Олійник Світлана Іванівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
1
7
2
35
2
192

Перелік опублікованих документів:

Innovative water preparation technology for production of kombucha fermented beverage / О. Dulka, V. Prybylskyi, O. Fedosov, S. Olijnyk, A. Кuts, L. Sharan, I. Koretska, I. Tiurikova // Journal of Chemistry and Technologies. – 2023. – № 31 (1) – P. 82-91.

Кизюн, Г. О. Планування, облік і калькулювання собівартості спирту етилового ректифікованого та біоетанолу [Електронний ресурс] / Г. О. Кизюн, С. І. Олійник // Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи. – 2023. – С. 34–39. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40749/1/Kyzyun_H_Oliinyk_S.pdf

Ковальчук, В. П. Впровадження національних стандартів на горілки, горілки особливі, напої лікеро-горілчані [Електронний ресурс] / В. П. Ковальчук, М. Г. Чехун, С. І. Олійник // Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи. – 2023. – С. 92–97. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40754/1/UKRNDISPIRTBIOPROD.pdf

Ковальчук, В. П. Розроблення і впровадження норм виробничих втрат зернового дистиляту і норм втрат спирту та готової продукції під час виробництва деяких видів алкогольних напоїв [Електронний ресурс] / В. П. Ковальчук, М. Г. Чехун, С. І. Олійник // Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи. – 2023. – С. 67–91. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40751/1/Kovalchuk.pdf

Міщенко, О. С. Впровадження національного стандарту на спирт етиловий питний [Електронний ресурс] / О. С. Міщенко, С. І. Олійник // Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи. – 2023. – С. 46-51. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40753/1/national_standard.pdf

Міщенко, О. С. Розроблення та впровадження норм виробничих втрат і виходу спирту етилового, у тому числі біоетанолу [Електронний ресурс] / О. С. Міщенко, С. І. Олійник // Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи. – 2023. – С. 52–66. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40752/1/Mishchenko.pdf

Олійник, С. І. Системи оцінки, підтвердження відповідності та контролю якості на підприємствах алкогольного ринку [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, М. В. Карпутіна, З. М. Романова // Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи. – 2023. – С. 114-120. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40750/1/Oli%d1%96nyk.pdf

Purification of water-alcohol mixtures by means of modified natural materials / S. Oliinyk, L. Tarasiuk, І. Samchenko, А. Kutz, O. Dulka // Food science and technology. – 2021. – № 15(1). – Рр. 63–72. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37676

Білько, М. В. Дослідження появи та усунення «pinking» у білих винах / М. В. Білько, А. О. Олійник // Садоводство и виноградарство. Технологии и инновации. – 2021. – С. 24–28.

Ващенко, А. Виникнення помутнінь в настоянці на основі плодово-ягідних напівфабрикатів / А. Ващенко, Ю. Іпатова, С. Олійник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали . 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 194.

Ващенко, А. Формування стабільних лікеро-горілчаних напоїв / А. Ващенко, С. Олійник // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 171.

Кучеренко, В. Розширення асортименту лікеро-горілчаних напоїв / В. Кучеренко, С. Олійник // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю. – Одеса : ОНАХТ, 2021. – С. 176.

Олійник, С. І. Нова редакція стандарту на напої слабоалкогольні / С. І. Олійник, В. О. Велигорський, В. П. Ковальчук // Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 44–45.

Олійник, С. І. Нова редакція стандарту на напої слабоалкогольні / С. І. Олійник, В. О. Велигорський, В. П. Ковальчук // Якість і безпека харчових продуктів : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 44–45.

Острик, О. М. Виникнення помутнінь у настоянках на напівфабрикатах плодово-ягідній сировині / Острик О. М., А. Р. Ващенко, С. І. Олійник // Polish journal of science. – 2021. – №36 – Vol. 1. – С. 54–68. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37678

Удосконалення технології підготовки води для виробництва квасу / О. Дулька, В. Прибильський, С. Олійник, А. Куц, Т. Мудрак // Академика. Серия : Технические и физико-математические науки. – Москва : Логика+, 2021. – № 1 (1). – С. 9–13.

