Мукоїд Роман Миколайович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
9
5
3
1
122
8
98

Перелік опублікованих документів:

Investigation of the appearance and elimination of pinking coloration in white wines / M. Bilko, S. Gunko, I. Babych, O. Naumenko, R. Mukoid, M. Ischenko, I. Doboniy, S. Danylenko, A. Bovkun, O. Stotska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – Vol.1 (11-115). – Pp. 56-62. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.252472

Method of Electrohydraulic Activation of Water-Lime Suspension in Sugar Production / V. Vasyliv, M. Mushtruk, M. Zheplinska, R. Mukoid, S. Tkachenko // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2022. – P. 664–673. DOI: 10.1007/978-3-030-91327-4_64

Hydrolysis of Vegetable Raw Pectin-Containing Materials Under Vibration and Centrifugal Mixing of Liquid Environment / I. Palamarchuk, V. Palamarchuk, M. Gudzenko, V. Sarana, R. Mukoid // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2021. – P. 277–286. DOI: 10.1007/978-3-030-77823-1_28

Parkhomenko, A. Properties of beer with the addition of low-gluten raw materials / A. Parkhomenko, R. Mukoid, V. Vasyliv // Scientific achievements in solving current problems of production and processing of raw materials, standardization and food safety : abstracts of reports X International scientific-practical conference, 22–23 april 2021. – Kиїв : NULES, 2021. – P. 214–215.

The influence of cavitation effects on the purification processes of beet sugar production juices / M. Zheplinska, M. Mushtruk, V. Vasyliv, V. Sarana, M. Gudzenko, N. Slobodyanyuk, A. Kuts, S. Tkachenko, R. Mukoid // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2021. – Vol. 15. – P. 18–25. DOI: 10.5219/1494

Булій, Ю. В. Підвищення якості спирту етилового ректифікованого в процесі брагоректифікації / А. М. Куц, М. В. Бондар, Р. М. Мукоїд // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2020. – № 28. – С. 17–24.

Булій, Ю. Перегонка і дистиляція бражки із збереженням життєдіяльності дріжджів / Ю. Булій, Р. Мукоїд, А. Пархоменко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 219.

Інтенсифікація процесів зброджування пивного сусла / К. Ю. Сєдих, А. М. Пархоменко, В. М. Кошова, Р. М. Мукоїд, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 квітня 2021 р. – Київ : НУБіП, 2021. – С. 217–218.

Мукоїд, Р. М. Дослідження технології пивного сусла із використанням несолодженої сировини / Р. М. Мукоїд, С. П. Орел, А. М. Пархоменко // World science: problems, prospects and innovations : International scientific and practical conference, 27–29 January 2021. –Toronto : Perfect Publishing, 2021. – P. 824–833.

Мукоїд, Р. М. Мистецтво пивної дегустації / Р. М. Мукоїд, А. М. Пархоменко // Beer. Technologies&Innovations. – 2021. – № 2 (20). – С. 38–40.

Мукоїд, Р. М. Причини виникнення дефектів у пивоварінні / Р. М. Мукоїд, А. М. Пархоменко // Beer. Technologies&Innovations. – 2021. – № 1 (19). – С. 70–71.

Пархоменко, А. Способи виявлення дефектів у пиві / А. Пархоменко, Р. Мукоїд, В. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 квітня 2021 р. – Київ : НУБіП, 2021. – С. 75–76.

Підвищення якості ректифікованого етилового спирту [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, М. В. Бондар, Р. М. Мукоїд // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 126–128. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36944/1/5.pdf

Koshova, V. Influence of low-gluten grain crops on beer properties / V. Koshova, R. Mukoid, A Parkhomenko // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 3. – P. 600 – 609.

Improvement of the production technology of liquid biofuel from technical fats and oils / M. Mushtruk, V. Vasyliv, N. Slobodaniuk, R. Mukoid, O. Deviatko // Lecture Notes in Mechanical Engineering. – 2020. – P. 377–386.

Mukoid, R. Possibilities of use of all diferent sortotypes for malt preparation / R. Mukoid, A. Parkhomenko, A. Hryshechkina // Topical issues of the development of modern science : abstracts of VI International Scientific and Practical Conference, 12-14 February 2020. – Sofia, Bulgaria : Publishing House “ACCENT”, 2020. – P. 112–117.

