Булій Юрій Володимирович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
2
1
2
1
95
3
119

Перелік опублікованих документів:

Булій, Д. Ю. Оптимізація процесу перегонки спиртової бражки [Електронний ресурс] /Д. Ю. Булій, А. М. Куц, Ю. В. Булій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 201. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40782/1/Bulii.pdf

Застосування метода дискретно-імпульсного введення енергії в технологіях обробки крохмалевмісної сировини [Electronic resourse] / О. Ободович, В. Сидоренко, Ю. Булій, О. Степанова // Technical and agricultural sciences in modern realities: problems, prospects and solutions : collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2023. – Pp. 352–359. – Access mode : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40693/1/Application_of_the_Descrete_Pulse_Energy_Input_Method_in_Starch_Processing_Technology.pdf

Ольшаковський, В. І. Удосконалена технологія комплексної переробки зернової післяспиртової барди [Електронний ресурс] / В. І. Ольшаковський, Ю. В. Булій, М. В. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 197. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40783/1/Olshakovskii.pdf

Тарнак, О. В. Інноваційні способи приготування низькокалорійного дієтичного пива з використанням інуліновмісної сировини [Електронний ресурс] / О. В. Тарнак, А. С. Камінський, Ю. В. Булій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 199. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40784/1/Tarnak.pdf

Buliy, Y. Resource- and energy-saving methods of joint processing of by-products and intermediates in alcohol production / Y. Buliy, A. Kuts, A. Forsiuk // Ukrainian Food Journal. – 2022. – Volume 11, Issue 3. – Pp. 373–389.

Boiko, P. The use of poliheksamethyleneguanidine (phmg) salts in alcohol production from starch-containing raw materials / P. Boiko, M. Bondar // Danish scientific journal. – 2021. – № 46. – Vol. 1. – P. 45–49.

Energy-saving rectification technology with controlled mass exchange cycles between liquid and vapor [Electronic resourse] / Y. Buliy, A. Kuts, S. Chumachenko, A. Forsyuk // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2021. – Т. 27, № 5. – С. 33–42. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36939/1/6.pdf

Improving the efficiency of mass-exchange between liquid and steam in rectification columns of cyclic action [Electronic resourse] / Y. Buliy, A. Kuts, I. Yuryk, A. Forsiuk // Ukrainian Food Journal. – 2021. – Vol. 10, Issue 2. – P. 346–360. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36936/1/3.pdf

Булій, Ю. В. Підвищення ефективності масообміну між парою і рідиною в брагоректифікаційних установках [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. В. Форсюк, С. М. Чумаченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 116–117. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36943/1/4.pdf

Булій, Ю. В. Підвищення ступеню вилучення органічних домішок ректифікованого спирту / Ю. В. Булій, О. М. Ободович, В. В. Сидоренко // Теплофізика та теплоенергетика. – 2021. – Т. 43, № 1. – С. 68–75.

Булій, Ю. В. Способи сумісної розгонки головної та сивушних фракцій [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, О. М. Ободович, В. В. Сидоренко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 131–132. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36945/1/6.pdf

Вплив грунтово-кліматичних умов вирощування винограду на якість столових червоних вин / І. М. Бабич, М. В. Бондар, П. М. Бойко, О. М. Деменюк // SWorldJournal. – 2021. – Вип. 7, Ч. 1. – С. 70–77.

Вплив температури на вихід лігніну при обробці соломи пшеничної в роторно-пульсаційному апараті / Ю. В. Булій, О. М. Ободович, В. В. Сидоренко, А. Ю. Лимар // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів X-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 9–10 листопада 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 120–122.

