Темчишина Юлія Леонідівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
48
3
29

Перелік опублікованих документів:

Рижа, А. Підвищення ефективності управління господарською діяльністю підприємств харчової промисловості / А.  Рижа, Ю. Темчишина // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ. – 2022. - Ч. 3. – С. 137.

Темчишина, Ю. Л. Аналіз та прогнозування стійкості промислового підприємства в управлінні його висхідним розвитком / Ю. Л. Темчишина // Облік і оподаткування: контрольно-аналітичний аспект : збірник науково-практичної конференції 30 листопада. – Ірпінь, 2021. - С. 230-234.

Темчишина, Ю. Л. Боргові індикатори в системі управління ефективністю діяльності підприємств харчової промисловості / Ю. Л. Темчишина, Н. В. Осташко // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 66-68.

Темчишина, Ю. Л. Податкове адміністрування і контроль в контексті забезпечення економічного розвитку суб’єктів господарської діяльності / Ю. Л. Темчишина // Інтелект ХХІ : науковий економічний журнал. - 2022. - № 2. - С. 73-77.

Темчишина, Ю. Л. Синергетичний підхід у формуванні та управлінні загальною стабільністю діяльності підприємств харчової промисловості / Ю. Л. Темчишина // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 64-66.

Темчишина, Ю. Л. Теоретико-методологічні аспекти вдосконалення податкового адміністрування в Україні / Ю. Л. Темчишина // Інфраструктура ринку : електронний науково-практичний журнал. - 2022. - № 67. - С. 206-209.

Темчишина, Ю. Л. Удосконалення системи управління економічною безпекою суб’єктів господарської діяльності в умовах глобалізації / Ю. Л. Темчишина // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23- 24 листопада 2022 р. - Київ : НУХТ, 2022. - С. 63-65.

Яровенко, Ю. Удосконалення облікової та аналітичної складової в інформаційній системі підприємства в умовах циркулярної економіки / Ю. Яровенко, Ю. Темчишина // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ. – 2022. - Ч. 3. – С. 138.

Temchyshyna, Y. Management of financial stability formation of food industry enterprises in the conditions of globalization processes in the economy / Y. Temchyshyna, D. Dobrovolska // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 205.

Temchyshyna, Y. Managing the economic stability of enterprises in a globalizing economy / Y. Temchyshyna, A. Maxymchuk // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 204.

Темчишина, Ю. Л. Аналіз та прогнозування стійкості промислового підприємства в управлінні його висхідним розвитком / Ю. Л. Темчишина // Облік і оподаткування: контрольно-аналітичний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ірпінь. – 2021.

Темчишина, Ю. Л. Аспекти обліково-комунікаційної архітектури інформаційного забезпечення управління розвитком сучасного промислового підприємства / Ю. Л. Темчишина // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 26–28.

Темчишина, Ю. Л. Знаннєво-креативна участь персоналу в розвитку промислового підприємства / Ю. Л. Темчишина // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової  та переробної галузей АПК : матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 135–137.

Темчишина, Ю. Л. Комунікаційна функція стандартизованого обліку та звітності в форсайт-технології прогнозування динаміки доданої вартості промислового підприємства / Ю. Л. Темчишина // Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин : колективна монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – C. 97–104.

Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – 182 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32651

Temchyshyna, Y. Aspects of systematicity in managing the economic stability of manufacturing enterprises in the context of transformation processes in the economy / Y. Temchyshyna, D. Gerasimenko // Причорноморські економічні студії. – 2020. – № 1 (50). – С. 149–153.

Temchyshyna, Y. System-information modernization of sustainability management and development of food industry enterprises / Y. Temchyshyna, A. Siderova // Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2020. – № 30. – С. 178–183.

Temchyshyna, Y. The aspects to improve acconing-analitical to ensures forecasting of the tne enterprise / Y. Temchyshyna, T. Kolos // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : збірник тез V Всеукраїнської конференції науково-практичної Інтернет-конференції, 28–29 травня 2020 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2020. – C. 38–41.

