Квітковська Надія Петрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
2
17
2
14

Uncertainty of measurement of ionic calcium in milk measured by ISE: a Monte-Carlo insight / M. V. Ishchenko, V. M. Ishchenko, N. P. Kvitkovska, O. V. Kochubei-Litvinenko // Analytical Methods. – 2022. – V. 14. – Pp. 949–956.

Іщенко, В. Використання спектроскопії стабільних ізотопів для визначення автентичності харчових продуктів / В. Іщенко, Н. Квітковська, О. Кочубей-Литвиненко // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 48.

Квітковська, Н. П. Шляхи встановлення натуральності молока / Н. П. Квітковська, В. М. Іщенко // Перспективи хімії в сучасному світі : матеріали ІІ інтернет-конференція молодих вчених, 23 листопада 2022 р. – Житомир :  ЖДУ ім. Івана Франка, 2022. – С. 156-158.

Квітковська, Н. Потенційні маркери фальсифікації молока-сировини / Н. Квітковська // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 129.

Клименко, Д. Дослідження проблеми йододефіциту / Д. Клименко, Н. Квітковська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 164.

Косяк,  А. Вплив термообробки на якісні складові молока / А. Косяк, Н. Квітковська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 88-ї Міжнародна наукова конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 167.

Application of fluorescent spectroscopy and ultrasound analysis for dairy products identification / V. Ischenko, N. Kvitkovska, O. Kochubei-Lytvynenko, M. Ischenko // Methods and objects of chemical analysis. – 2018. – Vol. 13, Is. 3. – Pp. 131–135.

Аналітичні підходи для перевірки якості молочної продукції [Електронний ресурс] / Н. Квітковська, В. Іщенко, О. Кочубей-Литвиненко, Т. Панчук // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, 21-22 листопада 2018 р., Національний університет харчових технологій, м. Київ. – 2018. – С. 24-25. – Режим доступу : https://bit.ly/3D514JC

Застосування молекулярної абсорбційної та емісійної спектрометрії для виявлення фальсифікації пастеризованого молока [Електронний ресурс] / В. М. Іщенко, О. В. Кочубей-Литвиненко, Н. П. Квітковська, А. Г. Якімінська, М. В. Іщенко // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 5. – С. 236–243. – Режим доступу : https://bit.ly/3riGVNS

Квітковська, Н. П. Поєднання статистичних та аналітичних методів у виявленні відновленого молока в молочних продуктах [Електронний ресурс] / Н. П. Квітковська, В. М. Іщенко // Молоді вчені 2018 – від теорії до практики : IX-та Міжнародна конференція, 16 лютого 2018 р., Національна металургійна академія України, м. Дніпро. – Дніпро, 2018. – С. 47-49. – Режим доступу : https://bit.ly/3G0bU5n