Усатюк Світлана Іванівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
127
4
135

Перелік опублікованих документів:

Bozhko, A. Implementation of the GS1 GLOBAL TRACEABILITY STANDARD by market operators for the production of flour confectionery products used use of carob powder / A. Bozhko, S. Usatуuk // Věda a perspektivy. – 2022. – № 6(13). – Pp. 303–316.

Usatіuk, S. Applying of the global standard of traceability system GS1 by the operators of the market’s of production of food products / S. Usatуuk, A. Bozhko // Actual priorities of modern science, education and practice : the ХХI International Scientific and Practical Conference, May 31 – 03 June, 2022, Paris, France. – Paris, 2022. – Pp. 759–761.

Андреєва, М. Застосування методики КАНО для визначення потреб споживачів у виробництві пісочного печива «Дамське намисто» / М. Андреєва, С. Усатюк, О. Тищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 79.

Божко, А. Ю. Вплив температурної обробки на технологічні властивості порошку керобу при виробництві кондитерських виробів / А. Ю. Божко, С. І. Усатюк // «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі» та «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві» : матеріали міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 38-39.

Визначення потреб споживачів для удосконалення системи управління якістю у виробництві печива [Електронний ресурс] / С. Усатюк, А. Божко, О. Тищенко, М. Андреєва // Věda a perspektivy. – 2022. – № 9(16). – С. 409–422. – Режим доступу : https://rb.gy/sm22pj

Свинтак, В. Використання методу QFD для оцінювання взаємозв’язку побажань споживачів та технологічних вимог / В. Свинтак, С. Усатюк, О. Тищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 69.

Удосконалення аналізу небезпечних факторів при виробництві сиру зернистого у вершках / В. М. Сидор, С. І. Усатюк, О. М. Тищенко, А. Ю. Божко // Харчова промисловість. – № 31-32. – 2022. – С. 55-62. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40755/1/FI_31_32_2022-55-62.pdf

Study of the effect of electromagnetic field and radiation on the intensification of brewing processes [Electronic resourse] / V. Sidor, S. Usatiuk, O. Tyshchenko, I. Baranovska // Technology audit and production reserves. – 2021. – № 2/3(58). – Рр. 44-46. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39462/1/230367-Article%20Text-527906-1-10-20210510.pdf

Бежинець, Ю. В. Розроблення критеріїв ідентифікації для котлет по-київськи / Ю. В. Бежинець, С. І. Усатюк // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 134–135.

Божко, А. Документація системи простежуваності на потужності / А. Божко, С. Усатюк, О. Тищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 85.

Божко, А. Рекомендації щодо впровадження системи аналізу загроз ТАССР при виробництві заварних тістечок «Іриска» / А. Божко, С. Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 106.

Божко, А. Ю. Визначення харчової та енергетичної цінністі керобу / А. Ю. Божко, С. І. Усатюк, О. М. Тищенко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 120–121.

Божко, А. Ю. Використання рентгенівського випромінювання для контролю якості кондитерських виробів у первинному пакуванні / А. Ю. Божко, С. І. Усатюк, О. М. Тищенко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 75–76.

Божко, А. Ю. Розроблення елементів системи НАССР на етапі підготовки керобу у виробництві кондитерських виробів / А. Ю. Божко, С. І. Усатюк // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 136–137.

Бочківська, А. Застосування системи простежуваності для управління ризиками у виробництві сухих сніданків / А. Бочківська, С. Усатюк, О. Тищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 100.

Бочківська, А. О. Заходи щодо запобігання шахрайства у виробництві сухих сніданків / А. О. Бочківська, С. І. Усатюк, О. М. Тищенко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 127–128.

Експертиза харчових продуктів: лабораторний практикум : навчальний посібник : Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк, В. М. Сидор, О. М. Вашека, О. О. Петруша, Н. В. Попова. – Київ : НУХТ, 2021. – 543 с.

Заїка, Ю. І. Особливості запровадження процедур НАССР при створенні запасів м’ясних консервів в Держрезерві України / Ю. І. Заїка, О. С. Гавриленко, С. І. Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 65.

Заїка, Ю. Особливості контролю якості м'ясних консервів в системі держрезерву України / Ю. Заїка, С. Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 63.

