Овдій Олена Василівна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
1
18
2
14

Перелік опублікованих документів:

Strategic diagnostics in the system of controlling the financial results of the enterprise [Electronic resourse] / H. Silakova, O. Vialets, T. Batrakova, O. Mykhailenko, O. Ovdii // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2022. - № 2 - Pp. 154-158. – Access mode : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/38695/1/02_2022_Silakova.pdf

Богма, О. С. Методика оцінювання ефективності функціонування інституту державного  зовнішнього фінансового контролю (аудиту) / О. С. Богма, О. В. Овдій // Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. – 2022. - № 5. – С. 13-21.

Богма, О. С. Методика оцінювання повноти й обґрунтованості планів діяльності інституту державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) / О. С. Богма, О. В. Овдій // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2022. - Вип. 46. – С. 47-52.

Овдій, О. В. Особливості фінансового та податкового обліку податку на додану вартість при переході на спрощену систему оподаткування в умовах воєнного стану в Україні / О. В. Овдій, Т. Ю. Редзюк // Вісник Хмельницького національного університету. -  2022. - № 4. - С. 38-43.

Овдій, О. В. Податковий та фінансовий облік списання знищених активів в особливих умовах / О. В. Овдій, Т. Ю. Редзюк // Український журнал прикладної економіки та техніки. - 2022. – Т. 7, № 2. -  С. 200 – 209.

Ранцев, М. Шляхи удосконалення організації обліку виробничих запасів / М. Ранцев, О. Овдій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ. – 2022. - Ч. 3. – С. 125.

Овдій, О. В. Оперативний облік в системі управління підприємством / О. В. Овдій // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 23–25.

Овдій, О. В. Система бухгалтерського обліку в україні в умовах глобалізації / О. В. Овдій, В. В. Годун // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 червня 2020 р. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. – Вип. 12. – С. 91–93.

Овдій, О. В. Формування стратегії розвитку підприємства (на прикладі ТОВ «Андрушівський маслосирзавод») / О. В. Овдій, А. В. Гарастовська, В. В. Федорук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія : Економіка і менеджмент. – Одесса : Гальветика, 2020. – Вип. 43. – С. 155–161.

Погреда, І. Фінансова оренда – обтяження для орендарів / І. Погреда, О. Овдій // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020 – Ч. 3. – C. 224.

Овдій, О. В. Аналіз ефективності використання основних засобів / О. В. Овдій, А. Ю. Васюра // Реформування економіки держави та регіонів: технологічні та економічні аспекти : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ. – 2019. – С. 102–104.

Овдій, О. В. Бухгалтерський облік в системі економічної безпеки підприємств харчової промисловості / О. В. Овдій // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 25.