Попова Наталія Вікторівна

ORCID ID: 0000-0003-4029-2098

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
12
3
8
2
244
8
165

Перелік опублікованих документів:

Baromembrane Separation Efficiency of Amber Solubilized Extract and Prospects for its Industrial Application / V. Chornyi, V. Zakharov, T. Mysiura, N. Popova, V. Zavialov // Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI : Proceedings of the 6th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2023, June 6–9, 2023, High Tatras, Slovak Republic, 2023. – Vol. 2: Mechanical and Materials Engineering. – Р. 127–137.

Identification of unknown parameters of the dynamic model of mass transfer / V. Zavialov, O. Lobok, T. Mysiura, N. Popova, V. Chornyi, T. Pohorilyi // Mathematical Modelling and Analysis. – 2023. – № 28 (3). – Р. 459–468.

Гайдай, І. Дослідження складу шоколадного морозива з підвищеним вмістом протеїну для людей з підвищеною фізичною активністю / І. Гайдай, Н. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 107.

Гайдай, І. С. Особливості діяльності ГУ ДПСС у Волинській області / І. С. Гайдай, Н. В. Попова // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 112-113.

Дослідження впливу попереднього плавлення бурштину на процес екстрагування / В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. Л. Зав’ялов // Інноваційні енерготехнології : матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції, 11-15 вересня 2023 р., м. Одеса. – Одеса : ОНТУ, 2023. – С. 8.

Дунаєва, А. Застосування високого тиску при нетепловій обробці у харчовій промисловості для забезпечення безпечності харчових продуктів / А. Дунаєва, Н. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 121.

Дунаєва, А. О. Можливості встановлення критерія безпечності для RTE харчових продуктів, здатних підтримувати ріст listeria monocytogenes, крім тих, що призначені для немовлят і для спеціальних медичних цілей / А. О. Дунаєва, Н. В. Попова // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 99-101.

Перспективи використання екстракцій технологій для переробки скам’янілої смоли / В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, Н. В. Попова // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХIІ Міжнародної науково-технічної конференції, 7 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 15.

Системи управління якістю на підприємствах харчової промисловості : навч. посібник / В. В. Кійко, О. П. Мельник, О. В. Кузьмін, Н. В. Попова ; Національний університет харчових технологій. – Одеса : Олді плюс, 2023. – 278 с. – ISBN 978-966-289-727-2450

Чернишова, Г. Безпечність використання стевії при виробництві безалкогольних напоїв / Г. Чернишова, Н. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 126.

Application of low-frequency mechanical vibrations for development of highly efficient continuous extraction equipment / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Y. Zaporozhets, V. Chornyi // Advances in design, simulation and manufacturing : proceedings of the 5th International conference on design, simulation, manufacturing: the innovation exchange, DSMIE-2022, June 7–10, 2022, Poznan, Poland. – Poznan, 2022. – Pp. 227–236.

Application of low-frequency mechanical vibrations for development of highly efficient continuous extraction equipment / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Yu. Zaporozhets, V. Chornyi // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2022. – P. 148. DOI: 10.1007/978-3-031-06044-1_22

Extraction from amber raw materials under electric spark action / V. Chornyi, S. Petrichenko, T. Mysiura, N. Popova, V. Zavialov // Surface engineering and applied electrochemistry. – 2022. – Vol. 58, Is. 4. – Pp. 386–392. DOI: 10.3103/S1068375522040044

Гранулометричний аналіз електроімпульсно подрібненого бурштину / В. Чорний, Є. Харченко, Т. Мисюра, Н. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 94.

Дослідження гідродинаміки віброекстрактора з протитечійним розділенням фаз [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. М. Чорний // Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв : збірник тез доповідей ХIX Міжнародної наукової конференції, 12-16 вересня 2022 р. – Київ, 2022. – С. 7-8. – Режим доступу : http://surl.li/iafix

Моделювання поширення дії пульсуючих потоків у віроекстракторі безперервної дії / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. М. Чорний // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 31-32.

Чорний, В. Екстрагування з бурштину в умовах електроімпульсних розрядів / В. Чорний, Т. Мисюра, Н. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 92.

