Сидор Василь Михайлович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
1
73

Перелік опублікованих документів:

Бородій, М. Встановлення процедур перевірки системи НАССР на ПрАТ « Оболонь» / М. Бородій, В. Сидор // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 73.

Кисельова, Є. Основні проблеми збереження стійкості пива в умовах воєнного часу / Є. Кисельова, В. Сидор // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 77.

Удосконалення аналізу небезпечних факторів при виробництві сиру зернистого у вершках / В. М. Сидор, С. І. Усатюк, О. М. Тищенко, А. Ю. Божко // Харчова промисловість. – № 31-32. – 2022. – С. 55-62. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40755/1/FI_31_32_2022-55-62.pdf

Study of the effect of electromagnetic field and radiation on the intensification of brewing processes [Electronic resourse] / V. Sidor, S. Usatiuk, O. Tyshchenko, I. Baranovska // Technology audit and production reserves. – 2021. – № 2/3(58). – Рр. 44-46. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39462/1/230367-Article%20Text-527906-1-10-20210510.pdf

Визначення раціонального співвідношення екстракту бузини для виробництва напівтемного нефільтрованого пива / А. Кондратенко, В. Сидор, П. Карповець, Л. Григорьєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 77.

Деякі аспекти безпечності продуктів дитячого харчування з вмістом пальмової олії / Л. І. Григор’єва, П. М. Карповець, М. В. Дувалка, В. М. Сидор // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 92–93.

Дослідження впливу умов зберігання безалкогольного напою «Живчик» на показник кислотності / І. Рябова, В. Сидор, П. Карповець, Л. Григорьєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 103.

Дослідження показників якості йогурту з морквяно- гарбузовим наповнювачем / М. Хніпель, В. Сидор, П. Карповець, Л. Григорьєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 99.

Експертиза харчових продуктів: лабораторний практикум : навчальний посібник : Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк, В. М. Сидор, О. М. Вашека, О. О. Петруша, Н. В. Попова. – Київ : НУХТ, 2021. – 543 с.

Кліменок, Д. Дослідження впливу солодових екстрактів на показники відповідності хлібного квасу / Д. Кліменок, В. Сидор // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 90.

Кліменок, Д. Дослідження впливу умов зберігання на показники відповідності хлібного квасу у процесі його реалізації / Д. Кліменок, В. Сидор // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 91.

Організація ефективного проведення внутрішніх аудитів систем управління безпечністю НАССР / М. В. Дувалка, В. М. Сидор, Л. І. Григор’єва, П. М. Карповець // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 59–60.

Сидор, В. Дослідження формування показників якості пива безалкогольного / В. Сидор, І. Барановська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 81.

Сидор, В. М. Аудит систем управління безпечністю : підручник / В. М. Сидор. – Київ : НУХТ, 2021. – 267 с.

Сидор, В. М. Дослідження органолептичних показників якості пива виробництва ПрАТ «ОБОЛОНЬ» / В. М. Сидор, І. В. Барановська // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 77–78.

Сидор, В. М. Європейські практики регулювання вмісту акриламіду в харчових продуктах, виготовлених із сирої картоплі / В. М. Сидор, М. В. Дувалка // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 65–66.

Сидор, В. М. Удосконалення системи управління безпечністю виробництва безалкогольного газованого напою «Лимонад» за стандартом ДСТУ ISO 22000:2007 / В. М. Сидор, М. Д. Кононенко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 71–72.

Сидор, В. Обґрунтування рецептури закуски на основі сиру зернистого з додаванням сухої овочевої сировини / В. Сидор, А. Махлай // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 68.

Сидор, В. Переваги впровадження системи НАССР для підприємств з виготовлення пива / В. Сидор, К. Перепелиця // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 86.

Сидор, В. Розроблення рецептури спиртованої настоянки на основі кизилу / В. Сидор, А. Пошелюзна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 107.

