Бондаренко Світлана Петрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
84
12
78
12
140
15
45

Перелік опублікованих документів

An expedient synthesis of functionalized pyrazole-based aurone analogs / A. Myshko, G. Mrug, K. Kondratyuk, B. Demydchuk, S. Bondarenko, M. Frasinyuk // ChemistrySelect. – 2023. – 8 (20). – art. no. e202300257. DOI: 10.1002/slct.202300257

Carboxylated chalcones and related flavonoids as inhibitors of xanthine oxidase / O. L. Kobzar, A. V. Tatarchuk, G. P. Mrug, S. P. Bondarenko, B. A. Demydchuk, M. S. Frasinyuk, A. I. Vovk // Medicinal chemistry research. – 2023. DOI: 10.1007/s00044-023-03109-8

Cytisine derivatives as newanti-Escherichia coliagents: in silico and in vitro studies / D. M. Hodyna, V. V. Kovalishyn, V. M. Blagodatnyi, S. P. Bondarenko, G. P. Mrug, M. S. Frasinyuk, L. O. Metelytsia // Ukrainica Bioorganica Acta. – 2021. – Vol. 16, № 2. – Pp. 29–37.

Synthesis of 2-Trifluoroacetonyl-3-alkyl/alkoxychromones and Their Reactions with 1,2-Bidentate Nucleophiles / I. M. Biletska, G. P. Mrug, Y. O. Prostota, K. M. Kondratyuk, S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk // Heterocycles. – 2022. – Vol. 104, № 7. – Pp. 1229–1244.

Synthesis of homoisoflavonoids with a coumarin moiety and coumarin-pyrazole or coumarin-isoxazole hybrids based on them / N. Myshko, G. Mrug, S. Bondarenko, M. Frasinyuk // Advances in the chemistry of heteroorganic compounds : proceedings of the XXIII International symposium, october 28. – Łódź, 2022. – P-010.

Synthesis of novel pyrazole based aurones / A. Myshko, G. Mrug, K. Kondratyuk, B. Demydchuk, S. Bondarenko, M. Frasinyuk // Advances in the chemistry of heteroorganic compounds : proceedings of the XXIII International symposium, october 28. – Łódź, 2022. – P-060.

Бондар, К. Розробка рецептури пінки для вмивання на основі екстракту календули лікарської / К. Бондар, Н. Мишко, С. Бондаренко //  Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 144.

Магден, Н. Флавоноїди як перспективні терапевтичні агенти проти SARS-CoV-2 / Н. Магден, С. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 148.

Розробка методів кон’югації цитизину з кумаринами алкоксильним лінкером / С. Бондаренко, Г. Мруг, М. Фрасинюк, В. Виноградова // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 77.

Chemoselective synthesis of 3-trifluoromethyl-pyrazole-deoxybenzoin hybrids [Electronic resourse] / I. Biletska, G. Mrug, S. Bondarenko, K. Kondratyuk, Y. Prostota, V. Sviripa, M. Frasinyuk // Journal of Fluorine Chemistry. – 2021. – Vol. 242. – 109698. https://doi.org/10.1016/j.jfluchem.2020.109698

Cytisine derivatives as new anti-Escherichia coli agents: in silico and in vitro studies / Diana Hodyna, Vasyl Kovalishyn, Volodymyr Blagodatnyi, Svitlana Bondarenko, Galyna Mrug, Mykhaylo Frasinyuk, Larysa Metelytsia // Ukrainica Bioorganica Acta. – 2021. – Vol. 16, № 2 – P 29–37. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37145/1/11.pdf

Synthesis of new conjugates of coumarins with anabasine and cytisine / S. Bondarenko, G. Mrug, V. Vinogradova, M. Frasinyuk // Chemistry of Natural Compounds. – 2021. – Vol. 57. – P. 9–13.

Synthesis and transformation of 6-aminomethyl derivatives of 7-hydroxy-2¢-fluoroisoflavones / O. G. Makarenko, S. P. Bondarenko, G. P. Mrug, M. S. Frasinyuk // French-Ukrainian Journal of Chemistry. – 2020. – №8 (2). – Pp. 203–213.

