Хіврич Борис Іванович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
74

Перелік опублікованих документів:

Руденко, О. Ю. Особливості формування смаку і аромату пива при застосуванні технології сухого охмеління / О. Ю. Руденко, Б. І. Хіврич, Б. В. Роздобудько // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : VIІI Міжнародна науково-технічна конференція, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 190.

Вплив відварів з гороху на технологію і якість пивного сусла Електронний ресурс] / Б. І. Хіврич, Б. В. Роздобудько, О. Ю. Руденко, А. В. Гребінь // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 267. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27809/1/Effect_of_

decoctions_of_peas_on_the_technology_and_quality_of_beer_wort.pdf

Вплив концентрації сусла на бродильну активність різних рас дріжджів Електронний ресурс] / О. Руденко, А. Ковч, І. Гуменюк, Б. Роздобудько, Б. Хіврич, // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 266. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27814/1/Influence_of_

the_concentration_of_wort_on_the_fermentation_activity_of_various_yeast_

races.pdf

Дослідження процесів зброджування пивного сусла із застосуванням різних штамів дріжджів Електронний ресурс] / А. Ковч, О. Руденко, А. Пшенична, Б. Роздобудько, Б. І. Хіврич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 265. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27816/1/Investigation_

of_the_process_of_fermentation_of_beer_wort_using_various_strains_of_

yeast.pdf

Збагачення ячмінного солоду селеном для регулювання вмісту попередників диметилсульфіду Електронний ресурс] / Б. І. Хіврич, Б. В. Роздобудько, Д. В. Копильцев, Є. В. Максюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 268. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27840/1/The_purpose_

of_the_work_is_to_study_the_formation_of_substances_that_may_affect_

the_synthesis_of_dimethyl_s.pdf

Вплив вмісту білка в ячмені на якість солоду [Електронний ресурс] / Д. Копильцев, О. Гринько, О. Руденко, Б. Роздобудько, Б. Хіврич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 252. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23697/1/34.pdf

Дослідження впливу складу зерно продуктів на азотисті речовини пивного сусла [Електронний ресурс] / К. О. Загородня, А. В. Гребінь, А. В. Ковч, Б. В. Роздобудько, Б. І. Хіврич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 253. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23698/1/35.pdf