Куц Анатолій Михайлович

ORCID ID: 0000-0002-0207-7613

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
12
4
8
3
149
5
198

Перелік опублікованих документів:

Оптимізація роботи брагоректифікаційних установок [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, М. В. Бондар, Д. Ю. Булій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024. – Київ : НУХТ, 2024. – Ч. 1. – С. 215. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/45bfa61a-549c-42f1-ac5a-47d9489ca910

Innovative technology of water preparation for the production of fermed beverage kombucha / О. S. Dulka, V. L. Prybylskyi, O. L. Fedosov , S. I. Olijnyk, A. М. Кuts, L. О. Sharan, I. L. Koretska, I. S. Tiurikova // Journal of Chemistry and Technologies. – 2023. – Vol. 31, № 1. – Pp. 82–91.

Булій, Д. Ю. Оптимізація процесу перегонки спиртової бражки [Електронний ресурс] /Д. Ю. Булій, А. М. Куц, Ю. В. Булій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 201. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40782/1/Bulii.pdf

Ковальова, К. О. Удосконалення технології культивування чистої культури пивоварних рас дріжджів / К. О. Ковальова, А. М. Куц // Scientific directions of research in educational activity : the 6th International scientific and practical conference, 14–17 February 2023, Osaka, Japan International Science Group. – 2023. – Pp. 494–500. DOI: 10.46299/ISG.2023.1.6

Обґрунтування технологічних аспектів виробництва алкогольного морозива [Електронний ресурс] / В. М. Ковбаса, Т. Г. Осьмак, У. Г. Бандура, А. М. Куц, М. В. Бондар, В. Я. Cапіга // Вісник ЛТЕУ. – 2023. – № 35. – С. 14-23. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41261/1/13.pdf

Підвищення експлуатаційних характеристик брагоректифікаційних установок шляхом оптимізації роботи теплообмінного обладнання [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, А. В. Форсюк, Ю. В. Запорожець // Наукові праці НУХТ. – Київ : НУХТ, 2023. – Т. 29, № 5. – С. 46-56. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/server/api/core/bitstreams/644b0c3f-e698-4516-92c7-8a22b26648d6/content?authentication-token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlaWQiOiIzNzg0M2NkYy03Y2U5LTQwZmMtYWU1YS1kOGZiZmRiNmZjNzAiLCJzZyI6W10sImF1dGhlbnRpY2F0aW9uTWV0aG9kIjoicGFzc3dvcmQiLCJleHAiOjE3MDI4OTY1MzV9.T-UEZckdKC8xCNwOn2mcN6m8TqaQM79gSVYM7V8x388

Buliy, Y. Resource- and energy-saving methods of joint processing of by-products and intermediates in alcohol production [Electronic resourse] / Y. Buliy, A. Kuts, A. Forsiuk // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Volume 11, Issue 3. – Pp. 373–389. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40732/1/Buliy.pdf

Kuts, A. Resource- and energy-saving methods of joint processing of by-products and intermediates in alcohol production / A. Kuts, A. Forsiuk, Y. Bulii // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Vol. 11, Issue 3. – С. 373–389.

The micronutrient profile of medicinal plant extracts/ M. Zheplinska, М. Mushtruk,V. Vasyliv, A. Kuts, N. Slobodyanyuk, L. Bal-Prylypko, M. Nikolaenko, О. Kokhan, Y. Reznichenko, O. Salavor // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2021. – Vol. 15. – Pp. 528-535. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/41313/1/Smzzmpompe.pdf

Булій, Ю.В. Оптимізація процесу перегонки спиртової бражки / Ю. В. Булій, А. М. Куц, А. В. Форсюк // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали XI Міжнародної науково-технічної конференція, 8 листопада 2022, м. Київ. – С. 137–138.

Булій, Ю.В. Технологія світлого і темного сортів пива з цикорієм / Ю. В. Булій, А. М. Куц, Р. М. Мукоїд // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : матеріали XI Міжнародної науково-технічної конференція, 8 листопада 2022, м. Київ. – С. 139–140.

Оптимізація процесу перегонки спиртової бражки / Ю. В. Булій, А. М. Куц, А. В. Форсюк, О. М. Ободович // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2022. – Т. 28, № 6. – С. 54–63.