Методи контролю якості харчових продуктів: лабораторний практикум : навчальний посібник: / С. І. Усатюк, О. М. Вашека, О. О. Петруша, Н. В. Попова, М. В. Янчик. – Київ : НУХТ, 2021. – 221 с.

Пелехова, Л. Рослинні олії, збагачені біологічно цінними компонентами пряно- ароматичної сировини, для закладів ресторанного господарства / Л. Пелехова, С. Усатюк, О. Тищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 76.

Усатюк, С. І. Використання порошку керобу у виробництві борошняних кондитерських виробів / С. І. Усатюк, А. Ю. Божко // Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської інтернет-конференції. Тематичний напрям 1. Інноваційні технології виробництва і переробки харчової продукції. – Херсон : ХДАЕУ ; Колос, 2021. – С. 21–25.

Гулевата, М. А. Дослідження показників якості олій з волоського, лісового та кедрового горіхів / М. А. Гулевата, С. І. Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 63.

Гулевата, М. А. Перспективи виробництва олій з ядер горіхів / М. А. Гулевата, О. М. Тищенко, С. І. Усатюк // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали I Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 24 квітня 2020 р. – Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. – С. 95.

Гулевата, М. А. Рецептура купажованої олії для виготовлення ресторанної продукції / М. А. Гулевата, С. І. Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 399.

Деміх, О. Вплив консервантів та антиоксидантів на окисні процеси в маргарині / О. Деміх, С. Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 101.

Івашко, І. Використання харчових волокон у виробництві хлібобулочних виробів / І. Івашко, С. Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 72.

Маркевич, К. Ідентифікаційні ознаки м’яса свинини / Карина Маркевич, Світлана Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 83.

Михайленко, О. Нові можливості використання продуктів перероблення пряно-ароматичної сировини у технологіях рослинних олій / О. Михайленко, О. Тищенко, С. Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 92.

Патент на корисну модель № 140380, МПК A23D 7/00, A23D 9/00 (2020.01), A23D 7/005 (2006.01). Купажована рослинна олія на основі кукурудзяної олії / Гулевата М. А., Усатюк С. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201907411 ; заяв. 03.07.2019 ; опубл. 25.02.2020, Бюл. № 4.

Патент на корисну модель № 140382, МПК A23D 9/00 (2020.01). Купажована рослинна олія / Гулевата М. А., Усатюк С. І., Ващенко Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201907414 ; заяв. 03.07.2019 ; опубл. 25.02.2020, Бюл. № 4.

Патент на корисну модель № 140383, МПК A23D 9/00 (2020.01). Купажована олія на основі кукурудзяної олії / Гулевата М. А., Усатюк С. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201907416 ; заяв. 03.07.2019 ; опубл. 25.02.2020, Бюл. № 4.

Патент на корисну модель № 142993 UA, МПК (2006): A23L 7/00, A23L 27/40 (2016.01) A23L 29/206 (2016.01) A23L 33/115 (2016.01). Майонез з насінням чіа / Атанова Ю. О., Усатюк С. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201911854 ; заявл. 12.12.2019 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13.

Патент на корисну модель № 142995 UA, МПК (2006): A23D 7/00. Маргарин / Лисенко Т. М., Усатюк С. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201911857 ; заявл. 12.12.2019 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13.

Сироватко, Ю. Порівняльний аналіз амінокислотного складу білоквмісної рослинної сировини для напоїв / Ю. Сироватко, О. Тищенко, С. Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 94.

Слюсар, А. Фальсифікація хлібобулочних виробів / А. Слюсар, С. Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 78.

Усатюк, С. І. Використання насіння чіа, як функціональну добавку, у виробництві зефіру / С. І. Усатюк, М. Б. Бондарчук // Topical issues of science and practice : abstracts of VII International Scientific and Practical Conference, 02–06 November 2020. – London, Great Britain, 2020. – P. 748–754.

Усатюк, С. Оптимізація рецептурної композиції сухої компоненти рослинного напою за Симплекс-методом / С. Усатюк, О. Тищенко, Ю. Сироватко // Advancing in research and education : abstracts of XII International Scientific and Practical Conference, 07–10 December 2020. – La Rochelle, France, 2020. – P. 564–566. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40821/1/XII-Conference-07-10-La-RochelleFrance-Book-565-567.pdf

Шуліка, В. Г. Особливості впровадження систем управління безпечності НАССР у закладах ресторанного господарства / В. Г. Шуліка, С. І. Усатюк // Advancing in research and education : abstracts of XII International Scientific and Practical Conference, 07–10 December 2020. – La Rochelle, France, 2020. – P. 29–31.

