Білько Марина Володимирівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
5
2
2
1
79
9
91

Перелік опублікованих документів:

Investigation of the appearance and elimination of pinking coloration in white wines / M. Bilko, S. Gunko, I. Babych, O. Naumenko, R. Mukoid, M. Ischenko, I. Doboniy, S. Danylenko, A. Bovkun, O. Stotska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – Vol.1 (11-115). – Pp. 56-62. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.252472

Especially of preparation natural alcohol-containing beverages / V. Voitsekhіvskyi, A. Matviienko, O. Rak, M. Bilko, O. Litovchenko, A. Kusnetsov, O. Muliarchuk, N. Symonenko, Ya. Ilchenko. – SWorld Journal. – 2021. – Vol. 9, Part 1. – P. 128–132.

Билько, М. В. Изучение явления «pinking» в белых винах / М. В. Билько, А. А. Олійник, Д. Е. Бабко // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : материалы VІI Международной научно-технической конференции, 20 ноября 2020 г. – Воронеж : ВГУИТ, 2020. – С. 259–262.

Білько, М. В. Дослідження появи та усунення «pinking» у білих винах / М. В. Білько, А. О. Олійник // Садоводство и виноградарство. Технологии и инновации. – 2021. – С. 24–28.

Білько, М. В. Роль живлення для дріжджів в технології натуральних яблучних матеріалів / М. В. Білько // Ягідництво в Україні. Управління якістю ягідних культур за допомогою впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та переробки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 28–29 квітня 2021 р. – С. 14–16.

Круть, А. Використання препаратів таніну та манопротеїнів в технології виноградних вин / А. Круть, М. В. Білько // Results of modern scientific research and development : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. – Іспанія, Мадрид, 2021. – Р. 197–199.

Оваденко, О. Использование препаратов танина в технологии виноградных вин / О. Оваденко, М. Білько // Theoretical approaches of Fundamental Sciences. Theory, Practice and prospects : the XI International Science Conference, 26–28 April 2021, Geneva, Switzerland. – 2021. – P. 255–257.

Оваденко, О. Использование препаратов танина в технологии виноградных вин / О. Оваденко, М. Билько // Theoretical approaches of Fundamental Sciences. Theory, Practice and prospects : the XI International Science Conference 26–28 April 2021. – Geneva, Switzerland, 2021. – P. 255–257.

Симоненко, К. Застосування інноваційних препаратів на основі хітозанів у виноробстві / К. Симоненко, М. Білько // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 215.

Antioxidant ability of alcoholic infusions from vegetable raw materials / O. Kuzmin, V. Kucherenko, N. Stukalska, S. Oliinyk, A. Kuts // Ukrainian Food Journal. – 2020. – Vol. 9, Issue 4. – P. 795–808.

Developing a technology of local wines with the enhanced aromatic profile / A. Bezusov, I. Kalmykova, M. Bilko, T. Melikh, V. Shcherbina // Food Science and Technology. – 2020. – Vol. 14, Issue. 2. – Р. 77–86.

The influence of cavitation effects on the purification processes of beet sugar production juices / M. Zheplinska, M. Mushtruk, T. Kos, V. Vasyliv, Y. Kryzhova, R. Mukoid, M. Bilko, A. Kuts, Y. Kambulova, S. Gunko // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2020. – № 14. – P. 451–457.

Билько, М. В. Изучение явления «pinking» в белых винах / М. В. Билько, А. А. Олейник, Д. Е. Бабко // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : материалы VII Международной научно-технической конференции, 20 ноября 2020 г. – Воронеж : ВГУИТ, 2020. – С. 259–262.

Білько, М. В. Технологічні аспекти появи, попередження та усунення порожевіння у білих винах [Електронний ресурс] / М. В. Білько, А. О. Олійник // Scientific World Journal. – 2020. – Вип. 3, Т. 1. – P. 28–35. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36845/1/Bilko%201.pdf

Гаркавенко, М. О. Вплив живлення для дріжджів на якість рожевих сухих виноматеріалів / М. О. Гаркавенко, М. В. Білько // Promising scientific researches of Eurasian scholars‘2020 : conference proceedings, May 21-22, 2020. – Svishtov,Bulgaria : SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics, 2020. – P. 4–6.