Investigation of particle size distribution of grinded amber by electropulse discharges in a liquid medium / V. Chornyi, Y. Kharchenko, T. Mysiura, N. Popova, V. Zavialov // Archive of Mechanical Engineering. – 2021. – Vol. 68 (3). – P. 337–348.

Justification of Local Expenditure Characteristics of Vibrotransporting Devices in Design Modeling of Continuous Vibroextractors / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Y. Zaporozhets, V. Chornyi // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2021. – P. 296–305.

Justification of local expenditure characteristics of vibrotransporting devices in design modeling of continuous vibroextractors [Electronic resourse] / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Yu. Zaporozhets, V. Chornyi // Design, simulation, manufacturing: the innovation exchange : book of abstracts of the 4th International conference, Lviv, Ukraine, June 8-11, 2021. – Sumy : IATDI, 2021. – P. 148. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39493/1/DSMIE-2021.pdf

Solvent selection for extraction of target components from amber / V. M. Chornyi, T. H. Mysiura, N. V. Popova, V. L. Zavialov // Journal of Chemistry and Technologies. – 2021. – Vol.29, Is. 1. – Pp. 92–99. DOI: 10.15421/082106

Гавор, А. І. Оптимізація компонентного складу безалкогольного напою із соком помело [Електронний ресурс] / А. І. Гавор, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 100. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33621/1/87_4.pdf

Експертиза харчових продуктів: лабораторний практикум : навчальний посібник : Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк, В. М. Сидор, О. М. Вашека, О. О. Петруша, Н. В. Попова. – Київ : НУХТ, 2021. – 543 с.

Казимірчик, Н. Оптимізація компонентного складу нектару «Солодкий смак» за методами симплекс-решітчастого планування [Електронний ресурс] / Н. Казимірчик , Н. Попова, Т. Мисюра // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 98. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33636/1/87_2.pdf

Казимірчик, Н. Формування та визначення органолептичних показників трьохкомпонентного нектару «Солодкий смак» / Н. Казимірчик, Н. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 67.

Математичне моделювання періодичного твердо-фазового екстрагування цільових компонентів / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. М. Чорний, Ю. В. Запорожець, В. Є. Деканський // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 9–10 листопада 2021 р., м. Київ. – 2021. – С. 28–30.

Методи контролю якості харчових продуктів: лабораторний практикум : навчальний посібник: / С. І. Усатюк, О. М. Вашека, О. О. Петруша, Н. В. Попова, М. В. Янчик. – Київ : НУХТ, 2021. – 221 с.

Патент на корисну модель 146699 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Віброекстрактор періодичної дії з надвисокочастотною камерою [Електронний ресурс] / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202006911 ; заявл. 28.10.2020 ; опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33614/1/146699.pdf

Патент на корисну модель 146700 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Віброекстрактор періодичної дії з НВЧ камерою [Електронний ресурс] / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202006912 ; заявл. 28.10.2020 ; опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33615/1/146700.pdf

Патент на корисну модель 146711 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Спосіб отримання спиртового екстракту з бурштину [Електронний ресурс] / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202007163 ; заявл. 09.11.2020 ; опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33616/1/146711.pdf

Патент на корисну модель 147220 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Лінія виробництва прозорого водного екстракту бурштину [Електронний ресурс]/ Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202007156 ; заявл. 09.11.2020 ; опубл. 21.04.2021, Бюл. № 16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33617/1/147220.pdf

Патент на корисну модель 147221 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Спосіб отримання водного екстракту бурштину [Електронний ресурс] / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202007157 ; заявл. 09.11.2020 ; опубл. 21.04.2021, Бюл. № 16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33618/1/147221.pdf

Патент на корисну модель 147222 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Спосіб отримання прозорого водного екстракту бурштину [Електронний ресурс] / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202007158 ; заявл. 09.11.2020 ; опубл. 21.04.2021, Бюл. № 16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33619/1/147222.pdf

Попова, Н. В. Визначення якісних показників безалкогольного напою із соком помело та оптимізація його компонентного складу [Електронний ресурс] / Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра, А. І. Гавор // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 124–134. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33620/1/27_1.pdf

Попова, Н. В. Дослідження якості та оптимізація компонентного складу збагаченої начинки сирка в білковій глазурі / Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 3. – С. 153–162.