Antioxidant ability of alcoholic infusions from vegetable raw materials for the technology of alcoholic beverages [Electronic resourse] / O. Kuzmin, V. Kucherenko, N. Stukalska, A. Kuts, S. Oliynyk, D. Rakhmetov // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – Р. 795–808. Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36774/1/5.pdf

Improving the technology of purification and stabilization of liqueur-vodkas production improving the technology of purification and stabilization of liqueur-vodkas production / S. Oliinyk, I. Samchenko, L. Tarasiuk, O. Ostryk, A. Kuts // Scientific fundations of modern engineering: monography. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. – Р. 41–49.

Influence of physicochemical parameters of water on the amino acid composition of bread kvas / O. Dulka, V. Prybylskyi, S. Oliinyk, A. Kuts, O. Vitriak // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 3. – P. 610–623.

Maslyanko, A. Main downloads of mechanical filters and control filtering in liquor-vodkas production / A. Maslyanko, S. Oliynyk, O. Dulka // Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 75-ї річниці ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», 22-23 жовтня 2020 р. – Київ : ДНУ УкрНДІспиртбіопрод, 2020. – С. 56–59.

Ostryk, O. Stabilization of blisters of alcoholic products / O. Ostryk, A. Vashchenko, S. Oliynyk // Біотехнології продовольчих продуктів : проблеми і перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 75-ї річниці ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», 22–23 жовтня 2020 р. – Київ : ДНУ УкрНДІспиртбіопрод, 2020. – С. 60–61.

Reducing ability of infusions from waste of spicy-aromatic raw materials in the technology of alcoholic beverages [Electronic resourse] / O. Kuzmin, V. Isaienko, I. Koretska, D. Rakhmetov, V. Goots, S. Oliynyk // Ukrainian Journal of Food Science. – 2020. – Vol. 8. Is. 1. – Pp. 6–21. DOI: 10.24263/2310-1008-2020-8-1-3.

Samchenko, I. Use of modified and materials for purification of water-alcoholic liquid / I. Samchenko, R. Nishchun, S. Oliynyk // Біотехнології продовольчих продуктів : проблеми і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 75 річниці ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», 22–23 жовтня 2020 р. – Київ : ДНУ УкрНДІспиртбіопрод, 2020. – С. 66–67.

Tarasyuk, L. Use of natural mineral dispersed materials during beverage production / L. Tarasyuk, O. Pivovarov, S. Oliynyk // Біотехнології продовольчих продуктів : проблеми і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 75 річниці ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», 22–23 жовтня 2020 р. – Київ : ДНУ УкрНДІспиртбіопрод, 2020. – С. 62–65.

The use of rice in the technology of gluten-free fermented non-alcoholic beverages / O. S. Dulka, V. L. Prybylskiy, A. Kuts, S. Oliinyk, S. Vitriak, Ph. D. Nguyen // Journal Of Food Science And Technology-Ukraine. – 2020. – Vol. 14, Issue 4. – P. 4–12. DOI: 10.15673/fst.v14i4.1892.

Билько, М. В. Изучение явления «pinking» в белых винах / М. В. Билько, А. А. Олійник, Д. Е. Бабко // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : материалы VІI Международной научно-технической конференции, 20 ноября 2020 г. – Воронеж : ВГУИТ, 2020. – С. 259–262.

Білько, М. В. Технологічні аспекти появи, попередження та усунення порожевіння у білих винах [Електронний ресурс] / М. В. Білько, А. О. Олійник // Scientific World Journal. – 2020. – Вип. 3, Т. 1. – P. 28–35. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36845/1/Bilko%201.pdf

Використання насіння чіа та ксантанової камеді у технології безалкогольних напоїв / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, А. М. Куц, С. І. Олійник, О. П. Вітряк // Food Chemistry. Modern methods for production of food, food additives and packaging materials : book of abstracts the International Scientific and Technical Conference, 7–9 жовтня 2020 р. – Lviv : Polytechnic National University, 2020. – P. 67.

Використання природних мінералів для підготовки води у виробництві ферментованих напоїв. / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, С. І. Олійник, О. П. Вітряк // Scientific achievements of modern society : Abstracts of X International Scientific and Practical Conference, 27–29 May 2020. – Liverpool, United Kingdom : Cognum Publishing House, 2020. – P. 472–475.