Денисенко, М. П. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями [Електронний ресурс] / М. П. Денисенко, М. Р. Поліщук, М. В. Білько // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 1. – С. 42–49. – Режим доступу : http://surl.li/baozx

Мельник, А. О. Реалізація проєктів Міжнародного банку реконструкції та розвитку в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Мельник, М. Р. Поліщук, М. В. Білько // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 84–92. – Режим доступу : http://surl.li/bapab

The influence of tannin preparations on the content and form of anthocyanins of model wine systems in the conditions of induced oxidation [Electronic resourse] / М. Bilko, М. Ishchenko, О. Tsyhankova, Т. Yakovenko, Т. Кyrpel // Food Science and Technology. – 2019. – Vol. 13, № 1. – P. 42–48. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 36846/1/2.pdf

Studying the processing of food dye from beet juice [Electronic resourse] / T. Sheiko, S. Tkachenko, M. Mushtruk, V. Vasyliv, O. Deviatko, R. Mukoid, M. Bilko, M. Bondar // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2019. – Vol. 13 (1). – P. 688–694. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/36752/1/Mukoid.pdf

Билько, М. В. Влияние бочек из венгерского дуба разного объема и возраста на качество белых выдержанных вин / М. В. Билько, В. М. Домчук // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : VI Международная научно-техническая конференция, 11 ноября 2019 г. : сборник материалов. – Воронеж : ВГУИТ, 2019. – С. 303–307.

Білько, М. В. Дослідження показників якості при витримці рожевого кюве із Піно Нуар [Електронний ресурс] / М. В. Білько, Г. О. Шишкін // Almanahul SWorld. – 2019. – № 1. – С. 28–34. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/ jspui/bitstream/123456789/36847/1/20.pdf

Білько, М. В. Інноваційні технології вітчизняних рожевих столових та ігристих вин [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... докт. техн. наук : спец. 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння» / Марина Володимирівна Білько. – Київ, 2019. – 46 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 29372/1/Bilko.pdf

Білько, М. В. Полівінілполіпролідон для запобігання порожевынню у білих винах [Електронний ресурс] / М. В. Білько, А. О. Олійник, Д. Є. Бабко // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 6. – С. 138–143. – Режим доступу : http://surl.li/bapkh

Білько, М. В. Полівінілполіпролідон для запобігання появи «pinking» у білих винах / М. В. Білько, А. О. Олійник // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євро-інтеграції : VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 5-6 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 163–164.

Вплив українських теруарів на якість червоних сухих вин / В. О. Маринченко, М. В. Білько, Є. Григор’єва, Л. В. Маринченко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євро-інтеграції : VIIІ Міжнародна науково-технічна конференція, 5-6 листопада 2019 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 181–182.

Яковенко, Т. Исследование применения коммерческих препаратов танинов для защиты от окисления красных вин / Т. Яковенко, М. В. Билько // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : VI Международная научно-техническая конференция, 11 ноября 2019 г. : сборник материалов. – Воронеж : ВГУИТ, 2019. – С. 358–361.

Білько, М. Підготовка фахівців для вітчизняної еногастрономічної туристичної галузі / М. Білько // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції, 17 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 88-89.

Гулик, Н. Раси дріжджів та ферментні препарати як регулятори швидкості освітлення ігристих сидрів [Електронний ресурс] / Н. Гулик, М. Білько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – Режим доступу : http://surl.li/bapnj

Дитюк, О. Дослідження впливу дріжджів з різними активаторами бродіння на аромат міцних алкогольних напоїв на основі фруктових дистилятів / О. Дитюк, І. Колмикова, М. Білько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1.

