Чорна Анастасія Іванівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
3
1
4
1
49
3
106

Перелік опублікованих документів:

Сучасні досягнення харчової науки : навч. посібник / В. І. Ладика , Л. З. Шильман , Ф. В. Перцевой, О. С. Шульга, А. І. Чорна та ін. ; за заг. редакцією В.  І. Ладики. – Херсон : Олді+, 2022. – 352 с.

Шульга, О. С. Товарознавство : навч. посібник / О. С. Шульга, А. І. Чорна ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2022. – 507 с.

Шульга, О. Антимікробне біодеградабельне пакування для нарізних хлібобулочних виробів / О. Шульга, A. Чорна, С. Шульга // Food Science and Technology. – 2021. – Vol. 15 (2). – Pp. 71–78.

Shulga, O. Starch type effect on organoleptic, thermogravimetric and х-ray diffraction indices of edible films and coatings / O. Shulga, A. Chorna, S. Shulga // Chemistry & chemical technology. – 2020. – Vol. 14, № 1. – P. 81–87.

Божко, А. Ю. Дослідження впливу різного виду паковання на термін зберігання заварних тістечок «Іриска» [Електронний ресурс] / А. Ю. Божко, А. І. Чорна // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, 21–22 травня 2020 р., м. Рівне. – Рівне : НУВГП, 2020. – Ч. 1. – С. 11–13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31870/1/%d0%a0%d0%9c%d0%92%202020.pdf

Божко, А. Ю. Дослідження способів фальсифікації заварних тістечок «Іриска» [Електронний ресурс] / А. Ю. Божко, А. І. Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 88. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31877/3/Boz3-5.pdf

Божко, А. Ю. Дотримання програм-передумов на ТОВ «Київський БКК» [Електронний ресурс] / А. Ю. Божко, А. І. Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31876/3/Boz%204-5.pdf

Божко, А. Ю. Експрес-методи виявлення фальсифікації харчових продуктів [Електронний ресурс] / А. Ю. Божко, А. І. Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 79. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31878/3/Boz2-5.pdf

Божко, А. Ю. Управління якістю кондитерського підприємства [Електронний ресурс] / А. Ю. Божко, А. І. Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 71. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31879/3/Boz1.pdf

Дричик М. Ю. Управління безпекою макаронних виробів з додаванням лушпиння цибулі [Електронний ресурс] / М. Ю. Дричик, А. І. Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 100. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31873/3/Drich3%20%281%29.pdf

Дричик, М. Ю. Нові правила інформування споживачів щодо харчових продуктів [Електронний ресурс] / М. Ю. Дричик, А. І. Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 98. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31875/3/Drich2-5.pdf

Дричик, М. Ю. Підвищення харчової цінності з додаванням порошку лушпиння цибулі [Електронний ресурс] / М. Ю. Дричик, А. І. Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 66. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31871/1/Drichik1.pdf

Патент 143119 UA, МПК А23L7/100 (2020.01). Макаронні вироби підвищеної харчової цінності [Електронний ресурс] / Дричик М. Ю., Чорна А. І. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202000877 ; заявл. 12.02.2020 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31872/1/getdocument.pdf

Шульга, О. С. Антимікробне пакування – запорука безпечності харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, С. І. Шульга // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали Міжнародної конференції, 25 вересня 2020 р. – Львів : ЛТЕУ, 2020. – С. 115–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32280/1/lviv.pdf

Shulga, O. Starch type effect on organoleptic, thermogravimetric and x-ray diffraction indices of edible films and coatings / O. Shulga, A. Chorna, S. Shulga // Chemistry&Chemical Technology. – 2019. – Vol. 14, № 1. – P. 81–87.