Energy-saving rectification technology with controlled mass exchange cycles between liquid and vapor [Electronic resourse] / Y. Buliy, A. Kuts, S. Chumachenko, A. Forsyuk // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 5. – С. 33–42. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36939/1/6.pdf

Improving the efficiency of mass-exchange between liquid and steam in rectification columns of cyclic action [Electronic resourse] / Y. Buliy, A. Kuts, I. Yuryk, A. Forsiuk // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 346–360. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36936/1/3.pdf

Purification of water-alcohol mixtures by means of modified natural materials / S. Oliinyk, L. Tarasiuk, І. Samchenko, А. Kutz, O. Dulka // Food science and technology. – 2021. – № 15(1). – Рр. 63–72. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37676

The influence of cavitation effects on the purification processes of beet sugar production juices / M. Zheplinska, M. Mushtruk, V. Vasyliv, V. Sarana, M. Gudzenko, N. Slobodyanyuk, A. Kuts, S. Tkachenko, R. Mukoid // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2021. – Vol. 15. – P. 18–25. DOI: 10.5219/1494

The micronutrient profile of medicinal plant extracts / M. Zheplinska, M. Mushtruk, V. Vasyliv, A. Kuts, N. Slobodyanyuk, L. Bal-Prylypko, M. Nikolaenko, O. Kokhan, Y. Reznichenko, O. Salavor // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2021. – Vol. 15. – P. 528–535. DOI: 10.5219/1553

The use of rice in the technology of gluten-free fermented non-alcoholic beverages / O. S. Dulka, V. L. Prybylskiy, A. Kuts, S. I. Oliinyk, S. Vitriak, N. P. Dong, (Nguyen Phuong Dong) // Journal Of Food Science And Technology-Ukraine. – 2020. – Vol. 14, Issue 4. – P. 4–12.

Антіпов, О. О. Дослідження та удосконалення технології ігристих виноматеріалів / О. О. Антіпов, А. М. Куц // Actual trends of modern scientific research : abstractsof the 7th International scientificand practical conference. – 2021. – P. 156–162.

Енергозберігаюча технологія ректифікованого етилового спирту підвищеної якості [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, А. В. Форсюк, І. І. Юрик // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали Х Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м. Київ / Міністерство аграрної потітики та продовольства України ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій ; Інститут продовольчих ресурсів Hаціональної академії аграрних наук України ; ТОВ «AKKO Iнтepнeшнл». – Київ, НУХТ, 2021. – С. 103–105. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36946/1/7.pdf

Особливості застосування активного вугілля у лікеро-горілчаному виробництві [Електронний ресурс] / Л. В. Левандовський, Т. Г. Шендрік, А. М. Куц, Н. М. Стукальська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 1. – С. 188–198. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/36775/1/6.pdf

Підвищення якості ректифікованого етилового спирту [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, М. В. Бондар, Р. М. Мукоїд // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 126–128. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36944/1/5.pdf

Підвищення якості спирту етилового ректифікованого в процесі браго ректифікації / Ю. В. Булій, А. М. Куц, М. В. Бондар, Р. М. Мукоїд // Харчова промисловість. – 2020. – № 28. – С. 17–24.

Прус, А. О. Удосконалення технології сидрів / А. О. Прус, А. М. Куц // The world of science and innovation : abstracts of the 4th International scientific and practical conference. – London : Cognum Publishing House, 2021. – P. 843–847.

Суско, Т. М. Удосконалення технології  розмноження пивних дріжджів / Т. М. Суско, А. М. Куц // Science and education: problems, prospects and innovations : abstracts of the 5th International scientific and practical conference. – Kyoto, 2021. – P. 940–946.

Удосконалення технології підготовки води для виробництва квасу / О. Дулька, В. Прибильський, С. Олійник, А. Куц, Т. Мудрак // Академика. Серия : Технические и физико-математические науки. – Москва : Логика+, 2021. – № 1 (1). – С. 9–13.

Antioxidant ability of alcoholic infusions from vegetable raw materials for the technology of alcoholic beverages [Electronic resourse] / O. Kuzmin, V. Kucherenko, N. Stukalska, A. Kuts, S. Oliynyk, D. Rakhmetov // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – Р. 795–808. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36774/1/5.pdf

Boiko, P. The biorefinery of second generation – new resources, technologies and ideas / P. Boiko, M. Bondar, A. Kuts // Инновационные технологии в жизни современного человека. Ч. 3 : Серия монографий / [авт.кол. : В. В. Гамаюнова, И. П. Криничная, Я. Е. Львович, С. В. Павлов, А. П. Преображенский и др.]. – Одесса : Куприенко С.В., 2019 – 2020. – С. 14–42.

Improving the technology of purification and stabilization of liqueur-vodkas production improving the technology of purification and stabilization of liqueur-vodkas production / S. Oliinyk, I. Samchenko, L. Tarasiuk, O. Ostryk, A. Kuts // Scientific fundations of modern engineering: monography. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. – Р. 41–49.

