Шульга Оксана Сергіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
11
2
8
2
63
4
129

Перелік опублікованих документів:

Drychyk, M. Development of the traceability system for the pasta production / M. Drychyk, O. Shulga // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Том 28, № 4. – С. 139–147.

Shulga, O. Ecological packaging materials for bakery and confectionery products based on a new pectin modification / O. Shulga, S. Gribkov, S. Shulga // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Is. 3. – Pp. 390–402. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-3-5

Дричик, М. Розроблення системи простежуваності під час виробництва макаронних виробів / М. Дричик, О. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 66.

Методологія наукових досліджень : навчальний посібник для студентів і аспірантів спеціальності 181 «Харчові технології» / В.  І. Ладика , Л.  З. Шильман , Ф.  В. Перцевой  та ін.; за заг. редакцією В. І. Ладики. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 222 с.

Сучасні досягнення харчової науки : навч. посібник / В. І. Ладика , Л. З. Шильман , Ф. В. Перцевой, О. С. Шульга, А. І. Чорна та ін. ; за заг. редакцією В.  І. Ладики. – Херсон : Олді+, 2022. – 352 с.

Шмигора, В. Схема сертифікації FSSC 22000 для ПрАТ «Оболонь» / В. Шмигора, О. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 53.

Шульга, О. С. Товарознавство : навч. посібник / О. С. Шульга, А. І. Чорна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2022. – 507 с.

Shulga, S. Modification of potato starch with adipic acid and research of modification product as raw materials for food biodegradable packaging / S. Shulga, O. Shulga, N. Simurova // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Is. 3. – Pp. 564–575. DOI: 10.24263/2304-974X-2021-10-3-10

Shulga, S. I. Condensation of 2-Amino-1,3-thiazole Salts and Benzo Analogs with Trifluoroacetylacetone / S. I. Shulga, N. V. Simurova, O. S. Shulga // Russian Journal of Organic Chemistry. – 2021. – 57 (3). – Pp. 364–368. DOI: 10.1134/S1070428021030064

Шульга, О. Антимікробне біодеградабельне пакування для нарізних хлібобулочних виробів / О. Шульга, A. Чорна, С. Шульга // Food Science and Technology. – 2021. – Vol. 15 (2). – Pp. 71–78.

Шульга, О. С. Полівініловий спирт як складова екологічних пакувальних матеріалів / О. С. Шульга, С. І. Шульга // Тренди LEAN-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали Х Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р. – С. 43–44.

Шульга, С. И. Конденсация солей 2-аминотиазола и его бензопроизводных с трифторацетилацетоном / С. И. Шульга, Н. В. Симурова, О. С. Шульга // Журнал органической химии. – 2021. – Т. 57, №. 3. – С. 384–390.

Edible biodegradable coatings/films is the environmental safety of the food industry / O. Shulga, S. Gribkov, S. Shulga // Ukrainian Food Journal. – 2020.

Method of pectin esterification determination degree by titrated acidity / O. Shulga, V. Lystopad, S. Shulga, L. Yurchuk // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 2. – P. 383–393.

Shulga, O. Starch type effect on organoleptic, thermogravimetric and х-ray diffraction indices of edible films and coatings / O. Shulga, A. Chorna, S. Shulga / Chemistry & chemical technology. – 2020. – Vol. 14, № 1. – P. 81–87.

Shulga, S. I. Synthesis and Some Reactions of 6H-Indolo[2,3-b]quinoxalines / S. I. Shulga, O. S. Shulga // Russian Journal of Organic Chemistry. – 2020. – Vol. 56, Is. 12. – Pp. 2104–2108. DOI: 10.1134/S107042802012009X

Шульга, О. С. Антимікробне пакування – запорука безпечності харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, С. І. Шульга // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали Міжнародної конференції, 25 вересня 2020 р. – Львів : ЛТЕУ, 2020. – С. 115–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32280/1/lviv.pdf

Шульга, О. Збереження вітаміну F як фактор якості харчових продуктів / О. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 51.

