Мельник Оксана Петрівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
5
1
5
1
80
4
63

Перелік опублікованих документів:

Antioxidant properties of water-alcohol infusions of teaherbal compositions based on yerba mate / O. Shevchenko, O. Kuzmin, O. Melnyk, V. Khareba, N. Frolova, V. Polyovyk // Ukrainian Food Journal. – 2023. – Vol. 11, Is. 3. – Pp. 403–415. DOI: 10.24263/2304-974X-2022-11-3-6

Войтенко, О. Токсикологічні ризики забруднення земель унаслідок воєнних дій / О. Войтенко, О. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 70

Кійко, B. Тенденції розвитку вітчизняного ринку м’яса / B. Кійко, О. Мельник, О.Гавриленко // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : III Міжнародна науково-практична конференція, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 151-154.

Луняєва, В. Вплив сучасних технологій виробництва пюре з солодкого перцю на безпечність продукції / В. Луняєва, О. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 65.

Луняєва, В. Застосування система RASFF для обміну інформацією про безпечність харчових продуктів / В. Луняєва, О. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 68.

Маринін, А. Біодеградація полімерних матеріалів: аналітичний огляд / А. Маринін, О. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 210.

Мельник, О. AGILE – сучасний і зручний формат управління / О. Мельник // // Тренди Lean-виробництва та пакування харчових продуктів : XI Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція, 25 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 35.

Мельник, О. Виробництво харчових продуктів з м’яса равликів / О. Мельник, І. Радзієвська // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : III Міжнародна науково-практична конференція, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 72.

Мельник, О. Методи оцінювання здатності полімерної упаковки до біодеградації / О. Мельник, А. Маринін // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 223

Мельник, О. П. Харчова токсикологія  : навч. посібник / О. П. Мельник, О. В. Кузьмін, В. В. Кійко ; Нац. ун-т харч. технол. – Одеса : Олді плюс, 2022. – 180 с.

Мельник, О. Російська агресія проти України: вплив на довкілля / О. Мельник, І. Радзієвська // Європейські виміри сталого розвитку : ІV Міжнародна науково-практична конференція, 20-21 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 26.

Мельник, О. Система RASFF як основний спосіб обміну інформацією про безпечність харчових продуктів / О. Мельник, В. Луняєва // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : VIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 25 березня 2022 р., м. Полтава. – Полтава, 2022. – С. 22–25.

Мельник, О. Сучасні підходи до організації харчування дітей у закладах середньої освіти / О. Мельник, В. Кійко, І. Радзієвська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 72.

Радзієвська, І. Аналіз методів визначення вмісту восків у рослинних оліях / І. Радзієвська,О. Мельник,А. Маринін // Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації : V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція, 27 травня 2022 р., м. Київ. – Київ : ДТЕУ, 2022. – С. 152–155.

Радзієвська, І. Властивості обліпихової жирної олії різного походження / І. Радзієвська, О. Мельник // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : ХI Міжнародна науково-технічна конференція, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 334-335.

Радзієвська, І. Натуральниий косметичний згущувач з муцину равликів Аchatina Fulica / І. Радзієвська, О. Мельник // Хімія, біо- і нанотехнології, екологія та економіка в харчовій та косметичній промисловості : Х Міжнародна науково-практична конференція, 18-19 листопада 2022 р., м. Харків. – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – С. 36-37.

Радзієвська, І. Нові делікатесні соуси для харчування ваганів / І. Радзієвська, О. Мельник // Resource-saving technologies of apparel, textile & food industry : Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих вчених та студентів, 24 листопада 2022 р. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – С. 143-144.

Фальсифікація меду і методи її виявлення / О. Мельник, О. Шевченко, А. Маринін, С. Літвинчук // Наукові праці НУХТ. – 2022. – Том 28, № 5. – С. 54–62.

Application of the Inverse Chronopotentiometry Method to Control the Content of Toxic Elements in Refining Production [Electronic resource] / O. Melnyk, V. Galimova, I. Radzievska, A. Marynin // Science and innovation. ‒ 2021. ‒ Vol. 17, № 4. ‒ P. 89‒96. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37118/1/11.pdf

Kiyko, V. Value of technical regulation for the state development / V. Kiyko, O. Melnyk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstracts 87 International scientific conference of young scientists and students, 15–16 april 2021. – Kyiv : NUFT, 2021. – P. 17.