Influence of physicochemical parameters of water on the amino acid composition of bread kvas / O. Dulka, V. Prybylskyi, S. Oliinyk, A. Kuts, O. Vitriak // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 3. – P. 610–623.

Kuzmin, O. V. Prospects and modern vision of the discipline «Food and sanitary toxicology» [Electronic resourse] / O. V. Kuzmin, A. M. Kuts // Professional development and pedagogical excellence of lecturers in technical sciences : Scientific and pedagogic internship, August 3 - September 11, 2020. – Wloclawek : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. – Pp. 84–86. – Access mode : https://bit.ly/3BlIVtc

Mathematical modeling of the oil extrusion process with pre-grinding of raw materials in a twin-screw extruder / M. Mushtruk, M. Gudzenko, I. Palamarchuk, V. Vasyliv, N. Slobodyanyuk, A. Kuts, O. Nychyk, O. Salavor, A. Bober // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – № 14. – P. 937–944.

Research on the ultrathin structure of cells of different distillers yeast races and its dependence on the concentration of dry matter in wort [Electronic resourse] / T. Mudrak, S. Kovalchuk, A. Kuts, V. Dotsenko // Food science and technology. – 2020. – Vol. 14, Issue 3. – P. 21–28. Access mode :http://surl.li/bavsj

The influence of cavitation effects on the purification processes of beet sugar production juices / M. Zheplinska, M. Mushtruk, T. Kos, V. Vasyliv, Y. Kryzhova, R. Mukoid, M. Bilko, A. Kuts, Y. Kambulova, S. Gunko // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – № 14. – P. 451–457.

The use of rice in the technology of gluten-free fermented non-alcoholic beverages / O. S. Dulka, V. L. Prybylskiy, A. Kuts, S. Oliinyk, S. Vitriak, Ph. D. Nguyen // Journal Of Food Science And Technology-Ukraine. – 2020. – Vol. 14, Issue 4. – P. 4–12. DOI: 10.15673/fst.v14i4.1892.

Булий, Ю. В. Переработка спиртосодержащих отходов в режиме циклической ректификации [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, А. М. Куц, А. В. Форсюк // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : сборник материалов VII Международной научно-технической конференции, 20 ноября 2020 г. – Воронеж : ВГУИТ, 2020. – С. 332–336. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36937/1/4.pdf

Булій, Ю. Підвищення ступеню очищення ректифікованого етилового спирту від летких домішок [Електронний ресурс] / Ю. Булій, А. Куц, А. Форсюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : збірник тез IX Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудняня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 70–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36940/1/1.pdf

Булій, Ю. В. Ресурсозберігаюча технологія ректифікованого спирту [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, І. І. Юрик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 99–101. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36941/1/2.pdf

Використання насіння чіа та ксантанової камеді у технології безалкогольних напоїв / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, А. М. Куц, С. І. Олійник, О. П. Вітряк // Food Chemistry. Modern methods for production of food, food additives and packaging materials : book of abstracts the International Scientific and Technical Conference, 7–9 жовтня 2020 р. – Lviv : Polytechnic National University, 2020. – P. 67.

Використання рису у технології безглютенових ферментованих безалкогольних напоїв / О. С. Дулька, В. Л. Прибильський, А. М. Куц, Нгуен Фионг Донг, О. П. Вітряк // Харчова наука і технологія. – 2020. – Т. 14, Вип. 4.

Дослідження ультратонкої структури клітин різних рас спиртових дріжджів залежно від концентрації сухих речовин сусла / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, С. С. Ковальчук, В. Ф. Доценко // Харчова наука і технологія. – 2020. – Т. 14, Вип. 3.

Модифікація активного вугілля із деревних відходів для виробництва горілчаної продукції високої якості [Електронний ресурс] / Т. Г. Шендрік, В. М. Ісаєнко, А. М. Куц, О. В. Кузьмін // Якість і безпечність харчової продукції і сировини – проблеми сьогодення : матеріали міжнародної конференції, 25 вересня 2020 р., м. Львів. – Львів : 2020. – С. 111–112. – Режим доступу : https://bit.ly/3erAbZz

Олійник, С. І. Проблеми стандартизації та контролю якості лікеро-горілчаної продукції / С. І. Олійник, В. П. Ковальчук, А. М. Куц // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2020. – № 6. – С. 44–53.