The influence of cavitation effects on the purification processes of beet sugar production juices / M. Zheplinska, M. Mushtruk, T. Kos, V. Vasyliv, Y. Kryzhova, R. Mukoid, M. Bilko, A. Kuts, Y. Kambulova, S. Gunko // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – № 14. – P. 451–457.

Мукоїд, Р. М. Виробництво пива з додаванням насіння канабісу / Р. М. Мукоїд, М. А. Лісовий, А. М. Пархоменко // Topical issues of the development of modern science : abstracts of VI International Scientific and Practical Conference, 12-14 February 2020. – Sofia, Bulgaria : Publishing House “ACCENT”, 2020. – P. 639–647.

Пархоменко, А. М. Дослідження найпоширеніших дефектів смаку та аромату пива / А. М. Пархоменко, Р. М. Мукоїд, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : ІХ Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 9-10 квітня 2020 р. – Київ : НУБіП, 2020.

Підвищення якості спирту етилового ректифікованого в процесі брагоректифікації [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, М. В. Бондар, Р. М. Мукоїд // Харчова промисловість. – 2020. – № 28. – С. 17–24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36935/1/2.pdf

Gluten enteropathy. Gluten-free raw material [Electronic resourse] / R. Mukoid, V. Koshova, A. Parkhomenko, L. Yakimenko // East–West : The Third International scientific congress of scientists of Europe‖, January 11, 2019. – Vienna : Premier Publishing s.r.o., 2019. – P. 437–446. Access mode : http://surl.li/barru

Studying the processing of food dye from beet juice [Electronic resourse] / T. Sheiko, S. Tkachenko, M. Mushtruk, V. Vasyliv, O. Deviatko, R. Mukoid, M. Bilko, M. Bondar // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2019. – № 13 (1). – P. 688–694. Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36752/1/Mukoid.pdf

Лісовий, М. Дослідження хімічного складу насіння канабісу, його лікувальних властивостей та вплив на органолептичні показники готового пива / М. Лісовий, А. Пархоменко, Р. Мукоїд // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 291.

Пархоменко, А. М. Виробництво пива з додаванням насіння канабісу / А. М. Пархоменко, Р. М. Мукоїд // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євро-інтеграції : VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 5-6 листопада 2019 р. : тези матеріалів. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 183.

Перспектива виробництва пива з додаванням насіння канабісу / А. М. Пархоменко, М. А. Лісовий, Р. М. Мукоїд, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : програма і матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 квітня 2019 р. – Київ : РВВ НУБіП, 2019. – С. 333.

Пивоваров, О. А. Аналіз способів подрібнення зернопродуктів у пивоварінні / О. А. Пивоваров, Р. М. Мукоїд В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : програма і матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 квітня 2019 р. – Київ : РВВ НУБіП, 2019.

Features of biodiesel production from waste oils and technical animal fats [Electronic resourse] / R. Mukoid, M. Bondar, P. Boyko, V. VasilIv, M. Mushruk // World science. – 2018. – №7 (35), Vol. 5. – P. 52–57. Access mode :http://surl.li/batwp

Koshova, V. Research on the Effect of the Use of Cycoria in the beverage / V. Koshova, R. Mukoid, A. Kobernitska // Engineering Studies. – 2018. – Vol. 10, № 2-3. – P. 812–831.

Бабич, І. М. Нетрадиційні сорти винограду в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Бабич, Р. М. Мукоїд, В. П. Василів // Новітні технології : збірник наукових праць. – 2018. – № 3 (7). – С. 117–121. Режим доступу :http://surl.li/batvq

Ковбич, В. О. Сучасні способи оброблення води для пророщування ячменю [Електронний ресурс] / В. О. Ковбич, Р. М. Мукоїд, В. П. Василів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Техніка та енергетика АПК. – 2018. – № 282. – С. 192–200. Режим доступу :http://surl.li/batvt