Антонюк, О. Ю. Розробка рецептури бальзаму для губ з олією обліпихи / О. Ю. Антонюк, Н. В. Мишко, С. П. Бондаренко // Хімія та сучасні технології : Х Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених, 23-24 листопада 2021 р. – Дніпро : УДХТУ, 2021.

Бондар, К. Біологічно активні складники календули / К. Бондар, Н. Мишко, С. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 177.

Бондар, К. Дослідження особливостей екстрагування сапонінів з календули / К. Д. Бондар, Н. В. Мишко, С. П. Бондаренко // Хімія та сучасні технології : Х Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених, 23-24 листопада 2021 р. – Дніпро : УДХТУ, 2021.

Бондаренко, С. Оцінка антивірусної активності конденсованих похідних пірано[4,3-b]хромен-4a-олів / С. Бондаренко, Н. Жолобак, М. Фрасинюк // Львівські хімічні читання–2021 : ХVІII Наукова конференція, 31 травня–2 червня 2021 р. – Львів : Видавнитво від А до Я, 2021.

Комаровська, Л. Розробка сонцезахисного лосьйону, збагаченого каротиноїдами / Л. Комаровська, Н. Мишко, С. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 178.

Литвиненко, А. Синтез гомоізофлавону з фрагментом 4-метилумбеліферону / А. Литвиненко, Н. Мишко, С. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 176.

Мишко, Д. Синтез 2-(піразолілметилен)бензофуран-3(2Н)-онів / Д. Мишко, А. Мишко, С. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 175.

Розробка підходів до синтезу 2-(піразолілметилен)-бензофуран- 3(2Н)-онів / А. Мишко, Г. Мруг, К. Кондратюк, С. Бондаренко // Львівські хімічні читання–2021 : ХVІII Наукова конференція, 31 травня–2 червня 2021 р. – Львів : Видавнитво від А до Я, 2021.

Синтез 5-фенацил-3-трифлуорметилпіразолів / І. Білецька, М. Фрасинюк, Г. Мруг, С. Бондаренко // Всеукраїнський симпозіум з органічної та медичної хімії, присвячений 80-річчю проф. Валерія Дмитровича Орлова, 21–22 вересня 2021 р. – Львів : ЛНУ, 2021. – С. 57.

Discovery and development of small-molecule inhibitors of glycogen synthase / B. Tang, M. S. Frasinyuk, V. M. Chikwana, K. K. Mahalingan, C. A. Morgan, D. M. Segvich, S. P. Bondarenko, G. P. Mrug, P. Wyrebek, D. S. Watt, A. A. De Paoli-Roach, P. J. Roach, T. D. Hurley // J. Med. Chem. – 2020. –Vol. 63 (7). – P. 3538–3551.

Synthesis and transformation of 6-aminomethyl derivatives of 7-hydroxy-2¢-fluoroisoflavones / O. Makarenko, S. Bondarenko, G. Mrug, M. Frasinyuk // French-Ukrainian Journal of Chemistry. – 2020. – Vol. 8, Issue 2. – P. 203–213.

Synthesis of7- (N-12-Cytisinylpropoxy) Isoflavones / S. P. Bondarenko, O. G. Makarenko, V. I. Vinogradova, M. S. Frasinyuk // Chemistry of Natural Compounds. – 2020. – Vol. 56 (6). – P. 1040–1043.

Білецька, І. Синтез трифлуорацетоніл хромонів / І. Білецька, М. Фрасинюк, С. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 221.

Литвиненко, А. Синтез трифлуорацетоніл хромонів / А. Литвиненко, Г. Мруг, С. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 222.

Нікітін, Т. Дослідження фенольного складу кропу Anethum graveolens L. / Т. Нікітін, Л. Дронько, С. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – С. 227.

Синтез 7-(N-12-цитизинилпропокси)  изофлавонов / С. П. Бондаренко, А. Г. Макаренко, В. И. Виноградова, М. С. Фрасинюк // Chem. Heterocycl. Compd. – 2020.