Підвищення якості спирту етилового ректифікованого в процесі брагоректифікації [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, М. В. Бондар, Р. М. Мукоїд // Харчова промисловість. – 2020. – № 28. – С. 17–24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36935/1/2.pdf

Харчова та санітарна токсикологія [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Кузьмін, В. М. Ісаєнко, Л. М. Акімова, В. В. Кійко, А. М. Куц, О. В. Матиящук. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 556 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37935

Cyclic rectification technology in alcohol production [Electronic resourse] / Y. Buliy, P. Shiyan, A. Kuts, І. Melnik // Food science and technology. – 2019. – Vol. 13, Issue 4. – P. 104–111. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/36934/1/1.pdf

Correlation between the quality indicators of activated coal in vodka technology / T. Shendrik, L. Levandovskyi, A. Kuts, V. Prybylskyi, M. Karputina // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7, Issue 1. – P. 33-48.

Main directions of application of active carbons in alcoholic beverage production / T. Shendrik, L. Levandovskyi, A. Kuts, V. Prybylskyi, O. Grabovska // Ukrainian Journal of Food Science. – 2019. – Vol. 7, № 1. – P. 100–114.

Milling of grain for ethanol production / P. Boiko, M. Bondar, A. Kuts, I. Zinchenko // Научное окружение современного человека : монография – Одесса : Куприенко С.В., 2019. – К. 2. – Ч. 1.

The improvement of the water treatment technology for the kvass production / O. Dulka, V. Prybylskyi, S. Oliynyk, A. Kuts, O Kovalenko // Food Science and Technology. – 2019. – Vol.13, № 2. – P. 111–117.

Using of clinoptilolite, activated charcoal and rock crystal in water purification technology to enhance the biological value of bread kvass / O. Dulka, V. Prybylskyi, S. Oliinyk, A. Kuts, O. Vitriak // Ukrainian Food Journal. – 2019. – Vol. 8, № 2. – P. 307–316.

Бойчук, В. Визначення нижньої і верхньої межі діапазону роботи провальних сітчастих тарілок [Електронний ресурс] / В. Бойчук, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 270. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29367/1/2.pdf

Боярчук, Я. А. Удосконалення технології підготовки до зброджування крохмалевмісної сировини з використанням фільтрату барди / Я. А. Боярчук, Т. О. Мудрак, А. М. Куц // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 5-6 листопада 2019 р. : тези матеріалів. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 165–166.

Булий, Ю. Оптимизация роботы колонных масообменных аппаратов [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, А. М. Куц // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : сборник материалов VI Международной научно-технической конференции, 11 ноября 2019 г. – Воронеж, 2019. – С. 563–567. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30645/1/1.pdf

Булій, Ю. Підвищення експлуатаційних характеристик масообмінних колонних апаратів циклічної дії [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, П. Л. Шиян // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 48–54. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30385/1/NUFT2019.pdf

Булій, Ю. Підвищення ефективності роботи провальних тарілок [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 5-6 листопада 2019 р. : тези матеріалів. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 171–172. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30388/1/Tesis11.2019.pdf

Булій, Ю. Технологія циклічної ректифікації в колонних масообмінних апаратах з барботажно-провальними тарілками [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкуренто-здатності : матеріали VІІI Міжнародної спеціалізм-ваної науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 17–19. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30384/1/tesis1.pdf

Василюк, Ю. Підвищення ефективності роботи контактних пристроїв масообмінних апаратів [Електронний ресурс] / Ю. Василюк, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 269. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30388/1/Tesis11.2019.pdf

Вплив українських теруарів на якість червоних сухих вин / В. О. Маринченко, М. В. Білько, Є. Григор’єва, Л. В. Маринченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 5-6 листопада 2019 р. : тези матеріалів. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 181–182.

Дослідження зброджування сусла із цукро- та крохмалевмісної сировини / Р. Г. Кириленко, Т. О. Мудрак, А. М. Куц, Г. Р. Марущак // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євро-інтеграції : VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 5-6 листопада 2019 р. : тези матеріалів. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 159–160.

Інжиніринг у ресторанному бізнесі [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. В. Кузьмін, О. В. Чемакіна, Л. М. Акімова, А. М. Куц, І. Л. Корецька, А. О. Кузьмін. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 488 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/37932

Косіковський, Н. Технологічні аспекти виробництва алкогольного морозива / Н. Косіковський, М. Бондар, А. Куц // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 289.

Нетрадиційна сировина в технології квасу бродіння / М. В. Карпутіна, М. К. Войтенко, Д. Д. Харгелія, С. М. Тетеріна, З. М. Романова // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 1 – С. 180–189.

Обґрунтування раціональних параметрів роботи розгінної колони / Р. Г. Кириленко, Ю. В. Булій, Г. Р. Марущак, В. І. Мартинов // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 53–55.

Особливості технології сумісного зброджування крохмале- та цукровмісної сировини / Т. Мудрак, Р. Кириленко, А. Куц, Г. Марущак, Н. Красносільська, А. Богдан, В. Боровик // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 280.