Енергозберігаюча технологія ректифікованого етилового спирту підвищеної якості [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, А. В. Форсюк, І. І. Юрик // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали Х Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 15 вересня 2021 р., м. Київ / Міністерство аграрної потітики та продовольства України ; Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій ; Інститут продовольчих ресурсів Hаціональної академії аграрних наук України ; ТОВ «AKKO Iнтepнeшнл». – Київ, НУХТ, 2021. – С. 103–105. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36946/1/7.pdf

Енергоощадна технологія ректифікації в масообмінних колонних апаратах / Ю. В. Булій, М. В. Карпутіна, О. М. Ободович, В. В. Сидоренко // Ресурсоенерго-зберігаючі технології та обладнання : збірник тез доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 28–29 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 86–90.

Інноваційні способи спільної переробки головної та сивушних фракцій у виробництві ректифікованого спирту і біоетанолу [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, І. І. Юрик, О. М. Ободович, В. В. Сидоренко // Теплофізика та теплоенергетика. – 2021. – Т. 43, № 4. – С. 43–50. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/37067/1/43-4.pdf

Підвищення якості ректифікованого етилового спирту [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, М. В. Бондар, Р. М. Мукоїд // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 126–128. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36944/1/5.pdf

Патент на винахід № 124773 UA, В01D 3/30 (2021.01) Колонний масообмінний апарат циклічної дії [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – а 201906568 ; заявл. 12.06.2019 ; опубл. 17.11.2021, Бюл. № 46, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36932/1/124733.pdf

Патент України на винахід № 124988 В01D 3/00 (2021.01). Спосіб переливу рідини по тарілках масообмінного колонного апарата / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – Заявка u 201910160 ; Заявл. 03.10.2019 ; публікація відомостей. 07.04.2021, Бюл. № 14. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36967/1/Patent_%20124988.pdf

Патент на винахід № 146018 UA, В01D 3/14 (2006.01) Спосіб отримання ректифікованого спирту [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – u 202005970 ; заявл. 18.09.2020 ; опубл. 13.01.2021, Бюл. № 2, 2021 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36933/1/146018.pdf

Попівнич, М. Вплив температури на бродильну активність та зберігання пивних дріжджі / М. Попівнич, М. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 212.

Булій, Ю. В. Дослідження делігніфікації соломи пшениці в ротаційно-пульсаційному апараті / Ю. В. Булій, О. М. Ободович, В. В. Сидоренко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 10-11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 97–99.

Булій, Ю. В. Підвищення якості спирту етилового ректифікованого в процесі брагоректифікації / А. М. Куц, М. В. Бондар, Р. М. Мукоїд // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2020. – № 28. – С. 17–24.

Булій, Ю. Енергозберігаюча технологія спирту етилового технічного (СЕТ) із вуглеводмістної сировини [Електронний ресурс] / Ю. Булій, А. Форсюк, С. Чумаченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 91–93. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36942/1/3.pdf

Булій, Ю. Підвищення ступеню очищення ректифікованого етилового спирту від летких домішок [Електронний ресурс] / Ю. Булій, А. Куц, А. Форсюк // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : збірник тез IX Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 10 грудняня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 70–72. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36940/1/1.pdf

Булій, Ю. В. Ресурсозберігаюча технологія ректифікованого спирту [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, І. І. Юрик // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції, 10–11 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 99–101. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36941/1/2.pdf

Патент на винахід № 123917 UA, В01D 3/30 (2006.01) Спосіб масообміну між рідиною і парою в колонному апараті [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – №  u 201902118 ; заявл. 01.03.2019 ; опубл. 10.09.2020, Бюл. № 17, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36930/1/123917.pdf

Патент на винахід № 123918 UA, В01D 3/30 (2006.01) Масообмінна контактна тарілка [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – № u 201902120 ; заявл. 01.03.2019 ; опубл. 10.09.2020, Бюл. № 17, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36931/1/123918.pdf

Перспективні напрямки енергозбереження в процесах масообміну між рідиною і парою / Ю. В. Булій, О. М. Ободович, В. В. Сидоренко, Т. В. Шейко // Продовольчі ресурси. – Київ : БАРМИ, 2020. – Т. 8, № 15. – С. 32–40.