Технологія виробництва безалкогольних напоїв з додаванням рослинних екстрактів / Наталія Гусятинська, Валентина Остапенко, Василь Сидор, Олексій Мисюк, Анна Остапенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 181.

Дослідження мембранних способів підготовки води у виробництві фасованих вод / В. Остапенко, В. Сидор, О. Білан, А. Остапенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 160.

Дослідження способів підготовки води для виробництва безалкогольних напоїв з додаванням рослинних екстрактів / Н. Гусятинська, В. Сидор, В. Остапенко, О. Мисюк, А. Остапенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 162.

Кондратенко, А. Дослідженя впливу екстакту бузини чорної на окремі показники якості пива напівтемного / А. Кондратенко, В. Сидор // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 84.

Пошелюзна, А. Основні відмінності ДСТУ ISO 22000:2019 для операторів ринку харчових продуктів / А. Пошелюзна, В. Сидор // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 77.

Сидор, В. Визначення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику для операторів ринку харчових продуктів / В. Сидор // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 62.

Сидор, В. М. Вирішення проблем недостатньої кількості вітамінів та мінеральних речовин у раціоні харчування населення України [Електронний ресурс] / В. М. Сидор // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 80-річчю проф. І. В. Сирохмана, 25 вересня, 2020 р. – Львів : ЛТЕУ, 2020. – С. 182–183. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32331/1/vitamins.pdf

Сидор, В. М. Оцінювання ефективності функціонування системи управління якістю операторів ринку харчових продуктів [Електронний ресурс] / В. М. Сидор // Якість і безпечність харчової продукції і сировини–проблеми сьогодення : матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 80-річчю проф. І. В. Сирохмана, 25 вересня, 2020 р. – Львів : ЛТЕУ, 2020. – С. 32–33. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32330/1/audit.pdf

Lugovska, O. Creation of standardized, innovative drinks of therapeutic and prophylactic action with the addition of pectin [Electronic resource] / O. Lugovska, V. Sidor // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : 85 Anniversary International scientific conference of young scientist and students, dedicated to the 135th anniversary of the National University of Food Technologies, 11–12 April 2019. – Part 1. – P. 118. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29601/1/118.pdf

Веліканов, О. О. Вплив гігієнічного дизайну обладнання та упаковки на безпечність харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. О. Веліканов, Л. Ю. Арсеньєва, В. М. Сидор // Інтернаука. – 2019. – № 1 (63), Т. 3. – С. 12-14. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39473/1/15504790876917.pdf

Вплив гігієнічного дизайну обладнання та упаковки на безпечність харчових продуктів / О. О. Веліканов, Л. Ю. Арсеньєва, В. М. Сидор, Т. А. Сильчук // Інтернаука. – 2019. – № 1 (63), Т. 3. – С. 12–14.

Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів : підручник / С. І. Усатюк, О. М. Вашека, В. М. Сидор, Н. В. Попова, О. О. Петруша. – Київ : НУХТ, 2019. – 285 с.

Сидор, В. М. SWOT-аналіз виробництва безалкогольних напоїв ТМ «Живчик» / В. М. Сидор, А. Кондратенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 135.

Сидор, В. М. Аналіз міжнародних та вітчизняних вимог до води питної / В. М. Сидор, В. В. Остапенко, А. В. Остапенко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 57.

Сидор, В. М. Вибір мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів / В. М. Сидор // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 51.

Сидор, В. М. Вступ до технологічної експертизи харчових продуктів. Практичні і теоретичні аспекти / В. М. Сидор // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 244.

Сидор, В. М. Дослідження дефектів хліба «Українського нового» / В. М. Сидор, А. Крюкова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 134.

Сидор, В. М. Дослідження динаміки накопичення ксантогумолу у шишках хмелю сортів руслан та ксанта для забезпечення якісних показників пива / В. М. Сидор, А. Г. Бардошевска // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 89.

Сидор, В. М. Дослідження способів підготовки води питної з метою підвищення її якості / В. М. Сидор, В. В. Остапенко, А. В. Остапенко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 55.