Патент на корисну модель № 135286 UА, МПК B01J 20/20 (2006.01) C02F 1/28 (2006.01) Спосіб підготовки води для виробництва напоїв / Олійник С. І., Куц А. М., Тарасюк Л. А., Кушнір О. В., Каганов В. Я. ; власник Національний університет харчових технологій. – № u 201900468 ; заявл. 17 01 2019 ; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 6.

Перспективи використання настоянок у технології м’якого морозива [Електронний ресурс] / Н. Косіковський, Д. Сіжко, М. Бондар, Т. Осьмак, Г. Поліщук, А. Куц // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 319. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/32932/1/Osmak.pdf

Приготовление медового ферментированного напитка [Электронный ресурс] / Н. В. Чуприна, С. И. Олейник, В. Л. Прибыльский, А. М. Куц, Н. В. Бондарь, И. А. Самченко // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : III Международная научно-техническая конференция (заочная): сборник материалов, 8 ноября 2016 г. / Воронеж : ВГУИТ, 2016. – С. 82–86. Режим доступа : http://surl.li/bavrn

Прогнозування стійкості лікеро-горілчаних напоїв [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, А. М. Куц, О. А. Острик, В. П. Ковальчук, Р. В. Бей // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 178–185. Режим доступу : http://surl.li/bauhm

Прус, А. Визначення нижньої і верхньої межі діапазону роботи лускоподібних тарілок [Електронний ресурс] / А. Прус, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 271. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29366/1/3.pdf

Технологія циклічної ректифікації у спиртовому виробництві / Y. Buliy, P. Shiyan, A. Kuts, I. Melnik // Food Science and technology. – 2019. – Vol. 13, Issue 4. – P. 104–111.

Удосконалення технології зброджування сусла високих концентрацій із крохмалевмісної сировини [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, Р. Г. Кириленко, С. С. Ковальчук, А. М. Куц, Г. Р. Марущак, В. І. Мартинов // Інновації та закономірності розвитку харчових технологій: теоретичні та прикладні аспекти : матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю, 28-29 березня 2019. – Київ : ККІБП, 2019. – С. 41-43. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31045/1/konf%202019.pdf

Boyko, P. Scientific look into the future / P. Boyko, N. Bondar, A. Kuts // Dehydration to bioethanol. – 2018. – Is. 8. – P. – 13–32.

Boyko, P. The technology of the second generation of bioethanol / P. Boyko, N. Bondar, A. Kuts // Modern engineering and innovative technologies. – 2018. – Issue № 3, vol 1. – Р. 139–155.

Influence of the Mineral Composition of Water on the Amino Acid Composition of Bread Kvass / O. Dulka, V. Prybylskyi, S. Oliynyk, A. Kuts, T. Mudrak // Engineering Studies. – 2018. – Vol. 10, № 2-3.

Selection of the complex of enzyme preparations for the hydrolysis of grain constituents during the fermentation of the wort of high concentration [Electronic resourse] / T. Mudrak, A. Kuts, S. Kovalchuk, R. Kyrylenko, N. Bondar / Journal of food science and technology-Ukraine. – 2018. – Vol. 12. – Issue 2. – Р. 19–25. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/30571/1/1.pdf

Бойко П. Biomass gasification in the bioethanol production / П. Бойко, Н. Бондар, А. Куц // Научное окружение современного человека:техника и технологи : монография. Кн. 1, гл. 5. – Одесса, 2018. – С. 101–115.

Булий, Ю. В. Оптимизация технологии разгонки спиросодержащих фракций  / Ю. В. Булий, П. Л. Шиян, А. М. Куц // Современные проблемы техники и технологии пищевых производств : материалы XIX Международной научно-практической конференции, 22-23 марта 2018 г. : 3 ч. / под ред. В.А. Вагнера, Е.С. Дикаловой; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2018. – Ч. 2. – С. 25–29.