Підвищення якості спирту етилового ректифікованого в процесі брагоректифікації [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, М. В. Бондар, Р. М. Мукоїд // Харчова промисловість. – 2020. – № 28. – С. 17–24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36935/1/2.pdf

Cyclic rectification technology in alcohol production [Electronic resourse] / Y. Buliy, P. Shiyan, A. Kuts, І. Melnik // Food science and technology. – 2019. – Vol. 13, Issue 4. – P. 104–111. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36934/1/1.pdf

Бойчук, В. Визначення нижньої і верхньої межі діапазону роботи провальних сітчастих тарілок [Електронний ресурс] / В. Бойчук, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 270. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29367/1/2.pdf

Булий, Ю. Оптимизация роботы колонных масообменных аппаратов [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, А. М. Куц // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : сборник материалов VI Международной научно-технической конференции, 11 ноября 2019 г. – Воронеж, 2019. – С. 563–567. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30645/1/1.pdf

Булій, Ю. Визначення гідродинамічних режимів роботи провальних тарілок в масообмінних колонних апаратах циклічної дії [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, О. М. Ободович // Теплофізика та теплоенергетика : матеріали XI Міжнародної конференції «Проблеми теплофізики та теплоенергетики», 21 травня 2019 р. – 2019. – Т. 41, № 5. – С. 147–148. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30383/1/tesis.pdf

Булій, Ю. Визначення гідродинамічних характеристик роботи масообмінних колонних апаратів в циклічному режимі [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, О. М Ободович, В. В Сидоренко // Теплофізика та теплоенергетика. – Т. 41, № 4. – 2019. – С. 65–69. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30793/1/St%202019.pdf

Булій, Ю. Енергоефективна технологія біоетанолу [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, О. М. Ободович // Енергія. Бізнес. Комфорт : матеріали науково-практичної конференції, 26 грудня 2018 р. – Одеса : ОНАХТ, 2019. – С. 13–14. Режим доступу :http://surl.li/aussd

Булій, Ю. Енергоощадна технологія перегонки бражки і розгонки спиртовмісних фракцій [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, О. І. Зінченко // Advances of science : proceedings of articles the international scientific conference, 17 may 2019 у. – Czech Republic, Karlovy Vary.– Kyiv, 2019. – P. 36-46. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29656/1/Zinchenko.pdf

Булій, Ю. Підвищення експлуатаційних характеристик масообмінних колонних апаратів циклічної дії [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, П. Л. Шиян // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 48–54. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30385/1/NUFT2019.pdf

Булій, Ю. Підвищення ефективності роботи провальних тарілок [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 5-6 листопада 2019 р. : тези матеріалів. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 171-172. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29382/1/1.pdf

Булій, Ю. Технологія низькокалорійного дієтичного пива з використанням висушених коренеплодів цикорію / Ю.В. Булій, О. І. Зінченко // Strategy of quality in Industry and education : XV International conference, 3-6 june 2019 y. – Varna, Bulgaria, 2019. – P. 5.

Булій, Ю. Технологія циклічної ректифікації в колонних масообмінних апаратах з барботажно-провальними тарілками [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкуренто-здатності : матеріали VІІI Міжнародної спеціалізм-ваної науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 17–19. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30384/1/tesis1.pdf

Василюк, Ю. Підвищення ефективності роботи контактних пристроїв масообмінних апаратів [Електронний ресурс] / Ю. Василюк, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 269. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29382/1/1.pdf

Обґрунтування раціональних параметрів роботи розгінної колони / Р. Г. Кириленко, Ю. В. Булій, Г. Р. Марущак, В. І. Мартинов // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 53–55.

Ободович, О. М. Дискретно-імпульсне введення енергії (ДІВЕ) – інноваційний шлях розвитку ресурсо- та енергозберігаючих технологій в харчовій промисловості / О. М. Ободович, Ю. В. Булій, В. В. Сидоренко // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІI Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 48–49.