Енергоефективна технологія переробки фракції головної етилового спирту з отриманням спирту етилового ректифікованого / О. С. Міщенко, Г. О. Кизюн, А. А. Можаровська, С. І. Олійник // Харчова промисловість. – 2020. – №28. – С. 115–122. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37672

Застосування двостадійної біоконверсії післяспиртової барди в біогаз / Ю. Чумак, Г. Тємєртєй, О. Бабич, С. Олійник, А. Ващенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч.1. – С. 200. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37677

Ковальчук, В. П. Удосконалення технології водопідготовки для виробництва спирту етилового ректифікованого / В. П. Ковальчук, Т. І. Опанасюк, С. І. Олійник // Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 75 річниці ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», 22–23 жовтня 2020 р. – Київ : ДНУ УкрНДІспиртбіопрод, 2020. – С. 33–34.

Олійник, С. І. Історія становлення та основні здобутки ДНУ «Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів» / С. І. Олійник, Н. М. Челишева // Біотехнології продовольчих продуктів : проблеми і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 75-ї річниці ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», 22–23 жовтня 2020 р. – Київ : ДНУ УкрНДІспиртбіопрод, 2020. – С. 6–14.

Олійник, С. І. Підготовлена вода та її вплив на алкогольні напої / С. І. Олійник, В. П. Ковальчук // Вода в харчовій промисловості : збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20–21 березня 2020 р., м. Одеса. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 69.

Олійник, С. І. Проблеми стандартизації та контролю якості лікеро-горілчаної продукції / С. І. Олійник, В. П. Ковальчук, А. М. Куц // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2020. – № 6. – С. 44–53.

Олійник, C. І. Уточнення вимог до пакування лікеро-горілчаної продукції / C. І. Олійник, В. П. Ковальчук // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 93. – Режим доступу :  http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37671

Острик, О. М. Помутніння та обробка лікеро-горілчаних напоїв / О. М. Острик,  C. І. Олійник // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали ІХ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37679

Очищення сортівок у горілчаному виробництві / О. Пивоваров, Р. Ніщун, С. Олійник, В. Ковальчук, Н. Челишева // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч.1. – С. 198. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37674

Перегляд національних стандартів на горілки, горілки особливі, напої лікеро-горілчані / В. П. Ковальчук, М. Г. Чехун, Т. І. Опанасюк, С. І. Олійник // Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 75-ї річниці ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», 22–23 жовтня 2020 р. – Київ : ДНУ УкрНДІспиртбіопрод, 2020. – С. 35–37.

Перегляд національного стандарту на напої слабоалкогольні / В. П. Ковальчук, М. Г. Чехун, Т. І. Опанасюк, С. І. Олійник // Біотехнології продовольчих продуктів: проблеми і перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 75 річниці ДНУ «УкрНДІспиртбіопрод», 22–23 жовтня 2020 р. – Київ : ДНУ УкрНДІспиртбіопрод, 2020. – С. 38–40.

Практичне використання модифікованих та нанооброблених природних матеріалів у виробництві напоїв / Л. А. Тарасюк, І. О. Самченко, О. А. Пивоваров, С. І. Олійник // Вода в харчовій промисловості : збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. 20–21 березня 2020 р., Одеса, ОНАХТ. – Одеса: ОНАХТ, 2020. – С. 89.

Самченко, І. О. Визначення ефективності оброблення сортівки вуглецевим активованим та модифікованим матеріалом / І. О. Самченко, С. І. Олійник // Харчова промисловість. – 2020. – № 28. – С. 7–16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37680

Самченко, І. О. Дослідження сорбційних властивостей активованого та модифікованого волокна для очищення бортівок / І. О. Самченко, С. І. Олійник // Polish journal of science. – 2020. – № 34 – Vol. 1. – P. 64-68. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37681

Самченко, І. О. Дослідження адсорбційної активності активованого та модифікованого вуглецевого волокна для очищення бортівок [Електронний ресурс] / І. О. Самченко, С. І. Олійник // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 4. – С. 199–211. Режим доступу : http://surl.li/baucw

Удосконалення технології водопідготовки для отримання горілчаних виробів / А. Боярчук, С. Олійник, Я. Боярчук, Н. Чернова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 159.

Influence of differential heat treatment on foodstuffs with apples obtained by the convection-thermoradiation method of drying / Svitlana Oliynyk, Lyudmila Melnyk, Iryna Samchenjo, Natalia Tkachuk, Olga Loginova, Ludmyla Kisterska // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 4. – P. 155–168.