Шульга, С. И. Синтез и исследование 6Н-индоло[2, 3-b]хиноксалинов / С. И. Шульга, О. С. Шульга // Журнал Органической химии. – 2020. – Т. 56, № 12. – С. 1884–1890.

Shulga, O. S. Program for calculation of optimized edible coating/film composition for confectionery and bakery products / O. S. Shulga, S. V. Gribkov, S. I. Shulga // Scientific achievements during the rapid technological development : proceedings of VI International scientific conference, 1 December 2019. – Berlin, 2019. – С. 190–194.

Shulga, O. Starch type effect on organoleptic, thermogravimetric and x-ray diffraction indices of edible films and coatings / O. Shulga, A. Chorna, S. Shulga // Chemistry&Chemical Technology. – 2019. – Vol. 14, № 1. – P. 81–87.

Гаврюшенко, К. А. Вплив персикового порошку на показники якості булочок для гамбургерів / К. А. Гаврюшенко, О. С. Шульга // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 155.

Гусарова, Д. П. Вплив перця та кмину на якість хліба пшенично-житнього / Д. П. Гусарова, О. С. Шульга // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 151.

Дослідження теплофізичних характеристик формувального розчину біодеградабельного їстівного покриття/плівки / О. С. Шульга, С. О. Іванов, В. В. Листопад, О. Г. Мазуренко // Наукові праці ОНАХТ. – Т. 82, Вип. 2. – С. 47–55.

Мельник, І. В. Вплив чорничного порошку на якість карамелі / І. В. Мельник, О. С. Шульга // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 153.

Патент на винахід 118906 UA, МПК (2019.01), A21D 15/08 (200A21D 15/08 (2006.01), C08L 5/16 (2006.01) C09D 105/16 (2006.01) A22C 13/00 B65D 65/02 (2006.01) B65D 65/38 (2006.01) B65B 25/16 (2006.01). Біодеградабельна їстівна плівка для харчових продуктів [Електронний ресурс] / Шульга О. С., Чорна А. І., Шульга С. І. ; власник Національний університет харчових технологій. – № a201706036 ; заявл. 16.06.2017 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30755/1/118906.pdf

Патент на винахід 118913 UA, МПК B65B 25/16, B65D 65/38, B65D 65/02, A22C 13/00, C08L 3/02, C09D 103/02, A21D 15/08 (2006.01). Біодеградабельна їстівна плівка / Шульга О. С., Шульга С. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201707882 ; заявл. 27.07.2017 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6.

Патент 136510 UA, МПК A21D 15/08 (2006.01). Їстівне біорозкладальне покриття для кондитерських виробів [Електронний ресурс] / Роботько А. Ю, Чорна А. І, Шульга О. С. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u201901562 ; заявл. 18.02.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30754/1/136510.pdf

Роботько, А. Їстівний посуд альтернативна заміна пластику [Електронний ресурс] / А. Роботько, А. Чорна, О. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – 2019. – Ч. 1. – С. 145. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29049/1/85-2.pdf

Роботько, А. Ю. Їстівний посуд – піклування про екологічне майбутнє планети [Електронний ресурс] / А. Ю. Роботько, А. І. Чорна, О. С. Шульга // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 225–233. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30764/3/Tom_25%232.pdf

Шульга, О. С. Біодеградабельне їстівне покриття для створення екологічного посуду / О. С. Шульга, А. І. Чорна, М. І. Бойко // Key issues of education and sciences: development prospects for Ukraine and Poland : International multidisciplinary conference, 20–21 July 2018. – 2018. – Vol. 3. – P. 100–103.

Шульга, О. С. Наукове обґрунтування та розроблення технології біодеградабельного їстівного покриття для кондитерських і хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... док. техн. наук : спец. 05.18.16 "Технологія харчової продукції" / Шульга Оксана Сергіївна ; НУХТ. – Київ, 2019. – 45 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28967/1/Shulga.pdf

Шульга, О. С. Програма для обрахунку оптимізованого складу їстівного покриття/плівки для кондитерських і хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, С. В. Грибков, С. І. Шульга // Scientific achievements during the rapid technological development : proceedings of VI International scientific conference. – Berlin : Tredition GmbH, 2019. – P. 190–194. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31517/1/17.pdf

