Чебаненко (Омельченко) Христина Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
3
2
37
5
28

Перелік опублікованих документів

Пасічний, В. М. Хімічний склад фрикадельок та фаршевих систем з вмістом β-циклодекстрину з йодом / В. М. Пасічний, Х. В. Чебаненко // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р. – Киї : НУХТ, 2022. – С. 86-88.

Чебаненко, Х. В. Альтернативне збагачення йодом продуктів харчування / Х. В. Чебаненко // Theoretical and science bases of actual tasks : proceedings of the ХХIII International scientific and practical conference, june 14 – 17, 2022. – Lisbon, Portugal, 2022. – Р. 669-672.

Чебаненко, Х. В. Вдосконалення технології ковбасних виробів та кулінарних напівфабрикатів на основі фаршевих систем  з інкапсульованим йодом / Х. В. Чебаненко, В. М. Пасічний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18 жовтня 2022 р. – Киї : НУХТ, 2022. – С. 162-163.

Чебаненко, Х. В. Вміст йоду в комплексах циклодекстрину з йодом / Х. Чебаненко, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 166.

Чебаненко, Х. В. Дослідження комплексів циклодекстринiв з йодом / Х. Чебаненко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 133.

Чебаненко, Х. В. Методи збагачення продуктів харчування йодом / Х. Чебаненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 165.

Чебаненко, Х. В. Молоко як джерело заліза / Х. В. Чебаненко // Multidisciplinary academic research, innovation and results : proceedings of the ХХII International scientific and practical conference, June 07 – 10, 2022. – Prague, Czech Republic, 2022. – Р. 777-779.

Чебаненко, Х. В. Показники м’ясних фаршевих систем збагачених йодом у приготуванні фрикадельок / Х. В. Чебаненко // Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them : proceedings of the ХХV International scientific and practical conference, 26-29 april. – Athens, Greece, 2022. – Р. 577-581.

Використання β-циклодекстрину з йодом у технології приготування фрикадельок та їх функціональні характеристики / В. М. Пасічний, A. I. Українець, Х. В. Чебаненко, І. С. Камлай // Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Ґжицького. Серія : Харчові технології. – 2020. – Т. 22, № 93. – С. 44–48.

Вплив комплексу β-циклодекстрину з йодом на функціонально-технологічні характеристики м’ясних фаршів / В. М. Пасічний, A. I. Українець, Х. В. Чебаненко, І. С. Камлай // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. – 2020. – № 1 (3). – C. 95–100.

Пасічний, В. М. Порівняння впливу β-циклодекстрину з йодом на функціонально-технологічні характеристики фаршевих систем тефтелей та фрикадельок / В. М. Пасічний, Х. В. Чебаненко // Modern approaches to the introduction of science into practice : the Xth International scientific and practical conference, 30–31 March 2020. – San Francisco, USA, 2020. – P. 508–511. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31187/1/8.pdf.

Чебаненко, Х. В. Вплив інкапсульованого йоду на функціонально-технологічні характеристики м’ясних тефтелей / Х. В. Чебаненко // Science, trends and perspectives : proceeding of the 17th International scientific and practical conference, 18–19 May 2020. – Tokyo, Japan, 2020. – P. 396–399.

Чебаненко, Х. Вплив комплексу β-циклодекстрину з йодом на м’ясні тефтелі / Х. Чебаненко, І. Камлай, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 409.

Чебаненко, Х. Вплив комплексу β-циклодекстрину з йодом на м’ясні тефтелі [Електронний ресурс] / Х. Чебаненко, І. Камлай, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 256. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31256/1/03.06-24.pdf

Чебаненко, Х. Вплив комплексу β-циклодекстрину з йодом на м’ясні тефтелі в томатному соусі / Х. Чебаненко, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 247.

Чебаненко, Х. Фізико-хімічні властивості м’ясних фрикадельок збагачених комплексом β-циклодекстрину з йодом / Х. Чебаненко, І. Камлай, В. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 248.

The effect of intake of sausages fortified with β-CD-I2 complex on iodine status and thyroid function: A preliminary study / M. Polumbryk, V. Kravchenko, V. Pasichnyi, C. Omelchenko, I. Pachitskaya // Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. – 2019. – №51. – Pp. 159–163. DOI: 10.1016/j.jtemb.2018.10.014

Дослідження хімічних перетворень у соняшниковій олії під час термічної обробки [Електронний ресурс] / С. О. Ковальова, Х. В. Чебаненко, І. В.Гуцало, Ю. В. Коробка // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2019. – Т. 30 (69), Ч. 2, № 5. – С. 93–97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31750/1/01.07.20-2.pdf

Нестеренко, Л. К. Вплив екстракту розмарину на властивості крему, що містить рослинні олії [Електронний ресурс] / Л. К. Нестеренко, Х. В. Чебаненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXIстолітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч.2. – С. 223. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29925/1/Nesterenko.pdf

Пасічний, В. М. Порівняння впливу β-циклодекстрину з йодом на функціонально-технологічні характеристики фаршевих систем тефтелей та фрикадельок / В. М. Пасічний, Х. В. Чебаненко // Modern approaches to the introduction of science into practice. – 2020. – С. 508–511.