Дослідження впливу рас дріжджів на аромат білих сухих виноматеріалів із винограду сорту Загрей селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» / А. Пермякова, О. Поляков, М. Білько, О. Пашковський, І. Калмикова // Інновації у виробництві, зберіганні та переробці рослинницької сировини : Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 50-річчю створення кафедри технології зберігання, переробки та стандартизації продукції рослинництва ім. проф. Б.В. Лесика та 120-річниці НУБіП України, 26-27 червня 2018 р., м. Київ. – 2018. – С. 115–116.

Ліщук, А. В. Дослідження впливу дубових бочок різних вікових та механічних характеристик на якість червоних витриманих вин [Електронний ресурс] / М. В. Білько, А. В. Ліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 262. – Режим доступу : http://surl.li/bapnn

Способи підвищення та зберігання біологічної цінності червоних столових вин [Електронний ресурс] / О. В. Циганкова, Ю. О. Онищук, М. В. Білько, А. М. Куц // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 248. – Режим доступу : http://surl.li/bapnp

Циганкова, О. В. Порівняльна характеристика червоних сухих вин з перспективних для України сортів винограду [Електронний ресурс] / О. Циганкова, М. Білько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 264. – Режим доступу : http://surl.li/bapns

Чижова, О. О. Виробництво сухих яблучних матеріалів з підвищеним вмістом спирту із застосуванням АСД [Електронний ресурс] / М. В. Білько, О. О. Чижова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 261. – Режим доступу : http://surl.li/bapnw

Яковенко, Т. О. Дослідження застосування танінів для захисту антоціанів червоних столових вин [Електронний ресурс] / М. В. Білько, Т. О. Яковенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 1. – С. 260. – Режим доступу : http://surl.li/bapob

Bilko, M. Problems and opportunities of development of the wine-growing and wine-growing industry of Ukraine [Electronic resourse] / M. Bilko, O. Motusenko, D. Petlyna // Food Industry. – 2017. – № 21. – P. 74–81. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26793/1/2.pdf

Билько, М. В. Динамика показателей качества при хранении розовых сухих вин [Электронный ресурс] / М. В. Билько // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : IV Международная научно-техническая конференція (заочная) : сборник материалов, 9-10 ноября 2017 г. – Воронеж : ВГУИТ, 2017. – С. 27–31. – Режим доступа : http://surl.li/bapqk

Билько, М. В. Исследования влияния расы дрожжей на формирование показателей качества розовых сухих виноматериалов [Электронный ресурс] / М. В. Билько, О. И. Мартынюк // Современные проблемы техники и технологии пищевых производств : материалы XVIII Международной научно-практической конференции, 16-17 февраля 2017 г. – Барнаул : Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – С. 28–32. – Режим доступа : http://surl.li/bapqo

Білько, М. В. Обґрунтування методу шампанізації при виробництві сортових ігристих рожевих вин [Електронний ресурс] / М. В. Білько // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Т. 23, № 5 (2). – С. 162–168. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26807/1/1.pdf

Білько, М. В. Удосконалення технологiï червоних столових вин пiдвищеноï бiологiчноï цінності [Електронний ресурс] / М. В. Білько, О. В. Циганкова // Харчова промисловість. – 2017. – № 21. – С. 74–81. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26792/1/3.pdf

Технологія вина : задачі і приклади : навч. посібник / М. В. Білько, Н. Я. Гречко, А. М. Куц, І. М. Бабич ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 290 с.

Дзюба, А. В. Стабілізація рожевих сухих виноматеріалів для ігристих вин із застосуванням інноваційних допоміжних матеріалів / А. В. Дзюба, М. В. Білько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 245.

Івашко, О. П. Дослідження показників якості червоних сухих вин із перспективних сортів винограду / О. П. Івашко, М. В. Білько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 246.

Мартинюк, О. Р. Дослідження впливу рас дріжджів на формування якості рожевих сухих виноматеріалів / О. Р. Мартинюк, М. В. Білько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 249.

Орловська, Є. С. Темпранільо – перспективний сорт винограду для виробництва вітчизняних вин / Є. С. Орловська, М. В. Білько, Н. Я. Гречко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 247.

Циганкова, О. Ю. Дослідження впливу способу переробки винограду на фенольний комплекс столових вин / О. Ю. Циганкова, М. В. Білько // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 248.