Аналіз контролю якості тютюнових виробів на ринку України [Електронний ресурс] / М. Ю. Дричик, А. І. Чорна, А. О. Кулакевич, Т. М. Чорна // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 246–247. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30757/1/Drichiktut.pdf

Дричик, М. Ю. Підвищення харчової цінності макаронних виробів з додаванням лушпиння цибулі [Електронний ресурс] / М. Ю. Дричик, А. І. Чорна // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 167. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30758/1/Drichikmak.pdf

Дричик, М. Ю. Управління якістю та безпечністю макаронних виробів з додаванням лушпиння цибулі [Електронний ресурс] / М. Ю. Дричик, А. І. Чорна // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 91–92. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30759/1/Drichik.pdf

Калмазан, В. Застосування японського чаю матча для підвищення якості харчових продуктів [Електронний ресурс] / В. Калмазан, А. Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – 2019. – Ч. 1. – С. 148. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29052/1/85-5.pdf

Особливості оподаткування імпорту тютюнових виробів [Електронний ресурс] / А. Кулакевич, Т. Чорна, А. І. Чорна, М. Дричик // Товарознавча наука – традиції та сучасність : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 26 листопада 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 14. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30751/3/Tabacco.pdf

Остапенко, А. Аналіз міжнародних та вітчизняних вимог до якості питної води [Електронний ресурс] / А. Остапенко, В. Остапенко, А. Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 147. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29051/1/85-4.pdf

Патент 118906 UA, МПК (2019.01), A21D 15/08 (2006.01) C08L 5/16 (2006.01) C09D 105/16 (2006.01) A22C 13/00 B65D 65/02 (2006.01) B65D 65/38 (2006.01) B65B 25/16 (2006.01). Біодеградабельна їстівна плівка для харчових продуктів [Електронний ресурс] / Шульга О. С., Чорна А. І., Шульга С. І. ; власник Національний університет харчових технологій. – № a201706036 ; заявл. 16.06.2017 ; опубл. 25.03.2019 ; Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30755/1/118906.pdf

Патент 136510 UA, МПК A21D 15/08 (2006.01). Їстівне біорозкладальне покриття для кондитерських виробів [Електронний ресурс] / Роботько А. Ю., Чорна А. І., Шульга О. С. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u201901562 ; заявл. 18.02.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30754/1/136510.pdf

Патент 137457 UA, МПК А23С 9/13, А23С 9/123 (2006.01). Йогурт з функціональними властивостями [Електронний ресурс] / Калмазан В. Б., Чорна А. І. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u201903040 ; заявл. 28.03.2019 ; опубл. 25.10.2019 ; Бюл. № 20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30750

Роботько, А. Їстівний посуд альтернативна заміна пластику [Електронний ресурс] / А. Роботько, А. Чорна, О. Шульга // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – 2019. – Ч. 1. – С. 145. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29049/1/85-2.pdf

Роботько, А. Способи фальсифікація та критерії ідентифікації вин [Електронний ресурс] / А. Роботько, А. Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – 2019. – Ч. 1. – С. 140. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29048/1/85-%201.pdf

Роботько, А. Ю. Їстівний посуд – піклування про екологічне майбутнє планети [Електронний ресурс] / А. Ю. Роботько, А. І. Чорна, О. С. Шульга // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 225–233. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30764/3/Tom_25%232.pdf

Роботько, А. Ю. Маркетингові дослідження споживчих переваг під час придбання кондитерських виробів з їстівним покриттям [Електронний ресурс] / А. Ю. Роботько, А. І. Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 146. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29050/1/85-3.pdf

Роботько, А. Ю. Профільна оцінка показників якості здобного печива з їстівним покриттям [Електронний ресурс] / А. Ю. Роботько, А. І. Чорна // Товарознавча наука – традиції та сучасність : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 26 листопада 2019 р. – Харків : ХДУХТ, 2019. – С. 130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30752/3/Robotkopech.pdf

Роль експертних досліджень в регулюванні податкових надходжень та забезпечення якості тютюнових виробів [Електронний ресурс] / А. Кулакевич, Т. Чорна, А. І. Чорна, М. Дричик // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку / ТЕБ-2019 : матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 04–15.11.2019 р. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. – С. 114–119. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30760/3/Irpin.pdf

Чорна, А. І. Аналіз міжнародних та вітчизняних вимог показників якості оливкової олії [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, А. Ю. Роботько // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 200–201. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30753/3/Robotkooil.pdf