Сидор, В. М. Ідентифікаційна експертиза окремих сортів пива / В. М. Сидор // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 198.

Сидор, В. М. Удосконалення рецептури води штучно-мінералізованої типу «сельтерська» / В. М. Сидор, А. Пошелюзна // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 173.

Сидор, В. М. Удосконалення системи управління якістю виробництва пива beermix зі смаком вишні / В. М. Сидор, А. В. Ткаченко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 53.

Lugovska, O. Low alcoholic drinks with emulsions as a alternative to strong alcoholic drinks [Electronic resource] / O. Lugovska, V. Sidor // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstract 84 International scientific conference of young scientist and students, 23–24 April 2018. – Kyiv : NUFT, 2018. – Part 1. – Р. 99. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28018/1/99.pdf

Сидор, В. Внутрішній аудит, як важлива складова ефективного функціонування системи НАССР при виробництві печива цукрового [Електронний ресурс] / В. Сидор, О. Панченко, О. Луговська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 71. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28017/1/71.pdf

Сидор, В. М. Гігієнічний дизайн технологічного обладнання та споживчого упакування як запорука виробництва безпечної харчової продукції / В. М. Сидор, О. О. Веліканов // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матерали VI-ї Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 06 грудня 2018 р. – Львів : Растр-7, 2018. – С. 103–106. – Режим доступу : http://surl.li/jwpnf

Сидор, В. М. Система простежуваності для виробництва житньо-пшенияного хліба / В. М. Сидор, В. І. Петриченко // ΛΌГOΣ : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 5 грудня, 2018 р. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2018. – Т. 4. – С. 120–121.

Сидор, В. М. Сучасні методи визначення глюкози у вині / В. М. Сидор, О. В. Кудря // ΛΌГOΣ : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 5 грудня, 2018 р. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2018. – Т. 10. – С. 14–16. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39478/1/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8%20%281%29.pdf

Черемис, І. Оцінка конкурентоспроможності ігристих вин українських виробників [Електронний ресурс] / І. Черемис, О. Луговська, В. Сидор // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 118. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28019/1/118.pdf

Lugovska, O. Hydrocolloids in the formation of a stable emulsion system [Electronic resource] / O. Lugovska, V. Sydor // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts 8th Central European Congress on Food 2016, 23–26 May 2016. – Kиїв : NUFT, 2016. – Р. 28. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25410/1/Hydrocolloids%20in%20the%20formation%20of%20a%20stable%20emulsion%20system.pdf

Sidor, V. Influence of the partical size of emulsion on the stability of bevereges [Electronic resource] / V. M. Sydor, O. А. Lugovska // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 25–26. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26987/1/Abstracts%20Lugovska%20%281%29.pdf

Інтенсифікація технологічних процесів виробництва хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / Т. А. Сильчук, В. М. Сидор, В. І. Зуйко, Г. І. Майорова, К. О. Дух // Научные труды SWorld. – Иваново : Научный мир, 2017. – Т. 2, Вып. 46. – С. 12–15. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25978/1/30%20%281%29.pdf

Кеда, А. Вплив добавки кизилу на зміни органолептичних та фізико-хімічних показників йогурту [Електронний ресурс] / А. Кеда, О. Луговська, В. Сидор // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р., м. Київ. – 2017. – Ч. 1. – С. 61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25197/1/The%20influence%20of%20additives%20dogwood%20to%20changes%20in%20organoleptic%20and%20physico-chemical%20characteristics%20of%20yoghurt.pdf

Патент 114031 Україна, МПК (2016.01) A23L 29/10. Спосіб приготування емульсії масло-вода з крохмалем [Електронний ресурс] / Луговська О. А., Сидор В. М. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u2015091223 ; заявл. 22.09.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25195/1/The%20method%20of%20preparation%20of% 20the%20emulsion%20oilwater%20with%20starch.pdf