Трифлуорацетилювання 2-метилта 2-етил хромонів / І. М. Білецька, Г. П. Мруг, М. С. Фрасинюк, С. П. Бондаренко // Хімічні проблеми сьогодення : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 25–27 березня 2020 р. – Вінниця, 2020. – С. 71.

6-Hydroxyaurone aminomethyl derivativesin the inverse electron-demand Diels–Alder reaction / A. V. Popova, G. P. Mrug, S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk // Chem. Heterocycl. Compd. – 2019. – Vol. 55 (12). – P. 1179–1184.

Bondarenko, S. P. Chromone alkaloids: structural features, distribution in nature, and biological activity / S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk // Chemistry of natural compounds. – 2019. – 55 (2). – Pp. 201-234. DOI: 10.1007/s10600-019-02656-0

Conjugation of the alkaloid anabasine to coumarins / S. P. Bondarenko, G. P. Mrug, V. I. Vinogradova, V. P. Khilya, M. S. Frasinyuk // Chemistry of natural compounds. – 2019. – 55 (4). – Pp. 628–631. DOI: 10.1007/s10600-019-02765-w

One-Pot Synthesis of B – Ring Ortho-Hydroxylated Sappanin-Type Homoisoflavonoids / G. P. Mrug, N. V. Myshko, S. P. Bondarenko, V. M. Sviripa, M. S. Frasinyuk // The Journal of Organic Chemistry. – 2019. – Vol. 84. – № 11. – P. 7138–7147.

Popova, A. V. Aurones: synthesis and properties / A. V. Popova, S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk // Chemistry of natural compounds. – 2019. – 55 (4-53). – Pp. 285-299. DOI: 10.1007/s10593-019-02457-x

Semisynthetic auronesinhibit tubulin polymerization at the colchicine-binding site and repress PC-3tumor xenografts in nude mice and myc-induced T-ALL in Zebrafish / Y. Xie, L.M. Kril, T. Yu, W. Zhang, M. S. Frasinyuk, S. P. Bondarenko, K. M. Kondratyuk,E. Hausman, Z. M. Martin, P. P. Wyrebek, X. Liu, A. Deaciuc, L. P. Dwoskin, J.Chen, H. Zhu, C.-G. Zhan, V. M. Sviripa, J. Blackburn, D. S. Watt, C. Liu // Scientific reports. – 2019. – № 9. – P. 1–15.

Synthesis and properties of 2-carboxyethyland 2-carboxypropylchromones / G. P. Mrug, B. A. Demidchuk, S. P. Bondarenko, N. V. Gorbulenko, M. S. Frasinyuk // Chemistry of natural compounds. – 2019. – 55 (3). – Pp. 443–448. DOI: 10.1007/s10600-019-02710-x

Synthesis of anabasine-containing aminomethyl derivatives of 6-hydroxyaurones / A. V. Popova, S. P. Bondarenko, V. I. Vinogradova, M. S. Frasinyuk // Chemistry of heterocyclic compounds. – 2019. – 55 (3). – Pp. 212-216. DOI: 10.1007/s10593-019-02444-2

Synthesis of Coumarin-4-ylethyl Phosphonic Acid Derivatives / K. Kondratyuk, V. Dluzhevskyi, G. Mrug, S. Bondarenko, V. Brovarets, M. Frasinyuk // Advances In The Chemistry Of Heteroorganic Compounds : XXII International Symposium, 22 November 2019. – Łódź, 2019. – P-040.

Trifluoroacetylation of 2-Methyl- and 2-Ethylchromones: A Convenient Access to 2-TrifluoroacetonylChromones / I. M. Biletska, G. P. Mrug, M. S. Frasinyuk, S. P. Bondarenko, V. M.Sviripa // Advances In The Chemistry Of Hetero organic Compounds : XXII International Symposium, 22 November 2019. – Łódź, 2019. – P-090.

Анабазин в реакції амінометилювання / С. Бондаренко, Г. Мруг, Н. Мишко, М. Фрасинюк // Львівські хімічні читання – 2019 :  матеріали 17-ї наукової конференції, 2–5 червня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 4.

