Вашека Оксана Миколаївна

ORCOD ID: 0009-0004-9781-8243

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
6
2
2
1
81
4
100

Перелік опублікованих документів:

Петруша, О. Технологічна експертиза PET-пляшок для напоїв / О. Петруша, О. Вашека // Здорове харчування від дитинства до довголіття: комплексний підхід, стан та перспективи : збірник наукових матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 жовтня 2023 р. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 118-120.

Петруша, О. Технологічна експертиза процедури внесення харчових добавок / О. Петруша, О. Вашека // Проблеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25 жовтня 2023. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 13-15.

Роль систем управління у діяльності операторів ринку харчової промисловості / К. А. Науменко, О. М. Вашека, О. О. Петруша, А. О. Логінова // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 244-245.

Шинкарюк, К. В. Застосування LEAN-інструментів у підвищенні ефективності процесу фасування / К. В. Шинкарюк, О. М. Вашека // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 251-253.

Application of a multi-component bakery improver in the technology of wheat bread enriched with the mixture of sprouted grains [Electronic resourse] / O. Bilyk, L. Burchenko, Yu. Bondarenko, O. Vasheka, V. Rak // Ukrainian Journal of Food Science. – 2022. – Vol. 10, Is. 2. – Р. 136-148. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/a189c27a-4df1-44bc-b24b-56e06713bee3/AOAMCBITTIWBEWTMOSG.pdf

Effect of complex baking improver on prolonging freshness of bakery products with reduced salt content [Electronic resourse] / O. Bilyk, V. Stabnikov, O. Vasheka, Y. Bondarenko, O. Kochubei-Lytvynenko // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Is. 4. – Pp. 601–615. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/retrieve/d35b23f0-ef0d-43dd-b4ca-f199353ab531/EOCBIOPFOBPWRSC.pdf

Effect of multicomponent mixture on quality of wheat bread enriched with a sprouted grain / O. Bilyk, L. Burchenko, Yu. Bondarenko, O. Vasheka // Ukrainain Journal of Food Science. – 2022. – Volu. 10, № 2. – Р. 185-191.

Vasheka, O. Use of plant additives for enrichment of butter mixtures / O. Vasheka, O. Petrusha // Bioenhancement and Fortification of Foods for a Healthy Diet / O. Paredes López, O. Shevchenko, V. Stabnikov, V. Ivanov. – Taylor & Francis Group, LLC, 2022. – 356 р. – Pp. 203–220.

Анісімова, В. Застосування методу Кано у вивченні потреб клієнтів / В. Анісімова, О. Вашека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 60.

Вашека О. М. Ідентифікація рослинних жирів у вершковому маслі методами комп’ютерної колорометрії та диференціальної скануючої калориметрії / О. М. Вашека, О. О. Петруша, Л. Ю. Арсеньєва // Харчова промисловість. – 2022. – № 31-32. – С. 7-14.

Шевченко, О. Ю. Досвід запровадження Міждисциплінарної освітньої програми «Lean-виробництво харчової продукції» / О. Ю. Шевченко, О. М. Вашека // Шляхи розвитку закладів вищої освіти у новій соціальній реальності : монографія / П. М. Куліков, М. З. Згуровський, В. І. Луговий. – Київ : Політехніка, 2022. – C. 153–158.

Investigation of the effect dried food products on the properties of the butter mixture during storage / O. Vasheka, O. Niemirich, N. Frolova, I. Ustymenko, H. Andrii, O. Skyrda, O. Matiyashuk, N. Fedak, V. Hubenia, O. Liulka // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2021. – Vol. 35. – P. 122–128. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ handle/123456789/37009

Вашека, О. М. Перспективи застосування принципів LEAN на харчовому підприємстві / О. М. Вашека, В. В. Анісімова // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 192–193.

Вашека, О. М. Технологічне проектування харчових виробництв в системі управління безпечністю / О. М. Вашека, О. О. Петруша // Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences. – P. 58–62.