Edible coatings – environmental replacing of traditional candy paper wrapper of «Korivka» candies [Electronic resource] / O. Shulga, N. Prutulska, O. Petrusha, E. Smirnova // Journal Food and Environment Safety of the Suceava University (Food Engineering). – 2018. – Vol. 27, № 1. – Р. 41–47. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28723/1/23.pdf

Modification of Potato Starch by Acetylmalic Acid Chloroanhydride and Physicochemical Research of the New Product [Electronic resource] / O. Shulga, N. Simurova, S. Shulga, J. Smirnova // International Journal of Polymer Science. – 2018. – P. 1–7. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26598/1/International%20Journal%20of%20Polymer%20Science.pdf

Modification of potato starch by propionic acid chloroanhydride and physicochemical investigation of the resulting products / O. S. Shulga, N. V. Simurova, S. I. Shulga, O. P. Perepelytsya // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2018. – № 2. – Pp. 128–136.

Модифікація картопляного крохмалю хлорангідридом пропіонової кислоти та фізико-хімічні дослідження одержаного продукту [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, Н. В. Сімурова, С. І. Шульга, О. П. Перепелиця // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2018. – №2. – С. 128–136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28722/1/20.pdf

Патент на корисну модель № 123298. Біодеградабельна їстівна плівка [Електронний ресурс] / Шульга О. С., Шульга С. І. – № u201707883 ; заявл. 27.07.2017 ; опубл. 26.02.2018, Бюл. №4. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28726/1/37.pdf

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76005. Метод визначення ступеня етерифікації пектину за титрованою кислотністю [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, В. В. Листопад, С. І. Шульга. – Зареєстр. 17.01.2018 ; опубл. 27.04.2018, Бюл. № 48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28714/1/38.pdf

Шульга, О. С. Біодеградабельне їстівне покриття для створення екологічного посуду [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, М. І. Бойко // Key issues of education and sciences: development prospects for Ukraine and Poland : proceedings of International multidisciplinary conference, 20–21 July 2018. – 2018. – Vol. 3. – 2018. – P. 100–103. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28281/3/Poland.pdf

Шульга, О. С. Біодеградабельна їстівна плівка та покриття як спосіб внесення вітамінів у кондитерські та хлібобулочні вироби [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, С. І. Шульга // Наукові записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Технічні науки. – 2018. – Т. (68), № 2. – С. 284–289. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28742/3/1.pdf

Шульга, О. С. Вплив полівінілового спирту на властивості їстівних плівок на основі картопляного крохмалю і желатину [Електронний ресурс] / О. С. Шульга // Наукові праці ОНАХТ. – 2018. – Т. 81, Вип. 2. – С. 27–35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28721/1/19%20%281%29.pdf

Шульга, О. С. Зміна гідрофобних властивостей їстівних плівок та покриттів при використанні модифікованих плівкоутворювачів [Електронний ресурс] / О. С. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – Ч. 1. – С. 133. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28710/1/64a.pdf

Шульга, О. С. Конкурентоспроможність виробів в їстівному покритті порівняно з традиційним пакуванням [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 134. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28067/1/84NUFT.pdf

Шульга, О. С. Теплофізичні дослідження їстівного покриття/плівки [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, С. О. Іванов // Розвиток технічних наук: проблеми та рішення : міжнародна науково-практична конференція, 27–28 квітня 2018 р., м. Брно (Чеська Республіка). – 2018. – C. 101–104. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28068/4/Chehiya.pdf

Evaluation of the organoleptic and microbiological quality indicators of wheat bread with edible coating containing probiotic microorganisms / A. Chernaya, O. Shulga, L. Arsenieva, N. Hrehirchak, E. Pokoyovets // Voprosy Pitaniia. – 2017. – Vol. 86 (3). – P. 101–107.

