Романова Зоряна Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
1
132
6
81

Перелік опублікованих документів:

Олійник, С. І. Системи оцінки, підтвердження відповідності та контролю якості на підприємствах алкогольного ринку [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, М. В. Карпутіна, З. М. Романова // Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи. – 2023. – С. 114-120. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40750/1/Oli%d1%96nyk.pdf

Intensification of high-quality brewing processes [Electronic resource] / Z. M. Romanova, S. M. Loiko, M. S. Romanov, L. O. Kosogolova, M. D. Khlynovskiy // International Journal of Agricultural Extension. – 2021. – Vol. 9, Special Issue 4. – P. 43–53. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37039/1/22.pdf

Використання поліфенольних сполук бузини чорної при виробництві  соковмісних напоїв / С. А. Токаренко, О. С. Романов, З. М. Романова, Л. О. Косоголова // Новітні досягнення біотехнології : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 вересня 2021 р. – С. 14.

Голованова, Я. А. Екологічні аспекти збереження цінних компонентів рослинної сировини при виробництві  безалкогольних напоїв / Я. А. Голованова, З. М. Романова, Л. О. Косоголова // Новітні досягнення біотехнології : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 вересня 2021 р.

Найдюк, А. М. Безалкогольні негазовані спеціальні напої функціонального призначення / А. М. Найдюк, З. М. Романова // European scientific discussions : the 3rd International scientific and practical conference, 1–3 february 2021. – Rome : Potere della ragione, 2021. – P. 242.

Ненько, А. Безпечність та екологічність стійких напоїв / А. Ненько, З. Романова // Scientifich orizon in the context of social crises : the X International Scientific and Practical Conference, 25–26 november 2021. – Tokyo, 2021. – P. 234–239.

Карпутіна, М. В. Інтенсифікація процессу приготування сусла з цукрового сорго в технології безалкогольних напоїв / М. В. Карпутина, Д. Д. Харгелия, З. М. Романова // Scientific Sworld journal. – 2020. – Issue 16, Vol. 2. – P. 16–20.

Романова, 3. М. Використання нетрадиційної сировини та її вплив на показники готового пива [Електронний ресурс] / 3. М. Романова, О. С. Романов, В. А. Терлецька // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 190–198. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32213/1/USE_OF_

NONTRADITIONAL_RAW_MATERIALS_IN_BREWING_AND_THEIR_

EFFECT_ON_INDICATORS_OF_PREPARED_BEER.pdf

Романова, 3. М. Дослідження впливу часткової заміни хмелю нетрадиційною сировиною на показники готового пива [Електронний ресурс] / 3. М. Романова, Н. В. Федорова, О. С. Романов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 171–175. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32128/1/

INVESTIGATION_OF_IMPACT_OF_THE_PARTIAL_HOP_REPLACEMENT

_WITH_UNCONVENTIONAL_RAW_ON_RIPE_BEER_INDICATORS.pdf

Романова, З. М. Підвищення колоїдної стійкості пива на стадіїї кип’ятіння сусла з хмелем / З. М. Романова, І. Г. Біляєв // Topical issues of the development of modern science : тези доповідей V Международной научно-практической конференции, 15-17 января 2020 г. – София, Болгария. – 2020. – С. 798–805.

Романова, 3. М. Удосконалення технології пива завдяки використанню пряно-ароматичної рослинної сировини [Електронний ресурс] / 3. М. Романова, С. М. Лойко, М. С. Романов // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 213–222. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32119/1/

IMPROVEMENT_OF_BEER_TECHNOLOGY_DUE_TO_THE_USE_OF_THE

_SPICY-AROMATIC_PLANT_RAW_MATERIAL.pdf

Федорова, Н. В. Дослідження нетрадиційної сировини для приготування пива / Н. В. Федорова, З. М. Романова // Scientific Research in XXI Century : Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference, May 16-18, 2020. – Ottawa, Canada : Methuen Publishing House, 2020. – P. 297–301.

Федорова, Н. В. Екстракти та характеристика екстрагентів рослинної сировини / Н. В. Федорова, О. С. Романов, З. М. Романова // World Development of Science and Technology : abstracts of II International Scientific and Practical Conference, May 18-19, 2020. – Chicago, USA : Primedia E-launch LLC, 2020. – P. 344–348.

Федорова, Н. В. Удосконалення технології пива за рахунок використання нетрадиційної рослинної сировини / Н. В. Федорова, З. М. Романова // Весняні наукові читання — 2020 : збірник наукових матеріалів XLІ Міжнародної науково-практичної інтернет–конференції, 10 березня 2020 року. – Вінниця, 2020. – Ч. 8. – С. 71–72.

Romanova, Z. Improving technology of producing non-alcoholic drinks using non-traditional raw materials / Z. Romanova, O. Kharkovska, M. Karputina // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7, Issue 2. – P. 286–298.

Дослідження приготування безалкогольного пива за допомогою технологічних методів / З. М. Романова, О. О. Харьковська, М. В. Яремчук, О. С. Романов // The scientific method. – 2019. – № 31. – P. 36–39.

Нетрадиційна сировина в технології квасу бродіння / М. В. Карпутіна, М. К. Войтенко, Д. Д. Харгелія, С. М Тетеріна, З. М. Романова // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 1 – С. 180–189.