Бондаренко, С. П. Хемоселективное аминометилирование гармола / С. П. Бондаренко, В. Н. Ищенко, М. С. Фрасинюк // Химия гетероциклических соединений. – 2018. – № 11. – С. 1061–1064.

Бондаренко, С. П. Хромоновые алкалоиды : особенности структуры, распространение в природе, биологическая активность / С. П. Бондаренко, М. С. Фрасинюк // Хромоны : химия и биологическая активность : монография. – Москва : МБФНП, 2019. – С. 21–94.

Бондаренко, С. П. Хромоновые алкалоиды: особенности структуры, распространения в природе и биологического действия / С. П. Бондаренко, М. С. Фрасинюк // Химия природных соединений. – 2019. – № 2. – С. 171–202.

Длужевський, В. Синтез кумарин-4-ілметил фосфонових кислот та дослідження їх антивірусної дії / В. Длужевський, К. Кондратюк, С. Бондаренко // Наукові здобутки молоді –вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : тези доповідей 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2 – С. 204.

Кондратюк, К. Синтез та дослідження антивірусної активності кумарин-4-ілметил фосфонових кислот / К. Кондратюк, В. Длужевський, С. Бондаренко // Львівські хімічні читання – 2019: матеріали 17-ї наукової конференції, 2–5 червня 2019 р. – Львів, 2019. – С. 6.

Конъюгация алкалоида анабазина с кумаринами / С. П. Бондаренко, Г. П. Мруг, В. И. Виноградова, В. П. Хиля, М. С. Фрасинюк // Химия природных соединений. – 2019. – № 4. – С. 541–543.

Попова, А. В. Ауроны : синтез и свойства / А. В. Попова, С. П. Бондаренко, М. С. Фрасинюк // Химия гетероциклических соединений. – 2019. – № 4/5. – С. 285–299.

Синтез анабазин содержащих аминометильных производных 6-гидроксиауронов / А. В. Попова, С. П. Бондаренко, В. И. Виноградова, М. С. Фрасинюк // Химия гетероциклических соединений. – 2019. – № 3. – С. 212–216.

Синтез и свойства 2-карбоксиэтил- и 2-карбокси пропил хромонов / Г. П. Мруг, Б. А. Демидчук, С. П. Бондаренко, Н. В. Горбуленко, М. С. Фрасинюк // Химия природных соединений. – 2019. – № 3. – С. 381–385.

Синтез кумарин-4-ил метил фосфоновых кислот / К. М. Кондратюк, В. А. Длужевский, С. П. Бондаренко, В. С. Броварец, М. С. Фрасинюк // Химия природных соединений. – 2019. – № 4. – С. 544–548.

Хімія гетероциклів : підручник / С. П. Бондаренко, Н. В. Сімурова, О. І. Майборода, Н. Ю. Зінченко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2019. – 115 с.

A direct synthesis of 2-(ω-Carboxyalkyl)isoflavones from ortho-hydroxylated deoxybenzoins / G. P. Mrug, B. A. Demydchuk, S. P. Bondarenko, V. M. Sviripa, P. Wyrebek, J. L. Mohler, M. V. Fiandalo, C. Liu, M. S. Frasinyuk, D. S. Watt // European journal of organic chemistry. – 2018. – Vol. 39. – Pp. 5460-5463. DOI: 10.1002/ejoc.201801171

Aminomethylation of afromosin, cladrastin, and their 2-methyl derivatives / S. P. Bondarenko, G. P. Mrug, K. M. Kondratyuk, M. S. Frasinyuk // Chemistry of heterocyclic compounds. – 2018. – 54 (9). – Pp. 660-664. DOI: 10.1007/s10600-018-2440-x

Bondarenko, S. P. Chemoselective aminomethylation of harmol / S.P. Bondarenko, V. N. Ishchenko, M. S. Frasinyuk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2018. – 54(11). – Pp. 1061–1064. DOI: https://doi.org/10.1007/s10593-018-2392-x

