Арсеньєва Лариса Юріївна

ORCID ID: 0000-0002-0976-7625

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
7
3
3
1
68
5
217

Перелік опублікованих документів:

Effects of protein and carbohydrate ingredients on colour of baked milk products [Electronic resource] / O. Mandiuk, A. Lohinova, L. Arsenieva, O. Petrusha, G. Polishchuk // Ukrainian Food Journal. – 2024. – Vol. 13, Issue 1. – P. 7–19. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/items/ce435da5-378f-4d19-9c9e-9abe934b99ff

Логінова, А. Інтелектуальне пакування – основа безпечності м’ясних продуктів / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Сучасні тренди і перспективи в галузі переробки м’яса і молока : програма та тези матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, 21 вересня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 75–77.

Логінова, А. О. Реакція Маяра – ознака якості пряжених молочних продуктів / А. О. Логінова, Л. Ю. Арсеньєва // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 213-214.

Логінова, А. Особливості маркування безалкогольних напоїв та виявлення їх інформаційної фальсифікації / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 березня 2023 р. м. Полтава. – Полтава : ПДАУ, 2023. – С. 78 – 80.

Шинкарюк, К. В. Розроблення заходів операційного вдосконалення технологічних процесів для операторів ринку харчової продукції [Електронний ресурс] / К. В. Шинкарюк, Б. С. Пащенко, Л. Ю. Арсеньєва // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2023. – Т. 29, №3. – С. 19-32. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/5f6fa530-032d-46b6-bbf6-6ce17a8d8797

Вашека О. М. Ідентифікація рослинних жирів у вершковому маслі методами комп’ютерної колорометрії та диференціальної скануючої калориметрії / О. М. Вашека, О. О. Петруша, Л. Ю. Арсеньєва // Харчова промисловість. – 2022. – № 31-32. – С. 7-14.

Логінова, А. Активність води – один з ключових показників для визначення мікробіологічного псування м’яса / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Молодь аграрній науці і виробництву. Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва, харчові технології : Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти, 14 квітня 2022 р., м. Біла Церква. – Біла Церква : БНАУ, 2022. – С. 3-5.

Логінова, А. Мікробіологічне псування – основний вид псування у м’ясній галузі / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : XI Міжнародна науково-технічна конференція, 8 листопада 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 176-178.

Логінова, А. Мультисенсорні системи – сучасні прилади для дослідження показників якості та безпечності м’ясної продукції / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : III Міжнародна науково-практична конференція, 18 жовтня 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 79-81.

Логінова, А. Основні фізичні фактори, що впливають на мікробіологічне псування м’яса / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 52.

Експертиза харчових продуктів: лабораторний практикум : навчальний посібник : Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк, В. М. Сидор, О. М. Вашека, О. О. Петруша, Н. В. Попова. – Київ : НУХТ, 2021. – 543 с.

Золотоверх, К. В. Використання продукції з пробіотичними властивостями для закладів ресторанного господарства / К. В. Золотоверх, Л. Ю. Арсеньєва // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 112–113.

Калиниченко, А. А. Интеллектуальная сенсорная система распознавания химических образов в экспертизе пищевой продукции / А. А. Калиниченко, Л. Ю. Арсеньева // Пищевые технологии будущего: инновационные идеи, научный поиск, креативные решения : материалы ІІІ Международной научно-практической молодежной конференции, 11 июня 2021 г. – Санкт-Петербург : ФГАНУ НИИХП, 2021.

Логінова, А. Використання електронного носу для виявлення перших ознак мікробіологічного псування харчових продуктів / А. Логінова, Л. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 56.

Логінова, А. О. Сучасні мікробіологічні тест-системи для дослідження показників безпечності м’яса / А. О. Логінова, А. О. Калініченко, Л. Ю. Арсеньєва // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 151–152.

Kalinichenko, A. Electronic nose combined with chemometric approaches to assess authenticity and adulteration of sausages by soy protein [Electronic resource] / A. Kalinichenko, L. Arsenyeva // Sensors and Actuators B: Сhemical. – 2020. – Vol. 303, No. 127250. – P. 1–10. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32020/2/%e2%84%9645%20Part%201%2c%20p.85.pdf

Kalinichenko, A. Morphology characterization of quartz-microbalance polymeric coatings for sorption of volatile compounds from food products / A. Kalinichenko, L. Arsenieva // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 85.