Експертиза харчових продуктів: лабораторний практикум : навчальний посібник : Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк, В. М. Сидор, О. М. Вашека, О. О. Петруша, Н. В. Попова. – Київ : НУХТ, 2021. – 543 с.

Методи контролю якості харчових продуктів: лабораторний практикум : навчальний посібник: / С. І. Усатюк, О. М. Вашека, О. О. Петруша, Н. В. Попова, М. В. Янчик. – Київ : НУХТ, 2021. – 221 с.

Пиріжок, А. Орієнтація на потреби споживача при розробленні нового виду згущеного молока зі смаковими наповнювачами / А. Пиріжок, О. Вашека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 73.

Петруша, О. О. Технологічне проектування харчових виробництв в системі управління безпечністю [Electronic resourse] / О. О. Петруша, О. М. Вашека // Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences : Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I International Scientific and Practical Conference, Cambridge, March 19, 2021. Cambridge-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. –Vol. 2. – Pp. 58-62. – Режим доступу : https://v.gd/0jjzwH

Прокіпець, О. Академічна доброчесність як складова якісної освіти / О. Прокіпець, О. Вашека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 62.

Вашека, О. Безпека виробництва харчової продукції в контексті світової боротьби з біотероризмом / О. Вашека, А. Снігур // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 65.

Вашека, О. М. Дослідження впливу сушеної харчової продукції на властивості масляної суміші впродовж зберігання / О. М. Вашека, О. В. Нєміріч, О. В. Запорожець // Інтернаука. – 2020. – № 9. – Режим доступу : https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-9-6059.

Вашека, О. М. Удосконалення методу визначення ефективності пастеризації молока за фосфатазою із застосуванням комп'ютерної колориметрії [Електронний ресурс] / О. М. Вашека, О. О. Петруша, Л. Ю. Арсеньєва // Харчова промисловість. – 2020. – № 28. – С. 124-130. – Режим доступу : https://cutt.ly/wwrE1DPz

Дослідження впливу сушеної харчової продукції на якість масляної суміші впродовж зберігання / О. М. Вашека, О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, І. М. Устименко // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали Міжнародної конференції, 25 вересня 2020 р. – Львів : Растр-7, 2020. – С. 169–171.

Костюк, І. Аналіз систем навчання персоналу на харчових підприємствах / І. Костюк, О. Вашека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 53.

Кучерявенко, Ю. Неналежне миття та дезінфекція обладнання у закладах ресторанного господарства / Ю. Кучерявенко, О. Вашека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 56.

Шиш, Р. Орієнтація на споживача в межах системи управління якістю / Р. Шиш, О. Вашека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 68.

Вашека, О. М. Аналіз сучасних тенденцій у сфері харчової безпеки : А. В. Снігур, О. М. Вашека // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 65.

Вашека, О. М. Використання куркуми у виробництві плавленого ковбасного сиру виробів / О. М. Вашека, І. Костюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 101.

Вашека, О. М. Обґрунтування використання фінікового меду у виробництві сиркових виробів / О. М. Вашека, Т. Панчоха // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1.

Вашека, О. М. Розроблення методу ідентифікації присутності емульгуючи речовин у питних вершках / О. М. Вашека, Ю. Кучерявенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 98.

Вашека, О. М. Розроблення рецептури масляної суміші підвищеної харчової цінності / О. М. Вашека, А. Снігур, А. Заєць // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 99.

Вашека, О. М. Удосконалення методу люмінесцентної мікроскопії з використанням цифрових технологій / О. М. Вашека, А. Снігур // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 103.

Деклараційний патент на корисну модель № 131337 Україна, МПК А 23 C 15/16. Склад масляної суміші / Ю. П. Кучерявенко, О. М. Вашека, О. О. Петруша ; власник Національний університет харчових технологій. – № 201807736 ; заявл. 10.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1 2019.