Ярошенко, Н. В. Розроблення системи HACCP для виробництва овочевого смузі / Н. В. Ярошенко, О. М. Тищенко, С. І. Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 97.

Comparative study of walnut and pumpkin seeds oils biological value and oxidative stability [Electronic resource] / T. Nosenko, T. Koroluk, S. Usatuk, G. Vovk, T. Kostinova // Харчова наука і технологія. – 2019. – Т. 13, Вип. 1. – С. 60–65. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29658/1/Comparative.pdf

Атанова, Ю. О. Розроблення рецептури майонезу з насінням чіа / Ю. О. Атанова, С. І. Усатюк // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 146.

Борщик, І. М. Можливість використання технології NFC при простежуваності харчових продуктів / І. М. Борщик, С. І. Усатюк // Вітчизняні товари на сучасному ринку: позиціонування, якість, безпечність у контексті Європейської інтеграції : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 квітня 2019 р. – Львів : ЛІЕТ, 2019. С. 12–16.

Веременко, М. Дослідження терміну придатності хліба пшеничного із борошна 1-го сорту / М. Веременко, С. Усатюк, Т. Олена // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 95. – Режим доступу : https://is.gd/R9TQwl

Гулевата, М. А. Визначення термінів зберігання купажованих рослинних олій / М. А. Гулевата, О. М. Тищенко, С. І. Усатюк // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 144.

Гулевата, М. А. Використання нетрадиційних олій для отримання збалансованих біологічно цінних олій / М. А. Гулевата, С. І. Усатюк // Technical sciences: history, the present time, the future, EU experience : International scientific and practical conference, 27–28 September 2019. – Wloclawek : Baltija Publishing, 2019. – P. 93–96.

Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів : підручник / С. І. Усатюк, О. М. Вашека, В. М. Сидор, Н. В. Попова, О. О. Петруша. – Київ : НУХТ, 2019. – 285 с.

Заїка, Ю. І. Особливості забезпечення якості м’ясних продуктів довготривалого зберігання / Ю. І. Заїка, О. С. Гавриленко, С. І. Усатюк // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 33.

Лисенко, Т. М. Критерії ідентифікації маргаринової продукції / Т. М. Лисенко, О. М. Тищенко, С. І. Усатюк // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 194.

Любцова, Ю. Л. Дослідження показників зміни якості салатного соусу в процесі зберігання [Електронний ресурс] / Ю. Л. Любцова, С. І. Усатюк // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 19–20 березня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 118–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29087/1/green%20sauce.pdf

Любцова, Ю. Л. Розроблення документації системи НАССР виробництва салатних соусів / Ю. Л. Любцова, С. І. Усатюк // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 17–18 квітня 2019 р. – Київ : РВВ НУБіП України, 2019. – С. 56–58.

Михайленко, О. О. Визначення небезпечних факторів у сировині для виробництва олії соняшникової пресованої нерафінованої 1-го ґатунку / О. О. Михайленко, С. І. Усатюк // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 69.

Михайленко, О. О. Дослідження стійкості до окиснення олії соняшникової нерафінованої пресованої / О. О. Михайленко, О. М. Тищенко, С. І. Усатюк // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 71.

Михайленко, О. Ідентифікація та виявлення фальсифікації соняшникової олії [Електронний ресурс] / О. Михайленко, С. Усатюк, О. Тищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29319/1/falsification%20of%20sunflower%20oil.pdf

Патент на корисну модель № 134311 UA, МПК A21D 13/80(2017.01) C11B 1/08 (2006.01). Склад печива цукрового з насінням чіа / Панченко О. Ю., Усатюк С. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201812376 ; заявл. 13.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.

Патент на корисну модель № 139271, МПК A23D 9/00 (2019.01). Багатокомпонентна купажована олія / Гулевата М. А., Усатюк С. І., Прокопенкова Д. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201906881 ; заяв. 19.06.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.

Усатюк, С. І. Використання стевії для виробництва майонезного соусу / С. І. Усатюк, Ю. Атанова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 91.