Bondarenko, S. P. Observations from aminomethylation of 7-substituted 6-hydroxyaurones / S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk // Chemistry of heterocyclic compounds. – 2018. – 54 (9). – Pp. 765-772. DOI: 10.1007/s10593-018-2347-2

Efficient synthesis of aurone Mannich bases and evaluation of their antineoplastic activity in PC-3 prostate cancer cells / A. V. Popova, M. S. Frasinyuk, S. P. Bondarenko, W. Zhang, Y. Xie, Z. M. Martin, X. Cai, M. V. Fiandalo, J. L. Mohler, C. Liu, D. S. Watt, V. M. Sviripa // Chemical papers. – 2018. – 72 (10). – Pp. 2443-2456. DOI: 10.1007/s11696-018-0485-8

Popova, A. V. Synthesis and aminomethylation of regioisomeric 6-hydroxy-4-methyl- and 4-hydroxy-6-methylaurones / A. V. Popova, S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk // Chemistry of heterocyclic compounds. – 2018. – 54 (9). – Pp. 832-839. DOI: 10.1007/s10593-018-2360-5

Reactivity of condensed isoflavone derivatives for hydrazine / G. P. Mrug, N. V. Bondarenko, S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk // Chemistry of natural compounds. – 2018. – 54 (4). – Pp. 654-659. DOI: 10.1007/s10600-018-2439-3

Synthesis of isoflavone-anabasine conjugates / S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk, G. P. Mrug, V. I. Vinogradova, V. P. Khilya // Chemistry of natural compounds. – 2018. – 54 (6). – Pp. 1068-1071. DOI: 10.1007/s10600-018-2557-y

Бондаренко, С. П. Хемо Селективное Аминометилирование гармола / С. П. Бондаренко, В. Н. Ищенко, М. С. Фрасинюк // Химия гетероциклических соединений. – 2018. – № 11. – С. 1061–1064.

Bondarenko, S. Synthesis of Fused Heterocyclic Systems Based on 4-Chloromethylcoumarins [Electronic resource] / S. Bondarnko, M. Frasinyuk // Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds : XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds, Łódź, 23-24 November 2017. - P – 051. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27281/1/bondarenko-T-2-2017.pdf

Developing antineoplastic agents that target peroxisomal enzymes: cytisine-linked isoflavonoids as inhibitors of hydroxysteroid 17-beta-dehydrogenase-4 (HSD17B4) / M. S. Frasinyuk, W. Zhang, P. Wyrebek, T. Yu, X. Xu, V. M. Sviripa, S. P. Bondarenko, Y. Xie, H. X. Ngo, A. J. Morris, J. L. Mohler, M. V. Fiandalo, D. S. Watt, C.Liu // Organic and biomolecular chemistry. – 2017. – 15 (36). – Pp. 7623-7629. DOI: 10.1039/c7ob01584d

Popova, A. Aurone Mannich bases as synthones for an inverse electron demand Diels-Alder reaction [Electronic resource] / A. Popova, S. Bondarenko, M. Frasinyuk // IX International Conference in Chemistry “Kyiv-Toulouse” (ICKT-9), Kyiv, Ukraine, 4-9 June 2017. - P. 161. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27282/1/bondarenko-T-4-2017.pdf

Synthesis of flavonoid derivatives of cytisine. 5. Aminomethylation of 6-hydroxyaurones / A. V. Popova, S. P. Bondarenko, E. V. Podobii, M.S. Frasinyuk, V. I. Vinogradova // Chemistry of natural compounds. – 2017. – Vol. 53, Issue 4. – P. 708–713.