Амаріца, Є. Принципи збагачення різних типів солодів корисними мікроелементами / Євген Амаріца, Аліна Махлай, Лариса Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 49.

Вашека, О. М. Удосконалення методу визначення ефективності пастеризації молока за фосфатазою із застосуванням комп'ютерної колориметрії [Електронний ресурс] / О. М. Вашека, О. О. Петруша, Л. Ю. Арсеньєва // Харчова промисловість. – 2020. – № 28. – С. 124-130. – Режим доступу : https://cutt.ly/wwrE1DPz

Веліканов, О. Особливості пробопідготовки для визначення мікроелементного складу грибів / Олександр Веліканов, Лариса Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 50.

Золотоверх, К. Використання продукції з пробіотичними властивостями для закладів ресторанного господарства / Катерина Золотоверх, Лариса Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 54.

Калиниченко, А. А. Определение перекисного числа растительных масел массивом полимерных газовых сенсоров в сочетании с машинным обучением [Электронный ресурс] / А. А. Калиниченко, Л. Ю. Арсеньева // Пищевые технологии будущего: инновационные идеи, научный поиск, креативные решения : сборник материалов Международной научно-практической молодежной конференции, посвященной памяти Р. Д. Поландовой, 5 июня 2020 г., г. Москва. – 2020. – С. 332–337. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 32014/1/%e2%84%9646.%20c.331.pdf

Патент на корисну модель № 142996UA, МПК A23G 3/00 (2006.01), А23C1/04 (2006.01). Цукерка із заданим мінеральним складом / Логінова А.О., Арсеньєєва Л.Ю. ; заявник та патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201911858 ; заявл. 12.12.2019 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. №13, 2020.

Теличкун, І. Технологічні аспекти охолодження хлібобулочних виробів в умовах вакууму / Іванна Теличкун, Олександр Козак, Лариса Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 48.

Kalinichenko, A. Intelligent Multisensor System for Analytical Control of Sausages / A. A. Kalinichenko, L. U. Arseniyeva // Methods and objects of chemical analysis. – 2019. – Vol. 14, Issue 2. – P. 57–72.

Ukrainian dietary bread with selenium-enriched soya malt / O. Stabnikova, M. Antoniuk, V. Stabnikov, L. Arsen’eva // Plant Foods for Human Nutrition. – 2019. – 74 (2). – P. 157–163. DOI: 10.1007/s11130-019-00731-z.

Арсеньєва, Л. Ю. Визначення терміну придатності цукерок підвищеної мінеральної цінності за допомогою показника / Л. Ю. Арсеньєва, А. Логінова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали Ювілейної 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1.

Арсеньєва, Л. Ю. Інтегрована система менеджменту як основа конкурентоспроможності харчового підприємства / Л. Ю. Арсеньєва, А. О. Логінова // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 35.

Веліканов, О. О. Вплив гігієнічного дизайну обладнання та упаковки на безпечність харчових продуктів [Електронний ресурс] / О. О. Веліканов, Л. Ю. Арсеньєва, В. М. Сидор // Інтернаука. – 2019. – № 1 (63), Т. 3. – С. 12-14. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39473/1/15504790876917.pdf

Вплив гігієнічного дизайну обладнання та упаковки на безпечність харчових продуктів / О. О. Веліканов, Л. Ю. Арсеньєва, В. М. Сидор, Т. А. Сильчук // Інтернаука. – 2019. – № 1 (63), Т. 3. – С. 12–14.