Чорна, А. І. Безпечність харчових добавок для споживачів [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, А. Ю. Роботько // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 165. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30756/1/Robotko.pdf

Чорна, А. І. Конкурентоспроможність зефіру з їстівним покриттям [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, В. Б. Калмазан, І. О. Чорний // Товари і ринки. – 2019. – № 2. – С. 75–86. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30762/1/Tovaru.pdf

Чорна, Т. М. Маркетингові дослідження попиту молока питного та його якості [Електронний ресурс] / Т. М. Чорна, А. І. Чорна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Том 25, № 3. – С. 223–233. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30763/3/Tom_25_%e2%84%963%20%281%29.pdf

Чорна, А. І. Маркетингові дослідження споживчих переваг придбання кондитерських виробів з їстівним покриттям [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, А. Ю. Роботько // Харчова промисловість. – 2019. – №25. – С. 52–59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30761/1/Harch.pr.pdf

Чорна, А. І. Спосіб виробництва йогурту з японським чаєм матча [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, В. Б. Калмазан // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. – 2019. – № 1. – С. 91–96. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29327/1/Tavr.pdf

Аналіз впливу фальсифікованого молока на здоров'я споживачів [Електронний ресурс] / М. М. Поштар, Т. М. Чорна, А. Ю. Роботько, А. І. Чорна // Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку : збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, 4 грудня 2018 р. – Житомир : Укрекобіокон, 2018. – С. 244–249. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28719/1/ArticleZh2018.pdf

Калмазан, В. Б. Дослідження органолептичних і фізико-хімічних показників зефіру в їстівному покритті з фруктовими порошками [Електронний ресурс] / В. Б. Калмазан, А. І. Чорна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 232–238. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28028/3/Naukovi%20praci%20Nuft%202018.pdf

Проблеми фальсифікації молока в Україні [Електронний ресурс] / М. М. Поштар, Т. М. Чорна, А. Ю. Роботько, А. І. Чорна // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 12–20 листопада 2018 р. – Ірпінь : Національний університет ДФС України, 2018. – С. 118–123. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28718/1/2018Zutomir.pdf

Чорна, А. І. Оптимізація складу їстівного покриття для збереження свіжості хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / А. І. Чорна // Товари і ринки. – 2018. – № 2 (26). – С. 120–132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28029/5/Tovaru%20i%20runku%202018.pdf

Шульга, О. С. Біодеградабельне їстівне покриття для створення екологічного посуду [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, М. І. Бойко // Key issues of education and sciences: development prospects for Ukraine and Poland : International multidisciplinary conference, 20–21 July 2018. – 2018. – Vol. 3. – P. 100–103. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28281/3/Poland.pdf

Шульга, О. С. Конкурентоспроможність виробів в їстівному покритті порівняно з традиційним пакуванням [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI ст. : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ, 2018. – Ч. 1. – С. 134. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28067/1/84NUFT.pdf

Шульга, О. С. Теплофізичні дослідження їстівного покриття [Електронний ресурс] / плівки / О. С. Шульга, А. І. Чорна, С. О. Іванов // Розвиток технічних наук: проблеми та рішення : міжнародна науково-практична конференція, 27–28 квітня 2018 р., м. Брно (Чеська Республіка). – 2018. – C. 101–104. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28068/4/Chehiya.pdf

Evaluation of the organoleptic and microbiological quality indicators of wheat bread with edible coating containing probiotic microorganisms / A. Chernaya, O. Shulga, L. Arsenieva, N. Hrehirchak, E. Pokoyovets // Voprosy Pitaniia. – 2017. – Vol. 86 (3). – P. 101–107.