Mayonnaise with pomegranate juice for public catering establishments / V. I. Babenko, I. G. Radzievska, O. P. Melnyk // Innovative development of hotel and restaurant industry and food production : proceedings of II International scientific and practical internet conference, 30 april 2021.

Melnyk, O. Effects of aflatoxin M1 on milk safety / O. Melnyk, O. Cherniuk // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstracts 87 International scientific conference of young scientists and students, 15–16 april 2021. – Kyiv : NUFT, 2021. – С. 15.

Menkov, N. D. The quintessence of the LEAN-production concept / N. D. Menkov, O. P. Melnyk, I. L. Koretska // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 186–187.

Tochkova, O. Research of the rheological properties of water variances of polysaccharides [Electronic resource] / O. Tochkova, I. Gagan, O. Melnyk // Technology Audit and Production Reserves. – 2021. – № 2/3 (58). – P. 40–43. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/handle/123456789/34025

Божко, А. Алергенність харчових продуктів / А. Божко, О. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 75.

Божко, А. Використання продуктів-алергенів у фальсифікації харчових продуктів / А. Божко, О. Мельник // Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації : матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 27 травня 2021. – Київ : КНТЕУ, 2021.

Божко, А. Вплив пандемії на розвиток споживчих ринків / А. Божко, О. Мельник // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXVIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 14–15 травня 2021 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021.

Божко, А. Застосування lean-концепції у кондитерському виробництві / А. Божко, О. Мельник // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 10-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, м. Київ, 15 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 96–99.

Божко, А. Товарознавча експертиза заварних тістечок / А. Божко, О. Мельник // Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 30 вересня 2021. – С. 56–58.

Кійко, В. В. Впровадження системи управління безпечністю в освітніх закладах / В. В. Кійко, О. П. Мельник // Здорове харчування дітей в Україні – запорука майбутнього нації: стан і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 29 вересня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 110–112.

Луняєва, В. Використання нових джерел сировини для виготовлення граноли з підвищеною біологічною цінністю / В. Луняєва, О. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 97.

Луняєва, В. С. Особливості імпорту харчових продуктів тваринного походження / В. С. Луняєва, О. П. Мельник // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25–26 березня 2021. – Полтава : ПУЕТ, 2021.

Мельник, О. Виробництво м’яса равликів в Україні / О. Мельник, Ю. Бежинець // Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації : матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 27 травня 2021. – Київ : КНТЕУ, 2021.

Мельник, О. Мікробіологічна безпека хлібобулочних виробів / О. Мельник, І. Барановська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 101.

Мельник, О. Особливості застосування стандарту  ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) «загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» в експертній практиці / О. Мельник, О. Чернюк // Роль і перспективи розвитку товарознавчих та економічних експертиз у державному і приватному секторах : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2021. – Одеса : ОНДІСЕ, 2021.

Мельник, О. П. Впровадження належної виробничої практики у косметичній галузі України / О. П. Мельник, І. Г. Радзієвська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 5. – С. 7–12.

Мельник, О. П. Впровадження належної виробничої практики у косметичній галузі України / О. П. Мельник, І. Г. Радзієвська // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції, 9–10 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 319–320.

Мельник, О. П. Гематоген – користь чи небезпека? / О. П. Мельник, В. С. Луняєва // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 205–206.

Мельник, О. П. Інноваційні технології в ресторанній індустрії / О. П. Мельник, І. Г. Радзієвська // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2021 р. – Старобільськ : ЛНУ імені Т. Шевченка, 2021.

Мельник, О. П. Інструменти LEAN-виробництва / О. П. Мельник, А. Ю. Божко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 190–191.

Мельник, О. П. Особливості віртуального туризму / О. П. Мельник // Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021.

Мельник, О. П. Оцінка відповідності споживчого маркування масла вершкового органічного / О. П. Мельник, Н. П. Шаповалова // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 42–43.

Мельник, О. П. Принципи LEAN-виробництва / О. П. Мельник, Ю. В. Коробка // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 176–177.