Патент № 136560 UA, В01D 3/30 (2006.01) Спосіб масообміну між рідиною і парою в колонному апараті [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – № u 201902119 ; заявл. 01.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16, 2019 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30372/1/136560.pdf

Патент № 139228 UA, МПК В01D 3/30 (2006) Колонний масообмінний апарат циклічної дії [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – № u 201906569 ; заявл. 12.06.2019 ; опубл. 26.12.2019 ; Бюл. № 24, 2019 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30794/1/139228.pdf

Патент на корисну модель № 136561 UA, В01D 3/30 (2006) Масообмінна контактна тарілка [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – № u 201902122 ; заявл. 01.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16, 2019 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30373/1/136561.pdf

Патент на корисну модель № 137550 UA, В01D 3/30 (2006) Спосіб сумісної розгонки спиртовмісних фракцій, збагачених головними, проміжними та кінцевими домішками [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – № u 201904064 ; заявл. 17.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20, 2019 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30374/1/137550.pdf

Патент на корисну модель № 137553 UA, В01D 3/00 (2006) Спосіб сумісної переробки головних та сивушних фракцій [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – № u 201904069 ; заявл. 17.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20, 2019 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30375/1/137553.pdf

Патент на корисну модель № 137555 UA, В01D 3/00 (2006) Спосіб вилучення етилового спирту із головних та сивушних фракцій [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201904072 ; заявл. 17.04.2019 ; опубл. 25.10.2019, Бюл. № 20, 2019 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30376/1/137555.pdf

Прус, А. Визначення нижньої і верхньої межі діапазону роботи лускоподібних тарілок [Електронний ресурс] / А. Прус, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 1. – С. 271. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29366/1/3.pdf

Технологія циклічної ректифікації у спиртовому виробництві / Y. Buliy, P. Shiyan, A. Kuts, I. Melnik // Food Science and technology. – 2019. – Vol. 13, Issue 4. – P. 104–111.

Булий, Ю. В. Оптимизация технологии разгонки спиросодержащих фракций [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, П. Л. Шиян, А. М. Куц // Современные проблемы техники и технологии пищевых производств : материалы XIX Международной научно-практической конференции, 22-23 марта 2018 г. : 3 ч. / под ред. В. А. Вагнера, Е. С. Дикаловой ; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2018. – Ч. 2. – С. 25–29. Режим доступа :http://surl.li/awmjr

Булий, Ю. В. Оптимизация технологии разгонки спиросодержащих фракций [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, П. Л. Шиян, А. М. Куц // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : V Международная научно-техническая конференция : сборник материалов, 16 ноября 2018 г. – ВГУИТ, 2018. – С. 14–18. Режим доступа :http://surl.li/awmjs

Булий. Ю. В. Использование мехатронных подсистем в циклической ректификации [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, П. Л. Шиян, А. М. Куц // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : V Международная научно-техническая конференция : сборник материалов, 16 ноября 2018 г. – ВГУИТ, 2018. – С. 729–733. Режим доступа :http://surl.li/awmjt

Булій, Ю. В. Використання інуліновмісної сировини для приготування низькокалорійного дієтичного пива [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІ Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 56–58. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28299/1/Buliy.pdf

Булій, Ю. В. Енергоощадна технологія перегонки бражки і розгонки спиртовмісних фракцій [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц // Key Issues of Education and Sciences Development Prospects for Ukraine and Poland : International Multidisciplinary Conference, 20-21 July 2018, Stalowa Wola, Republic of Poland. – Stalowa Wola : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Vol. 3. – P. 79–82. Режим доступу :http://surl.li/awmjw

Булій, Ю. В. Інноваційна та енергоощадна технологія ректифікації етилового спирту [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, П. Л. Шиян, А. М. Куц // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали VІІ міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 59–61. Режим доступу :http://surl.li/awmjx