Shulga, O. Differential Scanning Calorimetry Research of Biodegradable Films for Confectionery and Bakery Products [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, S. Kobylinskyi // Chem. Chem. Technol. – 2017. – Vol. 11, No. 4. – P. 492–496. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26596/1/Chemistry%26chemical%20technology.pdf

Shulga, О. Influence of edible coatings on rye and rye-wheat bread quality [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, S. Shulga // Ukrainian Journal of Food Science. – 2017. – Vol. 5, Issue 1. – P. 82–91. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 26597/1/Food%20Technologies.pdf

Гаврюшенко, К. А. Дослідження якості та безпечності яблучного оцту [Електронний ресурс] / К. А. Гаврюшенко, А. І. Чорна, О. С. Шульга // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 199–202. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28053/1/2017_Yakist%20%28Katya%29%20.pdf

Дослідження органолептичних та фізико-хімічних показників зефіру в їстівному покритті з фруктовими порошками [Електронний ресурс] / В. Б. Калмазан, Ю. О. Атанова, А. І. Чорна, О. С. Шульга // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 202–204. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/28050/1/2017_Yakist%20%28vika%29.pdf

Модифікація пектину як плівкоутворювача для їстівних плівок хлібобулочних і кондитерських виробів [Електронний ресурс] / О.С. Шульга, А. І. Чорна, С. М. Кобилінський, С. І. Шульга // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2017. – Вип. 1(25). – С. 220–233. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26905/1/%d0%a5%d0% b0%d1%80%d0%ba%d1%8b%d0%b2%20%d0%a1%d0%b5%d0%ba.%203.%20%d0%a8%d1%83%d0%bb%d1%8c%d0%b3%d0%b0% 2c%20%d0%a7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%2c%20%d0%9a%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%96%d0%bd%d1%81%d1% 8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9.pdf

Оценка органолептических и микробиологических показателей качества пшеничного хлеба со съедобным покрытием, содержащим пробиотические микроорганизмы [Електронний ресурс] / А. И. Черная, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньева, Н. Н. Грегирчак, Е. Ю. Покоевец //Вопросы питания. – 2017. – Т. 86, № 3. – С. 101–107. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26595/1/ %d0%92%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b%20%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f.pdf

Патент 114573 Україна, МПК А 21D 15/08 (2006.01). Спосіб йодування хлібобулочних виробів за допомогою їстівного покриття [Електронний ресурс] / Чорна А. І., Шульга О. С., Петренко О. Д., Арсеньєва Л. Ю., Голь А. О., Кравчено О. В. – № а201603708 ; зявл. 07.04.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26662/1/114573%20%d0%92%d0%b8%d0% bd%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b4%20%d0%b9%d0%be%d0%b4.pdf

Патент на винахід 114574 Україна, МПК А21D 15/08 (2006.01) А23L 3/3463 (2006.01). Склад їстівної плівки з пробіотиком [Електронний ресурс] / Чорна А. І., Шульга О. С., Арсеньєва Л. Ю., Грегірчак Н. М., Покойовець К. Ю., Кравчено О. В., Голь А. О. – № а2016 03711 ; зявл. 07.04.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26621/1/114574%20%d0% 92%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b4%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%ba.pdf

Патент на винахід № 115195. Біодеградабельне покриття, що запобігає черствінню [Електронний ресурс] / Шульга О. С., Чорна А. І., Попова І. В., Арсеньєва Л. Ю. – Заяв. 12.07.2016 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. №18. – 3 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28069/1/115195.pdf

Патент на корисну модель № 120727. Біодеградабельна їстівна плівка для харчових продуктів [Електронний ресурс] / Шульга О. С., Чорна А. І., Шульга С. І. – № u201706037 ; заявл. 16.06.2017 ; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28725/1/36.pdf

Сучасний стан та перспективи розвитку альтернативних видів їжі майбутнього [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, А. А. Остапенко, В. В. Остапенко // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 196–199. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28052/1/2017_Yakist%20%28Ostapenko%29.pdf

Чорна, А. І. Їстівні покриття – екологічна альтернатива синтетичним пакувальним матеріалам для хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві : матеріали Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 72–76. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28049/1/Hlibconf%2013.09.17.pdf

Чорна, А. І. Хлібобулочні вироби з їстівним покриттям / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – С. 115.

