Бабич Ірина Михайлівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій*
3
1
68

Перелік опублікованих документів:

Investigation of the appearance and elimination of pinking coloration in white wines / M. Bilko, S. Gunko, I. Babych, O. Naumenko, R. Mukoid, M. Ischenko, I. Doboniy, S. Danylenko, A. Bovkun, O. Stotska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – Vol.1 (11-115). – Pp. 56-62. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.252472

An improved method for determining the mass fraction of calcium carbonate in the carbonate bedrock / T. Kos, I. Kuznietsova, T. Sheiko, L. Khomichak, Y. Kambulova, L. Bal-Prylypko, V. Vasyliv, M. Nikolaenko, M. Bondra, I. Babych // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2021. – Vol. 15. – P. 877–890. DOI: 10.5219/1591

New data on the expansion of Erysiphe platani (Howe) U.Braun &S.Takam. (Erysiphales. Ascomycota) in Ukraine / M. Kliuchevycy, S. Stoliar, P. Chumak, O. Strygun, S. Vigera, І. Babych // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – Vol. 11 (5). – P. 9–14. DOI: 10.15421/2021_186 (19.06.21).

The technological properties of winter wheat grain during long-term storage [Electronic resourse] / N. Yashchuk, L. Matseiko, A. Bober, M. Kobernyk, S. Gunko, N. Grevtseva, Y. Boyko, O. Salavor, N. Bublienko, I. Babych // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. – 2021. – Vol. 5. – P. 926–938. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 35785/1/11.pdf

Бабич, І. М. Важливі об’єкти права інтелектуальної власності / І. М. Бабич, М. В. Бондар, П. М. Бойко // Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій – від теорії до практики : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 16–17 вересня 2021 р. – Київ : УкрІНТЕІ, 2021. – С. 5–10.

Бабич, І. М. Вплив рас дріжджів на якість шампанських вин / І. М. Бабич, І. Сергійчук, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали Х Міжнародної науково-практичної онлайн конференції вчених, аспірантів і студентів. – Київ : НУБІП, 2021. – С. 184.

Бабич, І. М. Температурні режими при зборі і переробці винограду як регулятори якості столових білих вин / І. М. Бабич, О. Ю. Пилипенко, О. М. Деменюк // Ягідництво в Україні. Управління якістю ягідних культур за допомогою впровадження новітніх технологій вирощування, збирання, післязбиральної доробки, зберігання та переробки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 28–29 квітня 2021 р. – С. 10–11.

Бліщ, Р. О. Альтернатива хмелю у виробництві пива / Р. О. Бліщ, Н. З. Петришин, І. М. Бабич // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія : Технічні науки. – 2021. – Вип. 25. – С. 31–38.

Вплив грунтово-кліматичних умов вирощування винограду на якість  столових червоних вин / І. М. Бабич, М. В. Бондар, П. М. Бойко, О. М. Деменюк // SWorldJournal. – 2021. – Вип. 7, Ч. 1. – С. 70–77.

Застосування процесу термовініфікації у виробництві червоних сухих вин типу «резерв» / В. О. Маринченко, І. М. Бабич, Е. Ш. Османова, Л. В. Маринченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2021. – Т. 27, № 3. – С. 144–152.

Похиленко, А. Есо-wine / А. Похиленко, І. Бабич, І. Форостюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 494.

Сидоренко, В. О. Обґрунтування технологічних прийомів при виробництві вітчизняних коньяків / В. О. Сидоренко, І. М. Бабич, В. О. Маринченко // The current state of development of world science: characteristics and features : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference. – 2021. – Vol. 1. – P. 83–85.

Бабич, И. М. Совершенствование технологии красных сортовых виноматериалов повышенного качества / И. М. Бабич, Р. А. Блищ, А. Ю. Пилипенко // Инновационные технологии в пищевой промышленности: наука, образование и производство : сборник материалов VII Международной научно-технической конференции, 20 ноября 2020 г. –Воронеж : ВГУИТ, 2020. – С. 237–240.

Бабич, І. М. Нетрадиційні сорти винограду в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Бабич, Р. М. Мукоїд, В. П. Василів // Новітні технології : збірник наукових праць. – 2018. – № 3 (7). – С. 117–121. – Режим доступу : http://dspace. nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28915/1/Non-traditional%20varieties%20of%20grapes%20in%20Ukraine.pdf

Маринченко, В. О. Застосування процесу термовініфікації при виробництві червоних сухих вин типу «резерв» [Електронний ресурс] / В. О. Маринченко, І. М. Бабич, Е. Ш. Османова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч.1. – С. 254. – Режим доступу : http://dspace. nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/27803/1/Application_of_the_process_of_thermoformation_in_the_production_of_red_dry_wines_type_reserve.pdf

Нетрадиційні сорти винограду в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Бабич, Р. М. Мукоїд, В. П. Василів, Т. С. Кос // Продовольчі ресурси. – 2018. – № 11. – С. 7–12. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/28918/1/Non-traditional%20varieties%20of%20grapes%20in%20Ukraine.pdf

Винний та гастрономічний туризм : глобальні тренди та локальні практики [Електронний ресурс] : монографія / Д. І. Басюк, І. Я. Антоненко, О. В. Арпуль та ін. за наук. ред. Д. І. Басюк. – Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2017. – 318 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/26819/1/3.pdf

Процес вилучення цільових компонентів з виноградних вичавок [Електронний ресурс] / І. Ярошенко, І. М. Бабич, Р. М. Мукоїд, В. П. Василів // Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. – НУБіП, 2017. – С. 357. Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/ 123456789/26750/1/R79.pdf

Процес термо вініфікації при виробництві червоних сухих вин типу «Резерв» [Електронний ресурс] / Е. Ш. Османова, І. М. Бабич, Р. М. Мукоїд, В. П. Василів // Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. – НУБіП, 2017. – С. 352. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu. ua/jspui/bitstream/123456789/26751/1/R78.pdf

Технологія вина : задачі і приклади : навч. посібник / М. В. Білько, Н. Я. Гречко, А. М. Куц, І. М. Бабич ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2017. – 290 с.

Ільїн, І. М. Дослідження впливу рас дріжджів на якість білих ігристих вин [Електронний ресурс] / І. М. Ільїн, Н. Я. Гречко, І. М. Бабич // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 82 Міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 250. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23695/1/32.pdf