Деклараційний патент на корисну модель № 131338 Україна, МПК А 23 C 15/16. Склад масляної суміші / Ю. П. Кучерявенко, О. М. Вашека, О. О. Петруша ; власник Національний університет харчових технологій. – № u201807737 ; заявл. 10.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1 2019.

Деклараційний патент на корисну модель № 131339 Україна, МПК А 23 C 15/16. Склад масляної суміші / Снігур А. В., Вашека О. М., Петруша О. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u201807739 ; заявл. 10.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1 2019.

Деклараційний патент на корисну модель № 131632 Україна, МПК А 23 C 15/16. Склад масляної суміші / Снігур А. В., Вашека О. М., Петруша О. О. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u201807738 ; заявл. 10.07.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2 2019.

Деклараційний патент на корисну модель № 136751 Україна, МПК А 23 C 15/16 (2006.01). Склад масляної суміші / А. В. Заєць, О. М. Вашека, О. О. Петруша ; власник Національний університет харчових технологій. – № u201903474 ; заявл. 08.04.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16 2019.

Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів : підручник / С. І. Усатюк, О. М. Вашека, В. М. Сидор, Н. В. Попова, О. О. Петруша. – Київ : НУХТ, 2019. – 285 с.

Іокіманська, А. Новий підхід до ризику у стандарті ISO 22000:2018 87-88 / А. Іокіманська, О. Вашека // Наукові праці молодих учених, аспірантів та студентів ОНАХТ : матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції студентів, 13–15 травня 2019 р. – Одеса, 2019. – Ч. 1.

Патент України № 1131632, МПК A23C 15/16. Склад масляної суміші [Електронний ресурс] / Снігур А. В., Вашека О. М., Петруша О. О. ; завл. 10.07.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл № 2. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39305/1/131632.pdf

Патент України № 119222, МПК A23C 15/16. Склад масляної суміші [Електронний ресурс] / Снігур А. В., Вашека О. М., Петруша О. О. ; завл. 10.07.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл № 9. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39315/1/119222.pdf

Патент України № 119951, МПК A23C 15/16. Склад масляної суміші [Електронний ресурс] / Кучеря А. В., Вашека О. М., Петруша О. О. ; завл. 10.07.2018 ; опубл. 27.08.2019, Бюл № 16. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39314/1/119951.pdf

Патент України № 119952, МПК A23C 15/16. Склад масляної суміші [Електронний ресурс] / Кучерявенко Ю. П., Вашека О. М., Петруша О. О. ; завл. 10.07.2018 ; опубл. 27.08.2019, Бюл № 16. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39313/1/119952.pdf

Патент України № 119953, МПК A23C 15/16. Склад масляної суміші [Електронний ресурс] / Снігур А. В., Вашека О. М., Петруша О. О. ; завл. 10.07.2018 ; опубл. 27.08.2019, Бюл № 16. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39312/1/119953.pdf

Патент України № 131337, МПК A23C 15/16. Склад масляної суміші [Електронний ресурс] / Кучерявенко Ю. П., Вашека О. М., Петруша О. О. ; завл. 10.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл № 1. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39310/1/131337.pdf

Патент України № 131338, МПК A23C 15/16. Склад масляної суміші [Електронний ресурс] / Кучерявенко Ю. П., Вашека О. М., Петруша О. О. ; завл. 10.07.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл № 1. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39309/1/131338.pdf

Патент України № 131339, МПК A23C 15/16. Склад масляної суміші [Електронний ресурс] / Снігур А. В., Вашека О. М., Петруша О. О. ; завл. 10.07.2018 ; опубл. 27.08.2019, Бюл № 1. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39306/1/131339.pdf

Патент України № 136751, МПК A23C 15/16. Склад масляної суміші [Електронний ресурс] / Заєць А. В., Вашека О. М., Петруша О. О. ; завл. 08.04.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл № 2. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39304/1/136751.pdf

Патент України № 138731, МПК A23C 15/16 A23L 27/10 Склад масляної суміші [Електронний ресурс] / Шиш Р. Ю., Вашека О. М., Петруша О. О. ; завл. 15.05.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 13. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39303/1/138731.pdf

Снігур, А. Аналіз змін стандарту ISO 22000:2018 / А. Снігур, О. Вашека // Європейські виміри сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23–24 квітня 2019 р. – Київ, 2019. – Ч. 1. – С. 67.