Influence of shungite treatment methods on its absorption properties and on water treatment quality for beverages production [Electronic resourse] / S. Oliynyk, L. Mel’nyk, I. Samchenko, N. Tkachuk, O. Loginova, L. Kisterska // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, Issue 4. – P. 891–902. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34707/1/14.pdf

Ostryk, O. Appearance of turbidity in alcoholic beverages [Electronic resourse] / O. Ostryk, S. Oliуnyk // Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern European Countries : proceedings of International Scientific Conference, 27 September 2019. – Riga : Baltija Publishing, 2019. – P. 39–41. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34697/1/appearance.pdf

Samchenko, I. Тhe dominant factors during water treatment in the beverage productionn [Electronic resourse] / I. Samchenko, S. Oliinyk // Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern European Countries : proceedings of International Scientific Conference, 27 September, 2019. – Riga : Baltija Publishing, 2019. – С. 45–46. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34699/1/27.pdf

Tarasiuk, L. Necessity of filtration in liqueur-vodkas production [Electronic resourse] / L. Tarasiuk, S. Oliуnyk // Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern European Countries : proceedings of International Scientific Conference, 27 September 2019. – Riga : Baltija Publishing, 2019. – С. 48–50. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34691/1/25.pdf

Tarasiuk, L. Search for alternative filtering materials in production of beverages [Electronic resourse] / L. Tarasiuk, H. Lukianets, S. Oliynyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. - С. 547. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29636/1/Tarasiuk.pdf

The improvement of the water treatment technology for the kvass production / O. Dulka, V. Prybylskyi, S. Oliynyk, A. Kuts, O Kovalenko // Food Science and Technology. – 2019. – Vol.13, № 2. – P. 111–117.

Using of clinoptilolite, activated charcoal and rock crystal in water purification technology to enhance the biological value of bread kvass / O. Dulka, V. Prybylskyi, S. Oliinyk, A. Kuts, O. Vitriak // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, № 2. – P. 307–316.

Виникнення помутнінь у лікеро-горілчаних напоях [Електронний ресурс] / О. Острик, С. Петросян, Н. Федорова, С. Олійник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 273. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34696/1/pomutninnia.pdf

Властивості мінерального сорбенту для очищення води у технології напоїв [Електронний ресурс] / Л. Тарасюк, І. Самченко, А. Антонюк, О. Рева, С. Олійник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 274. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34694/1/sorbent.pdf

Ковальчук, В. П. Дослідження якості закупорювальних засобів для лікеро-горілчаного виробництва [Електронний ресурс] / В. П. Ковальчук, Т. І. Опанасюк, С. І. Олійник / Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 94. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34689/1/zakupor.pdf

Модифіковані цеоліти у технології водопідготовки для виробництва напоїв [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, І. О. Самченко, Л. А. Тарасюк, А. М. Антонюк // Вода в харчовій промисловості : Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 21–22 березня 2019 р. : збірник тез доповідей. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – С. 95. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34692/1/tseolit.pdf

Олійник, С. І. Інтенсифікація процесу вирощування дріжджів у виробництві біоетанолу / C. І. Олійник, Н. В. Процан, Л. В.Ткаченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – C. 292.

Олійник, С. І. Контролювання безпечності та стійкості лікеро-горілчаної продукції / С. І. Олійник, О. М. Острик // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 61–62.

Олійник, С. І. Оброблення сортівки у виробництві горілок [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, І. О. Самченко // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 51. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34695/1/sortivka.pdf

Олійник, С. І. Особливості використання сірчаної кислоти для контролювання спиртовмісних рідин [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, Н. М. Челишева // Якість і безпека харчових продуктів: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 29–30. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34701/1/35.pdf

Олійник, С. І. Особливості стабілізації лікеро-горілчаних напоїв на основі натуральних напівфабрикатів / С. І. Олійник, О. М. Острик, С. А. Петросян // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 50.