Ободович, О. М. Підвищення ефективності контактних пристроїв брагоректифікаційних установок [Електронний ресурс] / О. М. Ободович, Ю. В. Булій // Актуальні проблеми енергетики та екології : матеріали XVII Всеукраїнської конференції, 26-29 вересня 2018 р. – Одеса : ОНАХТ, 2018. – С. 142. Режим доступу :http://surl.li/awmjz

Патент України на винахід № 116733, В01D 3/14 (2006.01) Спосіб отримання ректифікованого спирту [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Шиян П. Л., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – № а 201700613 ; заявлено 23.01.2017 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. Режим доступу :http://surl.li/awmka

Підвищення ефективності брагоректифікаційних установок [Електронний ресурс] / А. І. Українець, П. Л. Шиян, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 6. – С. 160–166. Режим доступу :http://surl.li/awmkb

Українець, А. І. Дослідження руху органічних домішок спирту в процесі брагоректифікації [Електронний ресурс] / А. І. Українець, П. Л. Шиян, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів VII-ї Міжнародної науково-технічної конференції, 6-7 листопада 2018 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2018 – С. 97–98. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28526/1/Ukrainets.pdf

Булий, Ю. В. Ресурсо- и энергосберегающая брагоректификационная установка [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, П. Л. Шиян, А. М. Куц // Инновационные технологии в пищевой промышленности : наука, образование и производство : IV Международная научно-техническая конференция (заочная) : сборник материалов. – 2017. – С. 794–798. Режим доступа :http://surl.li/awmko

Булий, Ю. В. Энергосберегающая технология перегонки спиртовой бражки и ректификации этилового спирта [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, П. Л. Шиян, А. М. Куц / Современные проблемы техники и технологии пищевых производств : сборник материалов XVIII Международной научно – практической конференции,16-17 февраля 2017 г. – Барнаул : АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 2017. – С. 43–46. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25352/1/%d0%91%d0%

b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%bb-2017.pdf

Булій, Ю. В. Підвищення ефективності процесів масообміну між рідиною і парою в брагоректифікаційних установках [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, О. М. Ободович // Промышленная теплотехника. – 2017. – Т. 39, № 4. – С. 87. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26716/1/Statya%203.pdf

Інноваційна технологія ректифікації в режимі контрольованих циклів затримки і переливу рідини [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, П. Л. Шиян, А. М. Куц, Р. Г. Кириленко // Харчова промисловість. – 2017. – Т. 23, № 1. – С. 144–151. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24858/1/2.pdf

Інноваційна технологія ректифікації в режимі роздільного руху фаз [Електронний ресурс] / А. І. Українець, П. Л. Шиян, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові праці НУХТ. – 2017. – Т. 23., № 5. – Ч. 2. – С. 55–62. Режим доступу :http://surl.li/awmks

Інноваційна технологія ректифікації в режимі роздільного руху фаз [Електронний ресурс] / А. І. Українець, П. Л. Шиян, Ю. В. Булій, А. М. Куц // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : Програма та тези матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 7-8 листопада 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 66. Режим доступу :http://surl.li/awmkt

Куц, А. М. Спосіб досягнення фазової рівноваги на ступенях контакту ректифікаційної колони [Електронний ресурс] / А. М. Куц, Ю. В. Булій, В. В. Бабушко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 229. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/25147/1/83.pdf

Ободович, О. М. Енергозберігаючий спосіб масообміну між рідиною і парою [Електронний ресурс] / О. М. Ободович, Ю. В. Булій // Проблеми теплофізики та промислової теплоенергетики : X Міжнародна конференція, 23-26 травня 2017 р. – Промышленная теплотехника. – 2017. – Т 39, № 7. – С. 73. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26761/1/Tezy.pdf

Патент на корисну модель № 113334 UA МПК C12C 7/00 (2017.01) Спосіб приготування сусла для темного пива [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Куц А. М., Кошова В. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201607349 ; заявл. 06.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24866/1/113334.pdf