Шиш, Р. Розроблення рецептури збагаченої масляної суміші / Р. Шиш, О. Вашека // Наукові праці молодих учених, аспірантів та студентів ОНАХТ : матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції студентів, 13–15 травня 2019 р. – Одеса, 2019. – Ч. 1. – С. 71–72.

Development of complex quantity assessment method of butter quality [Electronic resource] / O. Niemirich, O. Kuzmin, O. Vasheka, T. Zychuk // Internauka : International scientific journal. — 2018. – № 5 (45). – Р. 27–35. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27337/1/%d1%96%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0.pdf

Effect of banana powder and butter on the formation of the crystalline phase of sugar fondant [Electronic resourse] / M. Ianchyk, A. Niemirich, O. Vasheka, O. Petrusha, N. Pogozhikh // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – № 4/11 (94). – Pp. 35–41. – Access mode : https://is.gd/zAFWvV

Formation of technological indices of dry powder of cabbage [Electronic resourse] / A. Niemirich, O. Vasheka, O. Petrusha, N. Pogozhikh // Eureka: Life Science. – 2018. – № 4. – Рp. 42–49. – Access mode : https://is.gd/Pu5b5W

Бритикова, Ю. Переваги впровадження органічного виробництва молочних продуктів / Ю. Бритикова, О. Вашека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 101.

Деклараційний патент на корисну модель № 125751, МПК А 23 C. 15. Склад солодкої масляної суміші / Ю. В. Бартошак, О. В. Нєміріч, О. М. Вашека, А. В. Гавриш. – Опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10.

Зичук, Т. Застосування принципу орієнтації на споживача на харчових підприємствах / Т. Зичук, О. Вашека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 82.

Іванов, Б. Використання сироватки при виробництві сиру / Б. Іванов, О. Вашека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 80.

Калмазан, В. Аналіз сучасних експрес-методів з визначення показників безпечності харчових продуктів / В. Калмазан, О. Вашека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції  молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 81.

Ткаченко, О. Аналіз методів виявлення фальсифікації вершкового масла рослинними жирами / О. Ткаченко, О. Вашека // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції  молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 84.

Ткаченко, О. Розроблення алгоритму ідентифікації вершкового масла та виявлення його фальсифікації рослинними жирами / О. Ткаченко, О. Вашека // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 6 грудня 2018р. – Львів, 2018. – Ч. 1. – С. 48.

Research on microstructure and redistribution of the moisture connection forms in the model systems of confectionery semi-finished product with banana powder [Electronic resource] / M. Ianchyk, O. Niemirich, O. Vasheka, O. Yanchyk // Food and Environment Safety – Journal of Faculty of Food Engineering. – 2017. – Vol. XVI, Issue 3. – P. 140–146. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27128/1/514-1008-1-SM.pdf

Restoring and emulsifying properties of the dried meat semi-finished product [Electronic resource] / O. Niemirich, M. Pogozhich, O. Petrusha, A. Havrysh, O. Vasheka // Ukrainian Food Journal – 2017. – Vol. 6, Issue 2. – P. 302–314. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27416/1/ Nemirich%2c%20Petrusha%2c%20Vasheka.pdf

Вашека, О. М. Удосконалення методу визначення ефективності пастеризації молока з використанням цифрових технологій [Електронний ресурс] / О. М. Вашека, О. О. Петруша, М. М. Мамаєва // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 282–283. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/27134/1/%d0%9c%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%94%d0%b2%d0%b0%2c%20%d0%92%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%ba%d0% b0%2c%20%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b0.pdf