Попова, Н. В. Розроблення компонентного складу яблучно-вишневого соку з оцінкою показників якості і безпечності [Електронний ресурс] / Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра, В. С. Ляпкало // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 2. – С. 148–161. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34546/1/%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%20-%20148.pdf

Ткаченко, Т. Вплив сучасних інформаційних технологій на безпечність у харчовій промисловості / Т. Ткаченко, Н. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 71.

Чорний, В. М. Апроксимація якісних показників екстрактів із бурштину [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 2. – С. 97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33622/1/87_1.pdf

Экстрагирование из янтарного сырья в условиях электроискрового воздействия [Електронный ресурс] / В. Н. Черный, С. В. Петриченко, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра, В. Л. Завьялов // Электронная обработка материалов. – 2021. – №57(5). – С. 58-65. – Режим доступа : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39498/1/article_7.pdf

Regularities of solid-phase continuous vibration extraction and prospects for its industrial use / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, V. Sukmanov, V. Chornyi // Lecture notes in mechanical engineering. – 2019. – Pp. 920–930. DOI: 10.1007/978-3-030-22365-6_92

Substantiation of Energy Parameters of a Continuous-Action Vibroextractor for a Solid-Liquid System / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Y. Zaporozhets, V. Chornyi // Advances in Design, Simulation and Manufacturing III : рroceedings of the 3rd International сonference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2020, 9–12 June 2020. – Kharkiv, 2020. – P. 258–267.

Substantiation of energy parameters of a continuous-action vibroextractor for a solid-liquid system [Electronic resourse] / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Yu. Zaporozhets, V. Chornyi // The innovation exchange (DSMIE-2020) : 3nd International Conference on Design, Simula-tion, Manufacturing: June 9-12, 2020, Kharkiv, Ukraine Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. Springer Nature Switzerland AG. – 2020. – Pp. 140. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39495/1/DSMIE-2020.pdf

Встановлення локальних швидкостей пульсуючих потоків при віброекстрагуванні [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. В. Чорний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 74–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34550/1/%d0%a2%d0%95%d0%97%d0%98%20_74.pdf

Довгоп’ятий, В. Ідентифікація показників якості сиру кисломолочного з додаванням маслин / В. Довгоп’ятий, Н. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 61.

Особливості використання комбінованих методів інтенсифікації екстрагування з рослинної сировини на основі коливальних ефектів [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю.В. Запорожець, В. М. Чорний // Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв : збірник тез доповідей ХVIII Міжнародної наукової конференції, 12-16 жовтня 2020 р., м. Одеса. – Одеса, 2020. – С. 8–10. – Режим доступу : http://surl.li/iaffq

Патент 121127 UA, МПК B01D 11/02 (2009.03). Екстрактор [Електронний ресурс] / Мисюра Т. Г., З ав'ялов В. Л., Попова Н. В., Рибачок А. В., Чорний В. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201708117 ; заявл. 04.08.2017 ; опубл. 10.04.2020, Бюл.№ 7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31453/1/getdocument.pdf

Патент 121672 UA, МПК B01D 11/2 (2006). Екстрактор [Електронний ресурс] / Мисюра Т. Г., Зав'ялов В. Л., Попова Н. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201711977 ; заявл. 06.12.2017 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31868/1/121672.pdf

Патент 143982 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Віброекстрактор періодичної дії з жорстким контейнером [Електронний ресурс] / Зав'ялов В. Л., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Чорний В. М. : заявник Національний університет харчових технологій. – № u202001226 ; заявл. 25.02.2020 ; опубл. 225.08.2020, Бюл.№ 16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31869/1/143982.pdf

Патент 143983 UA, МПК B01D 11/02 (2006.01). Віброекстрактор періодичної дії [Електронний ресурс] / Зав'ялов В. Л., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Чорний В. М. : заявник Національний університет харчових технологій. – № u202001227 ; заявл. 25.02.2020 ; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31874/1/143983.pdf

Разработка нового виброэкстрактора периодического действия / В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. Л. Завьялов // Техника и технология пищевых производств : материалы ХIII Международной научно-технической конференции, 23–24 апреля 2020 г., г. Могилев. – Могилев, 2020. – Т. 2. – С. 45–46.