Чебаненко, Х. В. Склад комплексів циклодекстринів з йодом [Електронний ресурс] / Х. В. Чебаненко, М. О. Полумбрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті`, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 224. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29911/1/Chebanenko.pdf

Коробка, Ю. В. Методи оцінки антиоксидантної активності природних сполук [Електронний ресурс] / Ю. В. Коробка, Х. В. Омельченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. - C. 463. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27765/1/1.pdf

Омельченко, Х. В. Елементний склад комплексів циклодекстринів з йодом / Х. В. Омельченко, М. О. Полумбрик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 450. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27766/1/Omelchenko_1.pdf

Патент на винахід № 117433 UA, МПК A23L 13/60(2016.01). Спосіб одержання вареної ковбаси [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Полумбрик М. О.,Літвяк В. В., Чебаненко Х. В., Ловкіс З. В. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а 201707876 ; заявл. 27.07.2017 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31363/1/117433-27.pdf

Патент на винахід № 117697 UA, МПК A23L 33/165(2016.01). Біологічно активна добавка до їжі «Декстрайод» для профілактики йодного дефіциту [Електронний ресурс] / Полумбрик М. М., Чебаненко Х. В., Пасічний В. М., Кравченко В. І. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № а 201608506 ; заявл. 02.08.2016 ; опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31366/1/117697-30.pdf

Патент на корисну модель № 124084, UA МПК A23L13/00 (2018.01). Спосіб одержання варених ковбас [Електронний ресурс] / Пасічний В. М., Полумбрик М. М., Літвяк В. В., Чебаненко Х. В., Ловкіс З. В. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u 201707877 ; заявл. 27.07.2017 ; опубл.26.03.2018, Бюл. № 6 2018. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31412/1/124084.pdf

Determination of structure and morphology of the cyclodextrins-iodine complexes / M. Polumbryk, V. Pasichnyi, C. Omelchenko, O. Vyshnevskiy // Ukrainian food journal. – 2017. – Vol. 6, Issue 1. – Pp. 117–124. DOI: 10.24263/2304-974X-2017-6-1-13

Комплекс йоду з β-циклодекстрином як функціональна добавка у технології варених ковбасних виробів [Електронний ресурс] / Х. В. Омельченко, М. О. Полумбрик, В. М. Пасічний, О. М. Полумбрик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 1. – С. 203–209. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27285/1/Omelchenko-4.pdf

Омельченко, К. В. Свойства комплекса β – циклодекстрина с йодом и его использование в технологии колбасных изделий. Инновационные технологии в пищевой промышленности / К. В. Омельченко, М. О. Полумбрик, В. М. Пасичный // материалы XV Междунар. науч.– практ. конф., 5–6 октября 2016 г., Минск. / РУП «Научно–практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»: редкол.: З. В. Ловкис и др. – Минск : ИВЦ Минфина, 2016. – С. 177–180.

Патент на корисну модель № 114818 UA, МПК A23L33/16 (2016.01). Біологічно активна добавка «Декстрайод» для профілактики йодного дефіциту [Електронний ресурс] / Полумбрик М. М.,Омельченко Х. В., Пасічний В. М., Кравченко В. І. ; патентовласник Національний  університет харчових технологій. – № u201608507 ; заявл. 02.08.2016 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6 2017. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31361/1/114818-25.pdf

Хроматографія і ЕПР спектроскопія для оцінки антиоксидантної активності природних сполук [Електронний ресурс] / М. О. Полумбрик, Х. В. Омельченко, О. М. Полумбрик, Л. В. Баль-Прилипко // Продовольча індустрія АПК. – Київ. – 2017. – № 4. – С. 14–18. – Режим доступу : https://bit.ly/3FXEnZv

The cyclodextrin with iodine complex utilization in boiled sausages manufacturing / M. Polumbryk, Y. Kotlyar, Ch. Omelchenko, M. Polumbryk, V. Pasichnyi // Food science and technology. – 2016. – Vol. 10, Is. 3. – Pp. 45–49. DOI: 10.15673/fst.v10i3.180

Використання комплексу β –циклодекстрину з йодом при виробництві варених ковбасних виробів [Електронний ресурс] / М. О. Полумбрик, Є. О. Котляр, Х. В. Омельченко, М. М. Полумбрик // Харчова наука і технологія. – Одеса, 2016. – Т. 10, Вип. 3. – С. 45–49. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30426/1/3.pdf

Збагачення варених ковбасних виробів β–циклодекстрин–йодом [Електронний ресурс] / Х. В. Омельченко, М. О. Полумбрик, В. М. Пасічний, В. В. Литвяк // Перспективи розвитку м’ясної та оліє-жирової галузі у контексті євроінтеграції : V Міжнар. науково–технічної конференція, 7–8 листопада 2016. –К. : НУХТ, 2016. – С. 17–18. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30439/4/9.pdf

Омельченко, Х. В. Дослідження властивостей комплексу β–циклодекстрину з йодом та його використання в технолології ковбасних виробів / Х. В. Омельченко, М. О. Полумбрик // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнар. наук.–практ.інтернет–конф. – Кривий Ріг : Видавець ФОП Чернявський Д. О., 2016. – С. 93–94.

Омельченко, Х. В. Про– і антиоксидантна система організму людини, оксидативний стрес, його наслідки і шляхи подолання. Частина IIІ. Захист від оксидативного стресу і його наслідків / Х. В. Омельченко, М. О. Полумбрик М. С. Совко // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – Т. 22, № 2. –С. 124–133.

Оцінка антиоксидантної активності природних сполук [Електронний ресурс] / М. О. Полумбрик, О. М. Полумбрик, В. М. Пасічний, Х. В. Омельченко, Л. В. Баль-Прилипко // Продовольча індустрія АПК. – 2016. – № 6. – С. 5–9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26717/1/Omelchenko1.pdf