Калініченко, А. О. Інтелектуальна мультисенсорна система для аналітичного контролю ковбасних виробів [Електронний ресурс] / А. О. Калініченко, Л. Ю. Арсеньєва // Methods and objects of chemical analysis. – 2019. – Vol. 14, № 2. – С. 57–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32411/1/moca_2019_14%282%29_57-72.pdf

Калініченко, А. О. Мас-чутливий сенсорний масив та метод регресії на латентні структури для експрес-визначення загальної кількості мікроорганізмів ковбас [Електронний ресурс] / А. О. Калініченко, Л. Ю. Арсеньєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Хімія. – 2019. – T. 41, № 1. – С. 68–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32016/1/%e2%84%9642%20c.%2068-75.pdf

Калініченко, А. О. Формування оптимальних масивів сенсорів на основі полімерних покриттів для аналізу харчових продуктів [Електронний ресурс] / А. О. Калініченко, Л. Ю. Арсеньєва // Аналітична хімія – методи та інструменти : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 17 травня 2019 р. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2019. – С. 48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/browse?type=author&value=%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0 +%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0&sort_by=2&order=DESC&rpp=20&etal=0&submit_browse=%D0%9E%D0%B1% D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C

Determining the microelement composition of poppy seeds using solidphase spectrophotometry method / E. Kostenko, E. Butenko, M. Golubeva, L. Arseneva // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 2 (11–92). – P. 23–28. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.127419.

Веліканов, О. Гігієнічний дизайн обладнання у хлібопекарській промисловості / О. Веліканов, Л. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 55.

Логінова, А. Розроблення способу виробництва цукерок з підвищеним мінеральним складом / Анна Логінова, Лариса Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 57.

Логінова, А. Розроблення способу виробництва цукерок з підвищеним мінеральним складом / Анна Логінова, Лариса Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 60.

Теличкун, І. Стан та перспективи виробництва плацинди в Україні / Іванна Теличкун, Лариса Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 59.

Evaluation of the organoleptic and microbiological quality indicators of wheat bread with edible coating containing probiotic microorganisms / A. Chernaya, O. Shulga, L. Arsenieva, N. Hrehirchak, E. Pokoyovets // Voprosy Pitaniia. – 2017. – Vol. 86 (3). – P. 101–107.

Kalinichenko, A. Feature extraction methods for electronic nose responses / A. Kalinichenko, L. Arseniyeva, U. Butsenko // Methods and Objects of Chemical Analysis. – 2017. – Vol. 12 (3). – P. 112–122. DOI: 10.17721/moca.2017.112-122.

Безпечність харчових продуктів : навч. посібник / В. Г. Дроков, Л. Ю. Арсеньєва, С. І. Усатюк, О. О. Петруша, А. М. Калініченко ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2017. – 170 с.

Калініченко, А. О. Використання електронного носа та ймовірнісної нейронної мережі для ідентифікації ковбас [Електронний ресурс] / А. О Калініченко, Л. Ю Арсеньєва, В. М. Пасічний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Хімія. – 2017. – Т. 2, № 52. – С. 47–51. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32409/1/VKNU_2%2854%29_2017_47-51.pdf

Калініченко, А. О. Підходи до вилучення параметрів з відгуків електронного носа [Електронний ресурс] / А. О Калініченко, Л. Ю Арсеньєва, Ю. П. Буценко // Methods and objects of chemical analysis. – 2017. – Vol. 12, №. 3. – С. 112–122. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/32410/1/moca_2017_12%283%29_112-122p.pdf

Оценка органолептических и микробиологических показателей качества пшеничного хлеба со съедобным покрытием, содержащим пробиотические микроорганизмы [Электронный ресурс] / А. И. Черная, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньева, Н. Н. Грегирчак, Е. Ю. Покоевец // Вопросы питания. – 2017. – Т. 86, № 3. – С. 101–107. – Режим доступа : Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 26595/1/%d0%92%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b%20%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f.pdf

Патент 114573 Україна, МПК А 21D 15/08 (2006.01). Спосіб йодування хлібобулочних виробів за допомогою їстівного покриття [Електронний ресурс] /А. І. Чорна, О. С. Шульга, О. Д. Петренко, Л. Ю. Арсеньєва, А. О Голь, О. В. Кравчено. – № а201603708 ; заявл. 07.04.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26662/1/ 114573%20%d0%92%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b4%20%d0%b9%d0%be%d0%b4.pdf