Розроблення вібраційного екстрактора з камерою обробки сировини в полі НВЧ випромінювання [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. Л. Зав'ялов // Теоретичні та практичні дослідження молодих науковців : матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів та аспірантів, 01–04 грудня 2020 р. – Харків : НТУ ХПІ, 2020. – С. 318–319. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34547/1/TPRYS-2020_318.pdf

Спосіб кількісного визначення бурштинової кислоти в екстрактах бурштину [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. Л. Зав’ялов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 218–226. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32203/1/METHOD_OF_QUANTITATIVE_DETERMINATION_OF_SUCCINIC_ACID_IN_AMBER_EXTRACTS.pdf

Ткаченко, Т. Розроблення електронної системи контролю стану здоров‘я працівників харчової промисловості / Т. Ткаченко, Н. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 76.

Чорний, В. Обґрунтування вибору розчинника при екстрагуванні скам’янілої смоли / В. Чорний, Т. Мисюра, Н. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 2. – C. 152.

Investigation of hydrodynamics during continuous vibroextraction in a liquid-Solid body system / V. Zavialov, T. Misyura, N. Popova, Y. Zaporozhets, V. Dekanskiy // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2019. – Р. 524–535.

Regularities of solid-phase continuous vibration extraction and prospects for its industrial use [Electronic resourse] / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, V. Sukmanov, V. Chornyi // Design, simulation, manufacturing: the innovation exchange : Book of Abstracts of the 2nd International Conference, June 11-14, 2019 Lutsk, Ukraine. – Sumy : PF Publishing House «University Book», 2019. – Pp. 154. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39343/1/DSMIE-2019.pdf

Білик, Л. Особливості проведення екологічного аудиту у м’ясопереробній галузі [Електронний ресурс] / Л. Білик, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 108. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29420/1/%d0%9e%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%83%20%d1%83%20%d0%bc%e2%80%99%d1%8f%d1%81%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%96%d0%b9%20%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d1%83%d0%b7%d1%96.pdf

Вібраційні екстрактори періодичної дії та перспективи їх промислового використання [Електронний ресурс] / В. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. Л. Зав’ялов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 150. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29141/1/1.pdf

Вплив режимних параметрів на кінетику безперервного віброекстрагування з рослинної сировини [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Ю. В. Запорожець, Н. В. Попова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 83–91. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32701/1/THE%20INFLUENCE%20OF%20REGIME%20PARAMETERS%20ON%20KINETICS%20OF%20CONTINUOUS%20VIBRATION%20EXTRACTION%20OF%20PLANT%20RAW%20MATERIALS.pdf

Дослідження впливу режимних параметрів безперервного віброекстрагування із рослинної сировини на зовнішній масообмін [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. М. Чорний // Інноваційні енерготехнології : збірник тез доповідей VIІ міжнародної науково-практичної конференції, 9-13 вересня 2019 р., м. Одеса. – Одеса, 2019. – С. 9-10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39058/1/thesis-konf-09-13.09.19.pdf

Екстрагування рослинної сировини різними cпособами та математичний опис процесу / В. Л. Подолянчук, В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, В. М. Чорний // Матеріали ІІ Міжнародної студентської науково-технічної конференції, 25–26 квітня 2019 р. – Тернопіль : ТНТУ імені І. Пулюя, 2019. – С. 17–18.

Казимірчик, Н. Формування та контроль якісних показників соку дитячого «Вітамінного» [Електронний ресурс] / Н. Казимірчик, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 105. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29437/1/%d0%a4%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%82%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c%20%d1%8f%d0%ba%d1%96%d1%81%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%96%d0%b2%20%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%83%20%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8f%d1%87%d0%be%d0%b3%d0%be%20%c2%ab%d0%92%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%c2%bb.pdf

Оптимізація сумішей за симплекс-ґратчастими планами Шаффе [Електронний ресурс] / В. Христенко, В. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 157. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29096/1/4.pdf

