Бондар Микола Васильович

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
4
1
1
1
69

Перелік опублікованих документів:

Ольшаковський, В. І. Удосконалена технологія комплексної переробки зернової післяспиртової барди [Електронний ресурс] / В. І. Ольшаковський, Ю. В. Булій, М. В. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 197. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/40783/1/Olshakovskii.pdf

An improved method for determining the mass fraction of calcium carbonate in the carbonate bedrock / T. Kos, I. Kuznietsova, T. Sheiko, L. Khomichak, Y. Kambulova, L. Bal-Prylypko, V. Vasyliv, M. Nikolaenko, M. Bondar, I. Babych / Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2021. – Vol. 15. – Рp. 877–890.

Bondar, M. Strategic responses in corporate tax planning using opportunity areas / M. Bondar, O. Portna, N. Iershova // Acta Innovations. – 2021. – Vol. 40. – P. 31–43. DOI: 10.32933/ActaInnovations.40.3

Efficiency of using cryptocurrencies as an investment asset / M. I. Bondar, A. S. Stovpova, N. A. Ostapiuk, O. H. Biriuk, O. V. Tsiatkovska // International Journal of Criminology and Sociology. – 2020. – Vol. 9. – P. 2944–2954. DOI: 10.6000/1929-4409.2020.09.359

Improving the method of determining the mass fraction of magnesium carbonate and the study of the chemical composition of carbonate rocks for the effective conduct of the technological process of sugar production / T. Kos, I. Kuznietsova, T. Sheiko, L. Khomichak, L. Bal-Prylypko, V. Vasyliv, M. Gudzenko, M. Nikolaenko, M. Bondar, I. Haidai // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2021. – Vol. 15. – P. 901–916. DOI: 10.5219/1620

Бабич, І. М. Важливі об’єкти права інтелектуальної власності / І. М. Бабич, М. В. Бондар, П. М. Бойко // Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій – від теорії до практики : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 16–17 вересня 2021 р. – Київ : УкрІНТЕІ, 2021. – С. 5–10.

Вплив грунтово-кліматичних умов вирощування винограду на якість  столових червоних вин / І. М. Бабич, М. В. Бондар, П. М. Бойко, О. М. Деменюк // SWorldJournal. – 2021. – Вип. 7, Ч. 1. – С. 70–77.

Підвищення якості ректифікованого етилового спирту [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, М. В. Бондар, Р. М. Мукоїд // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : програма та тези матеріалів Х Міжнародної науково-технічної конференції, 09–10 листопада 2021 р., м. Київ. / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021 р. – С. 126–128. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36944/1/5.pdf

Boiko, P. Technical ethanol. Technological and economic features of manufacture / P. Boiko, M. Bondar // Danish scientific journal (DSJ). – 2020. – № 34. – P. 49–51.

Boiko, P. The biorefinery of second generation – new resources, technologies and ideas / P. Boiko, M. Bondar, A. Kuts // Инновационные технологии в жизни современного человека. Ч. 3 : Серия монографий / [авт.кол. : В. В. Гамаюнова, И. П. Криничная, Я. Е. Львович, С. В. Павлов, А. П. Преображенский и др.]. – Одесса: Куприенко С.В., 2019 – 2020. – С. 14–42.

Патент на корисну модель № 143122 UA МПК A23G 9/04 (2006.01) A23G 9/42 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Осьмак Т. Г., Бондар М. В., Косіковський Н. В., Сіжко Д. О. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 202000880 ; заявл. 12.02.2020 ; опубл. 10.07.2020 ; Бюл. № 13, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32978/1/143122.pdf

Патент на корисну модель № 143984 UA МПК A23G 9/04 (2006.01) Склад морозива [Електронний ресурс] / Осьмак Т. Г., Бондар М. В., Косіковський Н. В., Сіжко Д. О. ; заявник Національний університет харчових технологій НУХТ. – № u 2020 01229 ; заявл. 25.02.2020 ; опубл. 25.08.2020 ; Бюл. № 16, 2020 р. – Режим доступу : http://dspace. nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/32979/1/143984.pdf

