Калініченко Ася Олександрівна

ORCID ID: 0000-0002-8671-1609

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
2
4
1
44
3
25

Перелік опублікованих документів:

Логінова, А. О. Сучасні мікробіологічні тест-системи для дослідження показників безпечності м’яса / А. О. Логінова, А. О. Калініченко, Л. Ю. Арсеньєва // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 151–152.

Kalinichenko, A. Electronic nose combined with chemometric approaches to assess authenticity and adulteration of sausages by soy protein / A. Kalinichenko, L. Arsenyeva // Sensors and Actuators B: Сhemical. – 2020. – Vol. 303, No. 127250. – P. 1–10.

Kalinichenko, A. Morphology characterization of quartz-microbalance polymeric coatings for sorption of volatile compounds from food products [Electronic resource] / A. Kalinichenko, L. Arsenieva // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 85. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32020/2/%e2%84%9645%20Part%201%2c%20p.85.pdf

Калиниченко, А. А. Определение перекисного числа растительных масел массивом полимерных газовых сенсоров в сочетании с машинным обучением [Электронный ресурс] / А. А. Калиниченко, Л. Ю. Арсеньева // Пищевые технологии будущего: инновационные идеи, научный поиск, креативные решения : сборник материалов Международной научно-практической молодежной конференции, посвященной памяти Р. Д. Поландовой, 5 июня 2020 г., г. Москва. – 2020. – С. 332–337. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32014/1/%e2%84%9646.%20c.331.pdf

Kalinichenko, A. Intelligent Multisensor System for Analytical Control of Sausages / A. A. Kalinichenko, L. U. Arseniyeva // Methods and objects of chemical analysis. – 2019. – Vol. 14, Issue 2. – P. 57–72.

Калініченко, А. О. Інтелектуальна мультисенсорна система для аналітичного контролю ковбасних виробів [Електронний ресурс] / А. О. Калініченко, Л. Ю. Арсеньєва // Methods and objects of chemical analysis. – 2019. – Vol. 14, № 2. – С. 57–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32411/1/moca_2019_14%282%29_57-72.pdf

Калініченко, А. О. Мас-чутливий сенсорний масив та метод регресії на латентні структури для експрес-визначення загальної кількості мікроорганізмів ковбас [Електронний ресурс] / А. О. Калініченко, Л. Ю. Арсеньєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. – 2019. – T. 41, № 1. – С. 68–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32016/1/%e2%84%9642%20c.%2068-75.pdf

Калініченко, А. О. Формування оптимальних масивів сенсорів на основі полімерних покриттів для аналізу харчових продуктів [Електронний ресурс] / А. О. Калініченко, Л. Ю. Арсеньєва // Аналітична хімія – методи та інструменти : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 17 травня 2019 р. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2019. – С. 48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32013/1/%e2%84%9643%20c.%2048.pdf

Калініченко, А. О. Чутливість та селективність масиву п’єзосенсорів до летких маркерів харчових продуктів [Електронний ресурс] / А. О. Калініченко // Якість і безпека харчових продуктів: тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної, 20–21 листопада 2019 р. – Київ, 2019. – С. 196–197. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32015/1/%e2%84%96%2044%20c.196-197.pdf

Kalinichenko, A. Feature extraction methods for electronic nose responses / A. Kalinichenko, L. Arseniyeva, U. Butsenko // Methods and Objects of Chemical Analysis. – 2017. – № 12 (3). – P. 112–122.

Безпечність харчових продуктів : навч. посібник / В. Г. Дроков, Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк, О. О. Петруша, А. М. Калініченко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2017. – 170 с.

Калініченко, А. О. Використання електронного носа та ймовірнісної нейронної мережі для ідентифікації ковбас [Електронний ресурс] / А. О Калініченко, Л. Ю Арсеньєва, В. М. Пасічний // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія : Хімія. – 2017. – Т. 2, № 52. – С. 47–51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32409/1/VKNU_2%2854%29_2017_47-51.pdf

Калініченко, А. О. Підходи до вилучення параметрів з відгуків електронного носа [Електронний ресурс] / А. О Калініченко, Л. Ю Арсеньєва, Ю. П. Буценко // Methods and objects of chemical analysis. – 2017. – Vol. 12, №. 3. – С. 112–122. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32410/1/moca_2017_12%283%29_112-122p.pdf

Калініченко, А. О. Методологічні особливості парофазного аналізу олій з використанням «електронного носу» на базі п’єзокварцових мікроваг [Електронний ресурс] / А. О. Калініченко, Л. Ю. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 123. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24411/1/86.pdf