Визначення лужної фосфатази у пастеризованому молоці з використанням цифрових технологій [Електронний ресурс] / О. О. Петруша , О. М. Вашека, Т. О. Зичук, М. М. Мамаєва // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференція, 07 грудня 2017 р. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – С. 56–57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32326/1/output.pdf

Дослідження перерозподілу вологи у модельних системах кондитерського напівфабрикату [Електронний ресурс] / М. В. Янчик, О. В. Нєміріч, О. М. Вашека, А. В. Гавриш, О. П. Янчик / Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю. – Одеса, 2017. – С. 96–97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27274/1/%d0%9e%d0%9d%d0%90%d0%a5%d0%a2%20%d0%b2%d0%b5%d1% 80%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c%202017.pdf

Пастовенська, А. О. Мікроструктурні дослідження водної суспензії порошку із буряка червоного та кунжуту [Електронний ресурс] / А. О. Пастовенська, О. М. Вашека // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 07 грудня 2017 р. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – С. 177–178. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32336/1/beet%201.pdf

Патент 115498 UA, МПК А23 G 3/36. Склад кондитерського напівфабрикату [Електронний ресурс] / О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, О. М. Вашека, М. В. Янчик, О.В. Драненко, Л. В. Стахурська; заявник Національний університет харчових технологій. – № а201605656 ; заявл. 26.05.2016 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27313/1/ilovepdf_jpg_to_pdf.pdf

Патент 115499 UA, МПК А23 G 3/34. Склад кондитерського напівфабрикату [Електронний ресурс] / О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, О. М. Вашека, М. В. Янчик, О. В. Драненко, Л. В. Стахурська ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а201605657 ; заявл. 26.05.2016 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27312/1/ilovepdf_jpg_to_pdf%20%281%29.pdf

Теоретичні умови створення рецептурної композиції масляних сумішей з рослинними інгредієнтами [Електронний ресурс] / Ю. В. Барташак, О. В. Нєміріч, О. М. Вашека, Д. Хуей, А. В. Гавриш / Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19, № 75. – С. 161–165. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/27378/1/%d0%b3%d0%b6%d0%b8%d1%86%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be%202017.pdf

Exploring the color of plant powders using computer colorimetry [Electronic resource] / А. Nemirich, O. Petrusha, O. Vashekа, L. Trofymchuk, N. Myndrul // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – № 4/11 (82). – P. 15–20. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26772/1/P%20e%20t%20r%20u%20s%20h%20a.pdf

Research the technological properties of powder of cabbage by mixed method of heat supply [Electronic resource] / O. Niemirich, O. Petrusha, O. Vasheka, A. Havrysh // Ukrainian Journal of Food Science. - 2016. - Volume 4., Issue 1. – P. 49-57. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26771/1/PETRUSHA.pdf

Вашека, О. М. Вивчення структурних елементів збагаченої масляної суміші мікроструктурним методом [Електронний ресурс] / О. М. Вашека, Н. В. Дрозд // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 120–122. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24137/1/45.pdf

Вашека, О. М. Використання термодинамічного методу у оцінці якості масляних сумішей [Електронний ресурс] / О. М. Вашека, О. В. Нєміріч, Н. В. Дрозд // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 65. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24281/1/35.pdf

Патент 112216 UA, МПК A21D 13/08 (2006.01). Галети [Електронний ресурс] / О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, Н. М. Усатюк, О. М. Вашека, С. І. Усатюк ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201605467 ; заявл. 20.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27385/1/hard%20bisquits.pdf

Патент 112245 UA, МПК А23 G 3/00. Склад кондитерського напівфабрикату [Електронний ресурс] / О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, О. М. Вашека, М. В. Янчик, О. В. Драненко, Л. В. Стахурська ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201605668 ; заявл. 26.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27311/1/ %d0%9f%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%20%28%d0%ba%d0%be%d1%80.%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0% bb%d1%8c%29%20%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bd.PDF

