Логінова Анна Олегівна

ORCID ID: 0000-0002-3980-5768

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
13
2

Кулачок, А. Контроль виробництва м’ясних напівфабрикатів на ALLFEIN FEINKOST GMBH & CO. KG / А. Кулачок, А. Логінова, О. Петруша // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 116-118.

Логінова, А. Інтелектуальне пакування – основа безпечності м’ясних продуктів / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Сучасні тренди і перспективи в галузі переробки м’яса і молока : програма та тези матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, 21 вересня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 75–77.

Логінова, А. Негативні наслідки реакції майяра у харчових продуктах / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 98.

Логінова, А. О. Реакція Маяра – ознака якості пряжених молочних продуктів / А. О. Логінова, Л. Ю. Арсеньєва // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 213-214.

Логінова, А. Особливості маркування безалкогольних напоїв та виявлення їх інформаційної фальсифікації / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 березня 2023 р. м. Полтава. – Полтава : ПДАУ, 2023. – С. 78-80.

Логінова, А. Реформа дитячого харчування запорука здорової нації / А. Логінова, В. Кійко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3–7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 106.

Роль систем управління у діяльності операторів ринку харчової промисловості / К. А. Науменко, О. М. Вашека, О. О. Петруша, А. О. Логінова // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 244-245.

Lohinova, A. Knowledge of the factors affecting the storage life of raw meat is the key to the rational use of production resources / A. Lohinova, L. Arsenyeva // Food science and technology. – 2022. – № 16 (3). – Р. 71-85.

Логінова, А. Активність води – один з ключових показників для визначення мікробіологічного псування м’яса / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Молодь аграрній науці і виробництву. Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва, харчові технології : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти, 14 квітня 2022 р., м. Біла Церква. – Біла Церква : БНАУ, 2022. – С. 3-5.

Логінова, А. Інформаційна фальсифікація безалкогольних напоїв – загроза для людей, що хворіють на цукровий діабет та на фенілкетонурію / А. Логінова, С. Білявський // Інноваційні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 грудня 2022 р., м. Полтава. – Полтава : ПДАУ, 2022. – С. 123 – 128.

Логінова, А. Мікробіологічне псування – основний вид псування у м’ясній галузі / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : XI Міжнародна науково-технічна конференція, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 176-178.

Логінова, А. Мультисенсорні системи – сучасні прилади для дослідження показників якості та безпечності м’ясної продукції / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : III Міжнародна науково-практична конференція, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 79-81.

Логінова, А. Основні фізичні фактори, що впливають на мікробіологічне псування м’яса / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 52.

Логінова, А. Використання електронного носу для виявлення перших ознак мікробіологічного псування харчових продуктів / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 56.

Логінова, А. О. Сучасні мікробіологічні тест-системи для дослідження показників безпечності м’яса / А. О. Логінова, А. О. Калініченко, Л. Ю. Арсеньєва // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 151–152.

Патент на корисну модель № 142996UA, МПК A23G 3/00 (2006.01), А23C1/04 (2006.01). Цукерка із заданим мінеральним складом / Логінова А.О., Арсеньєєва Л.Ю. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201911858 ; заявл. 12.12.2019 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. №13, 2020.

Актуальність використання сушених яблучних снеків у дитячому харчуванні [Електронний ресурс] / Ю. О. Атанова, А. О. Логінова, А. І. Маринін, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 366. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30420/4/8.pdf

Використання м’ясних сушених снеків у харчуванні військовослужбовців України в польових умовах [Електронний ресурс] / А. О. Логінова, Ю. О. Атанова, А. І. Маринін, В. М. Пасічний // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 341. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30201/4/1.pdf