Булий, Ю. В. Оптимизация технологии разгонки спиросодержащих фракций [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, П. Л. Шиян, А. М. Куц // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : V Международная научно-техническая конференция : сборник материалов, 16 ноября 2018 г. – ВГУИТ, 2018. – С. 14–18. – Режим доступа : http://surl.li/awmjs

Булий. Ю. В. Использование мехатронных подсистем в циклической ректификации [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, П. Л. Шиян, А. М. Куц // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : V Международная научно-техническая конференция : сборник материалов, 16 ноября 2018 г. – ВГУИТ, 2018. – С. 729–733. – Режим доступа : http://surl.li/awmjt

Булій, Ю. В. Використання інуліновмісної сировини для приготування низькокалорійного дієтичного пива [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 56–58. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28299/1/Buliy.pdf

Булій, Ю. В. Енергоощадна технологія перегонки бражки і розгонки спиртовмісних фракцій [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц // Key Issues of Education and Sciences Development Prospects for Ukraine and Poland : International Multidisciplinary Conference, 20-21 July 2018, Stalowa Wola, Republic of Poland. – Stalowa Wola : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Vol. 3. – P. 79–82. – Режим доступу : http://surl.li/awmjw

Булій, Ю. В. Інноваційна та енергоощадна технологія ректифікації етилового спирту [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, П. Л. Шиян, А. М. Куц // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІ міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 59–61. – Режим доступу : http://surl.li/awmjx

Вплив раси дріжджів при зброджуванні сусла із крохмалевмісної сировини на утворення летких домішок спирту [Електронний ресурс] / П. Шиян, Р. Кириленко, Т. Мудрак та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 246. – Режим доступу : http://surl.li/barbr

Дослідження впливу цитратів металів на культивування та зброджування сусла високих концентрацій [Електронний ресурс] / Т. Мудрак, С. Ковальчук, Р. Кириленко та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 258. – Режим доступу : http://surl.li/barbu

Застосування природних мінеральних матеріалів у механічному очищенні води для напоїв [Електронний ресурс] / С. І. Олійник, В. Л. Прибильський, І. О. Самченко, Л. А. Тарасюк // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 238–246. – Режим доступу : http://surl.li/bavnp

Мудрак, Т. О. Іноваційна технологія зброджування сусла із крохмалевмісної сировини [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, С. С. Ковальчук // The development of technical sciences: problems and solutions : international research and practical conferenct. - Brno. The Chech Republik, 2018. - С. 50-53. – Режим доступу : http://surl.li/baxmn

Мудрак, Т. О. Удосконалення технології зброджування сусла високих концентрацій [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, С. С. Ковальчук // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва та пакування харчової продукції–основні засади її конкурентоздатності : матеріали VII Міжнародної спеціалізованої науково–практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м.Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 67–69. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/31020/1/N%20%281%29.pdf

Оптимізація технології зброджування висококонцентрованого сусла високих із крохмалевмісної сировини [Електронний ресурс] / Т. О Мудрак, А. М. Куц, С. С. Ковальчук, Р. Г. Кириленко // Advances of science proceedings of articles the international scientific conference. – Czech Republik. Karlovy Vary–Ukraine Kyiv, 2018. – С. 1268–1275. – Режим доступу : http://surl.li/barby

Патент на корисну модель № 129706, МПК (2018.01) С12N 15/00 Осмофільний, кислотостійкий штам дріжджів Saccharomyces cerevisiae IMB Y-5099 для мікробіологічного синтезу етилового спирту з крохмалевмісної сировини [Електронний ресурс] / А. І. Українець, П. Л. Шиян, Т. О. Мудрак, А. М. Куц, С. С. Ковальчук, Р. Г. Кириленко ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201900234 ; заяв. 27.04.2018 ; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 31049/1/patent%20%20%20129706.pdf

Підвищення ефективності брагоректифікаційних установок [Електронний ресурс] / А. І. Українець, П. Л. Шиян, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 160–166. – Режим доступу : http://surl.li/awmkb

Підготовлена вода та стійкість лікеро-горілчаної продукції [Електронний ресурс] / С. Олійник, І. Самченко, А. Куц, Л. Тарасюк, О. Острик // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ,19-20 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34659/1/pidgotovlena%20voda.pdf

Селекція та скринінг рас спиртових дріжджів при зброджуванні висококонцентрованого сусла з крохмалевмісної сировини [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, С. С. Ковальчук, А. Я. Боярчук // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 24. – С. 216–224. – Режим доступу : http://surl.li/baxmy

Скрінінг рас спиртових дріжджів для зброджування сусла високих концентрацій [Електронний ресурс] / Т. Мудрак, А. Куц, С. Ковальчук, Р. Г. Кириленко, Я. А. Боярчук та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 247. – Режим доступу : http://surl.li/barbw

Способи підвищення та зберігання біологічної цінності червоних столових вин [Електронний ресурс] / О. В. Циганкова, Ю. О. Онищук, М. В. Білько, А. М. Куц // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 248. – Режим доступу : http://surl.li/bapnp

Удосконалення технології зброджування сусла високої концентрації із крохмалевмісної сировини при використанні цитратів металів [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко, С. С. Ковальчук, Х. І. Пакуляк, В. П. Василів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2018. – № 282. – С. 259–268. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31026/3/ Konf%202018.pdf

