Ніколаєнко Світлана Миколаївна

Статистичні показники (станом на 01.07.2023 р.)

Scopus
Web of Science
Google Scholar
eNUFTIR
к-сть публікацій
h-індекс
к-ть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій
h-індекс
к-сть публікацій*
60
343
 

Перелік опублікованих документів:

Nikolaienko, S. Comparison of alternative types of cluster formation with the participation of dairy enterprises / S. Nikolaienko // Slovak international scientific journal. – 2022. - № 63. – Р. 34-37.

Михайленко, О. В. Особливості аналізу і аудиту господарської діяльності підприємств в умовах воєнного стану / О. В. Михайленко, С. М. Ніколаєнко // Вісник Хмельницького національного університету. -  2022. - № 4. - С. 163-169. – Режим доступу : https://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/39421/1/22.pdf

Ніколаєнко, С. М.  Облік в зарубіжних країнах: системи обліку та їх класифікація / С. М. Ніколаєнко // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23- 24 листопада 2022 р. - Київ : НУХТ, 2022. – С. 40-42.

Ніколаєнко, С. М. Облік в зарубіжних країнах: системи обліку та їх класифікація / Ніколаєнко С. М. // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2022 р.  - Київ : НУХТ, 2022. – С. 104-106.

Ніколаєнко, С. М. Особливості внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці / С. М. Ніколаєнко // Внесок молодих вчених у розбудову сучасного менеджменту підприємств : матеріали ХІІI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 23-24 листопада 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. - С. 150-154.

Сидорчук, М. Обліково-аналітичне забезпечення фінансових витрат / М. Сидорчук, С. Ніколаєнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень – травень 2022 р. – Київ : НУХТ. – 2022. - Ч. 3. – С. 123.

Ляшенко, А. Переваги застосування електронного документообігу / А. Ляшенко, С. Ніколаєнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 87-ї Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 3. – С. 222.

Ніколаєнко, С. М. Передумови застосування кластерних об’єднань молочної промисловості / С. М. Ніколаєнко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23–24 листопада 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 49–50.

Ніколаєнко, С. М. Характеристика освітньої складової молокопереробного кластерного формування Київської області / С. М. Ніколаєнко // Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин. – Київ : НУХТ, 2021. – С. 177–182.

Ніколаєнко, С. Удосконалення організаційної структури управління підприємства / С. Ніколаєнко, А. В. Ляшенко // Trends in science and practice of today. – 2021. – Т. 28. – С. 111.

Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – 182 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32651

Данчук, Ю. Бізнес-ангели як особлива форма інвестування в Україні / Ю. Данчук, С. Ніколаєнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 86-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2–3 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – C. 228.

Ніколаєнко, С. М. Аналіз виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні / С. М. Ніколаєнко, С. Г. Куліш, А. В. Янченко // Приазовський економічний вісник : електронний науковий журнал. – Запоріжжя : Класичний приватний університет. – 2020. – № 3 (20). – С. 252–258.

Ніколаєнко, С. М. Особливості облікування резерву сумнівних боргів в сучасних умовах / С. М. Ніколаєнко, І. Р. Артюх // Наука, суспільство, освіта: актуальні проблеми та перспективи розвитку : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 7–9 червня 2020 р. – Харків : НВЦ «Sci-conf.com.ua», 2020. – С. 857–862.

Ніколаєнко, С. М. Організація обліку та звітності в роздрібній торгівлі / С. М. Ніколаєнко, С. Ю. Скоморохова, Т. В. Лихова // Наука, суспільство, освіта: актуальні проблеми та перспективи розвитку : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 7–9 червня 2020 р. – Харків : НВЦ «Sci-conf.com.ua», 2020. – С. 862–867.

Ніколаєнко, С. М. Проблеми розподілу загально виробничих витрат на підприємстві / С. М. Ніколаєнко, В. В. Складана // Topical issues of the development of modern science : abstracts of the 10th International scientific and practical conference, 4–6 June 2020. – Sofia, Bulgaria : Publishing House ACCENT, 2020. – P. 583–588.

Ніколаєнко, С. М. Конкурентоспроможність та інноваційна діяльність підприємства / С. М. Ніколаєнко, С. Л. Стрюковський // Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, 25 травня 2019 р. – Дніпро : ПДАБА, 2019. – С. 89–92.

Ніколаєнко, С. М. Залучення інвестицій в українські ІТ-компанії / С. М. Ніколаєнко, О. В. Бабюк // Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : кол. монографія / Л. М. Чернелевський, О. В. Бабюк, Н. І. Беренда [та ін.]. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 154–161.

Сучасний стан, проблемні аспекти та перспективи розвитку обліково-контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2019. – 248 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/30577/1/%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82-isp.pdf

Беренда, Н. І. Конкурентоспроможність у сфері світового туризму :реалії та перспективи / Н. І. Беренда, С. М. Ніколаєнко, Н. В. Тацієнко // Держава та регіони. – 2018. – № 1. – С. 40–46.

Ніколаєнко, С. М. Кластер молочної промисловості Київської області – доцільність створення / С. М. Ніколаєнко // Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 21–22 листопада 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 80–82.

Ніколаєнко, С. М. Прибутковість діяльності підприємства та способи її підвищення / С. М. Ніколаєнко, Т. А. Новак // Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 15 грудня 2017 р. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. – Ч. 1. – С. 40–43.

Ніколаєнко, С. М. Програма реструктуризації підприємства: основні аспекти розробки / С. М. Ніколаєнко // Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни : кол. монографія. – Київ : НУХТ, 2018. – С. 156–169.

Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни [Електронний ресурс] : кол. монографія / за ред. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2018. – 212 с. – Режим доступу : http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/28128/1/03-18-%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84-%d0%b1%d1%83%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%bb-posl.pdf

Чернявська, Д. Конкурентоспроможність продукції вітчизняних виробників молочної продукції / Д. Чернявська, С. Ніколаєнко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 84-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, 23–24 квітня 2018 р. – Київ : НУХТ, 2018. – Ч. 3. – С. 328.

Михайленко, О. В. Вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційний потенціал підприємства / О. В. Михайленко, С. М. Ніколаєнко, О. В. Король // Бізнес-новігатор. – 2017. – Вип. 4–1 (43). – С. 81–84.

Ніколаєнко, С. М. Прибутковість діяльності підприємства та способи її підвищення / С. М. Ніколаєнко, Т. А. Новак // Глобальний економічний простір: Дитермінанти розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 15 грудня 2017 р., м. Миколаїв. – 2017. – Ч. 1. – С. 40–43.

Ніколаєнко, С. М. Кластер – як ефективний напрямок розвиток підприємств молочної промисловості / С. М. Ніколаєнко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 квітня 2016 р. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 24.