Мельник, О. П. Сучасні підходи до організації харчування дітей у закладах середньої освіти / О. П. Мельник, В. В. Кійко // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : матеріали 14-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю, 7–9 жовтня 2021 р. – Одеса : ОНАХТ, 2021.

Мельник, О. П. Харчові добавки, що мають певні обмеження або заборони у країнах Європейського Союзу / О. П. Мельник // Пробеми і практичні підходи виробництва та регулювання використання харчових добавок в країнах Європейського Союзу та в Україні : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021.

Мельник, О. Послуги гастрономічного туризму в Україні / О. Мельник, А. Шостак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 109.

Мельник, О. Товарознавча оцінка надання послуг операторів мобільного зв’язку / О. Мельник, А. Панасюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 84.

Мельник, О. Фактори, що впливають на безпечність філе курячого охолодженого / О. Мельник, Ю. Бежинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 94.

Панасюк, А. О. Особливості гастрономічного фестивалю «Гуцульська бриндзя» / А. О. Панасюк, О. П. Мельник // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції, 17 травня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021.

Пошелюзна, А. Стратегічне управління харчовим підприємством як основа випуску конкурентоспроможної продукції / А. Пошелюзна, О. Мельник // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України : матеріали XXVIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 14–15 травня 2021 р. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021.

Ткаченко, Т. Вплив торговельної марки на вибір споживача та репутацію оператора ринку / Т. Ткаченко, О. Мельник // Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації : матеріали IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 27 травня 2021 р. – Київ : КНТЕУ, 2021.

Ткаченко, Т. Мікрозелень – нова перспективна ніша здорового харчування / Т. Ткаченко, О. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 80.

Шаповалова, Н. П. Стратегія виживання ресторанного бізнесу під час пандеміі COVID-19 / Н. П. Шаповалова, О. П. Мельник, В. С. Луняєва // Глобалізаційні виклики розвитку національних економік : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19 жовтня 2021 р. – Київ : КНТЕУ, 2021. – С. 546–548.

Efficiency of gas chromatographic analysis of terpens and terpenoids of sources of aromatic substances, taking into account the polarity of the stationary phase [Electronic resource] / N. Frolova, А. Ukrainets, O. Niemirich, O. Melnyk, І. Ustymenko // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 3. – P. 664–676. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32227/1/Efficiency%20of%20gas% 20chromatographic%20analysis%20of%20terpens%20and%20terpenoids%20of%20sources%20of% 20aromatic%20substances%2c%20taking%20into%20account%20the%20polarity%20of%20the%20stationary%20phase.pdf

Ianchyk, M. V. The influence of different types of syrups on the flavoring properties of brewed coffee / M. V. Ianchyk, V. V. Kiiko, O. P. Melnyk // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 251–252.

Influence of plant raw materials on the alcohol infusions quality / I. Dubovkina, V. Kolesnyk, V. Polupan, O. Melnyk, V. Kiiko // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8, Issue 2. – P. 207–218.

Melnyk, O. P. Study of the phosphatidylcholine behavior at the oil-water interface / O. P. Melnyk, I. G. Radzievska // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of IХ International scientific and practical internet conference, 23 October 2020. – Prague : Oktan-Print s.r.o., 2020. – P. 14.

Using of plant raw materials in the production of prophylactic yogurts [Electronic resource] / O. Melnyk, V. Kiiko, K. Zolotoverkh, M. Ianchyk // Food Science and Technology. – 2020. – Vol. 14, Issue 2. – P. 4–10. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32328/1/Melnyk.pdf

Іваннікова, А. Розроблення рецептури гірчичного соусу з підвищеною біологічною цінністю / А. Іваннікова, О. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 87.

Казимірчик, Н. Використання чек-листів для запобігання потрапляння бракованих металевих кришок для скляних банок / Н. Казимірчик, О. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 81.

Кійко, В. В. Лайфхаки з вибору якісних та безпечних харчових продуктів / В. В. Кійко, М. В. Янчик, О. П. Мельник // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : матеріали 13-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів з міжнародною участю, 1–3 жовтня 2020 р. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 123–125.