Сильчук, Т. А. Розробка технології житніх заквасок для виробництва хліба [Электронный ресурс] / Т. А. Сильчук, В. М. Сидор, Н. Мокруха // Хранение и переработка зерна. – 2017. – №1 (209). – С. 40-43. – Режим доступа :  http://surl.li/jwpls

Lugovska, O. Hydrocolloids effect on the quality of oil-water emulsion for foodstuffs and beverages [Electronic resource] / O. Lugovska, V. Sydor // Journal of Chemistry & Chemical Technology. – 2016. – Vol. 10, № 1. – Р. 97–104. –

Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23201/1/Lugovska.pdf

Lugovska, O. Mathematical modeling of preparation of emulsions such as "oil [Electronic resource] / water" / O. Lugovska, V. Sidor // Journal Food and Environment Safety of the Suceava University Food Engineering. – 2016. – Vol. XV, Issue 1. – Р. 71–75. –

Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23200/1/LUGOVSKA.pdf

Lugovska, O. Mathematical modeling of preparing "oil / water" emulsions [Electronic resource] / O. Lugovska , V. Sidor // Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University of Suceava. – 2016. – Vol. XV, Issue 1. – Р. 71 – 75. –

Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23253/1/11.pdf

Lugovska, O. Use emulsions in production restaurants and food industry [Electronic resource] / O. Lugovska, V. Sidor // Food and environment safety : journal of faculty of food engineering. – 2016. – Vol. XV, Issue 4. – Р. 312–322. –

Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25194/1/Use%20emulsions%20in%20production%20restaurants%20and%20food%20industry.pdf

Адаптація вітчизняного законодавства з європейським у сфері якості та безпеки харчових продуктів [Електронний ресурс] / А. С. Кеда, В. М. Сидор, П. М. Карповець, Л. І. Григор’єва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 62. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24269/1/31.pdf

Вдосконалення способу виробництва хліба пшеничного шляхом збагачення його гороховим борошном та вітаміном D для підвищення біологічної та харчової цінності [Електронний ресурс] / О. Г. Потребенко, В. М. Сидор, П. М. Карповець, Л. І. Григор’єва // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 63. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24257/1/32.pdf

Впровадження системи НАССР на підприємствах з виробництва безалкогольних напоїв [Електронний ресурс] / О. О. Трехлебова, В. М. Сидор, П. М. Карповець, Л. І. Григор’єва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 61. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24267/1/30.pdf

Лепуга, В. М. Використання полісолодових екстрактів при виробництві хліба пшеничного [Електронний ресурс] / В. М. Лепуга, В. М. Сидор // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 47–48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24038/1/15.pdf

Луговська, О. Крохмалі в виробництві харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. Луговська, В. Сидор // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 66. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23196/1/starch.pdf

Пасічник, О. В. Актуальність встановлення міні-пивоварень в закладах ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Пасічник, В. Ф. Доценко, В. М. Сидор // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 жовтня 2013 р. – Київ : НУХТ, 2013. – С. 166–168. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24309/1/59.pdf

Патент на корисну модель, № 105865 України, МПК A23L 29/212 (2016.01). Спосіб приготування емульсії масло-вода з крохмалем [Електронний ресурс] / Луговська О. А., Сидор В. М. – № u201509123 ; заявл. 22.09.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23206/1/getdocument.pdf

Патент на корисну модель, № 105889 України, МПК A23L 2/14 (2006.01). Склад емульсії масло/вода з крохмалом [Електронний ресурс] / Луговська О. А., Сидор В. М. –№ u201509274 ; заявл. 28.09.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23208/1/getdocument%20%281%29.pdf

Патент на корисну модель, № 105891 України, МПК C12C 7/053 (2006.01), C12C 5/00 (2016.01). Пиво із соком бузини / Боярська О. В., Сидор В. М., Кошова В. М. – № u201509276 ; заявл. 28.09.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7.

Рудь, О. М. Збагачення пива мікронутрієнтами рослинної сировини [Електронний ресурс] / О. М. Рудь, В. М. Сидор // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 64. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24265/1/33.pdf