Олійник, С. І. Фільтрування сортівки у лікеро-горілчаному виробництві [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, Л. А. Тарасюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 30. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34705/1/12.pdf

Олійник, С. І. Цукор та стійкість лікеро-горілчаної продукції [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, О. М. Острик, С. А. Петросян // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 50. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34708/1/15.pdf

Олійник, С. Інтенсифікація процесу вирощування дріжджів у виробництві біоетанолу [Електронний ресурс] / С. Олійник, Н. Процан, Л. Ткаченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 292. Режим доступу :http://surl.li/baulw

Олійник, С. Перспективність наномодифікування природного матеріалу для очищення води у лікеро-горілчаному виробництві / С. Олійник, І. Самченко // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2019 р. — Київ : НУХТ, 2019. – С. 99–100.

Острик, А. Н. Прогнозирование обеспечения стабильности ликероводочных изделий [Электронный ресурс] / А. Н. Острик, С. И. Олейник, А. А. Пивоваров // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : VI Международная научно-техническая конференция, 11 ноября 2019 г. : сборник материалов. – Воронеж : ВГУИТ, 2019. – С. 188–190. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34698/1/26.pdf

Острик, О. Застосування антиоксидантів для лікеро-горілчаних напоїв / О. Острик, С. Петросян, С. Олійник // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю, 3 жовтня–5 жовтня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. – С. 295.

Острик, О. М. Контролювання безпечності та стійкості лікеро-горілчаної продукції [Електронний ресурс] / О. М. Острик, C. І. Олійник // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 61–62. Режим доступу :http://surl.li/baumd

Патент на корисну модель № 135286 UА, МПК B01J 20/20 (2006.01) C02F 1/28 (2006.01) Спосіб підготовки води для виробництва напоїв / Олійник С. І., Куц А. М., Тарасюк Л. А., Кушнір О. В., Каганов В. Я. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201900468 ; заявл. 17 01 2019 ; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 6.

Перспективні напрямки підвищення якості та стабільності лікеро-горілчаної продукції [Електронний ресурс] / C. І. Олійник, І. О. Самченко, Л. А. Тарасюк, О. М. Острик // Topical issues of the development of modern science : abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. – Sofia : ACCENT, 2019. – P. 175–179. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34702/1/36.pdf

Підвищення якісних показників води води для напоїв після її оброблення шунгітом / Л. Мельник, С. Олійник, Н. Ткачук, І. Савченко, О. Логінова, Л. Кістерська // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 70–72.

Підвищення якості та стабільності лікеро-горілчаної продукції / С. І. Олійник, І. О. Савченко, Л. А. Тарасюк, О. М. Острик // Topical issues of the development of modern science : abstracts of the 3rd International scientific and practical conference, 13-15 november 2019 y. – Sofia, Bulgaria : Publishing House "ACCENT", 2019. – P. 175–179.

Прогнозування стійкості лікеро-горілчаних напоїв [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, А. М. Куц, О. А. Острик, В. П. Ковальчук, Р. В. Бей // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 178–185. Режим доступу :http://surl.li/bauhm http://surl.li/bauhm

Розроблення нормативів граничнодопустимих втрат спирту етилового під час виробництва зневодненої спиртовмісної продукції з бражки / Г. О. Кизюн, О. С. Міщенко, А. А. Можаровська, С. І. Олійник // Харчова промисловість. – 2019. – № 26. – С. 22–27.

Самченко, И. А. Использование активированного шунгита в водоподготовке ликероводочного производства [Электронный ресурс] / И. А. Самченко, С. И. Олейник, И. А. Рубан // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство: VI Международная научно-техническая конференция, 11 ноября 2019 г. : сборник материалов. – Воронеж : ВГУИТ, 2019. – С. 147–149. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34690/1/shungit.pdf

Самченко, І. Комплексність систем водопідготовки для лікеро-горілчаного виробництва / І. Самченко, Л. Тарасюк, С. Олійник // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю, 3 жовтня–5 жовтня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2019. – С. 332–333.

