Іщенко Віра Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
6
2
13
3
141
7
87

Перелік опублікованих документів

Kostenko, E. E. Photometric determination of ethyl maltol in the form of a mixed ligand complex with iron(III) and xylenol orange [Фотометричне визначення етилмальтолу у вигляді різнолігандного комплексу з залізом(III) та ксиленоловим оранжевим] / E. E.Kostenko, V. N. Ischenko // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2022. – №2. – Pp. 43-46. DOI: 10.32434/0321-4095-2022-141-2-43-46

Kuzinska, V. Sampling and its impact on results and interpretation of analysis / V. Kuzinska, V. Ischenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 145.

Uncertainty of measurement of ionic calcium in milk measured by ISE: a Monte-Carlo insight / M. V. Ishchenko, V. M. Ishchenko, N. P. Kvitkovska, O. V. Kochubei-Litvinenko // Analytical Methods. – 2022. – V. 14. – Pp. 949–956.

Іщенко, В. Використання спектроскопії стабільних ізотопів для визначення автентичності харчових продуктів / В. Іщенко, Н. Квітковська, О. Кочубей-Литвиненко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 48.

Квітковська, Н. П. Шляхи встановлення натуральності молока / Н. П. Квітковська, В. М. Іщенко // Перспективи хімії в сучасному світі : матеріали ІІ інтернет-конференція молодих вчених, 23 листопада 2022 р. – Житомир :  ЖДУ ім. Івана Франка, 2022. – С. 156-158.

Костенко, Є. Є. Особливості викладання дисципліни «Аналітична хімія» за новими навчальними планами в умовах військового часу в НУХТ / Є. Є. Костенко, В. М. Іщенко // Сучасні тенденції-2022 : Київська конференція з аналітичної хімії, 26-28 жовтня 2022 р. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2022.

Костенко, Є. Є. Особливості викладання хімічних дисциплін у військовий час / Є. Костенко, В. Іщенко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 323.

Костенко, Є. Є. Фотометричне визначення етилмальтолу у вигляді різнолігандного комплексу з залізом (ІІІ) та ксиленоловим оранжевим / Є. Є. Костенко, В. М. Іщенко // Питання хімії та хімічної технології. – 2022. – № 3. – С. 43–46.

Визначення форм кальцію у молоці та молочних продуктах / В. М. Іщенко, Н. П. Квітковська, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко, М. А. Суріна // The process and dynamics of the scientific path : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference, 26 February. – Athens, 2021. – Vol. 1. – С.120–124.

Використання спектроскопії ядерного магнітного резонансу в аналізі харчових продуктів / В. М. Іщенко, Н. П. Квітковська, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. / Національний університет харчових технологій ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 147.

Кузінська, В. Сучасні тренди в електрохімії: літій-йонні акумулятори / В. Кузінська, В. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 199.

Оцінювання невизначеності вимірювань концентрації йонного кальцію у молоці / Н. П. Квітковська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко, М. А. Суріна // Львівські хімічні читання–2021 : ХVІII Наукова конференція, 31 травня–2 червня 2021 р. – Львів : Видавнитво від А до Я, 2021. – С. 33–36.

Precipitation of x-ray amorphous double molybdates of rare earth elementsand methylammonium from aqueous solutions / O. P. Perepelytsya, V. M. Ischenko, T. V. Petrenko, V. I. Maksin, T. I. Ushchapivska // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2020. – № 5. – P. 63–67.

Precipitation from water solutions of nanosized double molybdates of rare earth elements and methylammonium / O. P. Perepelytsia, V. М. Іschenko, T. V. Petrenko, V. I. Maksin, T. I. Ushchapivska // Питання хімії та хімічної технології. – 2020. – №5. – С. 63–67.

Визначення йонного кальцію у вині [Електронний ресурс] / В. М. Іщенко, А. М. Охмакевич, М. В. Іщенко, Т. К. Панчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 5. – С. 95–101. – Режим доступу : https://bit.ly/3G0Hhg4

Гук, Є. І. Співвідношення загального та йонного фосфору у різних видах незбираного і питного коров’ячого молока [Електронний ресурс] / Є. І. Гук, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 151–155. – Режим доступу : https://bit.ly/3o6mCBm

Іщенко, В. Нові підходи для ідентифікації молочної продукції / В. Іщенко, О. Кочубей-Литвиненко, М. Іщенко // Topical issues of the development of modern science : proceeding of the 6th International scientific and practical conference. – Sofia, Bulgaria, 2020. – P. 449–452.

Охмакевич, А. Йонселективне визначення кальцію у винах / А. Охмакевич, В. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 241.

Бондаренко, С. П. Хемо селективное аминометилирование гармола / С. П. Бондаренко, В. Н. Ищенко, М. С. Фрасинюк // Химия гетероциклических соединений. – 2018. – № 11. – С. 1061–1064.

Визначення йонного та загального кальцію у молоці / Н. П. Квітковська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко, М. А. Суріна // Аналітична хімія – методи та інструменти : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, 15–17 травня 2019 р. – Ужгород, 2019. – С.337.

Визначення співіснуючих форм aосфору у молоці / Є. І. Гук, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції, 5–6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 199–200.

Гук, Є. Визначення фосфору у молоці / Є. Гук, В. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 212.

Іванченко, Ю. Визначення окисно-відновного потенціалу для ідентифікації молочної продукції / Ю. Іванченко, В. Іщенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 213.