Патент 131658, UA, МПК B01D 11/02 (2006.01). Вакуум-віброекстрактор періодичної дії з дефлегмацією [Електронний ресурс] / Зав'ялов В. Л., Попова Н. В., Мисюра Т. Г., Рибачок А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201807954 ; заявл. 17.07.2018 ; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29046/1/getdocument.pdf

Слюсар, А. Створення та дослідження карамелі на основі соку памели [Електронний ресурс] / А. Слюсар, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29419/1/%d0%a1%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%82%d0%b0%20%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d1%96%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96%20%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%83%20%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%b8.pdf

Ткаченко, Т. Фальсифікація соків в Україні [Електронний ресурс] / Т. Ткаченко, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 109. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29436/1/%d0%a4%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%b8%d1%84%d1%96%d0%ba%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%20%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%96%d0%b2%20%d0%b2%20%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%96.pdf

Усовершенствование способа получения солодовых экстрактов / В. В. Христенко, В. Н. Черный, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Tehnica UTM. – 2019. – С. 610–611.

Чорний, В. М. Дослідження сорбційних властивостей листової рослинної сировини [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Інноваційні аспекти розвитку облад¬нання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності : збірник тез третьої міжнародної науково-практичної конференції, 4-6 вересня 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 257-258. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39450/1/tezy_2019.pdf

Investigation of hydrodynamics during continuous vibroextraction in a liquid–solid body system [Electronic resourse] / V. Zavialov, T. Mysiura, N. Popova, Yu. Zaporozhets, V. Dekanskiy // Design, simulation, manufacturing: the innovation exchange : book of abstracts of the International conference, June 12-15, 2018, Sumy, Ukraine. – Sumy : PF Publishing House «University Book», 2018. – Pp. 121. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39340/1/DSMIE-2018.pdf

Research of electrical treatment of plant raw materials in vibroextraction [Electronic resource] / V. Zavialov, Yu. Zaporozhets, T. Mysiura, N. Popova, V. Sukmanov, V. Chornyi // Modern Technologies in the Food Industry-2018 : proceedings of the International Conference, 18–20 October 2018. – Chisinau : UTM, 2018. – Р. 29–34. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29730/1/Modern%20Technologies.pdf

Дослідження процесу настоювання кореня імбиру [Електронний ресурс] / Л. А. Овакімян, В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 190. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29404/1/%d0%94%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%83%20%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%8f%20%d1%96%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d1%80%d1%83.pdf

Визначення оптимальних параметрів настоювання плодів журавлини [Електронний ресурс] / Л. А. Овакімян, В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 191. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29238/1/%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d1%85%20%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%96%d0%b2%20%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%bf%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%b2%20%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8.pdf

Марценюк, О. С. Особливості моделювання складних технологічних систем у харчових технологіях [Електронний ресурс] / О. С. Марценюк, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 122–131. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28366/3/123.pdf

Особливості моделювання структури потоків в умовах безперервного вібро-екстрагування [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Удосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв : збірник тез доповідей XVII Міжнародної наукової конференції, 3–8 вересня 2018 р. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – С. 18–20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29729/1/%d0%9e%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b0.pdf

Патент 116705, UA, МПК B01D 11/02 (2006). Вібраційний екстрактор [Електронний ресурс] / Зав'ялов В. Л., Денисюк В. С., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201608236 ; заявл. 26.07.2016 ; опубл. 25.04.2018 Бюл. № 8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27897/1/getdocument%20%281%29.pdf

Патент 117204, МПК МПК A23C 19/02 (2006.01) A23C 19/09 (2006.01). Композиція інгредієнтів для глазурованого сирка з начинкою [Електронний ресурс] / Ткаченко В. В., Попова Н. В., Мисюра Т. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201707880 ; заявл. 27.07.2017 ; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29132/1/getdocument%20%286%29.pdf

Патент 123314, МПК B01D 11/02 (2006.01). Екстрактор [Електронний ресурс] / Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Завялов В. Л., Рибачок А. В., Чорний В. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201708118 ; заявл. 04.08.2017 ; опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29094/1/getdocument%20%287%29.pdf

Патент 125025, UA, МПК B01D 11/02 (2006). Екстрактор [Електронний ресурс] / Зав'ялов В. Л., Мисюра Т. Г., Попова Н. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201711976 ; заявл. 06.12.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27898/1/125025.pdf