Шульга, О. С. Декстрини Шардингера як сировина для їстівних плівок і покриттів [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 5. – Ч. 2. – С. 116–124. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/26904/1/%d0%9d%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96% 20%d0%bd%d1%83%d1%85%d1%82Tom23_%e2%84%965_P2.pdf

Шульга, О. С. Їстівна плівка – екологічний біодеградабельний матеріал для цукерок «корівка» [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, Л. Ю. Арсеньєва // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2017 р. – Київ, 2017. – С. 58–59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/28487/3/7-8.11.2017.pdf

Шульга, О. С. Їстівна плівка та покриття, які утилізуються [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна // Винахідник та раціоналізатор. – 2017. – № 5. – С. 18–21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28037/5/Racionalizator%20ta%20vunahidnuk.pdf

Шульга, О. С. Їстівна плівка як фактор збереження якості помадних цукерок [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, О. О. Петруша // Товари і ринки. – 2017. – № 1. – С. 120–130. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27055

Шульга, О. С. ІЧ-дослідження їстівних плівок і покриттів з полівініловим спиртом [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 214–217. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28051/1/2017_Yakist%20%28Shulga%29%20.pdf

Antibacterial biodegradable films for foods [Electronic resource] / A. Chorna, O. Shulga, L. Arsenieva, N. Hrehirchak, K. Zusko, S. Riabov, S. Kobylinskyi, L. Goncharenko // Ukrainian Food Journal. – 2016, Vol. 5 Issue 1. – P. 88–95. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/25289/1/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202016%20V.5%20Is.1%20%281%29.pdf

Edible coatings as factor of preserving freshness and increasing biological value of ginger-bread cakes [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, L. Arsenieva, A. Hol // Food science and technology. – 2016. – Vol. 10, № 4. – P. 9–13. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/25283/1/%d0%a5%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%20%d1%96% 20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%2c%20%d0%9e%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b0%2c% 2012.2016.pdf

Edible films enriched by elamin [Electronic resource] / A. Chorna, O. Shulga, L. Arsenieva, O. Petrenko // 8th Central European Congress on Food 2016 – Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts, 23–26 May 2016. – Kиїв : NUFT, 2016. – P. 29. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26624/1/CEFood-May-2016.pdf

Infrared Spectroscopy for Studying Foods and Biodegradable Packaging [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, L. Arsenieva, S. Shulga // Journal of Food Science and Engineering. – 2016. – Vol. 6, № 5. – Р. 286–298. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26592/1/Journal%20of%20Food%20Science%20and%20Engineering.pdf

Shulga, O. Influence of organic plasticizers on sen-sory, physical-mechanical properties and chemical changes of biodegradable films [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, L. Arsenieva // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol 6, № 6 (84). – P. 36–42. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25288/1/%d0%92%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf.pdf

Біодеградабельні плівки, що запобігають мікробіологічному псуванню продукції [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва та ін. // Новітні технології пакування : матеріали ХV науково-практичної конференції молодих вчених, 13 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 9–11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24221/1/1.pdf

Біодеградовані плівки на основі полівінілового спирту [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 89. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24333/1/52.pdf

Использование сьедобных пленочных покрытий для хлебобулочных и кондитерских изделий [Электронный ресурс] / А. И. Черная, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньева, Е. Д. Петренко // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2016. – № 3 (38). – С. 39–44. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25279/1/%d0%a7%d0%95%d0%a0%d0%9d%d0% 90%d0%af_%d0%a8%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%93%d0%90_%20%d0%90%d0%a0%d0%a1%d0%95%d0%9d%d0%ac% d0%95%d0%92%d0%90_%d0%9f%d0%95%d0%a2%d0%a0%d0%95%d0%9d%d0%9a%d0%9e.pdf

Пакувальні біодеградабельні плівки на основі полівінілового спирту [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва та ін. // Упаковка. – 2016. – № 6. – С. 32–35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25290/1/%d0%b6-%d0%bb%20%d0%a3%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0.pdf

Патент 103986 України, МПК A21D 15/08 (2006.01), B65B 25/18 (2006.01). Біорозкладальне пакування для харчових продуктів / Чорна А. І., Шульга О. С., Голь А. О., Арсеньєва Л. Ю. – № u201506038 ; заявл. 18.06.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1.