Патент на винахід 114574 Україна, МПК А21D 15/08 (2006.01) А23L 3/3463 (2006.01). Склад їстівної плівки з пробіотиком [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва, Н. М. Грегірчак, К. Ю. Покойовець, О. В. Кравчено, А. О Голь. – № а2016 03711 ; заявл. 07.04.2016 ; опубл. 26.06.2017, Бюл. № 12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26621/1/ 114574%20%d0%92%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b4%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d1%96%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%ba.pdf

Патент на винахід № 115195. Біодеградабельне покриття, що запобігає черствінню [Електронний ресурс] / Шульга О. С., Чорна А. І., Попова І. В., Арсеньєва Л. Ю. – Заявл. 12.07.2016 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18. – 3 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28069/1/115195.pdf

Петруша, О. О. Прогресивний метод визначення якості кондитерських виробів [Електронний ресурс] / О. О. Петруша, О. А. Дащинська, Л. Ю. Арсеньєва // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 130–131. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27131/1/%d0%94%d0%b0%d1%89% d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%2c%20%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b0.pdf

Чорна, А. І. Хлібобулочні вироби з їстівним покриттям [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – С. 115. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28038/3/83NUFT.pdf

Шульга, О. С. Їстівна плівка – екологічний біодеградабельний матеріал для цукерок «корівка» [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, Л. Ю. Арсеньєва // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 7–8 листопада 2017 р., м. Київ. – С. 58–59. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28487/3/7-8.11.2017.pdf

Antibacterial biodegradable films for foods [Electronic resource] / A. Chorna, O. Shulga, L. Arsenieva, N. Hrehirchak, K. Zusko, S. Riabov, S. Kobylinskyi, L. Goncharenko // Ukrainian Food Journal. – 2016, Vol. 5 Issue 1. – P. 88–95. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/25289/1/UKRAINIAN%20FOOD%20JOURNAL%202016%20V.5%20Is.1%20%281%29.pdf

Edible coating as factor of preserving freshness and increasing biological value of gingerbread cakes [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, L. Arsenieva, A. Hol // Journal of food science and technology-Ukraine. – 2016. – Vol. 10, № 4. – P. 9–13. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/25283/1/%d0%a5%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0%20%d1%96%20%d1% 82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%8f%2c%20%d0%9e%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b0%2c%2012.2016.pdf

Edible films enriched by elamin [Electronic resource] / A. Chorna, O. Shulga, L. Arsenieva, O. Petrenko // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts 8th Central European Congress on Food 2016, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 29. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26624/1/CEFood-May-2016.pdf

Infrared spectroscopy for studying foods and biodegradable packaging [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, L. Arsenieva, S. Shulga // Journal of Food Science and Engineering. – 2016. – Vol. 6, № 5. – Р. 286–298. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 26592/1/Journal%20of%20Food%20Science%20and%20Engineering.pdf

Modern method of determining the porosity of bakery products [Electronic resource] / Oksana Petrusha, Olga Daschynska, Larisa Arsenieva // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts 8th Central European Congress on Food 2016, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 123. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30020/1/Petrusha_Dasch_CEFood-15-05-2016.pdf

Shulga, O. Influence of organic plasticizers on sensory, physical-mechanical properties and chemical changes of biodegradable films [Electronic resource] / O. Shulga, A. Chorna, L. Arsenieva // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 6 (6-84). – P. 36–42. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25288/1/%d0%92%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf.pdf

Біодеградабельні плівки, що запобігають мікробіологічному псуванню продукції [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва та ін. // Новітні технології пакування : матеріали ХV науково-практичної конференції молодих вчених, 13 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 9–11. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24221/1/1.pdf

Біодеградовані плівки на основі полівінілового спирту / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 89.

Использование сьедобных пленочных покрытий для хлебобулочных и кондитерских изделий [Электронный ресурс] / А. И. Черная, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва, Е. Д Петренко // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2016. – № 3 (38). – С. 39–44. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25279/1/%d0%a7%d0%95%d0%a0%d0%9d% d0%90%d0%af_%d0%a8%d0%a3%d0%9b%d0%ac%d0%93%d0%90_%20%d0%90%d0%a0%d0%a1%d0%95%d0%9d%d0%ac%d0% 95%d0%92%d0%90_%d0%9f%d0%95%d0%a2%d0%a0%d0%95%d0%9d%d0%9a%d0%9e.pdf