Temchyshyna, Y. The problems of forecasting the activity of manufacturing enterprise in modern conditionins / Y. Temchyshyna, T. Dzhukh // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів,обліку та аудиту : збірник тез V Всеукраїнської конференції науково-практичної Інтернет-конференції, 28–29 травня 2020 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2020. – C. 34–37.

Temchyshyna Y. The role of accounting information in the modernization of remuneration of personnel of an industrial enterprise – a producer of growing added value / Y. Temchyshyna, Y. Didashko // Науковий погляд: економіка та управління. – 2020. – № 1 (67). – С. 192–196.

Темчишина, Ю. Л. Сучасні актуалітети комунікаційно-прогнозної функції стандартизованого обліку та звітності в контексті управління генеруванням доданої вартості промисловим підприємством / Ю. Л. Темчишина // Східна Європа:економіка бізнес управління. – 2020. – Вип. 4 (27). – С. 141–146.

Темчишина, Ю. Л. Сучасні аспекти обліково-комунікаційної функції управління змінами та формування доданої вартості на промисловому підприємстві / Ю. Л. Темчишина // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 08–09 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 96–98.

Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2019. – 248 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30577/1/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-isp.pdf

Темчишина, Ю. Л. Ключові аспекти удосконалення обліково-комунікаційного інструментарію в модернізації управління витратами на оплату праці сучасного промислового підприємства / Ю. Л. Темчишина // Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : кол. монографія / Л. М. Чернелевський, О. В. Бабюк, Н. І. Беренда [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 37–48.

Темчишина, Ю. Л. Методичні підходи та новітні інформаційні технології прогнозування результативності діяльності промислового підприємства / Ю. Л. Темчишина, Н. В. Колошко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 155–156.

Темчишина, Ю. Л. Теоретичні аспекти інструментарію управлінського обліку оптимізації витрат на оплату праці в сучасних умовах функціонування підприємств / Ю. Темчишина, Н. Колошко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 243.

Майстренко, А. В. Місцеві податки і збори в системі реалізації сучасної податкової політики держави / А. В. Майстренко, Ю. Л. Темчишина // Сучасні тенденції в економіці та управлінні : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 9 червня 2018 р. – Запоріжжя : СІЕТУ, 2018. – С. 83–86.

Темчишина, Ю. Л. Комунікативно-прагматичні функції обліково-звітної інформації як базису якості прогнозування розвитку виробничих систем / Ю. Л. Темчишина // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 59–61.

Темчишина, Ю. Л. Контур якісних характеристик стандартизованої фінансової звітності в інформаційно-аналітичному забезпеченні управління корпораціями аграрно-промислового виробництва / Ю. Л. Темчишина // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 167–170.

Темчишина, Ю. Л. Прогнозування фінансового стану виробничого підприємства на основі інформаційно-аналітичної моделі міжнародних стандартів фінансової звітності / Ю. Л. Темчишина // Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни : кол. монографія. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 140–156.

Темчишина, Ю. Л. Системно-інформаційний напрям прогнозування фінансової спроможності промислового підприємства / Ю. Л. Темчишина // Актуальні проблеми економіки. – 2018. – № 3 (201). – С. 65–79.

Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2018. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28128/1/03-18-%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%b1%d1%83%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%bb-posl.pdf

Осадча, Г. Г. Облік готової продукції та його науково-методичні аспекти на сучасному промисловому підприємстві [Електронний ресурс] / Г. Г Осадча, Ю. Л. Темчишина, Д. Насідзе // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 16. – С. 894–898. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30709/1/19.pdf

Темчишина, Ю. Л. Інформаційно–аналітичний потенціал фінансової звітності за міжнародними стандартами в формуванні ефективної стратегії корпорації / Ю. Л. Темчишина // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І. А., 26–27 травня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 127–129.

Темчишина, Ю. Л. Прогресивна роль потенціалу МСФЗ–звітності в удосконаленні управління ефективністю діяльності підприємств харчової промисловості / Ю. Л. Темчишина // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості галузей АПК : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17–18 листопада 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 212–213.

Темчишина, Ю. Л. Стандартизація обліку і звітності в процесах глобалізації економіки та інформаційної єдності світової спільноти / Ю. Л. Темчишина // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 39.