Shulga, O. Differential Scanning Calorimetry Research of Biodegradable Films for Confectionery and Bakery Products [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, S. Kobylinskyi // Chem. Technol. – 2017. – Vol. 11, No. 4. – P. 492–496. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26596/1/Chemistry%26chemical%20technology.pdf

Shulga, О. Influence of edible coatings on rye and rye-wheat bread quality [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, S. Shulga // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – Vol. 5, Issue 1. – P. 82–91. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26597/1/Food%20Technologies.pdf

Гаврюшенко, К. А. Дослідження якості та безпечності яблучного оцту [Електронний ресурс] / К. А. Гаврюшенко, А. І. Чорна, О. С. Шульга // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 199–202. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28053/1/2017_Yakist%20%28Katya%29%20.pdf

Дослідження органолептичних та фізико-хімічних показників зефіру в їстівному покритті з фруктовими порошками [Електронний ресурс] / В. Б. Калмазан, Ю. О. Атанова, А. І. Чорна, О. С. Шульга // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 202–204. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28050/1/2017_Yakist%20%28vika%29.pdf

Модифікація пектину як плівкоутворювача для їстівних плівок хлібобулочних і кондитерських виробів [Електронний ресурс] / О.С. Шульга, А. І. Чорна, С. М. Кобилінський, С. І. Шульга // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2017. – Вип. 1 (25). – С. 220–233. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26905/1/%d0%a5%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%8b%d0%b2%20%d0%a1%d0%b5%d0%ba.%203.%20%d0%a8%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b0%2c%20%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%2c%20%d0%9a%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%96%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9.pdf

Оценка органолептических и микробиологических показателей качества пшеничного хлеба со съедобным покрытием, содержащим пробиотические микроорганизмы [Электронный ресурс] / А. И. Черная, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньева, Н. Н. Грегирчак, Е. Ю. Покоевец // Вопросы питания. – 2017. – Т. 86, № 3. – С. 101–107. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26595/1/%d0%92%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b%20%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f.pdf

Патент 114573 Україна, МПК А 21D 15/08 (2006.01). Спосіб йодування хлібобулочних виробів за допомогою їстівного покриття [Електронний ресурс] / Чорна А. І., Шульга О. С., Петренко О. Д., Арсеньєва Л. Ю., Голь А. О, Кравчено О. В. – № а201603708 ; зявл. 07.04.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26662/1/114573%20%d0%92%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b4%20%d0%b9%d0%be%d0%b4.pdf

Патент на винахід 114574 Україна, МПК А21D 15/08 (2006.01) А23L 3/3463 (2006.01). Склад їстівної плівки з пробіотиком [Електронний ресурс] / Чорна А. І., Шульга О. С., Арсеньєва Л. Ю., Грегірчак Н. М., Покойовець К. Ю., Кравчено О. В., Голь А. О. – № а2016 03711 ; зявл. 07.04.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26621/1/114574%20%d0%92%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b4%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%ba.pdf

Патент на винахід № 115195. Біодеградабельне покриття, що запобігає черствінню [Електронний ресурс] / Шульга О. С., Чорна А. І., Попова І. В., Арсеньєва Л. Ю. – Заяв. 12.07.2016 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. №18. – 3 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28069/1/115195.pdf

Патент на корисну модель № 120727. Біодеградабельна їстівна плівка для харчових продуктів [Електронний ресурс] / Шульга О. С., Чорна А. І., Шульга С. І. – № u201706037 ; заявл. 16.06.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28725/1/36.pdf

Сучасний стан та перспективи розвитку альтернативних видів їжі майбутнього [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, А. А. Остапенко, В. В. Остапенко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 196–199. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28052/1/2017_Yakist%20%28Ostapenko%29.pdf

Чорна, А. І. Їстівні покриття – екологічна альтернатива синтетичним пакувальним матеріалам для хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 72–76. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28049/1/Hlibconf%2013.09.17.pdf

Чорна, А. І. Хлібобулочні вироби з їстівним покриттям [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – С. 115. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28038/3/83NUFT.pdf

Шульга, О. Вплив молока та сироватки на властивості їстівної плівки і покриття [Електронний ресурс] / О. Шульга, О. Перепелиця, С. Шульга // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – 2017. – Т. 19, № 80. – С. 18–24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26623/1/%d0%a2%d0%be%d0%bc%2019%20%e2%84%96%2080.pdf