Кліменок, Д. Контроль якості соєвого сиру тофу / Д. Кліменок, О. Городнича, О. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 58.

Лукеча, С. Особливості фальсифікації безалкогольних напоїв / С. Лукеча, О. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 87.

Мельник, О. П. Застосування концепції кайзен на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. П. Мельник, Н. М. Казимірчик // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 57–62. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32125/1/USE_OF_THE_KAIZEN_CONCEPT_AT_THE_FOOD_ENTERPRISE.pdf

Мельник, О. П. Застосування люмінісцентного методу для аналізу якості тропічних та субтропічних фруктів [Електронний ресурс] / О. П Мельник, І. Г. Радзієвська // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 80-річчю проф. І. В. Сирохмана, 25 вересня 2020 р. – Львів : ЛТЕУ, 2020. – С. 199–201. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32334/1/fruits.pdf

Мельник, О. П. Cтан води в розчинах біополімерів [Електронний ресурс] / О. П. Мельник, І. Г. Радзієвська // Food chemistry. Modern methods for production of food, food additives and packaging materials : book of abstracts, 7–9 october 2020. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2020. – P. 43. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32329/1/bio.pdf

Мельник, О. П. Сучасний стан розвитку органічного виробництва в Україні [Електронний ресурс] / О. П Мельник, В. В. Кійко, М. В Янчик // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 80-річчю проф. І. В. Сирохмана, 25 вересня 2020 р. – Львів : ЛТЕУ, 2020. – С. 210–212. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32333/1/organic.pdf

Мудрак, І. Вплив умов зберігання на процес старіння пива / І. Мудрак, О. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 74.

Investigation of thesurface-active properties of phosphatidylholine / I. G. Radzievska, O. P. Melnyk, V. M. Pasichnyy, A. I. Marynin // Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. – 2019. – № 6. – Р. 170–176.

Ветеринарний контроль м’ясної продукції із застосуванням сучасного електрохімічного метода / О. П. Мельник, В. М. Галімова, М. В. Саркісова, Р. Р. Бокотько // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 2013.

Використання олії чорного кмину у складі засобу для волосся [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник, А. О. Пушнова, А. М. Гередчук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 165–172. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32678/1/USE%20OF%20OIL%20OF%20BLACK%20CUMIN%20IN%20THE%20COMPOSITION.pdf

Галимов, В. М. Развитие коммуникативной компетентности бакалавров биотехнологов / В. М. Галимова, О. П. Мельник // Перспективы развития высшей школы : материалы ХIІ Международной научно-методической конференции, 30–31 мая 2019 г. – Гродно, Республика Беларусь : ГГАУ, 2019. – С. 216–220.

Дослідження поверхнево-активних властивостей фосфатидилхоліну [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник, В. М. Пасічний, А. І. Маринін // Вопросы химии и химической технологии. – 2019. – № 6. – С. 170–176. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32408/1/phosphatidylholine%20.pdf

Мельник, О. П. Аналіз ринку бурштинових виробів в Україні / О. П. Мельник, А. О. Панасюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 151.

Мельник, О. П. Використання принципів «кайзен» у роботі підприємства / О. П. Мельник, Н. Казимірчик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 100.

Мельник, О. П. Застосування методу бережливого виробництва на підприємствах харчової промисловості / О. П. Мельник, Н. М. Казимірчик // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 85.

Мельник, О. П. Сучасний стан ринку жіночих капелюшків в Україні / О. П. Мельник, О. А. Добровольська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 152.

Мельник, О. П. Товарознавча оцінка годинників фірми «Tissot» / О. П. Мельник, В. І. Гальченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 150.

Мельник, О. П. Ферментативні методи аналізу харчових продуктів / О. П. Мельник, А. Шуліка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 97.

Мудрак, І. І. Заходи із бережливого виробництва на пивоварному підприємстві / І. І. Мудрак, О. П. Мельник // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 87.

Патент на корисну модель UA 138817; МПК (2019.01) A23L 27/10 , (2016.01) A23L 23/00. Соус на основі гірчиці для сиру / Мельник О. П., Іваннікова А. Д. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201905569 ; заявл. 23.05.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 23.

