Редзюк Тетяна Юріївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
2
38
5
18

Перелік опублікованих документів:

Кривущенко, А. Сучасний стан обліку і оподаткування блогерської діяльності в Україні /А. Кривущенко, Т. Редзюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - Ч. 3. – С. 129.

Овдій, О. В. Особливості фінансового та податкового обліку податку на додану вартість при переході на спрощену систему оподаткування в умовах воєнного стану в Україні / О. В. Овдій, Т. Ю. Редзюк // Вісник Хмельницького національного університету. -  2022. - № 4. - С. 38-43.

Овдій, О. В. Податковий та фінансовий облік списання знищених активів в особливих умовах / О. В. Овдій, Т. Ю. Редзюк // Український журнал прикладної економіки та техніки. - 2022. – Т. 7, № 2. -  С. 200 – 209.

Сокол, К. Облік оборотних активів: шляхи удосконалення / К. Сокол, Т. Редзюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - Ч. 3. – С. 122.

Редзюк, Т. Ю. Нoрмaтивні дoкументи для єврoпейcьких грaндів в бухгaлтерcькoму oбліку Укрaїни / Т. Ю. Редзюк // Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 129–133.

Редзюк, Т. Ю. Особливості та обґрунтування стратегії фінансової програми / Т. Ю. Редзюк, В. С. Клочко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 50–54.

Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – 182 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32651

Асланов, Г. Облікове та інформаційне забезпечення управління капіталом підприємства / Г. Асланов, Т. Редзюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 – Ч. 3. – C. 239.

Джух, Т. Ризики адміністрування податку на додану вартість в Україні / Т. Джух, Т. Редзюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 – Ч. 3. – C. 229.

Юхименко, Є. Мінімальна заробітна плата 2020 та її вплив на аспекти оподаткування в Україні / Є. Юхименко, Т. Редзюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 – Ч. 3. – C. 238.

Беренда, Н. І. Зміни в регулюванні аудиторської діяльності в Україні в умовах євроінтеграції / Н. І. Беренда, Т. Ю. Редзюк // Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : кол. монографія / Л. М. Чернелевський, О. В. Бабюк, Н. І. Беренда [та ін.] ; Нац. ун-т харч. технол. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 31–37.

Погреда, І. ФОП як заміна заробітної плати в ІТ сфері / І. Погреда, Т. Ю. Редзюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 235.

Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2019. – 248 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30577/1/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-isp.pdf

Федорук, В. Порядок обліку нарахування та оподаткування перехідних відпускних / В. Федорук, Т. Ю. Редзюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю НУХТ, 11–12 квіт. 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 3. – С. 237.

Беренда, Н. І. Управління структурою капіталу підприємства / Н. І. Беренда, Т. Ю. Редзюк, К. В. Ворона // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 19, Ч. 1. – С. 14–19.

Бородій Д. Основні зміни в ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» в 2018 році / Д. Бородій, Т. Редзюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 306.

Кучинський, В. Спрощена система оподаткування, як механізм оптимізації / В. Кучинський, Т. Редзюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 316.

Разьва, І. Особливості бухгалтерського та податкового обліку основних засобів / І. Разьва, Т. Редзюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 321.

Редзюк, Т. Ю. Правові аспекти недостачі в роботі бухгалтера / Т. Ю.Редзюк // Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни : кол. монографія. –  Київ : НУХТ, 2018. – С. 55–61.

Редзюк, Т. Ю. Хмарні технології в обліку - новий рівень бухгалтерського сервісу / Т. Ю. Редзюк, Н. Колошко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 47–49.

Свірідкіна, К. Контрольовані операції, та що до них віднести / К. Свірідкіна, Т. Редзюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, 23–24 квітня 2018 р. - Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 323.

Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2018. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28128/1/03-18-%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%b1%d1%83%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%bb-posl.pdf

Редзюк, Т. Ю. Методологічні підходи до визначення запасів в бухгалтерського обліку / Т. Ю. Редзюк // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 30.