Chornyi, V. Investigation of extraction of plant materials for making milk drinks [Electronic resource] / V. Chornyi, N. Popova, T. Misyura // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstracts of 83 International Scientific Conference of Young Scientists and Students, 5–6 April 2017. – Kyiv : NUFT, 2017 – P. 80. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29342/1/Investigation%20of%20extraction%20of%20plant%20materials%20for%20making%20milk%20drinks.pdf

Determining of optimal extraction mode of Robinia [Electronic resource] / Yu. Pryshchepa, V. Chornyi, N. Lapina, T. Misyura, N. Popova // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstracts of 83 International Scientific Conference of Young Scientists and Students, 5–6 April 2017. – Kyiv : NUFT, 2017. – P. 74. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29239/1/Determining%20of%20optimal%20mode%20extracting%20of%20Robinia.pdf

Intensification of the extraction process manufacture of bitter tinctures [Electronic resource] / N. Popova, T. Misyura, V. Chornyi, A. Rybachok // Proceedings of university of ruse. Biotechnologies and food technologies. – 2017. – Vol. 56, Book 10.2. – P. 65–69. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33817/1/10.2-12.pdf

Investigation of the extraction process of spicy aromatic raw materials in the production of bitter tinctures [Electronic resource] / N. Popova, T. Mysiura, A. Rybachok, V. Chornyi // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – № 5. – P. 32–44. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29344/1/Ukr%20Jour%20Food%20Sci.pdf

Використання попереднього бланшування сировини в процесі екстрагування [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Ю. Ю. Прищепа, Н. В. Лапіна, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Інноваційні енерготехнології : збірник наукових праць VI міжнародної науково-практичної конференції, 4-8 вересня 2017р. – ОНАХТ,2017. – С. 215-219. – Режим доступу : http://surl.li/iafpp

Ідентифікація параметрів комірчастої моделі із зворотними потоками в віброекстракторах [Електронний ресурс] / Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, О. П. Лобок, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Інноваційні енерготехнології : збірник наукових праць VI міжнародної науко-во-практичної конференції, 4-8 вересня 2017 р. – Одеса : ОНАХТ, 2017. – С. 314-320. – Режим доступу : http://surl.li/iafje

Дослідження процесу настоювання плодів журавлини [Електронний ресурс] / О. В. Бараловська, Ю. Ю. Прищепа, В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Інноваційні енерготехнології : збірник наукових праць VI міжнародної науково-практичної конференції, 4-8 вересня 2017р. – ОНАХТ, 2017. – С. 223-226. – Режим доступу : http://surl.li/iafqa

Дослідження процесу настоювання плодів кизилу [Електронний ресурс] / М. С. Степанчук, Н. В. Лапіна, В. М. Чорний, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Інноваційні енерготехнології : збірник наукових праць VI міжнародної науково-практичної конференції, 4-8 вересня 2017р. – ОНАХТ, 2017. – С. 219-223. – Режим доступу : http://surl.li/iafqi

Кошова, В. М. Вплив ферментних препаратів на колоїдну стійкість пива [Електронний ресурс] / В. М. Кошова, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 4. – С. 127–132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33814/1/23_4.pdf

Любцова, Ю. Л. Визначення оптимального складу суміші зелених соусів за вмістом вітаміну С [Електронний ресурс] / Ю. Л. Любцова, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 1. – С. 232–239. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25060/1/136.pdf

Математичний опис структури гідродинамічних потоків при віброекстрагуванні на основі комірчастої моделі [Електронний ресурс] / Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, О. П. Лобок, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 5, Ч. 1 – С. 87–97. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33813/1/23_5.1.pdf

Моделювання гідродинамічної структури потоків при безперервному віброекстрагуванні на основі комірчастої моделі із зворотними потоками [Електронний ресурс] / Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав’ялов, О. П. Лобок, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2017. – Т. 81, Вип. 1. – С. 130–136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33818/3/Mys1.pdf

+Патент 114035 UA, МПК C09B 61/00 (2009). Спосіб виробництва гіркої настоянки [Електронний ресурс] / Рибачок А. В., Попова Н. В., Мисюра Т. Г., Чорний В. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201511026 ; заявл. 11.11.2015 ; опубл. 10.04.2017, Бюл. № 7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29137/1/getdocument%20%282%29.pdf