Самченко, І. О. Перспективність наномодифікування природного матеріалу для очищення води у лікеро-горілчаному виробництві [Електронний ресурс] / І. О. Самченко, С. І. Олійник // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 99–100. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34693/1/Voda.pdf

Тарасюк, Л. А. Актуальність застосування опало-халцедонового матеріалу у технології горілок [Електронний ресурс] / Л. А. Тарасюк, С. І. Олійник, В. Л. Прибильський // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 206–215. Режим доступу : http://surl.li/bauhh

Технологія води для виробництва харчових продуктів [Електронний ресурс] / В. П. Ковальчук, Т. І. Опанасюк, С. І. Олійник, Л. А. Тарасюк // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 листопада 2019 р. — Київ : НУХТ, 2019. – С. 86. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34703/1/37.pdf

Фактори, що визначають стабільність якості лікеро-горілчаних напоїв [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, І. О. Самченко, Л. А. Тарасюк, О. М. Острик // Technical scientific history, the present time, and future, EU experience : International scientific and practical conference, 27-28 september 2019 y. – Wloclawek, Republic of Poland, 2019. – P. 113–115. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34704/1/38.pdf

Фильтрация сортировки нетрадиционным природным матеріалом [Электронный ресурс] / Л. А. Тарасюк, С. И. Олейник, Н. Б. Федорова, Р. А. Нищун // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : VI Международная научно-техническая конференция, 11 ноября 2019 г. : сборник материалов. – Воронеж : ВГУИТ, 2019. – С. 240–242. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34706/1/13.pdf

Influence of the Mineral Composition of Water on the Amino Acid Composition of Bread Kvass / O. Dulka, V. Prybylskyi, S. Oliynyk, A. Kuts, T. Mudrak // Engineering Studies. – 2018. – Vol. 10, № 2-3.

Альтернативна продукція – ефективний напрям розвитку спиртової галузі України [Електронний ресурс] / C. І. Олійник, В. В. Сударіков, К. Ю. Тимошок, О. С. Рева // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – C. 165. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34662/1/AP.pdf

Важливість окисно-відновного потенціалу у технології напоїв [Електронний ресурс] / C. І. Олійник, Л. А. Тарасюк, І. О. Самченко, А. М. Антонюк // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – C. 144. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34656/1/vazhlyvist.pdf

Визначення хімічної стійкості природного дисперсного кремнезему у технології кондиціювання води [Електронний ресурс] / C. І. Олійник, Л. А. Тарасюк, О. М. Острик, І. О. Самченко, А. М. Антонюк // Актуальні проблеми хімії та хімічної технології : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції , 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – C. 60. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34652/1/himichna%20stiikist.pdf

Застосування природних мінеральних матеріалів у механічному очищенні води для напоїв [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, В. Л. Прибильський, І. О. Самченко, Л. А. Тарасюк // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 238–246. Режим доступу : http://surl.li/bavnp

Напрями підвищення якості алкогольних напоїв [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, Л. А. Тарасюк, О. Острик, І. О. Самченко // Prospects for the development of technical science in EU countries and Ukraine : International scientific and practical conferens. – Wloclawek : Izdevnieciba Baltija Puhlishing, 2018. – Р. 3. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34655/1/napriamy.pdf

Олійник, С. І. Застосування природних матеріалів для очистки води у лікеро-горілчаному виробництві [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, І. Савченко, Л Тарасюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 273. Режим доступу :http://surl.li/bavok

Олійник, С. І. Комплексне оцінювання природних матеріалів для фільтрування у виробництві напоїв [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, І. О. Самченко, Л. А. Тарасюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 104. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34654/1/filtruvannia.pdf

Олійник, С. І. Оцінювання якості закупорювальних полімерних засобів у лікеро-горілчаному виробництві [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, В. П. Ковальчук // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 108. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34653/1/otsinyuvannia%20iakosti.pdf

Олійник, С. І. Очищення водно-спиртових сумішей нетрадиційними способами [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, Л. М. Кобець, В. Ю. Цапун // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 274. Режим доступу :http://surl.li/bavoi

Олійник, С. І. Стабілізація лікеро-горілчаних напоїв [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, О. М. Острик, Л. А. Тарасюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 275. Режим доступу :http://surl.li/bavol

Олійник, С. І. Стан нормативної бази забезпечення виробництва у лікеро-горілчаній галузі [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, В. П. Ковальчук // Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 жовтня 2018 р., м. Київ. – Київ : УкрНДНЦ, 2018. – С. 41–42. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34661/1/TK64.pdf

Олійник, С. І. Суміш природних матеріалів для фільтрування води у виробництві напоїв [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, І. О. Самченко, Л. А. Тарасюк // The development of technical sciences: problems and solutions : reports of International research and practical conference, 27–28 April 2018. – Brno, 2018. – С. 80–82. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34663/1/sumish.pdf