Підвищення якості спирту етилового ректифікованого в процесі брагоректифікації [Електронний ресурс] / Ю. В. Булій, А. М. Куц, М. В. Бондар, Р. М. Мукоїд // Харчова промисловість. – 2020. – № 28. – С. 17–24. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36935/1/2.pdf

Milling of grain for ethanol production / P. Boiko, M. Bondar, A. Kuts, I. Zinchenko // Научное окружение современного человека : монография – Одесса : Куприенко С.В., 2019. – К. 2. – Ч. 1.

Studying the processing of food dye from beet juice / T. Sheiko, S. Tkachenko, M. Mushtruk, V. Vasyliv, O. Deviatko, R. Mukoid, M. Bilko, M. Bondar // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2019. – № 13 (1). – P. 688–694.

Косіковський, Н. Технологічні аспекти виробництва алкогольного морозива / Н. Косіковський, М. Бондар, А. Куц // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 289.

Перспективи використання настоянок у технології м’якого морозива [Електронний ресурс] / Н. Косіковський, Д. Сіжко, М. Бондар, Т. Осьмак, Г. Поліщук, А. Куц // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 319. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/32932/1/Osmak.pdf

Boyko, P. The technology of the second generation of bioethanol / P. Boyko, N. Bondar, A. Kuts // Modern engineering and innovative technologies. – 2018. – Issue № 3,vol 1. – Р. 139–155.

Boyko, P. Scientific look into the future / P. Boyko, N. Bondar, A. Kuts // Dehydration to bioethanol. – 2018. – Is. 8. – P. – 13–32.

Features of biodiesel production from waste oils and technical animal fats [Electronic resourse] / R. Mukoid, M. Bondar, P. Boyko, V. VasilIv, M. Mushruk // World science. – 2018. – № 7 (35), Vol. 5. – P. 52–57. – Access mode : http://dspace. nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28702/1/Features%20of%20Biodiesel%20Production%20from%20Waste%20Oils%20and%20Technical%20Animal%20Fats..pdf

Selection of the complex of enzyme preparations for the hydrolysis of grain constituents during the fermentation of the wort of high concentration [Electronic resourse] / T. Mudrak, A. Kuts, S. Kovalchuk, R. Kyrylenko, N. Bondar / Journal of food science and technology-Ukraine. – 2018. – Vol. 12. – Issue 2. – Р. 19–25. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/30571/1/1.pdf

Бойко П. Biomass gasification in the bioethanol production / П. Бойко, Н. Бондар, А. Куц // Научное окружение современного человека:техника и технологи : монография. Кн. 1, гл. 5. – Одесса, 2018. – С. 101–115.

Бондар, М. В. Особливості виробництва пива при використанні несолоджених замінників солоду [Електронний ресурс] / М. В. Бондар, О. Р. Барнацький // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 272. –Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 27846/1/

Features_of_beer_production_when_using_unsalced_substitutes_mal.pdf

Зінченко, І. М. Дослідження процесу гідротермічного оброблення грибів шіїтаке [Електронний ресурс] / І. М. Зінченко, М. В. Бондар // Харчова промисловість. – 2018. – № 24. – С. 55–61. Режим доступу :http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/29235/1/Szimdphogsh.pdf

Мудрак, Т. О. Дослідження та підбір оптимального комплексу ферментних препаратів при зброджуванні сусла високих концентрацій [Електронний ресурс] / Т. О Мудрак, А. М. Куц, М. В. Бондар, С. С. Ковальчук // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. – Київ : НУХТ, 2017. – С. 77–78. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/31030/1/2017%20konf.pdf

Жара, Л. С. Дослідження впливу препарату на основі полігексаметиленгуанідинових сполук на сторонню мікрофлору в процесі отримання спиртових бражок [Електронний ресурс] / Л. С. Жара, М. В. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 241. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23685/1/23.pdf