Патент 112571 UA, МПК А23 G 3/00. Склад кондитерського напівфабрикату [Електронний ресурс] / О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, О. М. Вашека, М. В. Янчик, О. В. Драненко, Л. В. Стахурська ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201605666 ; заявл. 26.05.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27310/1/ %d0%9f%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%20%28%d0%ba%d0%be%d1%80.%20%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0 %bb%d1%8c%29%20%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b2%d0%b0.PDF

Патент на винахід, № 110680 України, МПК C04B 103/44 (2006.01), A23L 1/2165 (2006.01), A23L 1/06 (2006.01). Самбук яблучний з овочевим порошком / О. А. Іваненко, О. В. Нєміріч, О. О. Петруша, О. М. Вашека, А. В. Гавриш. – № а201411434 ; заявл. 20.10.2014 ; опубл. 25.01.2016, Бюл. 2.

Патент на винахід, № 111012 України, МПК A23C 15/16 (2006.01). Склад масляного оздоблювального напівфабрикату / О. В. Нєміріч, О. М. Вашека, О. В. Галецька. – № а201409762 ; заявл. 05.09.2014 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. 5.

Патент на винахід, № 111043 України, МПК A23C 15/12 (2006.01), A23L 33/10 (2016.01). Склад масляної суміші / О. В. Нєміріч, О. М. Вашека, Н. В. Дрозд. – № а201501915 ; заявл. 04.03.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. 5.

Патент на винахід, № 111275 України, МПК a23C 15/16 (2006.01). Склад масляного оздоблювального напівфабрикату / О. В. Нєміріч, О. М. Вашека, О. В. Галецька. – № а201411426 ; заявл. 20.10.2014 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7.

Патент на винахід, № 111299 України, МПК A23L 27/60 (2016.01), A23L 23/00 (2016.01). Склад низькокалорійного соусу / О. В. Нєміріч, О. С. Ясюченко, О. О. Петруша, О. М. Вашека, А. В. Гавриш. – № а201503261 ; заявл.07.04.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7.

Патент на винахід, № 111300 України, МПК A23L 23/00 (2016.01), A23L 27/60 (2016.01). Склад низькокалорійного соусу / О. В. Нєміріч, О. С. Ясюченко, О. О. Петруша, О. М. Вашека, А. В. Гавриш. – № а201503262 ; заявл. 07.04.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7.

Патент на винахід, № 111555 України, МПК A23L 23/00 (2016.01), A23L 27/60 (2016.01). Склад низькокалорійного соусу / О. В. Нєміріч, О. С. Ясюченко, О. О. Петруша, О. М. Вашека, А. В. Гавриш. – № а201503260 ; заявл. 07.04.2015 ; опубл. 10.05.2016, Бюл. 9.

Патент на винахід, № 111906 України, МПК A23C 15/16 (2006.01), A23L 27/10 (2016.01). Склад масляної суміші / О. О. Петруша, О. М. Вашека, Н. В. Дрозд. – № а201501350 ; заявл. 18.02.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. 12.

Патент на винахід, № 112347 України, МПК A23L 21/10 (2016.01). Самбук яблучний з фруктовим порошком / О. А. Іваненко, О. В. Нєміріч, О. О. Петруша, О. М. Вашека, А. В. Гавриш. – № а201411431 ; заявл. 20.10.2014 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. 16.

Янчик, М. В. Вивчення перерозподілу форм зв’язків вологи у помадній масі, збагаченій порошком із банана [Електронний ресурс] / М. В. Янчик, О. П. Янчик, О. М. Вашека // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю. – Одеса, 2016. – С. 81–82. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27243/1/%d0%a0%d0%9e%d0%97%d0%94%d0%86%d0%9b%203-27-28.pdf