Халікова Есма Фаїківна

Статистичні показники (станом на 01.07.2021 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
2
1
18
4
14

Перелік опублікованих документів:

Effect of the complex improver on consumer properties of bakery products [Electronic resource] / O. Bilyk, E. Khalikova, A. Shevchenko, O. Kochubei-Lytvynenko, Yu. Bondarenko, A. Fain // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 1. – Р. 149–158. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/33669/1/ssaoeotciocpobp.pdf

Вплив суміші пророщених зернових культур на основні технологічні параметри і якість хліба пшеничного [Електронний ресурс] / О. А. Білик, Л. М. Бурченко, Е. Ф. Халікова, А. В. Йолтухівська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 220–231. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32149/1/THE_INFLUENCE_OF_MIXTURE_ OF_GRAINS_ON_BASIC_TECHNOLOGICAL_PARAMETERS_AND_QUALITY_OF_WHEAT_BREAD.pdf

Халікова, Е. Ф. Уповільнення процесу черствіння хлібців висівкових / Е. Ф. Халікова, О. А. Білик // Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 24 квітня 2020 р. – Прага, 2020. – С. 125.

Янчик, М. В. Вплив соєвого лецитину на показники якості гірчичного хліба / М. В. Янчик, В. В. Кійко, Е. Ф. Халікова // Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2020. – Вип. 12. – С. 52–64.

Investigation of influence of inulin made from cycoria on structural-mechanical properties of wheat dough / Yu. Bondarenko, O. Bilyk, O. Kochubei-Lytvynenko, E. Khalikova, A. Fain // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2019. – Т. 1, № 3 (45). – С. 35–38.

Effect of the complex improver on consumer properties of bakery products / O. Bilyk, E. Khalikova, A. Shevchenko, O. Kochubei-Lytvynenko, Y. Bondarenko, A. Fain. – Ukrainian food journal. – 2020. – Vol. 9, Issue ‏1. – P. ‏148–158.

Studying the effect of the integrated bread baking improver "mineral freshness super" on consumer properties of wheat bread / O. Bilyk, Y. Bondarenko, O. Kochubei-Lytvynenko, E. Khalikova, A. Fain // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – № 2 (11–98). – P. 65–72.

Білик, О. А. Подовження свіжості хлібобулочних виробів із застосуванням комплексних хлібопекарських поліпшувачів зі статусом GRAS / О. А. Білик, О. В. Кочубей-Литвиненко, Е. Ф. Халікова, Т. О. Васильченко // Технології харчових продуктів і комбікормів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 24–27 вересня 2019 р. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – С. 45–47.

Кучерявенко, Ю. Аналіз ризиків і критичних точок контролю виробництва комплексного хлібопекарського поліпшувача «Свіжість» / Ю. Кучерявенко, Е. Халікова, О. Білик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – C. 96.

Халікова, Е. Ф. Забезпечення тривалості зберігання хлібобулочних виробів з пшеничного борошна застосуванням комплексних поліпшувачів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн.наук : 05.18.01 Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів / Халікова Есьма Фаїківна ; Національний університет харчових технологій. – Київ, 2018. – 23 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28681/1/Khalikova.pdf

Халікова, Е. Ф. Забезпечення тривалості зберігання хлібобулочних виробів з пшеничного борошна застосуванням комплексних поліпшувачів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Е. Ф. Халікова ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ, 2018. – 316 с.

Investigation of bran loaves staling for the use of complex baking improver "FRESHNESS" / O. Bilyk, V. Drobot, Yu. Bondarenko, E. Halikova // EUREKA : Life Sciences. – 2017. – Вип. 3. – С. 30–34.

Research into efficiency of using the complex baking improver Svizhist in order toprolong freshness of bran crispbreads / O. Bilyk, V. Drobot, Yu. Bondarenko, E. Halikova // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – Вип. 3 (11). – С. 4–10.

Використання комплексного хлібопекарського поліпшувача "Свіжість +" у технології булочних виробів / О. А. Білик, Г. М. Грищенко, Е. Ф. Халікова, А. І. Маринін // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 1. – С. 233–242.

Патент на корисну модель, № 104042 України, МПК A21D 8/02 (2006.01). Комплексний хлібопекарський поліпшувач «Свіжість+» / Халікова Е. Ф., Білик О. А. – № u201506566 ; заявл. 03.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1.

Патент на корисну модель, № 104043 України, МПК A21D 8/02 (2006.01). Комплексний хлібопекарський поліпшувач «Свіжість» / Халікова Е. Ф., Білик О. А. – № u201506567 ; заявл. 03.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1.

Патент на корисну модель, № 105125 України, МПК A21D 8/02 (2006.01), A21D 8/04 (2006.01). Комплексний хлібопекарський поліпшувач «Свіжість K+» / Халікова Е. Ф., Білик О. А. – № u201507398 ; заявл. 23.07.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. 5.