Unusual Reaction of 3-(2-Hydroxyphenyl) enaminoketones with Phenolic Mannich Bases [Electronic resource] / N. Bondarenko, Z. Voitenko, S. Bondarenko, M. Frasinyuk // Advances in the Chemistry of Heterorganic Compounds : XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heterorganic Compounds, Łódź, 23-24 November 2017. - P – 076. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27201/1/bondarenko-T-3-2017.pdf

Кумарин-4-ілметилфосфонові кислоти як новий перспективний клас засобів проти вірусу вітряної віспи [Електронний ресурс] / В. Длужевський, С. П. Бондаренко, К. Кондратюк, М. С. Фрасинюк // Домбровські хімічні читання – 2017 : матеріали VII Української конференції, 12-16 вересня, 2017 р. – Яремче, 2017. – С. 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27185/1/bondarenko-T-1-2017.pdf

Особливості амінометилювання 7,4'-дигідрокси-ізофлавоноїдів [Електронний ресурс] / М. С. Фрасинюк, Г. П. Мруг, С. П. Бондаренко, В. П. Хиля // Укр. хім. журн. – 2017. – Т. 83, № 2. – С. 115–120. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27067/1/Bondarenko.pdf

A domino reaction for the synthesis of 2H-pyrano-[4″,3″,2″:4′,5′]chromeno[2′,3′:4,5]thieno-[2,3-b]pyridin-2-ones / S. P. Bondarenko, I. V. Zhitnetskii, S. V. Semenov, M. S. Frasinyuk // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2016. – 52 (4). – Pp. 262-266. DOI: 10.1007/s10593-016-1872-0

Antineoplastic isoflavonoids derived from intermediate ortho-quinone methides generated from mannich bases / M. S. Frasinyuk, G. P. Mrug, S. P. Bondarenko, V. P. Khilya, V. M. Sviripa, O. A. Syrotchuk, W. Zhang, X. Cai, M. V. Fiandalo, J. L. Mohler, C. Liu, D. S. Watt // ChemMedChem. – 2016. – 11 (6). – Pp. 600-611. DOI: 10.1002/cmdc.201600008

Bondarenko, S. P. New aloperine–isoflavone conjugates / S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk, V. P. Khilya // Chemistry of natural compounds. – 2016. – 52 (4). – Pp. 615-619. DOI: 10.1007/s10600-016-1723-3

Inverse electron demand Diels–Alder reactions with aminomethyl derivatives of 3-arylhydroxycoumarins / G. P. Mrug, K. M. Kondratyuk, S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk // Chemistry of heterocyclic compounds. – 2016. – 52 (7). – Pp. 460-466. DOI: 10.1007/s10593-016-1907-6

New heterocyclic pyrano[2',3':5,6]chromeno[3,2-c]pyridin-4-ones and furo[2',3':5,6]chromeno[3,2-c]pyridin-3(2H)-ones synthesized via A hetero-diels-alder reaction / A. V. Popova, G. P. Mrug, K. M. Kondratyuk, S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk // Chemistry of natural compounds. – 2016. – 52 (6). – Pp. 1000-1004. DOI: 10.1007/s10600-016-1846-6

Popova, A. V. Synthesis and properties of 2-benzylidene-8,9-dihydro-7H-furo[2,3-f][1,3]benzoxazin-3(2H)-one derivatives / A. V. Popova, S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk // Chemistry of heterocyclic compounds. – 2016. – 52 (8). – Pp. 592-600. DOI: 10.1007/s10593-016-1937-0

Reductive amination as an aminomethylation method for isoflavone ring B / S. P. Bondarenko, I. V. Zhitnetskii, S. V. Semenov, M. S. Frasinyuk // Chemistry of natural compounds. – 2016. – 52 (5). – Pp. 802–806. DOI: 10.1007/s10600-016-1782-5

Synthesis of 4-Aryl-5-[2-Hydroxy-4-(2-Cytisin-12-Ylethoxy)phenyl]isoxazoles / S. P. Bondarenko, M. S. Frasinyuk, V. I. Vinogradova, V. PKhilya // Chemistry of natural compounds. – 2016. – 52 (3). – Pp. 463-467. DOI: 10.1007/s10600-016-1673-9

Бондаренко, С. П. Cинтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д–ра хім. наук : 02.00.03 / Бондаренко Світлана Петрівна ; Київський нац. ун–т ім. Тараса Шевченка. – К., 2016. – 41 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24845/1/bondarenko-avtoreferat.pdf