Патент 114246, МПК C09B 61/00 (2009). Апаратурно-технологічна лінія виробництва гіркої настоянки [Електронний ресурс] / Рибачок А. В., Попова Н. В., Мисюра Т. Г., Зав’ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a201511312 ; заявл. 17.11.2015 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29135/1/getdocument%20%284%29.pdf

Патент 114809, UA, МПК B01D 11/02 (2006). Вібраційний екстрактор [Електронний ресурс] / Зав'ялов В. Л., Денисюк В. С., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201608237 ; заявл. 26.07.2016 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27896/1/getdocument.pdf

Патент 121796, МПК (2006) A23C 19/00 A23L 29/20 (2016.01) A23L 33/00. Композиція інгредієнтів для глазурованого сирка з начинкою [Електронний ресурс] / Ткаченко В. В., Попова Н. В., Мисюра Т. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201707881 ; заявл. 27.07.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29133/1/getdocument%20%285%29.pdf

Ткаченко, В. В. Створення нового низькокалорійного глазурованого сирка збагаченого складу в білковій глазурі [Електронний ресурс] / В. В. Ткаченко, Н. В Попова, Г. Д. Гуменюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 62. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25375/1/selection.pdf

Попова, Н. В. Оптимізація компонентного складу начинки збагаченого сирка в білковій глазурі [Електронний ресурс] / Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра, В. В. Ткаченко // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. – 2017. – № 23. – С. 164–169. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33637/1/103845.pdf

Рибачок, А. В. Застосування математико-статистичних методів дослідження при розробленні рецептури гірких настоянок [Електронний ресурс] / А. В. Рибачок, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 174. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25254/1/The%20application%20of%20mathematical%20and%20statistical%20research%20methods%20when%20developing%20recipes%20bitter%20liqueurs.pdf

Розроблення високоефективної віброекстракційної апаратури та перспективи її практичного використання [Електронний ресурс] / В. Л. Зав'ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. Є. Деканський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2017. – Вип. 2. – С. 81–94. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33819/1/vvtt_2017_2_15.pdf

Теличкун, І. В. Оцінка якості продукції хлібопекарського виробництва [Електронний ресурс] / І. В. Теличкун, Н. В. Попова, Г. Д. Теличкун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 66. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25376/1/selection%20%281%29.pdf

Ткаченко, В. В. Дослідження компонентного складу начинки збагаченого сирка в білковій глазурі [Електронний ресурс] / В. В. Ткаченко, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 3. – Режим доступу : С. 204–210. – http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33815/1/23_3.pdf

Чорний, В. М. Дослідження процесу екстрагування рослинної сировини для створення молочного напою [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра // Наукові здобутки молоді – вирішення проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 175. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25265/1/Investigation%20of%20extraction%20of%20plant%20materials%20for%20making%20milk%20drinks.pdf

Бараловська, О. В. Формування та оцінювання якості нового виду збагаченого квасу [Електронний ресурс] / О. В. Бараловська, Н. В. Попова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 118–120. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24136/1/44.pdf

Вторинні продукти переробки хеномелесу – джерело біологічно активних речовин [Електронний ресурс] / Г. П. Хомич, Ю. В. Левченко, О. М. Горобець, Н. В. Попова // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 4. – С. 231–240. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25169/1/132.pdf

Галецька, О. В. Оцінка експериментальних даних дослідження показників якості вершкових кремів, збагачених мікронутрієнтами [Електронний ресурс] / О. В. Галецька, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 60. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24256/1/29.pdf

Дослідження процесу екстрагування цвіту робінії псевдо акації [Електронний ресурс] / В. М. Чорний, Н. В. Лапіна, Ю. Ю. Прищепа, Г. В. Ляшко, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю кафедри процесів і апаратів харчових виробництв НУХТ, 8–10 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 150–151. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29270/1/%d0%94%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%96%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%83%20%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d1%86%d0%b2%d1%96%d1%82%d1%83%20%d0%a0%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%bd%d1%96%d1%97%20%d0%bf%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b4%d0%be%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97.pdf