Усатюк, С. І. Виявлення фальсифікації йогуртів на ринку України / С. І. Усатюк, І. Борщик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 93.

Усатюк, С. І. Дослідження впливу різних видів пакувань на термін зберігання булки «плюшка з цукром» / С. І. Усатюк, М. Б. Бондарчук // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 102.

Усатюк, С. І. Дослідження впливу різних типів паковань на термін придатності до споживання хліба бородінського / С. І. Усатюк, Ю. М. Сироватко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 148.

Усатюк, С. І. Дослідження способів фальсифікації булки «Калач Новий» / С. І. Усатюк, М. Хніпель // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 136.

Усатюк, С. І. Дослідження терміну придатності хліба пшеничного із борошна 1-го сорту / С. І. Усатюк, О. Тищенко, М. Веременко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 95.

Усатюк, С. І. Дослідження фізико-хімічних показників у батонах з пшеничного борошна / С. І. Усатюк, Ю. Юшковська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 92.

Усатюк, С. І. Застосування системи простежуваності для управління ризиками у виробництві сметани / С. І. Усатюк, І. М. Борщик // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 63.

Усатюк, С. І. Ідентифікаційна експертиза плюшки з цукром / С. І. Усатюк, М. Бондарчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 130.

Усатюк, С. І. Ідентифікація та виявлення фальсифікації соняшникової олії / С. І. Усатюк, О. Тищенко, О. Михайленко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 94.

Усатюк, С. І. Критерії ідентифікації хліба з суміші житнього та пшеничного борошна / С. І. Усатюк, Ю. Сироватко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 137.

Янчик, М. В. Розроблення рецептури та технології смузі на основі напою з ядер волоського горіха з додаванням шпинату та спіруліни / М. В. Янчик, Ю. Ю. Савчук, С. І. Усатюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – 2019. – Т. 30 (69). – С. 104–109.

Бабенко, А. В. Управління якістю продукції як обов’язкова умова успішного функціонування підприємства / А. В. Бабенко, С. І. Усатюк // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю з дня народження ректора університету (1988–1991 рр.), докт. техн. наук, проф., члена коресп. ВАСГ НІЛ Бєляєва Михайла Івановича, 19 листопада 2018 р. – Харків : ХДУХТ, 2018. – С. 429–430.

Ващенко, Ю. Критерії ідентифікації рослинних олій [Електронний ресурс] / Ю. Ващенко, С. Усатюк, О. Тищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 67. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27383/1/Vegetable%20oils.pdf

Лисенко, Т. Використання харчових добавок у виробництві маргарину [Електронний ресурс] / Т. Лисенко, С. Усатюк, О. Тищенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27384/1/margarine.pdf

Патент 129072 UA, МПК C11B 1/04 (2006.01), C11B 1/08(2006.01). Спосіб підготовки гарбузового насіння до вилучення олії [Електронний ресурс] / Носенко Т. Т., Королюк Т. А., Вовк Г. О., Усатюк С. І., Костінова Т. А. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201802519 ; заявл. 13.03.2018 ; опубл. 25.10.2018, Бюл. 20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29085/1/pumpkin%20seeds.pdf

Патент 124189 UA, МПК A21D 8/00, A21D 8/02 (2006.01), A23L 7/25 (2016.01). Заварний житньо-пшеничний хліб [Електронний ресурс] / А. О. Віеіра, С. І. Усатюк ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201710319 ; заявл. 26.10.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27382/1/Vieira_Usatyuk.pdf

Усатюк, С. І. Управління якістю продукції як обов’язкова умова успішного функціонування підприємства [Електронний ресурс] / С. І. Усатюк, А. В. Бабенко // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 19 листопада 2018 р. – Харків : ХДУХТ, 2018. – С. 429–430. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29091/1/product%20quality.pdf

Безпечність харчових продуктів : навч. посібник / В. Г. Дроков, Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк, О. О. Петруша, А. М. Калініченко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2017. – 170 с.