Українець, А. І. Дослідження руху органічних домішок спирту в процесі брагоректифікації [Електронний ресурс] / А. І. Українець, П. Л. Шиян, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VII-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018 – С. 97–98. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28526/1/Ukrainets.pdf

Хімічна стійкість природного матеріалу для очистки води у лікеро-горілчаному виробництві [Електронний ресурс] / С. Олійник, І. Самченко, А. Куц, Л. Тарасюк, В. Цапун // Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водо підготовки : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ,19-20 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – 94–95. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34686/1/him.%20stiikict.pdf

Effect of nitrogen and mineral composition of the high-concentrated wort made from starch-containing raw materials on the cultivation of yeast [Electronic resourse] / P. Shiyan, T. Mudrak, R. Kyrylenko, S. Kovalchuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 6 (11-90). – P. 72–77. – Access mode : http://surl.li/barcy

Investigation of the influence of nanoparticles of metals on fermenttation of wort of high concentrations [Electronic resourse] / S. Kovalchuk, P. Shiyan, T. Mudrak, A. Kuts, R. Kyrylenko // Eureka : Life Sciences. – 2017. – № 6 (12). – P. 51–56. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31004/1/512-1487-1-PB.pdf

Булий, Ю. В. Ресурсо- и энергосберегающая брагоректификационная установка [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, П. Л. Шиян, А. М. Куц // Инновационные технологии в пищевой промышленности : наука, образование и производство : IV Международная научно-техническая конференция (заочная) : сборник материалов. – 2017. – С. 794–798. – Режим доступа : http://surl.li/awmko

Булий, Ю. В. Энергосберегающая технология перегонки спиртовой бражки и ректификации этилового спирта [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, П. Л. Шиян, А. М. Куц / Современные проблемы техники и технологии пищевых производств : сборник материалов XVIII Международной научно – практической конференции,16-17 февраля 2017 г. – Барнаул : АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 2017. – С. 43–46. – Режим доступа : http://surl.li/baxnn

Дослідження синтезу летких домішок спирту при зброджуванні концентрованого зернового сусла [Електронний ресурс] / Т. Мудрак, А. Куц, С. Ковальчук, Ю. Юрченко, К. Коренчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 229. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31031/1/2017%20-%2083.pdf

Исследование влияния минеральных веществ на культивирование и сбраживание концентрированого сусла [Электронный ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко, С. С. Ковальчук // Переработка и управления качеством сельскохозяйственной продукции : сборник статей. – 2017. – С. 196–198. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31002/1/Kovalchuk-1.pdf

Інноваційна технологія ректифікації в режимі контрольованих циклів затримки і переливу рідини [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, П. Л. Шиян, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко // Харчова промисловість. – 2017. – Т. 23, № 1. – С. 144–151. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24858/1/2.pdf

Інноваційна технологія ректифікації в режимі роздільного руху фаз [Електронний ресурс] / А. І. Українець, П. Л. Шиян, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23., № 5. – Ч. 2. – С. 55–62. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24858/1/2.pdf

Інноваційна технологія ректифікації в режимі роздільного руху фаз / А. І. Українець, П. Л. Шиян, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : Програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 66.

Куц, А. М. Спосіб досягнення фазової рівноваги на ступенях контакту ректифікаційної колони [Електронний ресурс] / А. М. Куц, Ю. В. Булій, В. В. Бабушко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 229. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 25147/1/83.pdf

Мудрак, Т. О. Дослідження та підбір оптимального комплексу ферментних препаратів при зброджуванні сусла високих концентрацій [Електронний ресурс] / Т. О Мудрак, А. М. Куц, М. В. Бондар, С. С. Ковальчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 77–78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/31030/1/2017%20konf.pdf

Патент на корисну модель № 113334 UA МПК C12C 7/00 (2017.01) Спосіб приготування сусла для темного пива [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Куц А. М., Кошова В. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201607349 ; заявл. 06.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24866/1/113334.pdf

Патент на корисну модель № 113335 UA МПК C12C 12/02 (2006.01) Спосіб приготування низькокалорійного дієтичного пива [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Куц А. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201607351 ; заявл. 06.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24865/1/113335.pdf

Патент на корисну модель № 114793 UA МПК C12C 12/02 (2006.01) Спосіб приготування низькокалорійного дієтичного пива [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Куц А. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201607353 ; заявл. 06.07.2016 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24964/1/114793.pdf

Патент України на винахід № 114994 Cпосіб приготування сусла для темного пива [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Куц А. М., Кошова В. М. – заявлено 06.07.16 ; опубл. 28.08.17, Бюл. № 16. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26011/1/%d0%9f%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%20114994.pdf

