Логінова Анна Олегівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
6
2

Логінова, А. Активність води – один з ключових показників для визначення мікробіологічного псування м’яса / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Молодь аграрній науці і виробництву. Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва, харчові технології : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти, 14 квітня 2022 р., м. Біла Церква. – Біла Церква : БНАУ, 2022. – С. 3-5.

Логінова, А. Мікробіологічне псування – основний вид псування у м’ясній галузі / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : XI Міжнародна науково-технічна конференція, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 176-178.

Логінова, А. Мультисенсорні системи – сучасні прилади для дослідження показників якості та безпечності м’ясної продукції / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : III Міжнародна науково-практична конференція, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 79-81.

Логінова, А. Основні фізичні фактори, що впливають на мікробіологічне псування м’яса / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 52.

Логінова, А. Використання електронного носу для виявлення перших ознак мікробіологічного псування харчових продуктів / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 56.

Логінова, А. О. Сучасні мікробіологічні тест-системи для дослідження показників безпечності м’яса / А. О. Логінова, А. О. Калініченко, Л. Ю. Арсеньєва // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 151–152.

Патент на корисну модель № 142996UA, МПК A23G 3/00 (2006.01), А23C1/04 (2006.01). Цукерка із заданим мінеральним складом / Логінова А.О., Арсеньєєва Л.Ю. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201911858 ; заявл. 12.12.2019 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. №13, 2020.

Актуальність використання сушених яблучних снеків у дитячому харчуванні [Електронний ресурс] / Ю. О. Атанова, А. О. Логінова, А. І. Маринін, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 366. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30420/4/8.pdf

Використання м’ясних сушених снеків у харчуванні військовослужбовців України в польових умовах [Електронний ресурс] / А. О. Логінова, Ю. О. Атанова, А. І. Маринін, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 341. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30201/4/1.pdf