Романов, О. Визначення бактерицидних властивостей екстрактів з пряно-ароматичної сировини / О. Романов, В. Терлецька, З. Романова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 319.

Романова, З. М. Дослідження процесів та засобів сприяння стійкості пива / З. М. Романова, Н. Федорова, М. В. Яремчук // The scientific method. – 2019. – № 32. – P. 18–19.

Романова, З. М. Дослідження процесів та засобів сприяння стійкості пива / З. М. Романова, Н. Федорова, М. В. Яремчук // Slovak international scientific journal. – 2019. – № 30. – P. 32–39.

Loiko, S. Using unmalted barley for brewing / S. Loiko, Z. Romanova // Proceedings of the National Aviation University. – 2018. – № 3 (76). – Р. 93–98.

Использование кизельгура различных марок в технологии пива / Н. В. Остролуцкий, М. В. Карпутина, Д. Д. Харгелия, З. Н. Романова // World scientific and technical trends' 2018 : International scientific conference, 25-26 december 2018 y. : conference proceedings. – Karlsruhe, Germany, 2018. – Р. 35–38.

Карпутина, М. В. Анализ влияния штамма дрожжей на накопление побочных продуктов брожения в слабоалкогольных напитках на основе сахарного сорго [Электронный ресурс] / М. В. Карпутина, Д. Д. Харгелия, З. М. Романова // Scientific Sworld journal. – 2018.– Issue № 50. – С. 21–24. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27118/1/2018.pdf

Лойко, С. Дослідження впливу ферментів та фенолів сировини для стійкості пива [Електронний ресурс] / С. Лойко, В. Рубан, З. Романова // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 285. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27841/1/Investigation_

of_the_influence_of_enzymes_and_phenols_of_raw_materials_for_the_

stability_of_beer.pdf

Новое в технологии бальзамов с улучшенными лечебно-профилактическими свойствами / М. В. Карпутина, Н. Л. Митченко, Д. Д. Харгелия, З. Н. Романова // Scientific Sworld journal. – 2018. – Vol.1, №  53. – С. 51–55.

Прядко, В. Використання пряно-ароматичної сировини для стійкості пива [Електронний ресурс] / В. Прдко, З. Романова // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 279. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27848/1/Use_of_spicy_

aromatic_raw_materials_for_the_stability_of_beer.pdf

Прядко, В. Удосконалення технології пива і розирення асортименту з підвищенням його стійкості за рахунок використання нетрадиційної рослинної сировини / В. Прядко, З. Романова // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 84-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2018 р.

Романов, А. С. Совершенствование технологии напитков с использованием сбалансированного за компонентным составом сырья / А. С. Романов, М. В. Карпутина, З. Н. Романова // Norwegian Journal of development of the International. – 2018. – Vol. 2, № 25. – P. 3–8.

Романова, З. М. Дослідження стійкості пива / З.М. Романова, В.В. Рубан, О. Матвієнко // Advances of science : proceeding of articles the international scientific conference, 28 September 2018 y. – Czech Republic, Karlovy Vary- Ukraine, Kyiv, 2018. – P. 110–115.

Романова, З. М. Современное состояние и перспективы получения каллусных клеток женьшеня / З. М. Романова, О. С. Романов // Norwegian Journal of development of the International Science. – 2018. – №17. – Vol.3. – P. 3–6.

Романова, З. М. Удосконалення пива світлих сортів на міні-пивоварнях м. Одеса за рахунок використання українського солоду [Електронний ресурс] / З. М. Романова, О. Машир, І. Мельник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 280. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27845/1/Improvement_

of_light_beer_beer_at_mini_breweries_in_Odessa_due_to_the_use_of_

Ukrainian_ma.pdf

Ашмарина, Г. Р. Пиво с «идеей» / Г. Р. Ашмарина, З. Н. Романова, Н. Р Раджабов // Привлечение интеллектуальных достижений и инновационных проектов молодёжи для развития регионов Таджикистана, 28 мая 2016, Душанбе. – С. 224–226.

Галотаніни – стабілізуюча добавка майбутнього [Електронний ресурс] / І. Б. Літушко, А. В. Короткий, О. В. Романов, З. М. Романова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 238. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23682/1/20.pdf

Прядко, В. О. Шляхи підвищення колоїдної стійкості пива до помутнінь в процесі зберігання [Електронний ресурс] / В. О. Прядко, З. М. Романова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 239. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23683/1/21.pdf

Розширення асортименту пива з використанням нетрадиційної сировини [Електронний ресурс] / А. В. Короткий, О. В. Романов, І. Б. Літушко, З. М. Романова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 240. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23684/1/

22.%20%281%29.pdf

Романова, З. М. Авторське пиво і тенденції розвитку в Україні [Електронний ресурс] / З. М. Романова, Г. Р. Ашмаріна // Обеспечение продовольственной безопасности и качества продуктов первой необходимости в условиях деятельности Республики Таджикистан во Всемирной торговой организации и Таможенного союза : материалы Республиканской научно-практической конференции, 28 мая 2016 г., Душанбе. – Душанбе, 2016. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25300/1/%d0%90%d0

%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b5_%d0%bf%d0%

b8%d0%b2%d0%be.PDF