Соломчук Людмила Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
27
5
10

Перелік опублікованих документів:

Медвідь, В. В. Дослідження шляхів вдосконалення обліку, аналізу і аудиту розрахунків з персоналом / В. В. Медвідь, Л. М. Соломчук // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 84-87.

Поролло, В. О. Факторинг як ефективний інструмент управління дебіторською заборгованістю / В. О. Поролло, Л. М. Соломчук // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 89-91.

Соломчук, Л. М. Особливості обліку в туристичній діяльності / Л. М. Соломчук // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 61-65.

Соломчук, Л. М. Статистика – інструмент аналізу і прогнозування показників / Л. М. Соломчук // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23- 24 листопада 2022 р. - Київ : НУХТ, 2022. – С. 116-118.

Соломчук, Л. М. Статистичне забезпечення менеджмента підприємств / Л. М. Соломчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. -  Київ : ДНДІІМЕ. - № 7-8 (254-255).  - С. 113-119.

Соломчук, Л. М. Статистичні методи ефективності управління якістю промислової продукції / Л. М. Соломчук // Проблеми управління підприємств у сучасних умовах : матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – С. 58-60.

Соломчук, Л. М. Статистичні методи прогнозування результатів діяльності підприємств / Л. М. Соломчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. -  Київ : ДНДІІМЕ. - № 6 (253). – С. 146-151.

Соломчук, Л. М. Ідентифікація економічної сутності необоротних активів / Л. М. Соломчук // Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 86–92.

Соломчук, Л. М. Обліково-статистичне забезпечення стратегічного менеджменту підприємства / Л. М. Соломчук, А. Крамських // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 63–66.

Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – 182 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32651

Соломчук, Л. М. Сучасні методи викладання економічних дисциплін в системі вищої освіти: український та європейський досвід / Л. М. Соломчук // Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : кол. монографія / Л. М. Чернелевський, О. В. Бабюк, Н. І. Беренда [та ін.] ; Нац. ун–т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 83–90.

Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2019. – 248 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30577/1/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-isp.pdf

Соломчук, Л. М. Інноваційна стратегія як фактор підвищення ефективності діяльності підприємств м’ясної промисловості / Л. М. Соломчук, О. В. Єрмолко // Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 травня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 101–102.

Соломчук, Л. М. Бенчмаркінг, як один з механізмів підвищення конкурентоспроможності підприємств м’ясопродуктового підприємства / Л. М. Соломчук, О. В. Єрмолко // Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів : матеріали IX Міжнародного круглого столу, 27 квітня 2018 р. – Одеса : ОФФСЄТіК, 2018. – С. 84–87.

Соломчук, Л. М. Концептуальні підходи до розкриття амортизаційної політики підприємства / Л. М. Соломчук, А. К. Кіяшко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 94–96.

Соломчук, Л. Н. Методический поход к созданию, развитию и управлению корпоративным интегрированным формированием в мясопродуктовом подкомплексе АПК / Л. Н. Соломчук, В. С. Ниценко // Економика Профессия Бизнес. – 2017. – № 1. – С. 57–67.

Соломчук, Л. М. Євроінтеграційні процеси в Україні: проблеми та перспективи / Л. М. Соломчук // Крос-культурні та економічні аспекти розвитку євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного науково-практичного семінару, 4–8 квітня 2016 р., м. Кошице, Словаччина. – С. 73–74.

Соломчук, Л. М. Трансакційні витрати в системі корпоративного управління / Л. М. Соломчук // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 38.