Скоморохова Світлана Юріївна

Статистичні показники (станом на 01.06.2024 р.) 

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
36
5
22

Перелік опублікованих документів:

Сиротюк, Т. Методи економічного аналізу для дослідження зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / Т. Сиротюк, С. Скоморохова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 90-ї Ювілейної-ї Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. м. Київ. – Київ : НУХТ, 2024. – С. 228. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/600ea0fd-e892-4291-b363-1d85b462f911

Варламова, А. В. Проблеми оцінки довгострокових зобов’язань підприємства / А. В. Варламова, С. Ю. Скоморохова // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 10-12.

Михайленко, О. Стратегічний аналіз розвитку ПрАТ «Оболонь» / О. Михайленко, С. Скоморохова // Облік і оподаткування: контрольно-аналітичний аспект : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 18 травня 2023 р., м. Ірпінь. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – С. 245-248.

Скоморохова, С. Теоретичні підходи до аналізу фінансових ринків [Електронний ресурс] / С. Скоморохова // Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці : матеріали ХVІІ-ї Міжнародної наукової Інтернет-конференції, 14–15 жовтня 2023 р. – Київ : НАУ, 2023. – С. 87–90. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/items/1a4269b7-8e43-43a9-b051-8926e3f7dd2f

Скоморохова, С. Ю. Особливості інформаційно-правового забезпечення здійснення розрахунків з іноземними постачальниками в сучасних умовах / С. Ю. Скоморохова, Л. І. Пойдьом // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 51-54.

Соболюк, М. Аналіз стану нематеріальних активів / М. Соболюк, С. Скоморохова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч.3. – С. 196.

Ніколаєнко, С. М. Організація обліку та звітності в роздрібній торгівлі / С. М. Ніколаєнко, С. Ю. Скоморохова, Т. В. Лихова // Наука, суспільство, освіта: актуальні проблеми та перспективи розвитку : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 7–9 червня 2020 р. – Харків : Sci-conf.com.ua, 2020. – С. 862–867.

Скоморохова, С. Ю. Собівартість продукції – показник ефективності підприємства / С. Ю. Скоморохова, О. О. Балецька // Наука, суспільство, освіта: актуальні проблеми та перспективи розвитку : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 7–9 червня 2020 р. – Харків : Sci-conf.com.ua, 2020. – С. 897–903.

Черняк, В. Діагностика фінансового стану підприємства з використанням моделей банкрутства / В. Черняк, С. Скоморохова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 – Ч. 3. – C. 236.

Беренда, Н. І. Формування і розподіл прибутку [Електронний ресурс] / Н. І. Беренда, С. Ю. Скоморохова, Л. С. Нікітова // Проблеми системного підходу в економіці. – Вип. 3 (65). – 2018. – С. 70–75. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30252/1/12.pdf

Духновська, Л. М. Аналіз необоротних активів підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. М. Духновська, С. Ю. Скоморохова, С. Є. Горбунова // Держава та регіони. – 2018. – №1. – С. 4-10. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39403/1/4.pdf

Михайленко, О. В. Підвищення конкурентоспроможності молочної продукції в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова, К. Р. Чава // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 29 (2). – С. 16–20. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30449/1/bses_2018_29%282%29__5.pdf

Михайленко, О. В. Стратегічне планування на підприємствах харчової промисловості / О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова, О. В. Саухіна // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 30, Ч. 1. – С. 103–107.

Михайленко, О. В. Управління структурою капіталу підприємства за критерієм мінімізації його вартості [Електронний ресурс] / О. В. Михайленко, С. Ю. Скоморохова, А. О. Чернова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2018. – Вип. 30 (2). – С. 147–151. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30448/1/Nvkhdu_en_2018_30%282%29__34.pdf

Скоморохова, С. Ю. Аналіз стану основних засобів на підприємствах України / С. Ю. Скоморохова, Ю. С. Безгуба // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 87–90.

Скоморохова, С. Ю. Інноваційний менеджмент і чинники його успішної реалізації на підприємствах України / С. Ю. Скоморохова, С. В. Тума // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наук. праць. – Київ : НАУ, 2017. – Вип. 5 (61). – С. 135–141.

Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2018. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28128/1/03-18-%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%b1%d1%83%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%bb-posl.pdf

Швачка, О. Виробничі можливості та сировинна база підприємств молочної галузі / О. Швачка, С. Скоморохова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 330.