Калініченко, А. О. Методологічні особливості парофазного аналізу олій з використанням «електронного носу» на базі п’єзокварцових мікроваг [Електронний ресурс] / А. О. Калініченко, Л. Ю. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 123. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24411/1/86.pdf

Корекція мікронутрієнтного складу борошняних кондитерських виробів композиційною сумішшю [Електронний ресурс] / Л. О. Шаран, Л. Ю. Арсеньєва, Н. П. Бондар, А. В. Шаран // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 4 (201). – С. 45–48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24130/1/1.pdf

Курпілянська, К. В. Дослідження харчової продукції з пробіотичними властивостями [Електронний ресурс] / К. В. Курпілянська, Л. Ю. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 48. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24247/1/20.pdf

Мельниченко, В. А. Зміни в жировій сировині під час термічної обробки [Електронний ресурс] / В. А. Мельниченко, Л. Ю. Арсеньєва // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 80. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24328/1/49.pdf

Пакувальні біодеградабельні плівки на основі полівінілового спирту [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва та ін. // Упаковка. – 2016. – № 6. – С. 32–35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24333/1/52.pdf

Паламарчук, О. С. Здобні булочні вироби, збагачені залізом / О. С. Паламарчук, В. О. Губеня, Л. Ю. Арсеньєва // Харчові добавки, харчування здорової та хворої людини : матеріали VII Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 30–31 травня 2016 р. – Кривий Ріг, 2016. – С. 94–96.

Патент 112569 України, МПК G01N 15/08, A21D 13/00. Спосіб визначення пористості хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / О. О. Петруша, Л. Ю. Арсеньєва, О. А. Дащинська ; заявник патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201503268 ; заявл. 26.05.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27278/1/%d0%9f% d0%b5%d1%82%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b0%2c%20%d0%90%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d1%94%d0%b2%d0%b0% 2c%20%d0%94%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0.pdf

Патент 110871 України, МПК (2006.01) А21D 15/08. Спосіб йодування хлібобулочних виробів за допомогою їстівного покриття [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, О. Д. Петренко, Л. Ю. Арсеньєва, А. О Голь, О. В. Кравчено. – № u201603709 ; зявл. 07.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. – 4 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25306/1/110871%20%d0%9a%d0%9c% 20%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%20%d0%b9%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f.pdf

Патент на винахід 112821 України, МПК (2006.01) А21D 15/08 В65В 25/16. Активне біорозкладальне паковання для харчових продуктів [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, О. В. Бурдейна, Л. Ю. Арсеньєва. – № а201506558 ; заявл. 03.07.2015 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. – 4 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25307/1/112821%20%d0%92%d0%b8%d0%bd% d0%b0%d1%85%d1%96%d0%b4%20%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b5%20%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0% b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f.pdf

Патент на винахід № 110576 України, МПК A61K 36/25 (2006.01), A61K 36/28 (2006.01), A61K 36/254 (2006.01), A23L 1/30 (2006.01). Спосіб одержання фітоекстракту адаптогенної дії / Стешенко О. М., Арсеньєва Л. Ю., Паламарчук О. П. – № а201412740 ; заявл. 27.11.2014 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.

Патент на винахід № 111253 України, МПК G01N 33/02 (2006.01), A23L 13/60 (2016.01). Спосіб виявлення фальсифікації варених ковбасних виробів соєвими продуктами / Арсеньєва Л. Ю., Калініченко А. О., Іванов С. В., Кучменко Т. А. – № а201407714 ; заявл. 09.07.2014 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.

Патент на винахід № 111254 України, МПК G01N 33/02 (2006.01), A23L 13/00 (2016.01). Спосіб визначення вмісту соєвих продуктів в варених ковбасах / Арсеньєва Л. Ю., Калініченко А. О., Іванов С. В., Кучменко Т. А. – № а201407716 ; заявл. 09.07.2014 ; опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.