Шульга, О. С. Влияние желатина на свойства съедобных пленок и покрытий из картофельного крах мала [Электронный ресурс] / О. С. Шульга, О. А. Петруша // Полимерные материалы и технологии. – 2017. – Т. 3, № 3. – С. 64–70. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26673/1/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8b%20%d0%b8%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8.pdf

Шульга, О. С. Вплив їстівного покриття на споживні властивості мармеладних виробів [Електронний ресурс] / О. С. Шульга // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю, 29 вересня – 1 жовтня 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 223–224. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28708/1/61.pdf

Шульга, О. С. Вплив молока та сироватки на зміну їстівних плівок та покриттів [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, О. П. Перепелиця // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 67–68. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28709/1/62.pdf

Шульга, О. С. Декстрини Шардингера як сировина для їстівних плівок і покриттів [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 5. – Ч. 2. – С. 116–124. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26904/1/%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%20%d0%bd%d1%83%d1%85%d1%82Tom23_%e2%84%965_P2.pdf

Шульга, О. С. Їстівна плівка – екологічний біодеградабельний матеріал для цукерок «корівка» [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, Л. Ю. Арсеньєва // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2017 р., м. Київ. – 2017. – С. 58–59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28487/3/7-8.11.2017.pdf

Шульга, О. С. Їстівна плівка та покриття – перспективна заміна традиційній обгортці помадних цукерок [Електронний ресурс] / О. С. Шульга // Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 179–183. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28711/1/59.pdf

Шульга, О. С. Їстівна плівка та покриття, які утилізуються [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна // Винахідник та раціоналізатор. – 2017. – № 5. – С. 18–21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28037/5/Racionalizator%20ta%20vunahidnuk.pdf

Шульга, О. С. Їстівна плівка як фактор збереження якості помадних цукерок [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, О. О. Петруша // Товари і ринки. – 2017. – № 1. – С. 120–130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27055

Шульга, О. С. Їстівне покриття – екологічне пакування для житнього та житньо-пшеничного хліба [Електронний ресурс] / О. С. Шульга // Інноваційні розробки в аграрній сфері : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 30 листопада 2017 р. – Харків, 2017. – С. 115. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28707/1/60.pdf

Шульга, О. С. ІЧ-дослідження їстівних плівок і покриттів з полівініловим спиртом [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 214–217. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28051/1/2017_Yakist%20%28Shulga%29%20.pdf

Шульга, О. С. Модифікація пектину як фактор формування споживчих властивостей біодеградабельної плівки [Електронний ресурс] / О. С. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ, 2017. – Ч. 1. – С. 99. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28724/1/57a.pdf

Шульга, О. С. Съедобное покрытие – альтернатива традиционной обработки поверхности мармеладных изделий [Электронный ресурс] / О. С. Шульга, Н. В. Притульская // Пищевая промышленность. – 2017. – № 4 (38). – С. 89–95. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28687/1/12.pdf

Шульга, С. І. Спектри ПМР тіазолопіримідинієвих солей [Електронний ресурс] / С. І. Шульга, О. С. Шульга // Украинский химический журнал. – 2017. – Т. 83, № 3–4. – С. 23–29. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27288/1/Shulga-1.pdf

Antibacterial biodegradable films for foods [Electronic resource] / A. Chorna, O. Shulga, L. Arsenieva, N. Hrehirchak, K. Zusko, S. Riabov, S. Kobylinskyi, L. Goncharenko // Ukrainian Food Journal. – 2016, Vol. 5 Issue 1. – P. 88–95. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/25289/1/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202016%20V.5%20Is.1%20%281%29.pdf

Edible coatings as factor of preserving freshness and increasing biological value of ginger-bread cakes [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, L. Arsenieva, A. Hol // Food science and technology. – 2016. – Vol. 10, № 4. – P. 9–13. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/25283/1/%d0%a5%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b0% 20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%20%d1%96% 20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1% 8f%2c%20%d0%9e%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b0%2c% 2012.2016.pdf

Edible films enriched by elamin [Electronic resource] / A. Chorna, O. Shulga, L. Arsenieva, O. Petrenko // 8th Central European Congress on Food 2016 – Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 29. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26624/1/CEFood-May-2016.pdf