Патент України на винахід № 115397 С12 Cпосіб приготування низькокалорійного дієтичного пива [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Куц А. М. – заявлено 06.07.16 ; опубл. 25.10.17, Бюл. № 20, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26332/1/115397.pdf

Патент України на винахід № 115398 С12 Cпосіб приготування низькокалорійного дієтичного пива [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Куц А. М. – заявлено 06.07.16 ; опубл. 25.10.17, Бюл. № 10, 2017 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26333/1/115398.pdf

Підвищення експлуатаційних характеристик брагоректифікаційних установок шляхом використання технології керованої ректифікації [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, П. Л. Шиян, А. М. Куц, А. П. Дмитрук // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2017. – Т. 23, № 2. – С. 234–240. – Режим доступу : http://surl.li/awmkw

Ресурсо- та енергозберігаюча технологія ректифікації етилового спирту [Електронний ресурс] / А. І. Українець, Ю. В. Булій, П. Л. Шиян, А. М. Куц // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – № 6. – С. 213–218. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26714/1/Statya.pdf

Синтез летких домішок спирту при повному використанні фільтрату барди на стадії приготування замісу [Електронний ресурс] / П. Л. Шиян, А. М. Куц, Я. А. Боярчук, Р. Кириленко, С. Дриганов // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 83-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 217. – Режим доступу : http://surl.li/barcz

Технологія вина : задачі і приклади : навч. посібник / М. В. Білько, Н. Я. Гречко, А. М. Куц, І. М. Бабич ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 290 с.

Buliy, Y. Distillation of alcoholic distillate in controlled cycles mode [Electronic resourse] / Y. Buliy, P. Shiyan, A. Kuts // 8th Central European Congress on food 2016 – Food Science for Well-deing (CEFood 2016), 23-26 May 2016 : Book of Abstracts. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 230. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 24241/1/2.pdf

Buliy, Y. From experience of using mechatronics subsystems in rectification technology [Electronic resourse] / Y. Buliy, P. Shiyan, A. Kuts // 8th Central European Congress on food 2016 – Food Science for Well-deing (CEFood 2016), 23-26 May 2016 : Book of Abstracts. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 237. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/24240/1/1.pdf

Kuts, A. Optimizing nitrogen and mineral composition of the highly concentrated mash of raw starch [Electronic resourse] / A. Kuts, T. Mudrak, S. Kovalchuk // Food Science for Well being (CeFood 2016) : 8 Central European : Congress on Food, May 23-26. – Kyiv, 2016. – P. 150. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/31048/1/ EFFoST.pdf

Булий, Ю. В. Энергосберегающая технология выделения спирта из отходов брагоректификации [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, П. Л. Шиян, А. М. Куц // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : III Международная научно-техническая конференция (заочная) : сборник материалов, 8 ноября 2016 г. – ВГУИТ, 2016. – С. 350. – Режим доступа : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 24867/1/1.pdf

Вплив рН на зброджування меляси різними расами дріжджів [Електронний ресурс] / К. О. Глошанчук, Ю. П. Дячик, А. М. Куц, Т. О. Мудрак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 233. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23677/1/15..pdf

Глошанчук, К. О. Дослідження та удосконалення технології зброджування мелясного сусла з використанням нової осмофільною термотолерантною расою дріжджів [Електронний ресурс] / К. О. Глошанчук, А. М. Куц, Т. О. Мудрак // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 234. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23678/1/16.pdf

Дослідження впливу мінеральних речовин на культивування та зброджування [Електронний ресурс] / Т. О. Мудрак, Р. Г. Кириленко, С. І. Ковальчук, Р. А. Дячук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 243. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 23687/1/25.pdf

Нетрадиционные минеральные материалы в водоподготовке для напитков сырья [Электронный ресурс] / С. И. Олейник, А. М. Куц, В. П. Ковальчук, Н. В. Чуприна, Л. А. Тарасюк, Т. Г. Сивер, П. А. Савлук // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : III Международная научно-техническая конференция (заочная) [Электронный ресурс] : сборник материалов, 8 ноября 2016 г. / Воронеж. гос. ун-т инж. технол., ВГУИТ, 2016. – С. 79–82. – Режим доступа : http://surl.li/bavpq

Усовершенствование технологии сбраживания сусла высоких концентраций из крохмалсодержащего сырья [Электронный ресурс] / Т. О. Мудрак, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко, С. С. Ковальчук // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование производство : III Международная научно–техническая конференция (заочная). – Воронеж : ВГУИТ РФ, 2016. – С. 92–96. – Режим доступа : http://surl.li/barqc