Патент на корисну модель 111295 України, МПК (2016.01) А21D 15/08 (2006.01) C12N 1/100. Склад їстівної плівки з пробіотиком [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва, Н. М. Грегірчак, К. Ю. Покойовець, О. В. Кравчено, А. О Голь. – № u2016 03704 ; зявл. 07.04.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21. – 4 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25326/1/ 111295%20%d0%9a%d0%9c%20%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%ba%20%281%29.pdf

Патент на корисну модель 112407 України, МПК А21D 15/08 (2006.01). Біодеградабельне покриття, що запобігає черствінню [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, Л. Ю. Арсеньєва, І. В. Попова – № u2016 07676 ; зявл. 12.07.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26622/1/112407%20%d0%9a%d0%9c%20%d0%b7%20%d1% 81%d0%b5%d1%87%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%8e.pdf

Патент на корисну модель № 103986 України, МПК A21D 15/08 (2006.01), B65B 25/18 (2006.01). Біорозкладальне пакування для харчових продуктів / Чорна А. І., Шульга О. С., Голь А. О., Арсеньєва Л. Ю. – № u201506038 ; заявл. 18.06.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1.

Патент на корисну модель № 104044 України, МПК B65B 25/18 (2006.01), A21D 15/08 (2006.01). Активне біорозкладальне паковання для харчових продуктів [Електронний ресурс] / Чорна А. І., Шульга О. С., Бурдейна О. В., Арсеньєва Л. Ю. – № u201506568 ; заявл. 03.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25330/1/104044%20%d0%91%d1%83% d1%80%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0.pdf

Патент на корисну модель № 104140 України, МПК A23C 9/12 (2006.01). Функціональний кисломолочний напій / Арсеньєва Л. Ю., Курпілянська К. В. – № u201507416 ; заявл. 23.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. 1.

Патент на корисну модель № 110866 України, A21D 15/08 (2006.01), B65B 25/18(2006.01). Композиція антибактеріальної біодеградованої плівки [Електронний ресурс] / Чорна А. С., Шульга О. С., Арсеньєва Л. Ю., Грегірчак Н. М., Зусько К. В., Рябов С. В., Кобилінський С. М., Гончаренко Л. А. – № u201603669 ; заявл. 06.04.2016 ; опубл. 25.05.2016, Бюл. 10. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/25325/1/110866%20%d0%9a%d0%9c%20%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%96%d0% b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0.pdf

Практикум з технологічних розрахунків у хлібопекарському виробництві : навч. посібник / В. І. Дробот, В. Г. Юрчак, Л. Ю. Арсеньєва та ін. ; за ред. В. І. Дробот. – Київ : Кондор, 2016. – 330 с.

Чорна, А. І. Встановлення оптимального режиму нанесення їстівного покриття на хлібобулочні вироби [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С Шульга, Л. Ю. Арсеньєва // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2016 р., м. Львів. – Львів : Растр-7, 2016. – С. 67–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/27056/1/%d0%a2%d0%b5%d0%b7%d0%b8_%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d1%96%d0%b2_%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82% d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b4%202016.pdf

Чорна, А. І. Їстівні плівки – перспективний напрям паковання харчових продуктів [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, Л. Ю. Арсеньєва, О. С. Шульга // Вісник Львівської комерційної академії. – 2016. – Вип. 16. – С. 81–85. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/25293/1/Tovar_Visnyk_%d0%9b%d1%8c%d0%b2%d0%be%d0%b2%20_%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8c%202016.pdf

Чорна, А. І. Оцінка якості полімерних пакувальних матеріалів для хлібобулочних виробів [Електронний ресурс] / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва // Товарознавчий вісник. – 2016. – Вип. 9. – С. 157–166. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 25280/1/%d0%9b%d1%83%d1%86%d0%ba%20%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%202016.pdf

Шаран, Л. Корекція мікронутрієнтного складу борошняних кондитерських виробів композиційною сумішшю [Електронний ресурс] / Л. Шаран, Л. Арсеньєва, А. Шаран // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstract 8th Central European Congress on Food, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016 – Р. 221. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24089/1/2.pdf

Шульга, О. С. Вплив різних пластифікаторів на властивості біодеградабельних плівок [Електронний ресурс] / О. С. Шульга, А. І. Чорна, Л. Ю. Арсеньєва // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 14 вересня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 131–133. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24433/1/32.pdf