Патент на корисну модель UA 139237; МПК A23L 2/02 (2006.01). Безалкогольний напій “Холодний чай журавлина-шипшина” / Лукеча С. Ю., Мельник О.П. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201906636 ; заявл. 13.06.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.

Янчик, М. В. Особенности организации и проблемы самостоятельной работы студентов высших учебных заведений / М. В. Янчик, О. П. Мельник, А. И. Маринин // Перспективы развития высшей школы : материалы ХIІ Международной научно-методической конференции, 30–31 мая 2019 г. – Гродно, Республика Беларусь : ГГАУ, 2019. – С. 295–297.

Investigation of vegetable oils to oxidative degradation of varying degrees of saturation with tocopherol [Electronic resource] / O. Melnyk, I. Radzievska, O. Galenko, L. Peshuk // Carpathian Journal of Food Science and Technology. – 2018. – № 10 (3). – Р. 163–170. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32407/1/Vol_10%283%29_2018.pdf

Radzievska, I. G. Two-stage technology for palm oil fractionation for production of cocoa butter substitutes / I. G. Radzievska, O. P. Melnyk, O. O. Galenko // Science and Innovation. – 2018. – № 14 (1). – Р. 36–43.

Антирадикальна активність гірчичної олії в умовах авто окиснення [Електронний ресурс] / А. І. Українець, І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник, В. М. Пасічний // Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2018. – Т. 24, № 3. – С. 178–185. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28073/3/Tom24_%e2%84%963.pdf

Мельник, О. П. Использование ик-фурье-спектроскопии для контроля качества пищевых продуктов / О. П. Мельник, И. Г. Радзиевская, А. О. Михайленко // Актуальные вопросы товароведения, безопасности товаров и экономики. – 2018. – С. 244–247.

Радзієвська, І. Г. Технологія двостадійного фракціонування пальмової олії для виробництва замінників какао-масла [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник, О. О. Галенко // Наука та інновації. – 2018. – Т. 14, № 1. – С. 40-49. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39608/1/05-Radzievska.pdf

Technological properties of the powder made from jerusalem artichoke obtained by the method of drying with mixed heat supply [Electronic resource] / A. Niemirich, O. Melnyk, O. Petrusha, A. Havrysh, O. Koval // EUREKA: Life Sciences. – 2017. – № 2. – С. 42–50. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27541/1/Evrika_Koval_Kuzmin_Melnik.pdf

Мельник, О. П. Структурні перетворення у водних розчинах полісахаридів / О. П. Мельник, В. В. Манк // Химическая термодинамика и кинетика : сборник докладов 7-й Международной научной конференции, 29 мая–02 июня 2017 г. – Великий Новгород : НГУ им. Я. Мудрого, ДНТУ, ДНУ, 2017. – С. 190–191.

Мельник, О. П. Методические подходы подготовки специалистов технических специальностей / О. П. Мельник, И. Г. Радзиевская // Перспективы развития высшей школы : материалы Х Международной научно-методической конференции. – Гродно : ГГФУ, 2017. – С. 178–180.

Relaxation behavior of aqueous dispersion polysaccharides / V. Mank, O. Tochkova, O. Melnyk, O. Bessarab // Ukrainian Food Journal. – 2016. – Vol. 5, Is. 4. – Pp. 732–738. DOI: 10.24263/2304-974X-2016-5-4-12

Патент на корисну модель, № 105843 України, МПК G01N 27/49 (2006.01), G01N 33/03 (2006.01). Спосіб визначення свинцю в оліях з різних стадій її виробництва методом інверсійної хронопотенціометрії / Манк В. В., Мельник О. П., Галімова В. М., Суровцев І. В., Галімов С. К. – № u201508680 ; заявл. 08.09.2015 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. 7.

Радзієвська, І. Г. Дослідження вмісту вітамінного комплексу соняшникової олії за різних умов зберігання [Електронний ресурс] / І. Г. Радзієвська, О. П. Мельник, Т. А. Полонська // Стратегия качества в промышленности и образовании : материалы XII международной конференция, 30 мая – 2 июня 2016 г., Технический университет, г. Варна. – Болгария, 2016. – С. 253–256. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26991/1/Print.pdf