Патент 104044 України, МПК B65B 25/18 (2006.01), A21D 15/08 (2006.01). Активне біорозкладальне паковання для харчових продуктів [Електронний ресурс] / Чорна А. І., Шульга О. С., Бурдейна О. В., Арсеньєва Л. Ю. – № u201506568 ; заявл. 03.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25330/1/104044%20%d0%91%d1%83%d1%80% d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0.pdf

Патент 110866 України, A21D 15/08 (2006.01), B65B 25/18(2006.01). Композиція антибактеріальної біодеградованої плівки [Електронний ресурс] / Чорна А. С., Шульга О. С., Арсеньєва Л. Ю., Грегірчак Н. М., Зусько К. В., Рябов С. В., Кобилінський С. М., Гончаренко Л. А. – № u201603669 ; заявл. 06.04.2016 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 25325/1/110866%20%d0%9a%d0%9c%20%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0.pdf

Патент 110871 Ураїни, МПК (2006.01) А21D 15/08. Спосіб йодування хлібобулочних виробів за допомогою їстівного покриття [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, О. Д. Петренко, Л. Ю. Арсеньєва, А. О Голь, О. В. Кравчено. – № u201603709 ; зявл. 07.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. – 4 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25306/1/110871% 20%d0%9a%d0%9c%20%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%20%d0%b9%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0% b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f.pdf

Патент на корисну модель 111295 Ураїни, МПК (2016.01) А21D 15/08 (2006.01) C12N 1/100. Склад їстівної плівки з пробіотиком [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва, Н. М. Грегірчак, К. Ю. Покойовець, О. В. Кравчено, А. О Голь. – № u2016 03704 ; зявл. 07.04.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21. – 4 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 25326/1/111295%20%d0%9a%d0%9c%20%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%ba%20%281%29.pdf

Патент на корисну модель 112407 Ураїни, МПК А21D 15/08 (2006.01). Біодеградабельне покриття, що запобігає черствінню [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, Л. Ю. Арсеньєва, І. В. Попова. – № u201607676 ; зявл. 12.07.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26622/1/112407%20%d0%9a%d0%9c%20%d0%b7% 20%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%8e.pdf

Патент на винахід 112821 України, МПК (2006.01) А21D 15/08 В65В 25/16. Активне біорозкладальне паковання для харчових продуктів [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, О. В. Бурдейна, Л. Ю. Арсеньєва. – № а201506558 ; заявл. 03.07.2015 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. №20. – 4 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25307/1/112821%20%d0%92%d0%b8%d0%bd%d0% b0%d1%85%d1%96%d0%b4%20%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b5%20%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f.pdf

Чорна, А. І. Встановлення оптимального режиму нанесення їстівного покриття на хлібобулочні вироби [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С Шульга, Л. Ю. Арсеньєва // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2016 р. – Львів : Растр-7, 2016. – С. 67–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/27056/1/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8_%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2_%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b4%202016.pdf

Чорна, А. І. Їстівні плівки – перспективний напрям паковання харчових продуктів [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, Л. Ю. Арсеньєва, О. С. Шульга // Вісник Львівської комерційної академії. – 2016. – Вип. 16. – С. 81–85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/25293/1/Tovar_Visnyk_%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d0%be%d0%b2%20_%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8c%202016.pdf

Чорна, А. І. Оцінка якості полімерних пакувальних матеріалів для хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва // Товарознавчий вісник. – 2016. – Вип. 9. – С. 157–166. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/25280/1/%d0%9b%d1%83%d1%86%d0%ba%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%202016.pdf

Шульга, О. С. Вплив різних пластифікаторів на властивості біодеградабельних плівок [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, Л. Ю. Арсеньєва // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 14 вересня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 131–133. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24433/1/32.pdf