Маринченко Віктор Опанасович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
4
2
7
1
89
6
57

Перелік опублікованих документів:

Antioxidant characteristics of non-traditional spicy-aromatic vegetable raw materials for restaurant technology / O. Khareba, O. Kuzmin, O. Khareba, V. Marynchenko, M. Karputina, I. Koretska // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 301-320.

Застосування процесу термовініфікації у виробництві червоних сухих вин типу «резерв» / В. О. Маринченко, І. М. Бабич, Е. Ш. Османова, Л. В. Маринченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – Т. 27, № 3. – С. 144–152.

 

Вплив українських теруарів на якість червоних сухих вин / В. О. Маринченко, М. В. Білько, Є. Григор’єва, Л. В. Маринченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 5-6 листопада 2019 р. : тези матеріалів. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 181–182.

Особливості обробки некондиційної меляси / Д. О. Киселюк, Л. В. Маринченко, А. А. Новосад, В. О. Маринченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євро-інтеграції : VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 5-6 листопада 2019 р. : тези матеріалів. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 169.

Маринченко, В. О. Застосування процесу термовініфікації при виробництві червоних сухих вин типу «резерв» [Електронний ресурс] / В. О. Маринченко, І. М. Бабич, Е. Ш. Османова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 254. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27803/1/Application_

of_the_process_of_thermoformation_in_the_production_of_red_dry_wines_

type_reserve.pdf

Marynchenko, L. Exploring the possibility of purification of water-alcohol solutions of different concentrations containing aldehydes and esters by mineral adsorbents [Electronic resourse] / L. Marynchenko, V. Marynchenko, M. Hyvel // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 4 (11-88). – P. 10–15. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36751/1/Marynchenko-.pdf

Гивель, М. Адсорбція альдегідів та естерів мінеральними адсорбентами [Електронний ресурс] / Мар’яна Гивель, Віктор Маринченко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 232. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23676/1/14.pdf