Особенности учета спирта этилового денатурированного [Электронный ресурс] / Г. А. Кизюн, А. С. Мищенко, Р. В. Бей, С. И. Олейник, А. А. Можаровская // Цукор України. – 2018. – № 3 (145). – С. 19–21. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34658/1/osoblyvosti%20obliku2.pdf

Особливості обліку спирту етилового денатурованого [Електронний ресурс] / Г. О. Кизюн, О. С. Міщенко, Р. В. Бей, С. І. Олійник, А. А. Можаровська // Цукор України. – 2018. – № 3 (145). – С. 16–18. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34657/1/osoblyvosti%20obliku1.pdf

Особливості стабілізації лікеро-горілчаних напоїв на основі натуральних напівфабрикатів [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, В. П. Ковальчук, О. М. Острик, С. А. Петросян // Цукор України. – 2018. – № 7-8 (149-150). – С. 11–14. Режим доступу :http://surl.li/bavot

Підготовлена вода та стійкість лікеро-горілчаної продукції [Електронний ресурс] / С. Олійник, І. Самченко, А. Куц, Л. Тарасюк, О. Острик // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ,19-20 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 93. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34659/1/pidgotovlena%20voda.pdf

Хімічна стійкість природного матеріалу для очистки води у лікеро-горілчаному виробництві [Електронний ресурс] / С. Олійник, І. Самченко, А. Куц, Л. Тарасюк, В. Цапун // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ,19-20 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – 94–95. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34686/1/him.%20stiikict.pdf

Features of the application of natural filter material in distillery production / L. Tarasiuk, I. Samchenko, T. Siver, P. Savluk, S. Oliinyk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 247.

Дослідження процесу фільтрування за допомогою нетрадиційного матеріалу у виробництві напоїв [Електронний ресурс] / Л. А. Тарасюк, В. Л. Прибильський, С. І. Олійник, Р. М. Мукоїд // Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. – Київ : НУБіП, 2017. – С. 282. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26724/1/R77.PDF

Использование природных минеральных материалов в технологии напитков [Электронный ресурс] / С. И. Олейник, И. А. Самченко, Л. А. Тарасюк, Л. Н. Кобец // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : сборник материалов IV Международной научно-технической конференции (заочной), 9–10 ноября 2017 г. – Воронеж : ВГУИТ, 2017. – С. 130–133. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34645/1/oleinik.pdf

Нгуен, Ф. Д. Ферментированный напиток на основе аглютенового сырья [Электронный ресурс] / Нгуен Фіонг Донг, В. Л. Прибыльский, С. И. Олейник // Ресурсо-та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 38–39. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34650/3/Ferment%20napitok.pdf

Нетрадиційні способи кондиціювання води у лікеро-горілчаному виробництві [Електронний ресурс] / Л. Тарасюк, Л. Кобець, В. Шумал, С. Олійник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 246. Режим доступу :http://surl.li/bavpk

Олейник, С. И. Контроль качества зерна и отраслевые стандартные образцы [Электронный ресурс] / С. И. Олейник, В. П. Ковальчук // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : сборник материалов IV Международной научно-технической конференции (заочной), 9–10 ноября 2017 г. – Воронежж : ВГУИТ, 2017. – С. 769–772. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34648/1/oliinyk_kovalchuk.pdf

Олійник, С. І. Системність контролювання якості та безпечності зерна [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, В. П. Ковальчук // Якість і безпека харчових продуктів : тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 листопада 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 62–63. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34646/1/oliinyk.pdf

Олійник, С. І. Фільтрування води і сортівки природними мінералами [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, І. О. Самченко, Л. А. Тарасюк // Ресурсо-та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 40. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34651/1/Filtruvannia%20vody.pdf

Порівняльна характеристика сортів рису для виробництва ферментованих напоїв [Електронний ресурс] / Нгуен Фіонг Донг, Р. М. Мукоїд, В. Л. Прибильський, С. И. Олійник // Цукор України. – 2017. – № 9–10 (141–142). – С. 11–12. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34647/1/Cu_2017_8_3.pdf

Самченко, І. О. Підготовлена вода та стійкість напоїв / І. О. Самченко, Л. А. Тарасюк, С. І. Олійник // Проблеми формування здорового способу життя у молоді : збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю. – Одеса : 2017. – С. 248.