Кошевая, В. Н. Технологические аспекты использования риса в качестве несоложеного зернопродукта в пивоварении [Электронный ресурс] / В. Н. Кошевая, Р. Н. Мукоид, А. А. Коберницкая // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : материалы V Международной научно-технической конференции, 16 ноября 2018 г. - Ворнеж 2018. – С. 97–101. Режим доступа : http://surl.li/barsx

Кошова, В. М. Безглютенова сировина для виробництва пива [Електронний ресурс] / В. М. Кошова, Р. М. Мукоїд, А. О. Коберницька // Advances of science : proceeding of articles the international scientific conference, 28 September 2018 y. – Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 2018. – P. 110–115. Режим доступу : http://surl.li/barsv

Кошова, В. М. Дослідження впливу використання порошкоподібного цикорію в пивоварінні [Електронний ресурс] / В. М. Кошова, А. О. Коберніцька, Р. М. Мукоїд // Engineering Studies, Taylor & Francis. – 2018. – Issue 3 (2), Vol. 10. – P. 812–830. Режим доступу : http://surl.li/barst

Мукоїд, Р. М. Виготовлення квасу з нетрадиційної сировини [Електронний ресурс] / Р. М. Мукоїд, Є. І. Іванов, В. П. Василів // Біоресурси та природокористування. – 2018. – Т. 10, № 3-4. Режим доступу :http://surl.li/batvy

Мукоїд, Р. М. Електрохімічна активація води як альтернативний спосіб водопідготовки у пивоварінні [Електронний ресурс] / Р. М. Мукоїд, Н. В. Нижник // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 270. Режим доступу :http://surl.li/batwc

Мукоїд, Р. М. Способи оброблення води для пророщування солоду [Електронний ресурс] / Р. М. Мукоїд, В. О. Ковбич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 271. Режим доступу :http://surl.li/batwd

Мукоїд, Р. М. Технологія електрохімічної активації води як ресурсозберігаючий спосіб водопідготовки у виробництві пива [Електронний ресурс] / Р. М. Мукоїд, Н. В. Нижник // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VII-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 6–7 листопада. 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 99–100. Режим доступу :http://surl.li/batwf

Бондаренко, А. Д. Технологія холодного охмеління під час процесу доброджування пива [Електронний ресурс] / Р. М. Мукоїд, А. Д. Бондаренко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 269. Режим доступу :http://surl.li/batwj

Нетрадиційні сорти винограду в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Бабич, Р. М. Мукоїд, В. П. Василів, Т. С. Кос // Продовольчі ресурси. – 2018. – № 11. – С. 7–12. Режим доступу :http://surl.li/batwk

Холодне охмелення пива / В. М. Кошова, Р. М. Мукоїд, А. Д. Бондаренко, В. П. Василів // Новітні технології : збірник наукових праць. – 2018. – № 2 (6). – С. 115–122.

Дудка, В. В. Використання низькоглютенової сировини для виробництва пива [Електронний ресурс] / Р. М. Мукоїд, В. В. Дудка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 83 наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 252. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26776/1/konf.pdf

Кошевая, В. Н. Приготовление пивного сусла с использованием овсяного солода [Электронный ресурс] / В. Н. Кошевая, Р. Н. Мукоид, Ю. Г. Лисовская // Инновационные технологии в пищевой промышленности : наука, образование и производство : материалы IV Международной научно-технической конференции (заочной), 9-10 ноября. – Ворнеж, 2017. – С. 584–588. Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26721/1/R82.pdf

Кошевая, В. Н. Сравнительная характеристика разных сортов пшеницы [Электронный ресурс] / В. Н. Кошевая, А. А. Коберницка, Р. Н. Мукоид // Инновационные технологии в пищевой промышленности : наука, образование и производство : Материалы ІV Международной научно-технической конференции, 9-10 ноября. – Воронеж : ВГУИТ, 2017. – С. 363–367. Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26448

Кошова, В. М. Вплив режиму солодорощення гречки на вміст рутину [Електронний ресурс] / В. М. Кошова, Р. М. Мукоїд, А. О. Коберніцька // Інтеграційні та інноваційні напрями розвитку харчової індустрії : матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2017 – С. 26–27. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26492/1/conference.pdf