Infrared Spectroscopy for Studying Foods and Biodegradable Packaging [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, L. Arsenieva, S. Shulga // Journal of Food Science and Engineering. – 2016. – Vol. 6, № 5. – Р. 286–298. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26592/ 1/Journal%20of%20Food%20Science%20and%20Engineering.pdf

Shulga, O. Influence of organic plasticizers on sen-sory, physical-mechanical properties and chemical changes of biodegradable films [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, L. Arsenieva // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6, № 6 (84). – P. 36–42. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25288/1/ %d0%92%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf.pdf

Simurova, N. Synthesis and study of 3-methyI-6H-indolo[2.3-h]quinoxalines [Electronic resource] / N. Simurova, S. Shulga, O. Shulga // Organic Chemistry: Current Research, August 2016. – Vol. 5, Issue 2. – P. 77. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 25344/1/simurova_am.pdf

Біодеградабельні плівки, що запобігають мікробіологічному псуванню продукції / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва та ін. // Новітні технології пакування : матеріали ХV науково-практичної конференції молодих вчених, 13 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 9–11.

Біодеградовані плівки на основі полівінілового спирту / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 89.

Использование сьедобных пленочных покрытий для хлебобулочных и кондитерских изделий [Электронный ресурс] / А. И. Черная, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва, Е. Д Петренко // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2016. – № 3 (38). – С. 39–44. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25279/1/%d0%a7% d0%95%d0%a0%d0%9d%d0%90%d0%af_%d0%a8%d0%a3%d0%9b%d0% ac%d0%93%d0%90_%20%d0%90%d0%a0%d0%a1%d0%95%d0%9d%d0% ac%d0%95%d0%92%d0%90_%d0%9f%d0%95%d0%a2%d0%a0%d0%95%d0%9d%d0%9a%d0%9e.pdf

Пакувальні біодеградабельні плівки на основі полівінілового спирту / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва та ін. // Упаковка. – 2016. – №6. – С. 32–35.

Патент на винахід, № 111676 України, МПК A23L 7/17 (2016.01), A23L 33/10 (2016.01), A23P 30/20 (2016.01). Екструдовані подушечки з м’ясною начинкою / Аннєкова Н. Б., Шульга О. С. – № а201502169 ; заявл. 12.03.2015 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. 10.

Патент на корисну модель, № 103986 України, МПК A21D 15/08 (2006.01), B65B 25/18 (2006.01). Біорозкладальне пакування для харчових продуктів / Чорна А. І., Шульга О. С., Голь А. О., Арсеньєва Л. Ю. – № u201506038 ; заявл. 18.06.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1.

Патент на корисну модель, № 104044 України, МПК B65B 25/18 (2006.01), A21D 15/08 (2006.01). Активне біорозкладальне паковання для харчових продуктів / Чорна А. І., Шульга О. С., Бурдейна О. В., Арсеньєва Л. Ю. – № u201506568 ; заявл. 03.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1.

Патент на корисну модель, № 110866 України, A21D 15/08 (2006.01), B65B 25/18(2006.01). Композиція антибактеріальної біодеградованої плівки / Чорна А. С., Шульга О. С., Арсеньєва Л. Ю., Грегірчак Н. М., Зусько К. В., Рябов С. В., Кобилінський С. М., Гончаренко Л. А. – № u201603669 ; заявл. 06.04.2016 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. 10.

Чорна, А. І. Їстівні плівки – перспективний напрям паковання харчових продуктів / А. І. Чорна, Л. Ю. Арсеньєва, О. С. Шульга // Вісник Львівської комерційної академії. – 2016. – Вип. 16. – С. 81–85.

Чорна, А. І. Оцінка якості полімерних пакувальних матеріалів для хлібобулочних виробів / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва // Товарознавчий вісник. – 2016. – Вип. 9. – С. 157–166.

Шульга, О. С. Вплив різних пластифікаторів на властивості біодеградабельних плівок / О. С. Шульга, А. І. Чорна, Л. Ю. Арсеньєва // Ресурсо– та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 14 вересня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 131–133.