Співвідношення загального та йонного фосфору у різних видах незбираного та питного коров’ячого молока / Є. І. Гук, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – C. 125–126.

Сучасні аналітичні методи визначення автентичності та виявлення фальсифікації молока / Н. П. Квітковська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ: НУХТ, 2019 р. – С. 186–187.

Хімічний склад харчових продуктів : навч. посібник / О. П. Перепелиця, О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Іщенко, Т. В. Петренко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – 102 с.

Application of fluorescent spectroscopy and ultrasound analysis for dairy products identification / V. Ischenko, N. Kvitkovska, O. Kochubei-Lytvynenko, M. Ischenko // Methods and objects of chemical analysis. – 2018. – Vol. 13, Is. 3. – Pp. 131–135.

Bondarenko, S. P. Chemoselective aminomethylation of harmol / S.P. Bondarenko, V. N. Ishchenko, M. S. Frasinyuk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2018. – 54(11). – Pp. 1061–1064. DOI: https://doi.org/10.1007/s10593-018-2392-x

Аналітичні підходи для перевірки якості молочної продукції [Електронний ресурс] / Н. Квітковська, В. Іщенко, О. Кочубей-Литвиненко, Т. Панчук // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 21-22 листопада 2018 р., Національний університет харчових технологій, м. Київ. – 2018. – С. 24-25. – Режим доступу : https://bit.ly/3D514JC

Застосування молекулярної абсорбційної та емісійної спектрометрії для виявлення фальсифікації пастеризованого молока [Електронний ресурс] / В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. П. Квітковська, А. Г. Якімінська, М. В. Іщенко // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 5. – С. 236–243. – Режим доступу : https://bit.ly/3riGVNS

Квітковська, Н. П. Поєднання статистичних та аналітичних методів у виявленні відновленого молока в молочних продуктах [Електронний ресурс] / Н. П. Квітковська, В. М. Іщенко // Молоді вчені 2018 – від теорії до практики : IX-та Міжнародна конференція, 16 лютого 2018 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро. – Дніпро, 2018. – С. 47-49. – Режим доступу : https://bit.ly/3G0bU5n

Fatyeyeva, A. The calculation of the maximum rate of oxidation of nitrogen (II) oxide using the mathematical package MathCad [Electronic resource] / A. Fatyeyeva, V. Ischenko, O. Sedykh // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 83 International scientific conference of young scientist and students, April 5-6, 2017. Book of abstract. – Kyiv : NUFT, 2017. – Part 2. – P. 382. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27504/1/10.PDF

Використання фізико-хімічного аналізу в поєднанні з хемометричним методом обробки даних для якісної оцінки різних видів молока [Електронний ресурс] / Н. П. Суходільська, В. М Іщенко, А. І. Маринін та ін. // Харчова промисловість. – 2017 – № 21 – С. 95–100. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26424/1/16.pdf

Класифікація різних видів питного молока та молока-сировини з використанням ультразвукового аналізу та хемометричних інструментів [Електронний ресурс] / Н. П. Суходільська, В. М Іщенко, Т. К. Панчук та ін. // Біоресурси і природокористування. – 2017. – № 1–2. – С. 19-23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26439/1/bio.pdf

Суходольська, Н. П. Пошуки маркерів детектування фальсифікатів питних видів молока поєднанням аналітичних і хемометричних методів [Електронний ресурс] / Н. П. Суходольська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Т. 23, № 5. – Ч. 2. – 2017. – С. 103–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26426/1/Tom23_5_P2.pdf

Застосування методу головних компонент для ідентифікації різних видів молока [Електронний ресурс] / Н. П. Суходольська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, М. В. Іщенко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 128-130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24144/1/49.pdf

Изучение возможных преобразований лактозы в молочной сыроватке обработанной электроискровым разрядом [Электронный ресурс] / О. Кочубей-Литвиненко, А. Українець, В. Іщенко та ін. // Maisto chemijair technologija. – 2016.– Т. 50, № 1. – С.20–28. – Режим доступа : https://bit.ly/3xAQx7R

Ідентифікація різних видів молока з використанням інструментальних і хемометричних методів / В. М. Іщенко, М. В. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – № 2. – С.230–235.

Оцінювання якості і стійкості до зберігання сухої молочної сироватки інструментальними та хемометричними методами [Електронний ресурс] / О. В. Кочубей-Литвиненко, В. М. Іщенко, Н. П. Суходольська, Н. В. Ярош // Харчова промисловість. – 2016. – № 20. – С. 67–74. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25549/1/1.pdf

Патент на винахід, № 110564 України, МПК A23L 1/31 (2006.01). Рецептурна композиція напівфабрикату дрібношматкового охолодженого з м’яса дикого кабана / Пешук Л. В., Іщенко В. М.,Штик І. І., Іванова Т. М. – а201409764 ; заявл. 05.09.2014 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1 2016.

Розрахунок рівноважної концентрації йонів в системі метал-ліганд з використанням математичного пакету MathCAD [Електронний ресурс] / Л. А. Овакімян, В. М. Іщенко, О. Л. Сєдих, С. В. Маковецька // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 2. – С. 420. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23784/1/8.PDF

Суходольська, Н. П. Застосування методу головних компонент для ідентифікації різних видів молока / Н. П. Суходольська, В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної наукової конференції, 12–13 травня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 128–129.