Любцова, Ю. Л. Перспективи розроблення рецептури зеленого соусу на основі пряно-ароматичної рослинної сировини [Електронний ресурс] / Ю. Л. Любцова, К. А. Науменко, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24255/1/28.pdf

Моделювання гідродинамічної структури потоків при безперервному віброекстрагуванні на основі коміркової моделі із зворотними потоками [Електронний ресурс] / Т. Г. Мисюра, В. Л. Зав'ялов, О. П. Лобок, В. С. Бодров, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець // Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8–10 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 135–136. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25378/1/selection%20%282%29.pdf

Особливості приводних систем екстракційного обладнання з коливальним ефектом робочого середовища [Електронний ресурс] / В. Л. Зав’ялов, В. С. Костюк, В. С. Бодров, Є. В. Костюк, Т. Г. Мисюра, Ю. В. Запорожець, Н. В. Попова // Нові рішення в сучасних технологіях : збірник наукових праць. – 2016. – № 18. – С. 30–39. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29282/1/%d0%9e%d0%a1%d0%9e%d0%91%d0%9b%d0%98%d0%92%d0%9e%d0%a1%d0%a2%d0%86%20%d0%9f%d0%a0%d0%98%d0%92%d0%9e%d0%94%d0%9d%d0%98%d0%a5%20%d0%a1%d0%98%d0%a1%d0%a2%d0%95%d0%9c%20%d0%95%d0%9a%d0%a1%d0%a2%d0%a0%d0%90%d0%9a%d0%a6%d0%86%d0%99%d0%9d%d0%9e%d0%93%d0%9e%20%d0%9e%d0%91%d0%9b%d0%90%d0%94%d0%9d%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%af%20%d0%97.pdf

Патент № 113085 України, МПК B01D 11/02 (2006). Вакуум–віброекстрактор періодичної дії з комбінованим енергопідведенням [Електронний ресурс] / Зав'ялов В. Л., Попова Н. В., Мисюра Т. Г., Запорожець Ю. В., Деканський В. Є. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a2014 11977 ; заявл. 05.11.2014 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25131/1/113085.pdf

Патент на корисну модель, № 106057 України, МПК C12G 3/04 (2006.01), C12G 3/06 (2006.01). Спосіб виробництва гіркої настоянки [Електронний ресурс] / Попова Н. В., Мисюра Т. Г., Рибачок А. В., Чорний В. М. – № u201511028 ; заявл. 11.11.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29138/1/getdocument%20%281%29.pdf

Патент на корисну модель, № 107722 України, МПК C12G 3/06 (2006.01). Система виробництва гіркої настоянки [Електронний ресурс] / Зав’ялов В. Л., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Рибачок А. В. – № u201511314 ; заявл. 17.11.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29134/1/getdocument%20%283%29.pdf

Попова Н. В. Удосконалення рецептури збагачених глазурованих сирків з начинкою [Електронний ресурс] / Н. В. Попова, В. В. Ткаченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 3. – С. 224–230. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25174/1/128.pdf

Попова, Н. В. Удосконалення технології виробництва гірких настоянок за допомогою математико-статистичних методів досліджень [Електронний ресурс] / Н. В. Попова, Т. Г. Мисюра, А. В. Рибачок // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. – 2016. – № 18. – С. 170–174. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33816/1/vcpinrct_2016_18_27.pdf

Рибачок, А. В. Підбір оптимальних режимів виробництва гірких настоянок за допомогою програми STATISTICA 6.1.Ru [Електронний ресурс] / А. В. Рибачок, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ К. : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 57. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24253/1/26.pdf

Степанчук, М. С. Розроблення нового виду негазованого напою на основі екстрактів лікарської сировини [Електронний ресурс] / М. С. Степанчук, Н. В. Попова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 70–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24058/1/25.pdf

Ткаченко, В. В. Розроблення збагаченої начинки для глазурованих сирків низької жирності [Електронний ресурс] / В. В. Ткаченко, Н. В. Попова // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 48–50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24039/1/16.pdf

Ткаченко, В. В. Формування та оцінювання якості збагаченого глазурованого сирка [Електронний ресурс] / В. В. Ткаченко, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24254/1/27.pdf