Чуприна, Н. В. Зброджування медового сусла для ферментованого напою [Електронний ресурс] / Н. В. Чуприна, С. І. Олійник, В. Л. Прибильський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 245. Режим доступу http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34642/1/Medovi%20napoi.pdf

Dulka, O. Improvement of water preparation technology in the production of rye beer [Electronic resourse] / O. Dulka, V. Prybylskyy, S. Oliynyk // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts 8th Central European Congress on Food 2016, 23–26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 154. Access mode : http://surl.li/bavpu

Oliinyk, S. Innovative technology of alcohol drinks [Electronic resourse] / Svitlana Oliinyk, Аnatoliy Kuts, Lesya Tarasyuk // Food Science for Well-being (CEFood 2016) : book of abstracts 8th Central European Congress on Food 2016, 23-26 May 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 171. Access mode : http://surl.li/bavpt

Визначення оптимальних технологічних режимів приготування рисового сусла для виробництва безалкогольних ферментованих напоїв [Електронний ресурс] / І. О. Карпюк, Нгуен Фионг Донг, І. В. Ренейський, С. І. Олійник, В. Л. Прибильський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 230. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23674/1/12.pdf

Донг, Н. Ф. Технологія рисового сусла для виробництва безалкогольних ферментованих напоїв [Електронний ресурс] / Н. Ф. Донг, С. І. Олійник, В. Л. Прибильський // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Т. 22, № 3. – С. 239–245. Режим доступу : http://surl.li/bavqp

Медові ферментовані напої, приготовлені на воді обробленій мікропористими мінералами [Електронний ресурс] / Ю. П. Горчинська, Н. О. Чуприна, С. І. Олійник, В. Л. Прибильський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 244. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23689/1/26.pdf

Нгуен, Ф. Д. Вплив термічної обробки рису для приготування сусла у технології безалкогольних ферментованих напоїв [Електронний ресурс] / Ф. Д. Нгуен, С. І. Олійник, В. Л. Прибильський // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 8 (204). – С. 61–63. Режим доступу : http://surl.li/bavqr

Нгуен, Ф. Д. Можливість використання рисової сировини для приготування аглютенових напоїв [Електронний ресурс] / Н. Ф. Донг, С. І. Олійник, В. Л. Прибильський // Хранение и переработка зерна. – 2016. – № 3 (200). – С. 44–47. Режим доступу : http://surl.li/bavqt

Нетрадиционные минеральные материалы в водоподготовке для напитков сырья [Электронный ресурс] / С. И. Олейник, А. М. Куц, В. П. Ковальчук, Н. В. Чуприна, Л. А. Тарасюк, Т. Г. Сивер, П. А. Савлук // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : III Международная научно-техническая конференция (заочная) [Электронный ресурс] : сборник материалов, 8 ноября 2016 г. / Воронеж. гос. ун-т инж. технол., ВГУИТ, 2016. – С. 79–82. Режим доступа : http://surl.li/bavpq

Природні матеріали у технології виробництва напоїв [Електронний ресурс] / Л. А. Тарасюк, І. О. Самченко, Т. Г. Сівер, К. О. Коренчук, С. І. Олійник // Вода в харчовій промисловості : VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів : Збірник тез доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – Одеса : ОНАХТ, 2016. – С. 88–89. Режим доступу : http://surl.li/bavqn

Стійкість скляної тари та лікеро-горілчаної продукції [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, Т. Г. Сівер, Л. А. Тарасюк, І. О. Самченко // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : Матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 14 вересня 2016 р., м. Київ. - К. : НУХТ, 2016. - С. 191. Режим доступу : http://surl.li/bavqk

Термічна обробка зерна рису у технології ферментованого напою [Електронний ресурс] / В. Л. Прибильський, С. І. Олійник, Нгуен Фіонг Донг, І. С. Карпюк, І. В. Ренейський // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 14 вересня 2016 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 179. Режим доступу : http://surl.li/bavqi

Фільтрування води та водно–спиртових сумішей природним матеріалом у виробництві алкогольних напоїв [Електронний ресурс] / І. В. Самченко, Л. А. Тарасюк, К. С. Коренчук, С. І. Олійник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 231. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23675/1/13..pdf