракту каскари – перспективної добавки для створення нових напоїв / І. Мощенко, Є. Костенко, О. Бутенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ: НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 229.

Основи аналітичної хімії : підручник / Є. Є. Костенко, М. Й. Штокало, М. Г. Христіансен, В. Г. Дроков, О. М. Бутенко, В. Д. Ганчук ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – 441 с.

Рубаха, Н. Дослідження протекторних властивостей ягід журавлини щодо іонів токсичних металів / Н. Рубаха, Є. Костенко, О. Бутенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 230.

Determining the microelement composition of poppy seeds using solidphase spectrophotometry method / E. Kostenko, E. Butenko, M. Golubeva, L. Arseneva // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 2 (11–92). – P. 23–28. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.127419.

The use of sulphophtalein dyes immobilized on anionite AB-17x8 to determine the contents of Pb(II), Cu(II), Hg(II) and Zn(II) in liquid medium [Electronic resource] / Е. Kostenko, L. Melnuk, S. Matko, М. Malyovanyy // Chemistry & Chemical Technology. – Lviv : Lviv Polytechnic National University. – 2017. – V 11, N.1. – P. 117–124. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24883/1/Kostenkoull_text_737.pdf

Дацька, Н. Протекторний захист кисломолочних напоїв Р – вітамінно-пектиновим комплексом [Електронний ресурс] / Н. Дацька, О. В. Подобій, Є. Є. Костенко // Актуальні проблеми хімії і хімічної технології : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–23 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 310–311. – Режим доступу : https://bit.ly/3CZf2wm