Кошова, В. М. Вплив температури води на тривалість замочування гречки [Електронний ресурс] / В. М. Кошова, Р. М. Мукоїд, А. О. Коберніцька // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Т. 23, № 1. – 2017. – С. 216–221. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26452/1/NP-32.pdf

Остролуцький, М. В. Вплив способів подрібнення зерно-продуктів на якість пивного сусла [Електронний ресурс] / Р. М. Мукоїд, М. В. Остролуцький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 83-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 251. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26775/1/konf.pdf

Парчевський, А. Удосконалення технології освітлення пивного сусла [Електронний ресурс] / А. Парчевський, Р. М. Мукоїд // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 253. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26769/1/R76.pdf

Порівняльна характеристика різних сортів рису України [Електронний ресурс] / В. М. Кошова Р. М. Мукоїд, А. О. Коберніцька та ін. // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – Vol. (13), Issue: 121. – 2017. – С. 38–42. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26447/1/nat_tech_13_121.pdf

Порівняльна характеристика сортів рису для виробництва ферментованих напоїв [Електронний ресурс] / Нгуен Фіонг Донг, Р. М. Мукоїд, В. Л. Прибильський, С. И. Олійник // Цукор України. – 2017. – № 9–10 (141–142). – С. 11–12. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26447/1/nat_tech_13_121.pdf

Дослідження процесу фільтрування за допомогою нетрадиційного матеріалу у виробництві напоїв [Електронний ресурс] / Л. А. Тарасюк, В. Л. Прибильський, С. І. Олійник, Р. М. Мукоїд // Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. – Київ : НУБіП, 2017. – С. 282. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26724/1/R77.PDF

Процес вилучення цільових компонентів з виноградних вичавок [Електронний ресурс] / І. Ярошенко, І. М. Бабич, Р. М. Мукоїд, В. П. Василів // Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. – НУБіП, 2017. – С. 357. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26750/1/R79.pdf

Процес термо вініфікації при виробництві червоних сухих вин типу «Резерв» [Електронний ресурс] / Е. Ш. Османова, І. М. Бабич, Р. М. Мукоїд, В. П. Василів // Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. – НУБіП, 2017. – С. 352. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26751/1/R78.pdf

Koshova, V. The influence of water temperature on the soaking of buckwheat [Electronic resourse] / V. Koshova, R. Mukoid, A. Usach // Book of Abstracts «8-th Gentral European Congress on Food. Food Science for Well-being (NEEFood-2016)». – 2016. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 167. Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26845/1/R65.pdf

Вплив плівчастості зерна рису на його здатність до проростання [Електронний ресурс] / В. М. Кошова, Р. М. Мукоїд, А. О. Коберніцька, О. В. Поліщук, В. О. Скидан // Хранение и переработка зерна. ‒ 2016. ‒ № 11 ‒ С. 38‒39. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26773/1/art.pdf

Патент на винахід № 112376 України, МПК C12C 1/02 (2006.01) C12C 1/027 (2006.01) C12C 1/067 (2006.01) A23L 7/25 (2016.01) Спосіб отримання рисового солоду / Мукоїд Р. М., Кошова В. М., Соболь М. І. – а 201502950 ; заявл. 31.03.2015 ; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16, 2016 р.

Порівняльна характеристика різних сортів рису [Електронний ресурс] / А. С. Коберніцька, А. Т. Усач, В. М. Кошова, Р. М. Мукоїд // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. ‒ Київ : НУХТ, 2016. ‒ Ч. 1. ‒ С. 237. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23681/1/19.pdf

Сравнительная характеристика сортов риса по пленочности и способности к прорастанию [Электронный ресурс] / В. Н. Кошевая, А. А. Коберницкая, Р. Н. Мукоид, А. В. Полищук // Инновационные технологии в пищевой промышленности : наука, образование и производство : материалы ІІІ Международной научно-технической конференции, 8 ноября 2016 г. – Воронеж : ВГУИТ, 2016. – С. 486–489. Режжим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26443/1/doc2.pdf

Характеристика різних сортів вівса [Електронний ресурс] / В. М. Кошова, Р. М. Мукоїд, О. О. Гуріна, А. В. Усач // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2016. – Т. 22, № 2. – С. 213. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23604/1/5..pdf