Патент на корисну модель № 113335 UA МПК C12C 12/02 (2006.01) Спосіб приготування низькокалорійного дієтичного пива [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Куц А. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201607351 ; заявл. 06.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24865/1/113335.pdf

Патент на корисну модель № 114793 UA МПК C12C 12/02 (2006.01) Спосіб приготування низькокалорійного дієтичного пива [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Куц А. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201607353 ; заявл. 06.07.2016 ; опубл. 27.03.2017, Бюл. № 6. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24964/1/114793.pdf

Патент України на винахід № 114994 С2 Cпосіб приготування сусла для темного пива [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Куц А. М., Кошова В. М. – заявлено 06.07.16 ; опубл. 28.08.17, Бюл. № 16. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26011/1/%d0%9f%d0%

b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%20114994.pdf

Патент України на винахід № 115397 С12 Cпосіб приготування низькокалорійного дієтичного пива [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Куц А. М. – Заявлено 06.07.16; Опубл. 25.10.17, Бюл. № 20, 2017 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26332/1/115397.pdf

Патент України на винахід № 115398 С12 Cпосіб приготування низькокалорійного дієтичного пива [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Куц А. М. – заявлено 06.07.16 ; опубл. 25.10.17, Бюл. № 10, 2017 р. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26333/1/115398.pdf

Патент України на корисну модель № 116565 В01D 3/30 (2006/01) Ректифікаційна колона з керованими циклами [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – заявка № u 201612611 ; заявл. 12.12.2016 ; опубл. 25.05.2017, Бюл. № 10. Режим доступу :http://surl.li/awmkv

Патент України на корисну модель № 119277 В01D 3/14 (2006.01) Спосіб отримання ректифікованого спирту [Електронний ресурс] / Булій Ю. В., Шиян П. Л., Дмитрук А. П., Дмитрук П. А. – заявник Національний університет харчових технологій. – u 201700615 ; заявлено 23.01.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26012/1/%d0%9f%d0%

b0%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%20119277.pdf

Підвищення експлуатаційних характеристик брагоректифікаційних установок шляхом використання технології керованої ректифікації [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, П. Л. Шиян, А. М. Куц, А. П. Дмитрук // Харчова промисловість. – Київ : НУХТ, 2017. – Т. 23, № 2. – С. 234–240. Режим доступу :http://surl.li/awmkw

Ресурсо- та енергозберігаюча технологія ректифікації етилового спирту [Електронний ресурс] / А. І. Українець, Ю. В. Булій, П. Л. Шиян, А. М. Куц // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – № 6. – С. 213–218. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26714/1/Statya.pdf

Buliy, Y. Distillation of alcoholic distillate in controlled cycles mode [Electronic resourse] / Y. Buliy, P. Shiyan, A. Kuts // 8th Central European Congress on food 2016 – Food Science for Well-deing (CEFood 2016), 23-26 May 2016 : Book of Abstracts. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 230. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24241/1/2.pdf

Buliy, Y. From experience of using mechatronics subsystems in rectification technology [Electronic resourse] / Y. Buliy, P. Shiyan, A. Kuts // 8th Central European Congress on food 2016 – Food Science for Well-deing (CEFood 2016), 23-26 May 2016 : Book of Abstracts. – Kyiv : NUFT, 2016. – P. 237. Access mode :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24240/1/1.pdf

Булий, Ю. В. Энергосберегающая технология выделения спирта из отходов брагоректификации [Электронный ресурс] / Ю. В. Булий, П. Л. Шиян, А. М. Куц // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : III Международная научно-техническая конференция (заочная) : сборник материалов, 8 ноября 2016 г. – ВГУИТ, 2016. – С. 350. Режим доступа :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/24867/1/1.pdf

Мамон, О. А. Удосконалення технології темного пива з використанням цикорію [Електронний ресурс] / О. Мамон, В. Кошова, Ю. Булій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 82 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 229. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23672/1/11.pdf