Карпутіна Маргарита Віталіївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
4
1
2
1
60
3
49

Перелік опублікованих документів:

The theoretical description for coo(oh)-assisted salicylic acid derivatives determination in beer / V. V. Tkach, T. V. Morozova, M. V. Kushnir, M. V. Karputina etc. // Biointerface research in applied chemistry. – 2023. – Vol. 13, Is. 6. – № 584. DOI: 10.33263/BRIAC136.584

The theoretical description of sucralose cathodic electrochemical determination over a poly(safranin) modified electrode in acidic media / V. V. Tkach, N. M. Storoshchuk, B. D. Storoshchuk, M. V. Karputina, D. D. Khargelia, J. R. Garcia etc. // Biointerface research in applied chemistry. – 2023. – Vol. 13, Is. 6. – № 520. DOI: 10.33263/BRIAC136.520

Олійник, С. І. Системи оцінки, підтвердження відповідності та контролю якості на підприємствах алкогольного ринку [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, М. В. Карпутіна, З. М. Романова // Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи. – 2023. – С. 114-120. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40750/1/Oli%d1%96nyk.pdf

Theoretical description of sotolone electrochemical determination in wine in basic media over an undoped conducting polymer / V. V. Tkach, M. V. Kushnir, V. V. Kopiika, M. V. Karputina etc. // Biointerface research in applied chemistry. – 2023. – Vol. 13, Is. 5. – № 470. DOI: 10.33263/BRIAC135.470

Antioxidant characteristics of non-traditional spicy-aromatic vegetable raw materials for restaurant technology [Electronic resourse] / O. Khareba, O. Kuzmin, O. Khareba, V. Marynchenko, M. Karputina, I. Koretska // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – Р. 301–320. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36781/1/21-10.pdf

Вітряк, О. П. Система НАССР у виробництві крафтових горілок / О. П. Вітряк, О. М. Салімон, М. В. Карпутіна // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 жовтня 2021 р. – 2021. – С. 246–248.

Вітряк, О. П. Управління ризиками у виробництві крафтового пива / О. П. Вітряк, О. В. Грабовська, М. В. Карпутіна // Глобалізаційні виклики розвитку національних економік : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19 жовтня 2021 р. – Київ : КНТЕУ, 2021. – С. 503–506.

Вітряк, О. Управління якістю в технології напоїв на основі цукрового сорго та вишневого концентрату / О. Вітряк, Д. Харгелія, М. Карпутіна // Ягідництво в Україні. Управління якістю ягідних культур за допомогою впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та переробки : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 28–29 квітня 2021 р. – 2021. – C. 53–55.

Дослідження якості раціонів харчування в закладах готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмін, Н. М. Стукальська, І. Л. Корецька, М. В. Карпутіна, В. С. Шула // Інтернаука. – 2021. – № 1 (101), Т. 2. – С. 24–32. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36720/1/20%20stukalska%2026.pdf

Енергоощодна технологія ректифікації в масообмінних колонних апаратах / Ю. В. Булій, М. В. Карпутіна, О. М. Ободович, В. В. Сидоренко // Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання : збірник тез доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 28–29 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 86–90.

Харгелія, Д. Д. Актуальні проблеми використання та визначення харчових добавок у безалкогольних напоях / Д. Д. Харгелія, М. В. Карпутіна, М. В. Овсієнко // Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 55–56.

Romanova, Z. Improving technology of producing non-alcoholic drinks using non-traditional raw materials / Zoryana Romanova, Oksana Kharkovska, Margarita Karputina // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7, Issue 2. – P. 286–298.

Карпутіна, М. В. Інтенсифікація процессу приготування сусла з цукрового сорго в технології безалкогольних напоїв / М. В. Карпутина, Д. Д. Харгелия, З. М. Романова // Scientific Sworld journal. – 2020. – Issue 16, Vol. 2. – P. 16–20.