Використання газорідинної хроматографії для ідентифікації і виявлення фальсифікацї олії волоського горіха [Електронний ресурс] / Т. А. Королюк, Т. Т. Носенко, С. І. Усатюк, Т. А. Костінова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 154–160. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27248/1/Npnukht_2017_23_3_20.pdf

Віеіра, А. О. Виявлення фальсифікації насіння чіа [Електронний ресурс] / А. О. Віеіра, С. І. Усатюк, О. М. Тищенко // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – C. 269–270. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27376/1/chia%20seeds.pdf

Кондратюк, О. С. Використання харчових добавок для виробництва майонезу «Вінницький» [Електронний ресурс] / О. С. Кондратюк, С. І. Усатюк // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – C. 225–226. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27387/1/mayonnaise.pdf

Лимаренко, А. О. Виявлення фальсифікації молока питного [Електронний ресурс] / А. О. Лимаренко, С. І. Усатюк // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – C. 294–295. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27389/1/Lymarenko_Usatyuk.pdf

Патент 114385 UA, МПК A23L 25/00, A23C 11/00. Спосіб виготовлення напою з ядер волоського горіха [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Савчук, С. І. Усатюк ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201607654 ; заявл. 12.07.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27381/1/Patent%20114385%20Usatyuk_Savchuk.pdf

Пермінова, А. В. Розроблення системи НАССР для виробництва збагачених хлібних паличок [Електронний ресурс] / А. В. Пермінова, С. І. Усатюк // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – C. 68–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27386/1/Perminova_Usatyuk.pdf

Савчук, Ю. Ю. Дослідження біологічної цінності напою з ядер волоського горіха [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Савчук, С. І. Усатюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Харчові технології. – 2017. – Т. 19, № 75. – С. 124–128. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27247/1/Usatyuk_Savchuk.pdf

Савчук, Ю. Ю. Способи отримання білкових продуктів з рослинної сировини [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Савчук, С. І. Усатюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. – 2017. – Вип. 26. – С. 64–71. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27177/1/Usatyuk_Savchuk.pdf

Усатюк, С. І. Особливості маркування безалкогольних напоїв з підсолоджувачами в Україні [Електронний ресурс] / С. І. Усатюк, Н. В. Ярошенко // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – C. 178–179. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27390/1/Yaroshenko_Usatyuk.pdf

Усатюк, С. І. Розроблення системи насср для виробництва вафель [Електронний ресурс] / С. І. Усатюк, О. Ю. Панченко // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – C. 85–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27391/1/Panchenko_Usatyuk.pdf

Усатюк, С. І. Сертифікація за міжнародним стандартом IFS Food як елемент підвищення конкурентоспроможності кондитерської продукції [Електронний ресурс] / С. І. Усатюк, О. Ю. Панченко // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – C. 87–88. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27388/1/IFS%20Food.pdf

Rudyk, V. Effects of bamboo dietary fibre on meat semi-finished products [Electronic resource] / V. Rudyk, O. Tyshchenko, S. Usatiuk // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts 8 th Central European Congress on Food 2016, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 221. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27392/1/Rudyk_Tyshchenko_Usatiuk.pdf

Usatiuk, S. Development of HACCP system for production of natural dry red wine [Electronic resource] / S. Usatiuk, O. Tyshchenko, N. Klymash // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts 8 th Central European Congress on Food 2016, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 118. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27393/1/Usatyuk_Tyshchenko_Klymas.pdf

Гулевата, М. А. Дослідження впливу комплексів рослинних екстрактів на процеси інгібування окиснювальних станів олій [Електронний ресурс] / М. А. Гулевата, С. І. Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 56. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24251/1/25.pdf

Максименко, М. О. Нові інструментальні методи оцінювання органолептичних показників молока [Електронний ресурс] / М. О. Максименко, С. І. Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 55. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24250/1/24.pdf

Патент 112216 UA, МПК A21D 13/08 (2006.01). Галети [Електронний ресурс] / О. В. Нєміріч, А. В. Гавриш, Н. М. Усатюк, О. М. Вашека, С. І. Усатюк ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201605467 ; заявл. 20.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27385/1/hard%20bisquits.pdf

Савчук, Ю. Ю. Дослідження дисперсності напою з волоського горіха [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Савчук, С. І. Усатюк, О. П. Янчик // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Харчові технології. – 2016. – Т. 18, № 2. – С. 83–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27142/1/Usatyuk_Savchuk_Yanchyk.pdf

Сорокіна, К. О. Використання борошна з біоактивованого зерна сочевиці у виробництві борошняних виробів [Електронний ресурс] / К. О. Сорокіна, С. І. Усатюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 53. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24249/1/22.pdf