Карпутіна, М. В. Особливості зброджування сусла в технології функціонального оздоровчого напою на основі соку цукрового сорго / М. В. Карпутіна, Я. О. Черкасенко // Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини: матеріали IХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 жовтня 2020 р. – Прага : Oktan-Print s.r.o., 2020. – С. 55-56.

Карпутіна, М. В. Удосконалення технології пива з підвищеною стабільністю до помутніння з використанням антиоксидантів / М. В. Карпутіна, Ю. А. Піскун // Topical issues of the development of modern science : тези доповідей VI Международной научно-практической конференции, 12-14 февраля 2020 г. - София, Болгария. – 2020. – С. 459–463.

Correlation between the quality indicators of activated coal in vodka technology / T. Shendrik, L. Levandovskyi, A. Kuts, V. Prybylskyi, M. Karputina // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7, Issue 1. – P. 33-48.

Karputina, M. Physical, chemical and organoleptic characteristics of low alcohol beverages basedon sugar sorghum [Electronic resourse] / M. Karputina, D. Khargeliia, I. Melnik // Food Science and Technology. – 2019. – Vol. 13, Issue 3. – P. 46–53. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/36852

Romanova, Z. Improving technology of producing non-alcoholic drinks using non-traditional raw materials / Z. Romanova, O. Kharkovska, M. Karputina // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7, Issue 2. – P. 286–298.

Нетрадиційна сировина в технології квасу бродіння / М. В. Карпутіна, М. К. Войтенко, Д. Д. Харгелія, С. М. Тетеріна, З. М. Романова // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 1 – С. 180–189.

Use of kizelgur of foreign brands in beer technology / М. В. Карпутіна, М. В. Остролуцкий, Д. Д. Харгелия, З. М. Романова // World scientific and technical trends : international scientific conference, 25-26 December 2018 y. - Sergeieva&Co : Karlsruhe, Germany, 2018. – Р. 35–38.

Войтенко, М. К. Дослідження в технології квасу бродіння з оздоровчими властивостями [Електронный ресурс] / М. В. Карпутіна, М. К. Войтенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 276. Режим доступу :http://surl.li/baqeg

Использование кизельгура различных марок в технологии пива / Н. В. Остролуцкий, М. В. Карпутина, Д. Д. Харгелия, З. Н. Романова // World scientific and technical trends' 2018 : International scientific conference, 25-26 december 2018 y. : conference proceedings. – Karlsruhe, Germany, 2018. – Р. 35–38.

Карпутина, М. В. Анализ влияния штамма дрожжей на накопление побочных продуктов брожения в слабоалкогольных напитках на основе сахарного сорго [Электронный ресурс] / М. В. Карпутина, Д. Д. Харгелия, З. М. Романова // Scientific Sworld journal. – 2018.– Issue № 50. – С. 21–24. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27118/1/2018.pdf

Карпутіна, М. В. Удосконалення технології бальзамів з покращеними лікувально-профілактичними властивостями [Електронный ресурс] / М. В. Карпутіна, Н. Л. Митченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 277. Режим доступу :http://surl.li/baqen

Новое в технологии бальзамов с улучшенными лечебно-профилактическими свойствами / М. В. Карпутина, Н. Л. Митченко, Д. Д. Харгелия, З. Н. Романова // Scientific Sworld journal. – 2018. – Vol.1, № 53. – С. 51–55.

Романов, А. С. Совершенствование технологии напитков с использованием сбалансированного за компонентным составом сырья / А. С. Романов, М. В. Карпутина, З. Н. Романова // Norwegian Journal of development of the International. – 2018. – Vol. 2, № 25. – P. 3–8.

Карпутина, М. В. Исследование влияния термической обработки на качественные показатели сусла из сахарного сорго в технологии напитков [Электронный ресурс] / М. В. Карпутина, Д. Д. Карпутина // Scientific Sworld journal. – 2017. – № 13 – С. 234–239. Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27117/1/2017.pdf